16 Temmuz 2009 Perşembe

Arctic Monkeys - Crying Lightning (Türkçe Çevirisi)
sat in the café by the cracker factory,
Kraker fabrikası tarafından kafede oturdu,
he were practising a magic trick,
Bir sihir numarasını uyguluyordu,
and my thoughts got rude, as you talked and chewed,
Ve benim düşüncelerim kaba oldu,senin konuştuğun ve çiğnediğin gibi,
on the last of your pick and mix.
Senin son seçimin ve karışımın.

said your mistaken if you thinking that i am gun' go cold before
Senin hatanı söylerken eğer benim silah olduğunu düşünüyorsan önceden
as you bit into your strawberry lace,
Senin çilek kordonunu ısırdığın gibi,
and then a flip in your attention in the form of a gobstopper,
Ve sonra dikkatinde bir fiske senin şekerleme formunda,
is all you have left and all is going to waste.
Ve sen her şeyi bıraktın ve her şeye boşluğa gitti.

your past-times, consisted of the strange,
Geçmiş zamanların,güçle meydana gelen
and twisted and deranged,
Ve kıvırdı ve bozdu,
and i love that little game you had called,
Ve aradığın zaman küçük oyunları seviyorum
crying lightning,
Ağlayan şimşek,
and how you like to aggravate the ice-cream man on rainy afternoons.
ve dondurma adamı öğleden sonra nasıl kızdırmayı sevdiğini.

the next time that i caught my own reflection,
Gelecek sefer kendi yansımamı yakala,
it was on it's way to meet you,
Bu seni karşılaştırmak için yoldu,
thinking of excuses to postpone.
Özürlerin düşüncesini ertelemek için.
you never look like yourself from the side,
Sen bana hiç kendi tarafından bakmadın.
but your profile did not hide,
Ama senin profilin saklamadı,
the fact you knew i was approaching your throne.
Bildiğin olay,beni senin tahtına yaklaştırmak.

with folded arms you occupy the bench like toothache
Diş ağrısı gibi katlanılan kollarla tahta yarleştin
saw them, puff your chest out like you never lost a war.
Bak onlara,göğsününün dışarı çıkar hiç bir savaşı kaybetmemiş gibi
and though i try so not to suffer the indignity of a reaction
Ve gerçi böyle küçük düşürücü durumda ıstırap çekerken bir tepki vermemeyi denerim
there was no cracks to grasp or gaps to claw.
Kavraması için hiç bir çatlak veya pence atması için aralıklar yoktu

and your past-times, consisted of the strange,
Geçmiş zamanların,güçle meydana gelen,
and twisted and deranged,
Ve kıvırdı ve bozdu,
and i hate that little game you had called,
Ve aradığın zaman küçük oyunları sevmiyorum
crying lightning,
Ağlayan şimşek,
and how you like to aggravate the icky man on rainy afternoons.
ve dondurma adamı öğleden sonra nasıl kızdırmayı sevdiğini.

uninviting,
Çekici olmayan,
but not half as impossible as everyone assumes,
Ama herkesin fark ettiği gibi o kadar imkansız değil,
you are crying lightning.
Şimşek gibi ağlıyorsun.

your past-times, consisted of the strange,
Geçmiş zamanların,güçle meydana gelen,
and twisted and deranged,
Ve kıvırdı ve bozdu,
and i hate that little game you had called,
Ve aradığın zaman küçük oyunları sevmiyorum
crying lightning,
Ağlayan şimşek,
crying lightning,
Ağlayan şimşek,
crying lightning,
Ağlayan şimşek,
crying lightning.
Ağlayan şimşek.

your past-times, consisted of the strange,
Geçmiş zamanların,güçle meydana gelen,
and twisted and deranged,
Ve kıvırdı ve bozdu,
and i hate that little game you had called,
Ve aradığın zaman küçük oyunları sevmiyorum
cry-ing.
ağlıyorum.

Hiç yorum yok: