26 Aralık 2009 Cumartesi

The Saturdays - Ego (Türkçe Çevirisi)We used to go together.
Birbirimize alıştık.
Lookin after each other.
Birbirimizle ilgileniyoruz.
I thought that you were better,
Düşünüyorum ki daha iyiydin.
Look at you.
Sana bakıyorum.

(Look at you x3)
(Sana bakıyorum x3)

You used to be so layed back.
Dinlenmeye çok alıştın.
You always kept it so cool, (cool cool cool)
Sakinliğini koruyorsun her zaman (sakin,sakin,sakin)
I loved you cos of all that, thats the truth.
Bütün bu nedenlerden dolayı seni seviyordum,bu gerçek

(That's the truth x3)
(Bu gerçek x3)

I don't think you know where your head is,
Kafanın neresinden düşünüyorsun bir düşüncem yok,
I was always there to help you break the fall.
Düşmeni durdurmak için her zaman yardım ettim

And now you wanna pretend that you a superstar,
Ve şimdi sen bir süperstar gibi olmak istiyorsun
And now you wanna us to end, whats takin you this far.
Ve şimdi bizi bitirmek istiyorsun,senin uzağa götüren nedir
Don't tell me that your done as far as we go,
Bizi birbirimizden uzaklaştıran nedenleri anlatma
you need to have a sit down with your Ego
Egonla oturmaya ihtiyacın var

(Ego)

When everyone's gone and you all by yourself,
Herkes gittiğinde ve kendi başına kaldığın zaman
You know that you gonna come to me for help.
Bana yardım etmek için geleceğini biliyorsun

Don't tell me that its time for going solo you need to knock some sense into your ego
Kendi başına gittiğin zamanı anlatma bana,senin ihtiyacın egonun içindeki hislere vurmak

(Ego x4)

You act like you're on fire.
Hareketlerin,ateşin üzerideymiş gibi
Living your delusion.
Hayalinde yaşıyorsun
You just need you to take you higher.
Senin ihtiyacın olan sadece yükseğe ulaşmak
Off you go.
Gidişinin dışında

(Off you go x3)
(Gidişinin dışında x3)

You can make the call when you're ready,
Hazır olduğunda çağırabilirsin
I will not be there to help you break the fall.
Düşmeni durdurmak için yardım edemeyeceğim

And now you wanna pretend that you a superstar,
Ve şimdi sen bir süperstar gibi olmak istiyorsun
And now you wanna us to end, whats takin you this far.
Ve şimdi bizi bitirmek istiyorsun,senin uzağa götüren nedir
Don't tell me that your done as far as we go,
Bizi birbirimizden uzaklaştıran nedenleri anlatma
you need to have a sit down with your Ego
Egonla oturmaya ihtiyacın var

(Ego)

When everyone's gone and you all by yourself,
Herkes gittiğinde ve kendi başına kaldığın zaman
You know that you gonna come to me for help.
Bana yardım etmek için geleceğini biliyorsun
Don't tell me that its time for going solo you need to knock some sense into your ego
Kendi başına gittiğin zamanı anlatma bana,senin ihtiyacın egonun içindeki hislere vurmak

(Ego x4)

And when it's time for yu to come back down to.
Ve senin için gelmekten vazgeçtiğin zaman
Where you started, but we parted.
Nerede başladın,ama biz ayrıldık
I think you'll find that it is very hard to face.
Düşünüyorum ki sana karşı gelmenin çok zor olduğunu bulacaksın
Reality's a simple thing.
Gerçeklik basit bir şeydir.

And now you wanna pretend that you a superstar,
Ve şimdi sen bir süperstar gibi olmak istiyorsun
And now you wanna us to end, whats takin you this far.
Ve şimdi bizi bitirmek istiyorsun,senin uzağa götüren nedir
Don't tell me that your done as far as we go,
Bizi birbirimizden uzaklaştıran nedenleri anlatma
you need to have a sit down with your Ego
Egonla oturmaya ihtiyacın var

(Ego)

When everyone's gone and you all by yourself,
Herkes gittiğinde ve kendi başına kaldığın zaman
You know that you gonna come to me for help.
Bana yardım etmek için geleceğini biliyorsun
Don't tell me that its time for going solo you need to knock some sense into your ego
Kendi başına gittiğin zamanı anlatma bana,senin ihtiyacın egonun içindeki hislere vurmak

(Ego x4)

Şarkı sözü kaynağı:www.elyricsworld.com

24 Aralık 2009 Perşembe

Chris Brown - Wait (Türkçe Çevirisi)
Zone 4
Bölge 4
yeah
evet
Lets go
Hadi

I be swimming in women
Kadının içinde yüzüyor olurum
and I be diggin and living
Ve kazar ve yaşarım
and I be whippin out whips that ya neva seen now,
ve şimdiye kadar görmediğin gibi kırbaçla döverim
well the quip is just whip it
peki şaka yaparcasına döv onu sadece
and make it pur like a kitten
ve bir kedi yavrusu gibi mırlamasını sağla
and imma have you a-d-d-i-c-c-t-ted to me now
ve şimdi bana bağlanmanı sağlayacağım
and all the fast girls wanna get money
ve bütün hızlı kızlar para almak istiyorlar
baby girl you aint getting nuthin from me
bebeğim benden hiçbir şey alamayacaksın
all you get is this (d***) tüm alacağın bu (s**)
make ya bounce like a bunny
tavşan gibi zıplatacağım
come on
haydi
Tr, Tr, Tr, Trix are for kids
Tr,Tr,Tr çocuklar için Trix
But ya feel it in your ribs
Onu kaburganda hissedeceksin
like
gibi

wait (wait a minute mother f*****)
bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait ((wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait (wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait (wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait
bekle bekle bekle
(breezy)
(havalı)

girl i wanna make ya sing like opera
kızım sana opera gibi söyletmek istiyorum
gotta cold? here tha dose. Ima ya doctor
üsüdün mü?bu doz burada, ben senin doktorunum
pink house like a copper
pembe ev bakır gibi
Helicopta Choppa
Helikopter bakırı
lion king in that thing, mufasa
bu şey aslan kral, mufasa
(oops)
Ima break you off just a bigger bit of me
Seni kıracağım benden biraz daha büyük
you may wanna take a bite right outta me
benim dışımdan biraz ısırmak istiyor olmalısın
girl i think your ready
kızım bence sen hazırsın
oh damn
oh kahretsin
you want me to do something
birşey yapmamı istiyorsun
yes maam
evet madam
i just wanna get a little give a little take a little make a little love all over my place
sadece biraz almak istiyorum biraz vermek biraz almak biraz aşk yapmak bütün mekanımda
baby girl you got a bottom
bebeğim dipten aldın
i can spot it from a mile & i be wildin out then i pass you off to Trey.
bir mil öteden görebilirim ve vahşileşirim sonra üçlüye geçiririm seni
girl i'm right in front of you
kızım tam karşındayım
wanna be right up under you
tam altında olmak istiyorum
kissin under your belly button for about a month or two
bir ya da iki ay boyunca göbek deliğinin altını öpmek istiyorum
you gonna love it when i look in your eyes
gözlerinin içine baktığımda bunu seveceksin
im hitting highh now
yükseğe vuruyorum şimdi

I be swimming in women
Kadının içinde yüzüyor olurum
and I be diggin and living
Ve kazar ve yaşarım
and I be whippin out whips that ya neva seen now,
ve şimdiye kadar görmediğin gibi kırbaçla döverim
well the quip is just whip it
peki şaka yaparcasına döv onu sadece
and make it pur like a kitten
ve bir kedi yavrusu gibi mırlamasını sağla
and imma have you a-d-d-i-c-c-t-ted to me now
ve şimdi bana bağlanmanı sağlayacağım
and all the fast girls wanna get money
ve bütün hızlı kızlar para almak istiyorlar
baby girl you aint getting nuthin from me
bebeğim benden hiçbir şey alamayacaksın
all you get is this (d***) tüm alacağın bu (s**)
make ya bounce like a bunny
tavşan gibi zıplatacağım
come on
haydi
Tr, Tr, Tr, Trix are for kids
Tr,Tr,Tr çocuklar için Trix
But ya feel it in your ribs
Onu kaburganda hissedeceksin
like
gibi

wait (wait a minute mother f*****)
bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait ((wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait (wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait (wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait
bekle bekle bekle

(Trey)
(Üçlü)

girl i like your face down with your a** up
kızım *** havadayken yüzünü düşürmeni seviyorum
do the most get ghost'd like casper
en iyi hayaleti al casper iyi olurdu
beat it like a boxer
boksör gibi vur ona
eat it like a lobster
bir ıstakoz gibi ye onu
tell me your desires
bana arzularını söyle
get you higher than a roster
listenin en üst sırasını al
i got something special for you when i get you home
senin için özel bir şeyim var seni eve götürdüğümde
you should let me drive girl the rides really long
sürmeme izin vermelisin kızım yol uzun
if you wanna ride ride ride you can
eğer sürmek istersen sürebilirsin
you just gotta lie lie to your man
sadece erkeğine yaslanmalısın

i just wanna get a little give a little take a litte make a little love all over my crib
sadece biraz almak istiyorum biraz vermek biraz almak biraz aşk yapmak bütün mekanımda
girl if you can take a lot of make a lot of sounds
kızım eğer çok alabilirsen çok ses çıkar
ima take your body down and ill pass you on to chris
vücudunu indireceğim ve seni Chris'in üstünden geçireceğim
(oops)

girl im right in front of you
kızım tam karşındayım
tell me what you wanna do
söyle ne yapmak istediğini
i just want your body with my body right up under you
vücudumu vüducunun altına almak istiyorum
you turning me on like a keri hilson song
beni bir keri hilson şarkısı gibi tahrik ediyorsun
and i wanna get you gone right now
ve şimdi seni götürmek istiyorum
let me knock you down
bırak seni yere sereyim

wait a minute mother f***** bekle bir dakika anne s*****
wait wait wait wait
bekle bekle bekle bekle
wait a minute mother f***** bekle bir dakika anne s*****
wait wait wait wait
bekle bekle bekle bekle
wait a minute mother f***** bekle bir dakika anne s*****
wait wait wait wait
bekle bekle bekle bekle
wait a minute mother f***** bekle bir dakika anne s*****
wait wait wait wait
bekle bekle bekle bekle

i'm in that mocialaco
bu mocialacodaym
riding through chicago
Chicago ya sürüyorum
and its 12:00, 12:00 in my mofato
ve saat 12:00, 12:00 benim mofatomda
yeah i know, Me & C.B is like back to back diablos drop the top
evet biliyorum,en ve C.B diablolara geriye dönüp en tepeye düşürür
put on ya goggles
onu google a koy
swim in the mike phelps
mike phelps in içinde yüz
under my gucci belt
gucci kemerimin altında
i said swim
yüz dedim
not unstrap my gucci belt
gucci kemerimi çıkar demedim
more shoppers than johnny depp in that mosso
bu mosso da johnny depp ten daha akışverişçi
so many game imposters
çok fazla dolandırma oyunu
riding ram in the boxsters
boxters ta koç sürüyor
i'm in the deville
ben deville deyim
sippin on bell with damn vodka
zil üstünde vodkayı yudumluyorum
so many tricks
bir çok numara
hit em in a little bit cant grab -- split
vur onları birazcık tutup ayıramazsın
i aint no chicken ish
ben piliç değilim
never been no trickin ish
asla hile yapmam
if i buy a bottle
eğer bir şişe alırsam
she a model when she lickin it
o bir model onu yaladığında
if im going down im eating it like ?
eğer aşağı inersem onu ne gibi yerim?
knocking on my dressing room
oyunma odamın kapısınu vuruyor
just to get flick with Chris
Chris'in onu şaklatması için
she spillin my chris
o chrisime dökülüyor
freakin on my fresh fit
lanet olsaı taze krizimde
curve
kavis
thats when get on to the next two
bu sonraki ikiye geçişte

I be swimming in women
Kadının içinde yüzüyor olurum
and I be diggin and living
Ve kazar ve yaşarım
and I be whippin out whips that ya neva seen now,
ve şimdiye kadar görmediğin gibi kırbaçla döverim
well the quip is just whip it
peki şaka yaparcasına döv onu sadece
and make it pur like a kitten
ve bir kedi yavrusu gibi mırlamasını sağla
and imma have you a-d-d-i-c-c-t-ted to me now
ve şimdi bana bağlanmanı sağlayacağım
and all the fast girls wanna get money
ve bütün hızlı kızlar para almak istiyorlar
baby girl you aint getting nuthin from me
bebeğim benden hiçbir şey alamayacaksın
all you get is this (d***) tüm alacağın bu (s**)
make ya bounce like a bunny
tavşan gibi zıplatacağım
come on
haydi
Tr, Tr, Tr, Trix are for kids
Tr,Tr,Tr çocuklar için Trix
But ya feel it in your ribs
Onu kaburganda hissedeceksin
like
gibi

wait (wait a minute mother f*****)
bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait ((wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait (wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait (wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait
bekle bekle bekle
Şarkı sözü kaynak : www.metrolyrics.com

Rihanna feat Will.i.am - Photographs (Türkçe Çevirisi)

[Rihanna:]
Here’s a little story I’ve gotta tell
Burada anlatacağım küçük bir hikaye
Bout this boy I know so well
Bu oğlan hakkındakileri iyi biliyorum
Back in the day was cool and all
Geçmiş soğuktu ve hepsi
Fell in love, I fell in love
Aşık hissediyorudu,ben aşıktım
Thought he was the one for me
Düşüncem o benim için tekti
Other boys I could not see
Diğer çocukları görmüyordum
And look what happened to our love
Ve aşkımıza ne oldu
I’m like how could it be?
Ben nasıl olabilirdim?
It should have been me and you
Ben ve sen olmuş olmalıydık
It could have been you and me
Ben ve sen olabilirdik
Boy you broke my hear and now I’m standing here
Çocuk benim duymamı engelledin ve burada bekliyorum
It should have been me and you
Ben ve sen olmuş olmalıydık
It could have been you and me
Ben ve sen olabilirdik
Now I look at all these photographs
Şimdi bu fotoğraflara bakıyorum

All I’ve got, all I’ve got
Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes
All I’ve got are these photographs
Sahip olduğum bu fotoğraflar
All I’ve got, all I’ve got
Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes
All I’ve got is nothing without you
Sahip olduklarım sensiz bir hiçler
You, you,
Sen,sen
Got nothing without you
Sensiz bir hiç
You, you
Sen,sen
Got nothing without you
Sensiz bir hiç

Now baby it’s killing me
Şimdi bebeğim beni öldürüyorsun
I’m saying it’s killing me
Beni öldürmeni söylüyorum
The fact that you went around
Bu durumda ben etrafında dolaştım
Baby I’m falling down
Bebeğim düşüyorum
I need me a remedy
Bir çareye ihtiyacım var
Been looking for remedies
Çarelere bakıyorum
I need you to be around
Etrafında dolaşmaya ihtiyacım var
And baby I’m hurting now
Ve bebeğim acıtıyorsun şimdi
I know you’re a better man
Daha iyi bir adam olduğunu biliyorum
(When I was your girl)
(Ben senin kızınken)
This land is a better land
Bu yer daha iyi bir yerdi
(When you’re in my world)
(Sen benim dünyamdayken)
Today will be better babe
Bugün daha iyi olabilecektik
If it were like yesterday
Eğer dün gibi olsaydı
So happy and lovely hey hey heeeeyyyyy
Yani mutlu ve hoş hey hey heyyyyy

All I’ve got are these photographs
Bu fotoğrafta sahip olduklarım
I remember when I used to make you laugh
Hatırlıyorum ne zaman sana gülsem
I don’t wanna be stuck in the past
Geçmişe sıkışmış olmayı istemiyorum
But you’re all that I have that I had
Ama benim sahip olduğım her şey sendin
And I don’t wanna lose what we built this far
Ve uzaklarda inşa ettiğiklerimizi kaybetmek istemiyorum
This is me and you, you’re my superstar
Bu sen ve ben,sen benim süperstarımsın
I’d give anything, baby here’s my heart
Hiçbir şeyi veremedim,bebeğim kalbimdesin
My heart, my heart…
Kalbimde,kalbimde...

[Will.I.Am:]
My heart don’t stop, my heart be beating over
Kalbim durmuyor,kalbim üstesinden gelemiyor
My loving never stop, even though that it’s over
Aşkım hiç durmaz,bittiği halde
Girl I’ve been reminiscing when I play that Casanova
Ne zaman Casanova oynasam geçmişi anıyorum kızım
Way back when we was kissing on your grand momma’s sofa
Çok eskiden senin büyükannenin koltuğunda öpüşürken
Girl I got this lovey dovey in my photo album
Kızım aşkımıza ait foto albümüne sahibim
I got them pictures back when I was rocking Calvin… Klein
Ne zaman Calvin Klein'i sallasam o fotoğrafları geri alıyorum
You had your Guess jeans on looking sexy, oh no
Guess jeaninle çok seksi gözüküyordun,oh hayır
Girl why could it not be the one?
Kızım neden benim değilsin?

(Rihanna)
Why, Why, Whhhyyyy
Neden,neden,nedeeennn
Why couldn't I be the one
Neden benim değilsin
Why, Why, Whhhyyyy
Neden,neden,nedeeennn
[Will.I.Am:]
Why couldn't you be the one
Neden benim değilsin
Why, Why, Whhhyyyy
Neden,neden,nedeeennn
[Rhianna:]
Why couldn't you be the one
Neden benim değilsin
Why, Why, Whhhyyyy
Neden,neden,nedeennn


All I’ve got, all I’ve got
Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes
Is nothing without you
Sensiz bir hiç mi
All I’ve got, all I’ve got
Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes
Is nothing without you
Sensiz bir hiç mi
You, you,
Sen,sen
Is nothing without you
Sensiz bir hiç mi
You, you
Sen,sen
Is nothing without you
Sensiz bir hiç mi
All I've got, is nothing without...
Sahip olduğum herkes,sensiz bir hiç...

All I've got are these photographs...
Bütün sahip olduklarım bu fotoğraflar...

All I’ve got are these photographs
Bütün sahip olduklarım bu fotoğraflar


Şarkı sözü kaynağı
:www.elyricsworld.com

23 Aralık 2009 Çarşamba

Jordin Sparks - Postcard (Türkçe Çevirisi)
It's pouring outside, and my roof is leaking
Dışarıda şakır şakır yağmur yağıyor, ve çatım sızdırıyor
I just let the raindrops bleed out the ink from my notebook sheets, and
Yağmur damlalarının not defterimin sayfasındaki mürekkepleri akıtmasına izin verdim
Today's a Thursday, and then it's three days late
Bugün Perşembe, ve üç gün geçti
I marked on the calendar, and circled today's date
Takvimi işaretledim, ve bugünü yuvarlak içine aldım
This is the last straw, this isn't life here
Bu en son değersiz şey, burada yaşam yok
I'm packing my dreams up, and leaving my nightmares
Hayallerimi paketliyorum, ve kabuslarımı terkediyorum

And they save the west til you feel the sunset
Ve sen günbatımını hissedene kadar batıyı koruyorlar
And there you'll become a star
Ve sen orada bir yıldıza dönüşeceksin
So I traded my skinny jeans for dreams and limousines
O yüzden dar kotlarımı hayallerim ve limuzin için takas ettim
And I'm gone
Ve gittim

I'll send you a postcard, saying I'm alright (alright)
Sana bir kartpostal göndereceğim, Ben iyiyim diyen (iyiyim)
On the back, that I'm in love with life
Sırt üstü yatıyorum, hayata aşığım
I'll send you a postcard, and sign my name in the stars
Sana bir kartpostal göndereceğim, ve yıldızlardan adımı işaretleyeceğim
My radio's turned up, a full tank in my car
Radyom kapalı, arabamda full benzin
And I promise we'll be together
Ve söz veriyorum beraber olacağız
I'll never say never, I'll always remember goodbye
Asla asla demeyeceğim, hoşçakalı herzaman hatırlayacağım
'Cause I gotta go
Çünkü gitmem gerek
I'll send you a postcard
Sana bir kartpostal göndereceğim

Smashing on the gas, 95 on the highway
Gaza yüklendim, 95 basıyorum anayolda
Got about a thousand more miles to go, I might make it by Friday
Binlerce mil daha varmış gibi gidilecek, Cuma'ya kadar yetişmeliyim
The road's never ending, I never slow pace, and
Yol asla bitmeyecek, asla hızımı yavaşlatmam, ve
The choice is now all mine, for my destination Şimdi bütün seçim benim, durağım için
They ask why I'm rushing, my dreams are waiting
Neden acele ettiğimi soruyorlar, hayallerim bekliyor
So fasten your seatbelt, 'cause I'm gonna make it
O yüzden kemerlerinizi bağlayın, çünkü yetişeceğim

And they save the west til you feel the sunset
Ve sen günbatımını hissedene kadar batıyı koruyorlar
And there you'll become a star
Ve sen orada bir yıldıza dönüşeceksin
So I traded my skinny jeans for dreams and limousines
O yüzden dar kotlarımı hayallerim ve limuzin için takas ettim
And I'm gone
Ve gittim

I'll send you a postcard, saying I'm alright (alright)
Sana bir kartpostal göndereceğim, Ben iyiyim diyen (iyiyim)
On the back, that I'm in love with life
Sırt üstü yatıyorum, hayata aşığım
I'll send you a postcard, and sign my name in the stars
Sana bir kartpostal göndereceğim, ve yıldızlardan adımı işaretleyeceğim
My radio's turned up, a full tank in my car
Radyom kapalı, arabamda full benzin
And I promise we'll be together
Ve söz veriyorum beraber olacağız
I'll never say never, I'll always remember goodbye
Asla asla demeyeceğim, hoşçakalı herzaman hatırlayacağım
'Cause I gotta go
Çünkü gitmem gerek
I'll send you a postcard
Sana bir kartpostal göndereceğim
I'll send you a postcard
Sana bir kartpostal göndereceğim

To whom it may concern, whoever this gets to
Kime şikayet edebilir, bu her kimse
There's no looking back, I took off my rearview
Geriye bakmak yok, Dikiz aynamı çıkarttım
Got my hopes on the passenger side
Hayallerimi yolcu koltuğuna oturttum
There's only room for two
Sadece tek bir oda var iki kişilik
And I'll...
Ve yapacağım...

I'll send you a postcard, saying I'm alright (alright)
Sana bir kartpostal göndereceğim, Ben iyiyim diyen (iyiyim)
On the back, that I'm in love with life
Sırt üstü yatıyorum, hayata aşığım
I'll send you a postcard, and sign my name in the stars
Sana bir kartpostal göndereceğim, ve yıldızlardan adımı işaretleyeceğim
My radio's turned up, a full tank in my car
Radyom kapalı, arabamda full benzin
And I promise we'll be together
Ve söz veriyorum beraber olacağız
I'll never say never, I'll always remember goodbye
Asla asla demeyeceğim, hoşçakalı herzaman hatırlayacağım
'Cause I gotta go
Çünkü gitmem gerek
I'll send you a postcard
Sana bir kartpostal göndereceğimŞarkı sözü kaynak : www.musicsonglyrics.com

Cheryl Cole feat. will.i.am - Three Words (Türkçe Çevirisi)


I met a guy at the club,
Klüpte bir adamla tanıştım,
I let him know i'm in love,
Aşık olmasına izin verdim,

I met a girl at the bar,
Bir kızla tanıştım barda,
I let her know who you are.
Kim olduğumu bilmesine izin verdim.

I told her you are the love of my life and,
Hayatımın aşkını onunla konuştum ve,
one day your gonna be my wife.
Bir gün benim eşim olacak.
and we are gonna have some babies together.
Ve bizim beraber çocuklarımız olacak.

I told him you are the man of my dreams,
Hayallerimdeki adamı konuştum onunla,
you saved me from drowning in the streams
Beni nehirde boğulmaktan kurtardın
and i know were really gonna last forever. (and ever)
Ve sonsuza kadar olacağını gerçekten biliyorum.(ve her zaman)

It was those 3 words that saved my life.
Hayatımı kurtaran o 3 kelimeydi.
It wasnt complicated, wasn't pre-meditated.
Karmaşık değildi,önceden tasarlanmış değildi.
It wasn't under-rated, boy i'm so glad you stayed and..
Küçümsenmemişti,adamım kaldığından dolayı çok mutluyum ve...

it was those 3 words that saved my life.
Hayatımı kurtaran o 3 kelimeydi.
It wasnt complicated, wasn't pre-meditated.
Karmaşık değildi,önceden tasarlanmış değildi.
to you I'm dedicated.
Sana adanmışım.
lets go ahead and say it...
Haydi gidelim ileriye ve söyle onu...

I love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
you are the love of my life. (my life)
Sen benim hayatımdaki aşksın.(hayatım)

I love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
you are the love of my life. (my life)
Sen benim hayatımdaki aşksın.(hayatım)

You know your holdin' my heart,
Kalbimi tutuğunu biliyorsun,
can't nothing tear us apart.
Hiçbir şey bizi ayıramaz.

You know i'm so in love with you,
Seni çok sevdiğimi biliyorsun,
can't nothing tear us apart. (OH)
Hiçbir şey bizi ayıramaz.

i said I-L-O-V-E-Y-O-U i'm so into you girl,
S-E-N-İ S-E-V-İ-Y-O-R-U-M dedim,sana doğru kızım,

I said M-E-T-O-O,
B-E-N D-E S-E-N-İ dedim,
its obvious i'm so into you boy,
Bu apaçık belli,sana doğru adamım,
so why don't we, (we)
O zaman neden biz değiliz (biz)
hold (hold) on (on) for the (love).
Dayan (dayan) (aşk) için

through the ups and downs.
Yukarıya ve aşağıya doğru
Never let go.
Gitmesine izin verme.
holdin' on forever never let go.
Sonsuza kadar gitmene izin verme.
and im so into it..
Ve ona doğru gidiyorum...

there are 3 words that saved my life.
Bu 3 kelime hayatımı kurtardı.
It wasnt complicated, It wasnt complicated, It wasnt complicated, It wasnt
complicated
Karmaşık değildi,karmaşık değildi,karmaşık değildi,karmaşık değildi,

baby its 3 words that saved my life...
Bebeğim bu 3 kelime bizim hayatımızı kurtardı...

I love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
you are the love of my life. (my life)
Sen benim hayatımdaki aşksın.(hayatım)

I love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
you are the love of my life. (my life)
Sen benim hayatımdaki aşksın.(hayatım)

Şarkı sözü kaynağı:www.elyricsworld.com

Keri Hilson feat.Akon - Change Me (Türkçe Çevirisi)
Oh, yeah
Oh,evet
You know that I love you (x2)
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I love you
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I need you
Sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun
You're my air, I breathe you
Sen benim havamsın,seni koklarım
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun?
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim

You know I, I had my, my life straight
Dümdüz bir hayatım olduğunu biliyorsun
You said you could handle it
Üstesinden gelebileceğimi söylemiştin
But you lied cause you tried
Ama yalan söyledin çünkü denedin
To change me, move me, oh
Beni değiştirmeye,teklif ettin,oh
Everything you loved before,
Senin daha önceden sevdiğin her şey,
You don’t love no more
Daha fazla sevmiyorsun
Everything I did with you,
Seninle yaptığım her şeyin,
You don’t want no more
Daha fazlasını istemiyorsun
Maybe I’m not that kind of girl you’ve been lookin’ for
Belki senin aradığın çeşitteki kızlardan değilim
But you agreed, so how can you not see?
Ama kabul ettin,bu yüzden nasıl göremezsin?

