22 Ağustos 2009 Cumartesi

Madonna - Celebration ( Türkçe Çevirisi )

I think you wanna come over,
Sanırım uğramak istiyorsun
Yeah I heard it through the grapevine
Evet bir dedikodu vasıtasıyla duydum
Are you drunk or you sober?
Sarhoş musun ya da ayık mı?
Think about it, doesn’t matter
Bunu düşün, önemi yok
And if it makes you feel good then I say do it,
Ve eğer bu seni iyi hissettirecekse o halde yap derim,
I don’t know what you’re waiting for
Ne beklediğini bilmiyorum

Feel my temperature rising Tansiyonumun yükseldiğini hisset
There’s too much heat I’m gonna lose control
Çok fazla ısı var kontrolümü kayedeceğim

Do you want to go higher,
Daha yükdeğe çıkmak istiyor musun
Get closer to the fire,
Ateşe yaklaş
I don’t know what you’re waiting for
Ne beklediğini bilmiyorum

Chorus ( Nakarat )
I’m gonna party
Parti vereceğim
Cause anybody just won’t do
Çünkü kimsenin yapacağı yok
Let’s get this started
Hadi şunu başlatalım
Cause everybody wants to party with you
Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor

Boy you got a reputation
Oğlum şöhrete sahipsin
But you’re gonna have to prove it
Ama bunu kanıtlamak zorunda kalacaksın
I see a little hesitation
Biraz tereddütte olduğunu görüyorum
Am I gonna have to show ya
Sana göstermek zorunda mı kalacağım
That if it feels right
Eğer bu iyi hissettirecekse
Get on your mark
Markanı giy
Step to the beat boy
Tempoya ayak uydur oğlum
that’s what its for
İşte gereken bu

Put your arms around me
Kollarını bana dola
When it gets too hot we can go outside
Çok sıcak olursa dışarı çıkabiliriz
But for now just come here
Ama şimdilik sadece buraya gel
Let me whisper in your ear
Kulağına fısıldamama izin ver
An invitation to the dance of life
Hayatının dansı için bir davetiyeyi

I’m gonna party (It’s a celebration)
Parti vereceğim (Bu bir kutlama)
Cause anybody just won’t do
Çünkü kimsenin yapacağı yok
Let’s get this started (No more hesitation)
Hadi başlatalım şunu ( tereddüt yok)
Cause everybody wants to party with you
Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor

(Spoken) (Konuşma)
Haven’t I seen you somewhere before?
Seni daha önce bir yerde gördüm mü?
You look familiar
Tanıdık geliyorsun
You wanna dance?
Dans etmek ister misin?
Yeah
Evet
I guess I just don’t recognize you with your clothes on
Sanırım seni kıyafetlerin üzerindeyken tanıyamadım
What are you waiting for??
Ne bekliyorsun?

I’m gonna party (It’s a celebration)
Parti vereceğim (Bu bir kutlama)
Cause anybody just won’t do
Çünkü kimsenin yapacağı yok
Let’s get this started (No more hesitation)
Hadi başlatalım şunu ( tereddüt yok)
Cause everybody wants to party with you
Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor

Come join the party (It’s a celebration)
Gel katıl partiye (Bu bir kutlama)
Cause anybody just won’t do
Çünkü kimsenin yapacağı yok
Let’s get this started (No more hesitation)
Hadi başlatalım şunu ( tereddüt yok)
Cause everybody wants to party with you
Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor
Boy you got it
Oğlum aldın onu
Cause anybody just won’t do
Çünkü kimse yapmayacak

Hiç yorum yok: