24 Ağustos 2009 Pazartesi

Jay-Z - Run This Town ( Türkçe Çevirisi ) (Feat. Rihanna & Kanye West)Feel it coming in the air
Hisset onu havadan geliyor
Hear the screams from everywhere
Her yerden gelen çığlıkları duy
I’m addicted to the thrill (I'm Ready)
Heyecana bağımlıyım (Hazırım)
It’s a dangerous love affair (C'mon)
Bu tehlikeli bir aşk ilişkisi (Hadi)
Can’t be scaring nickels down
Paranın azalması korkutmuyor
Got a problem, tell me now
Bir sorun var, söyle şimdi bana
Only thing that’s on my mind
Aklımdaki tek şey
Is who gon’ run this town tonigh
Bu gece şehri kimin yöneteceği
Is who gon’ run this town tonight
Bu gece şehri kimin yöneteceği
We gon’ run this town
Bu şehri biz yöneteceğiz

Jay-Z
We are, yeah, I said it, we are
Biz, evet, biz , söyledim ya, biz
This is Roc Nation, pledge your allegiance
Bu Roc halkı, sadakat yemini edin
Get y’all fatigues on, all black everything
Uniformanızı giyin, herşey simsiyah
Black cards, black cars, all black everything
Siyah kartlar, siyah arabalar,herşey simsiyah
And our girls are blackbirds, riding with they Dillingers
Ve kızlarımız karatavuk, Dilingerlarına biniyorlar
I get more in-depth if you boys really real enough
Daha derinlemesine inmeliyim, eğer siz çocuklar gerçekten yeterliyseniz
This is La Familia, I’ll explain later
Bu La Familia, daha sonra açıklayacağım
But for now, let me get back to this paper
Ama şimdi,izin ver şu kağıda geri döneyim
I’m a couple bands down and I’m tryna get back
Düşmüş birkaç çeteyim ve geri dönmeyi deniyorum
I gave Doug a grip, I lost a flip for five stacks
Doug'a bir el verdim, beş yığın için bir flip kaybettim
Yeah, I’m talking five comma six zeroes dot zero ?
Evet, bahsettiğim beş virgül altı sıfır nokta sıfır
Back to running circles ’round niggas, now we squared up
Dönüp zencilerin etrafındaki abluka çemberini yaralım, şimdi kavgaya hazırız
Hold up
Sıkı durun

Rihanna
Life’s a game but it’s not fair
Hayat bir oyun fakat bu adil değil
I break the rules so I don’t care
Kuralları yıktım oyüzden umrumda değil
So I keep doing my own thing
Kendi işimi yapmaya devam ediyorum
Walking tall against the rain
Yağmura karşı başım dik yürüyorum
Victory’s within the mile
Zafer bir mil içeride
Almost there, don’t give up now
Neredeyse orada, şimdi vazgeçme
Only thing that’s on my mind
Aklımdaki tek şey
Is who gon’ run this town tonight
Bu gece kimin şehri yöneteceği

Heeeeeeeeey heeeeeeay
Heeeeeeeeey heeeeeeay
Who gon’ run this town tonight?
Bu gece şehri kim yönetecek?

Jay-Z
We are, yeah, I said it, we are
Biz, evet, biz , söyledim ya, biz

You can call me Caesar, in a dark Caesar
Bana sezar diyebilirsin, esmer sezar
Please follow the leader, so Eric B we are
Lütfen lideri takip edin, öyleyse Eric B biziz
Microphone fiend, it’s the return of the God, peace God
Mikrofon hastası, bu Tanrı'nın dönüşü, huzur Tanrım
And ain’t nobody fresher
Ve hiç kimse çömez değil
I’m in Maison, uh, Martin Margiela
Evimdeyim, ah, Martin Margiela
On the table, screaming f@#k the other side, they jealous
Masada, s**mişim karşı tarafı diye bağırıyor, kıskançlar
We got a bankhead full of broads, they got a table full of fellas
Kızlarla dolu bir bölgemiz var, genç adam dolu masaları var
And they ain’t spendin’ no cake
Ve onlar hiç pastayı harcamıyorlar
They should throw they hand in, ’cause they ain’t got no spades
Oyundan çekilmeliler, çünkü maça serileri yok
My whole team got dough
Bütün takımım para kazandı
So my bankhead is lookin’ like Millionaires’ Row
O yüzden benim bölgem Milyonerler Taburu gibi görünüyor


Rihanna
Life’s a game but it’s not fair
Hayat bir oyun fakat bu adil değil
I break the rules so I don’t care
Kuralları yıktım oyüzden umrumda değil
So I keep doing my own thing
Kendi işimi yapmaya devam ediyorum
Walking tall against the rain
Yağmura karşı başım dik yürüyorum
Victory’s within the mile
Zafer bir mil içeride
Almost there, don’t give up now
Neredeyse orada, şimdi vazgeçme
Only thing that’s on my mind
Aklımdaki tek şey
Is who gon’ run this town tonight
Bu gece kimin şehri yöneteceği

Heeeeeeeeey heeeeeeay
Heeeeeeeeey heeeeeeay
Who gon’ run this town tonight?
Bu gece şehri kim yönetecek?


Kanye West
It’s crazy how you can go from being Joe Blow
Bu delice nasıl Joe Blow olmaktan kaçabildin
To everybody on your dick, no homo
Herkes senin şeyinin üstünde, homo yok
I bought my whole family whips, no Volvos
Bütün aileme kamçı aldım, Volvo değil
Next time I’m in church, please no photos
Gelecek sefere klisedeyim, Lütfen fotoğraflar olmasın
Police escorts, everybody passports
Polis eskortu, herkese giriş izni
This the life that everybody ask for
Bu herkesin istediği bir yaşam
This a fast life, we are on a crash course
Bu hızlı bir yaşam, yoğun program içindeyiz
What you think I rap for? To push a f@#kin’ Rav 4?
Ne için rap yaptığımı sanıyorsun? Lanet bir Rav 4 ü itmek için mi?
But I know that if I stay stunting
Ama biliyorum ki eğer hünerlerimi göstermeye devam edersem
All these girls only gon’ want one thing
Bütün bu kızlar yalnız bir şey isteyecekler
I could spend my whole life good will hunting
Bütün hayatımı iyi niyet avlanmak için harcayabilirdim
Only good gon’ come is it’s good when I’m coming
iyilik yalnız ben geldiğimde gelecektir
She got an ass that’ll swallow up her G-string
Öyle bir p*posu var ki G-stringini içine çekiyor
And up top, uh, two bee stings
Ve üstündeki,ah, iki arı iğnesi
And I’m beasting, off the re-sling
Ve sinirleniyorum,tekrar askıya almaktan
And my nigga just made it out the precinct
Ve zencim bunu bölge dışıında yaptı
We give a damn about the drama that you do bring
Getirdiğin dramaya takmış durumdayız
I’m just tryna change the color on your mood ring
Sadece ruh halindeli renkleri değiştirmeyi deniyorum
Reebok, baby, you need to try some new things
Reebok, bebeğim, Yeni bişeyler denemeye ihtiyacın var
Have you ever had shoes without shoestrings?
Hiç bağcıksız ayakkabıların oldu mu?
What’s that, Ye? Baby, these heels
Bu da ne, evet? Bebeğim bunlar topuklu
Is that a May-what? Baby, these wheels
O bir ne-olabilir? bebeğim, bunlar tekerlek
You trippin’ when you ain’t sippin’, have a refill
Geziyorsun yudumlamazken, yeniden doldur
You feelin’ like you run it, huh?
Onu yönettiğini hissediyorsun,değil mi?
Now you know how we feel
Şimdi biliyorsun nasıl hissettiğimizi

Jay-Z
Wha’sup?
Naber
Rihanna
Heeeeeeeeey heeeeeeay
Heeeeeeeeey heeeeeeay
Jay-Z
Wha’sup?
Naber?

Rihanna
Heeeeeeeeey heeeeeeay
Heeeeeeeeey heeeeeeay
Who gon’ run this town tonight?
Bu şehri bu gece kim yönetecek?

Jay-Z
Wha’sup?
Naber?

5 yorum:

Adsız dedi ki...

kesinlikle kusursuz olmuş. teşekkürler..

Adsız dedi ki...

Çok güzel çevrilmiş paylaşım için teşekkürler..

Adsız dedi ki...

her sey guzel ama bi sey var bu sarki savasla ve cok uzun

Adsız dedi ki...

İlluminati olması eksik yazılmış ters haçlar ve üçgenler siyah giyin a bebekler oke dinlemeye devam edin

Adsız dedi ki...

çevirin için teşekkürler bu şrfszlerin ne söylmeye çalıştığını artık anlıyorum