You know that I love you (x2)
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I love you
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I need you
Sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun
You're my air, I breathe you
Sen benim havamsın,seni koklarım
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun?
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim

Why must I, decide on,
Neden ben karar vermeliyim
Whether I love you or the world
Seni veya dünyayı sevdiğimi
You met me, and fell deeply
Sen benimle tanıştın,ve içten devirdin
In love with me so what is the problem now?
Bana aşıksa yani şimdi buradaki problem ne?
Everything you loved before,
Senin daha önceden sevdiğin her şey,
You don’t love no more
Daha fazla sevmiyorsun
Everything I did for you, you don’t want no more
Seninle yaptığım her şeyin,daha fazlasını istemiyorsun
Well maybe I’m not quite the man you've been lookin’ for
Peki belki senin aradığın çeşitteki kızlardan değilim
Would you agree?
Kabul etmeyi istedin mi?
So how can you not see?
Bunu nasıl göremezsin?

You know that I love you (x2)
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I love you
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I need you
Sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun
You're my air, I breathe you
Sen benim havamsın,seni koklarım
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun?
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim

Why would you wanna change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun?
Arrange me, is that what you call love?
Düzelt beni,bu aşka davet edecek mi seni?
Maybe you need somebody different
Belki farklı kimselere ihtiyaç duyuyorsun
Somebody who fits you like a glove
Seni bir eldiven gibi uyduran birisi
But don't change, everything that you love
Ama değişme,aşık olduğun her şey
About me when you know that i love you
Seni sevdiğimi bildiğin zaman benim hakkımda

You know that I love you (x2)
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I love you
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I need you
Sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun
You're my air, I breathe you
Sen benim havamsın,seni koklarım
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun?
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim


Şarkı sözü kaynağı:www.elyricsworld.com

19 Aralık 2009 Cumartesi

Rihanna - G4L (Türkçe Çevirisi)
I lick the gun
Silahımı yaladım
When I’m done
İşim bittiğinde
Cause I know
Çünkü biliyorum
That revenge is sweet
İntikam tatlıdır
So sweet
Çok tatlıdır
This is a game
Bu bir oyun
Ladies’ thing
Kızsal birşey
Baby think
Bebeğim düşün
Tell me what you need
Neye ihtiyacın olduğunu söyle
Oh

Any mother f***er wanna disrespect
Her anne s***n kabalık ister
Playing with fire finna get you wet
Ateşle oynamak seni ıslatacak
How it feel down there on your knees
Boynunun altında nasıl hissettiriyor

I got this
Buna sahibim
Girl’s like a soldier
Kızlar bir asker gibidir
Trip and its going down
Gezer ve alçalır
Down
Alçalır
Down
Alçalır

I’m ready to roll
Yuvarlanmaya hazırım
Girl I’m with you
Seninleyim kızım
What’s it get you
Seni alan ne
To get me
Beni almak için
So come on let’s go
Öyleyse hadi gidelim

b**** I’m with you
b**** seninleyim
If you with it
Sen onunlaysan
You with me
Benimlesin

You know I’m down
Biliyorsun moralsizim
Down for life
Hayat konusunda
Load it, reload it
Doldur,boşalt
Let’s go
Hadi gidelim
Gangster for life
Hayat haydutluğu
Till the day that I die
Öleceğim güne kadar
I promise I’m standing high
Söz veriyorum yüksekte duracağım
Cause you know that I'm down
Çünkü biliyorsun moralim bozuk
You know I’m down
Biliyorsun moralim bozuk
Gangster for life
Hayat için haydutluk

We driving by
Arabayla geçiyoruz
With them headlights off
Farlar kapalı halde
We know where you stay
Nerede kaldığını biliyoruz

Know what you did
Ne yaptığını biliyoruz
We don’t play that sh**
Bu saçmalığı oynamak istemiyoruz
Nigga, we don’t play
Zenci, oynamayız
No
Hayır

Everybody cried when you did your dirt
Sen pisliğini yaptığında herkes ağladı
Acting like a b**** finna get you hurt
Seni incitecek bir serseri gibi davranıyorsun
Breaking lives down to their knees, oh
Hayatları dirsekleriyle parçalıyorlar, oh

I got this
Buna sahibim
Girl’s like a soldier
Kızlar bir asker gibidir
Trip and its going down
Gezer ve alçalır
Down
Alçalır
Down
Alçalır

I’m ready to roll
Yuvarlanmaya hazırım
Girl I’m with you
Seninleyim kızım
What’s it get you
Seni alan ne
To get me
Beni almak için
So come on let’s go
Öyleyse hadi gidelim

b**** I’m with you
b**** seninleyim
If you with it
Sen onunlaysan
You with me
Benimlesin


You know I’m down
Biliyorsun moralsizim
Down for life
Hayat konusunda
Load it, reload it
Doldur,boşalt
Let’s go
Hadi gidelim
Gangster for life
Hayat haydutluğu
Till the day that I die
Öleceğim güne kadar
I promise I’m standing high
Söz veriyorum yüksekte duracağım
Cause you know that I'm down
Çünkü biliyorsun moralim bozuk
You know I’m down
Biliyorsun moralim bozuk
Gangster for life
Hayat için haydutluk

Girls
Kızlar
Come on
Hadi
We ain’t done yet
Henüz işimiz bitmedi
Got a lot to handle
Başetmemiz gereken çok şey var
We’re taking over the world
Dünyayı ele geçireceğiz
Yeah
Evet
We’re an army
Biz bir orduyuz
Better yet, a navy
Henüz daha iyi, bir donanma
Better yet, crazy
Henüz daha iyi, çılgın
Guns in the air
Silahlar havada
Guns in the air
Silahlar havada
Guns in the air
Silahlar havada
Came here to succeed
Başarmaya geldi
When you come around here
Sen buralara geldiğinde
We got our guns
Silahlarımızı alırız
Got our guns
Silahlarımızı alırız
We got our guns
Silahlarımızı alırız
Got our guns
Silahlarımızı alırız
We got our guns
Silahlarımızı alırız
In the mother f***ing air
Kahrolası havada
Oh

I’m down for life
Gangster for life

I’m down for life
Gangster for life

You know I’m down
Biliyorsun moralim bozuk
Down for life
Hayat konusunda
Load everything, get ready********
Herşeyi doldur, hazırlarn ***** için
Let’s go
Hadi gidelim
Gangster for life
Hayat haydutluğu
Till the day that I die
Öleceğim güne kadar
I promise I’m standing high
Söz veriyorum yüksekte duracağım
Cause you know that I'm down
Çünkü biliyorsun moralim bozuk
You know I’m down
Biliyorsun moralim bozuk
Gangster for life
Hayat için haydutluk

I lick the gun
Silahımı yaladım
When I’m done
İşim bittiğinde
Cause I know
Çünkü biliyorum
That revenge is sweet
İntikam tatlıdır


Şarkı sözü kaynak : www.metrolyrics.com

18 Aralık 2009 Cuma

Chris Brown Ft. Plies - What I Do (Türkçe Çevirisi)Just incase you forgot, we go by the runners, hold up
Seni sandıkta saklayıp unuttum, atletleri geçtik, dur
Chris Brown, this what we do, we do this
Chris Brown, bizim yaptığımız bu, bunu yaparız

I be throwin' up my cash, actin' like money ain't a thang, yeah (yeah)
Paramı havaya saçarım, para bir madde değilmiş gibi davranıyorum, evet
I'm speedin' down this fast lane, stuntin' and they mad cause they can't, yeah
Hız şeridinde hız yapıyorum, harika ve deliye dönüyorlar çünkü yapamıyorlar, evet
I'm Feelin' like a can't lose
Kaybedemezmişim gibi hissediyorum
And when they ask me bout the cars, and the girls, and the cribs
Ve bana arabalar hakkında sorduklarında, ve kızları , ve evleri
I just tell em' it's what I do (it's what I do)
Sadece benim yaptığımın bu olduğunu söylerim(yaptığım bu)
It's what I do, hey, it's what I do
Yaptığım bu, yaptığım bu

Everywhere I go they show me love, so I give it back
Gittiğim her yerde bana aşkı gösteriyorlar, o yüzden ben de geri veriyorum
Throw a couple stacks up in the air cause I'm a get it back
Bir çift deste fırlattım havaya çünkü ben geri alırım
See somethin' sexy up in here, I'm a bring it back
Buradaki seksi olan şeyi gör, onu geri getirenim
They keep on runnin' back, they keep on comin' back
Arkamdan koşmaya devam ediyorlar, geriden gelmeye devam ediyorlar

Everybody knows me when they see me, sittin' in the front row, playa
Herkes beni gördüğünde tanır, karşımda oturur, oyuncu
Stuntin' with my J's on, and it's all for them haterz, yeah
J'lerimle harikayım, ve hepsi benden nefret edenlerden, evet
We get into that crunk boi, yo money to long boi, we do this for fun boi.
Bu deli çocuğu içeri aldık, paran uzun çocuk için, bunu eğlence için yapıyoruz oğlum

I be throwin' up my cash, actin' like money ain't a thang, yeah (yeah)
Paramı havaya saçarım, para bir madde değilmiş gibi davranıyorum, evet
I'm speedin' down this fast lane, stuntin' and they mad cause they can't, yeah
Hız şeridinde hız yapıyorum, harika ve deliye dönüyorlar çünkü yapamıyorlar, evet
I'm Feelin' like a can't lose
Kaybedemezmişim gibi hissediyorum
And when they ask me bout the cars, and the girls, and the cribs
Ve bana arabalar hakkında sorduklarında, ve kızları , ve evleri
I just tell em' it's what I do (it's what I do)
Sadece benim yaptığımın bu olduğunu söylerim(yaptığım bu)
It's what I do, hey, it's what I do
Yaptığım bu, yaptığım bu

NaNaNa, NaNaNa, NaNaNa, NaNaNaah
NaNaNa, NaNaNa, NaNaNa, ey ey it's what I do
Yaptığım bu

Single once again, I'm bout to go where I never been
Tekrar tekim, hiç gitmediğim yere gitmek üzereyim
Gone with the wind, cause that might be where she'll end up being.
Rüzgarla gidiyorum, çünkü onun sonda olması gerek
We can get it in, I mean get it in
İçine girebiliriz, içine gir dedim
And I got stamina so don't forget to bring a friend
Ve dayanma gücüm var oyüzden bir arkadaşını getirmeyi unutma

Nah bring ten, but they gotta be tens
On kişi getir, ama on kişi olmalılar
Now that's a hunt of them, let the runners in, yeah yeah
Şimdi bu onların avı, atletleri bırak girsinler, evet evet
So I give it like an elegist, my CD's sellin out you ain't married to the girl you shouldve been
O yüzden bir mersiy eyazarı gibi verdim, CD'lerim satılıyor evlenmen gereken kızla evlenmedin


I be throwin' up my cash, actin' like money ain't a thang, yeah (yeah)
Paramı havaya saçarım, para bir madde değilmiş gibi davranıyorum, evet
I'm speedin' down this fast lane, stuntin' and they mad cause they can't, yeah
Hız şeridinde hız yapıyorum, harika ve deliye dönüyorlar çünkü yapamıyorlar, evet
I'm Feelin' like a can't lose
Kaybedemezmişim gibi hissediyorum
And when they ask me bout the cars, and the girls, and the cribs
Ve bana arabalar hakkında sorduklarında, ve kızları , ve evleri
I just tell em' it's what I do (it's what I do)
Sadece benim yaptığımın bu olduğunu söylerim(yaptığım bu)
It's what I do, hey, it's what I do
Yaptığım bu, yaptığım bu

NaNaNa, NaNaNa, NaNaNa, NaNaNaah
NaNaNa, NaNaNa, NaNaNa, ey ey it's what I do
Yaptığım bu


I keep cash on me, no black cards
Hala kendime para yatırıyorum, siyah kartlar yok
They don't know what dem is, I deal with hood brauds
Ne olduklarını bilmiyorlar, kızlarla ilgileniyorum
There's a knife on me, that's no ipod, you want my watch homie gimmie five bricks for it
Üzerimde bir bıçak var, bu ipod değil, saatimi istiyorsun kanka beş taş ver bunun için
I got the mazerati, I had to lick for it, we all luv to talk, that's what I paid for it
Mazerati var, onu yenmem gerek, hepimiz konuşmayı seviyoruz, bunun için ödeme yaptım
He say I bought fleet, and I luv mine, four brauds with me, and all luv dies
Grubu satın aldığımı söylüyor, ve benimkini seviyorum, döt kız benimle, ve tüm aşk ölüyor
Six chains on me, and all luv shines
Altı zincir benimle, ve tüm aşk parıldıyor
I got my prayer right, feels like a served right
Doğru duacım var, doğru bir servismiş gibi
Ain't just hot mine, I'm hot as I can see it, she want a pretty boy I brought chris breezy with me
Sadece benimki sıcak değil,görebildiğim gibi ateşliyim, o tatlı bir çocuk istiyordu ben havalı Chris'i getirdim yanımda


I be throwin' up my cash, actin' like money ain't a thang, yeah (yeah)
Paramı havaya saçarım, para bir madde değilmiş gibi davranıyorum, evet
I'm speedin' down this fast lane, stuntin' and they mad cause they can't, yeah
Hız şeridinde hız yapıyorum, harika ve deliye dönüyorlar çünkü yapamıyorlar, evet
I'm Feelin' like a can't lose
Kaybedemezmişim gibi hissediyorum
And when they ask me bout the cars, and the girls, and the cribs
Ve bana arabalar hakkında sorduklarında, ve kızları , ve evleri
I just tell em' it's what I do (it's what I do)
Sadece benim yaptığımın bu olduğunu söylerim(yaptığım bu)
It's what I do, hey, it's what I do
Yaptığım bu, yaptığım bu

NaNaNa, NaNaNa, NaNaNa, NaNaNaah
NaNaNa, NaNaNa, NaNaNa, ey ey it's what I do
Yaptığım buŞarkı sözü kaynak : www.lyricsondemand.com

16 Aralık 2009 Çarşamba

Sean Paul - Press It Up (Türkçe Çevirisi)
Say when you ready girl
Hazır olduğunda söyle kızım
When time you want it come get it
İstediğin zaman gel al onu
Let let me set it girl
Görmeme izin ver kızım
Take care ah you like ah medic
Dikkat et ah bir doktor gibisin

Cah when you press it up
Onu zorladığında
See the way you wiggle it girl
Kıvırma şeklini görüyorum kızım
You mek mi stress it out
Beni strese sokuyorsun
So mi cannot wait to caress it
Kucaklamak için sabırsızlanıyorum
When when you press it up
Onu zorladığında
Say the way you moving it girl
Onu hareket ettiriş şeklini söyle bebeğim
I cannot get enough
Dayanamıyorum
When yuh feel mi push it …puh press it up
Onu iterken beni hissettiğinde...onu zorla

Baby, let mi see yuh juss move that body cah yuh do this everyday
Bebeğim, o vücudu hareket ettirmeni görmeme izin ver çünkü bunu her gün yapıyorsun
We do this everyday (everyday)
Her gün yapıyoruz bunu (her gün)
Let mi see you get crazy
Bırak delirdiğini göreyim
Gyul doh hold back nuttin just keep it stong cah you doh play
Hiç bir şeyi saklama sadece sıkıca tut çünkü oynarsın
My girl cah we doh play (we doh play)
Kızım oynarız (oynarız)
Say when the riddim ah bounce gyul yuh keep perfect time
Söyle ritim zıpladığında kızım harika tempo tutuyorsun
And you ah mash up my mind
Ve aklımı karıştırıyorsun
When you wine, when you wine
Sarhoşken, sarhoşken
Gyul yuh body keep looking so fine
Kızım vücudun çok iyi görünüyor
And yuh doh stop run through my mind
Ve aklımı yönetmeyi durdurmuyorsun
So mi wah come press it pon yurs, so you can press it up on mine.
O yüzden seninkinin üstüne baskı yapmak istiyorum, sen de benimkine yapabilirsin

Cah when you press it up
Onu zorladığında
See the way you wiggle it girl
Kıvırma şeklini görüyorum kızım
You mek mi stress it out
Beni strese sokuyorsun
So mi cannot wait to caress it
Kucaklamak için sabırsızlanıyorum
When when you press it up
Onu zorladığında
Say the way you moving it girl
Onu hareket ettiriş şeklini söyle bebeğim
I cannot get enough
Dayanamıyorum
When yuh feel mi push it …puh press it up
Onu iterken beni hissettiğinde...onu zorla
Girl watch yuh hold up
Kızım tutuşunu izle
And yuh stand up and pose up
Ve ayağa kalk ve poz ver
When I wuh feel it, press it close up (press)
Onu hissettiğimde, daha yakından zorla (bas)

Come press it close up
Gel ve yakından zorla
Gyul yuh get man pose up
Kızım adamın poz veriyor
Wanna take you home, get you inna d zone and give you the most love
Seni eve götürmek istiyorum, d bölgesine götürmek ve sana en fazla aşkı vermek
Give you the most love (most love)
En fazla aşkı vermek (en fazla aşk)
Listen me girl if yuh hear wut mi say
Dinle beni kızım eğer beni duyuyorsan
Gyul you fi wine pon d head
Kızım kafanda alkolü hissediyorsun
Like you deh inna mi bed
Beni yatakta hissettiğin gibi
Den gyul if you accept the leg
Ve kızım bacağı kabul edersen
And no bother worry no fret
Ve endişe etme kızmak yok
I’m gonna give you this thing girl that you will never regret
Sana bu şeyi vereceğim kızım asla reddedemeyeceğin

Cah when you press it up
Onu zorladığında
See the way you wiggle it girl
Kıvırma şeklini görüyorum kızım
You mek mi stress it out
Beni strese sokuyorsun
So mi cannot wait to caress it
Kucaklamak için sabırsızlanıyorum
When when you press it up
Onu zorladığında
Say the way you moving it girl
Onu hareket ettiriş şeklini söyle bebeğim
I cannot get enough
Dayanamıyorum
When yuh feel mi push it …puh press it up
Onu iterken beni hissettiğinde...onu zorla

Sp say biggin’ up the girls dem dat fat sexy dat who shoulda know
Sean Paul der ki büyüt kızları seksi şişman kızları bilmeleri gereken
Say d gyul dem round and sexy
Yuvarlak ve seksi kızları
Dem who love say line up inna row
Onları aşkın sırasına sok
First class girl get mi pass
Birinci sınıf kızım beni geç
When dem ah shake dem ass an take it low
Kalçalarını salladıklarında yavaştan al
This is dancehall music baby
Bu dans salonu müziği bebeğim
Riddim hit ah bounce and shake that below
Zıplat ve aşağı doğru salla
Say when you ready girl
Hazır olduğunda söyle kızım
When time you want it come get it
Ne zaman istersen gel al onu
Leh let me set it girl
Onu görmeme izin ver kızım
Take care ah you like ah medic
Dikkat et bir doktor gibisin

When you ready girl
Hazır olduğunda söyle kızım
When time you want it come get it
Ne zaman istersen gel al onu
Leh let me set it girl
Onu görmeme izin ver kızım
Take care ah you like ah medic
Dikkat et bir doktor gibisin

Cah when you press it up
Onu zorladığında
See the way you wiggle it girl
Kıvırma şeklini görüyorum kızım
You mek mi stress it out
Beni strese sokuyorsun
So mi cannot wait to caress it
Kucaklamak için sabırsızlanıyorum
When when you press it up
Onu zorladığında
Say the way you moving it girl
Onu hareket ettiriş şeklini söyle bebeğim
I cannot get enough
Dayanamıyorum
When yuh feel mi push it …puh press it up
Onu iterken beni hissettiğinde...onu zorla


Şarkı sözü kaynak : www.metrolyrics.com

Selena Gomez - Naturally (Türkçe Çevirisi)
How you choose to express yourself
Kendini nasıl ifade etmeyi seçersin
It's all your own and I can tell
Tamamen kendin ve anlatabilirim
It comes naturally, it comes naturally
Doğal olarak gelir, doğal olarak gelir

You follow what you feel inside
İçinde ne hissediyorsan onu izlersin
It's intuitive, you don't have to try
Bu sezgiseldir, denemek zorunda değilsin
It comes naturally, mmmm it comes naturally
Doğal olarak gelir,mmm doğal olarak gelir

And it takes my breath away
Ve nefesimi keser
What you do, so naturally
Ne yapıyorsan, çok doğal

You are the thunder and I am the lightening
Sen gök gürültüsüsün ve ben şimşeğim
And I love the way you know who you are
Kendini bilme şeklini seviyorum
And to me it's exciting
Ve bana heyecan verici geliyor
When you know its meant to be
Olması gerektiğini bildiğinde
Everything comes naturally, it comes naturally
Herşey doğal olarak gelir, doğal olarak gelir
When you're with me, baby
Sen benimleyken, bebeğim

Everything comes naturally, it comes naturally
Herşey doğal olarak gelir, doğal olarak gelir
Bay bay baby
Be be bebeğim

You have a way of moving me
Bana gelen bir yolun var
A force of nature, your energy
Doğanın bir kudreti, senin enerjin
It comes naturally (You know it does)
Doğal olarak gelir (Biliyorsun gelir)
It comes naturally
Doğal olarak gelir
Mmmm yeah
Mmmm evet

And it takes my breath away (Everytime)
Ve benim nefesimi keser (Her zaman)
What you do, so naturally
Ne yapıyorsan, çok doğal

You are the thunder and I am the lightening
Sen gök gürültüsüsün ve ben şimşeğim
And I love the way you know who you are
Kendini bilme şeklini seviyorum
And to me it's exciting
Ve bana heyecan verici geliyor
When you know its meant to be
Olması gerektiğini bildiğinde
Everything comes naturally, it comes naturally
Herşey doğal olarak gelir, doğal olarak gelir
When you're with me, baby
Sen benimleyken, bebeğim

Everything comes naturally, it comes naturally
Herşey doğal olarak gelir, doğal olarak gelir
Bay bay baby
Be be bebeğim

When we collide, sparks fly
Çarpıştığımızda, kıvılcımlar oluştu
When you look in my eyes, it takes my breath away
Gözlerimin içine baktığında, nefesim kesiliyor

(You are)
(Sen)
You are the thunder and I am the lightening
Sen gök gürültüsüsün ve ben şimşeğim
And I love the way you know who you are
Kendini bilme şeklini seviyorum
And to me it's exciting
Ve bana heyecan verici geliyor
When you know its meant to be
Olması gerektiğini bildiğinde
Everything comes naturally, it comes naturally
Herşey doğal olarak gelir, doğal olarak gelir
When you're with me, baby
Sen benimleyken, bebeğim

Everything comes naturally, it comes naturally
Herşey doğal olarak gelir, doğal olarak gelir
Bay bay baby
Be be bebeğim

(Naturally)
(Doğal olarak)
Naturally x5
Doğal olarak
Bay bay baby
Be be bebeğim

(Naturally)
(Doğal olarak)
Naturally x5
Doğal olarak
Everything comes naturally, it comes naturally bay bay baby
Herşey doğal olarak gelir, doğal olarak gelir be be bebeğim

Şarkı sözü kaynak : www.metrolyrics.com

15 Aralık 2009 Salı

Westlife - What About Now (Türkçe Çevirisi)
Shadows fill an empty heart as love is fading
Gölgeler tükenen boş bir kalp kadar dolu
From all the things that we are but are not saying
Bütün bu şeylerden dolayı varız ama söyleyemiyoruz
Can we see beyond the scars
İzlerin ötersini görebiliyor muyuz
And make it to the dawn?
Ve şafağa ulaşıyor muyuz?

Change the colors of the sky
Gökyüzünün renklerini değiştir
And open up to the ways you made me feel alive
Ve beni hayatta tutan yollarını aç
The ways I loved you, for all the things that never died
Sana aşık olduğum yollar,bütün hepsi hiçbir zaman ölmemek için
To make it through the night love will find you
Gece aşka doğru ulaşmak için seni bulacağım

What about now? What about today?
Var mısın şimdi?Var mısın bugün?
What if you're making me all that I was meant to be?
Benim için her türlü anlama geldiysen ne yapmalı?
What if our love never went away?
Aşkımız hiçbir zaman bitmezse ne yapmalı?
What if it's lost behind words we could never find?
Arkada kalıp kaybolan kelimeler bulamadıysak ne yapmalı?
Baby, before it's too late, what about now?
Bebeğim,çok geç olmadan önce,var mısın şimdi?

The sun is breaking in your eyes to start a new day
Yeni bir güne başlarken gözlerinde güneş doğuyor
This broken heart can still survive with a touch of your grace
Bu kırık kalp senin zarafetli bir dokunuşunla hala sağ kalabilir
Shadows fade into the light
Gölgeler ışığın içinde soluyor
I am by your side where love will find you
Ben senin tarafındayım seninle aşkı bulduğumuz yerde

What about now? What about today?
Var mısın şimdi?Var mısın bugün?
What if you're making me all that I was meant to be?
Benim için her türlü anlama geldiysen ne yapmalı?
What if our love never went away?
Aşkımız hiçbir zaman bitmezse ne yapmalı?
What if it's lost behind words we could never find?
Arkada kalıp kaybolan kelimeler bulamadıysak ne yapmalı?
Baby, before it's too late, what about now?
Bebeğim,çok geç olmadan önce,var mısın şimdi?

Now that we're here
Mdaemki buradayız
Now that we've come this far, just hold on
Mademki bu kadar uzağa geldik,sadece dayan
There is nothing to fear, for I am right beside you
Korkmak için birşey yok,senin için doğru taraftayım
For all my life, I am yours
Hayatıma rağmen,seninim

What about now? What about today? (x2)
Var mısın şimdi?Var mısın bugün?
What if you're making me all that I was meant to be?
Benim için her türlü anlama geldiysen ne yapmalı?
What if our love never went away?
Aşkımız hiçbir zaman bitmezse ne yapmalı?
What if it's lost behind words we could never find?
Arkada kalıp kaybolan kelimeler bulamadıysak ne yapmalı?
Baby, before it's too late, what about now?
Bebeğim,çok geç olmadan önce,var mısın şimdi?

Baby, before it's too late
Bebeğim,çok geç olmadan önce
Baby, before it's too late
Bebeğim,çok geç olmadan önce
Baby, before it's too late
Bebeğim,çok geç olmadan önce
What about now?
Var mısın şimdi?

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com