9 Ağustos 2009 Pazar

Michael Buble - Home ( Türkçe Çevirisi )Another summer day
Bir başka yaz günü
Has come and gone away
Geldi ve geçti
In Paris or Rome...
Paris'te veya Roma'da
But I wanna go home
Ama ben eve gitmek istiyorum
...uhm Home
Eve
May be surrounded by a million people
Belki bir milyon insan tarafından çevriliyim
I still feel all alone
Hala yapayalnız hissediyorum
Just wanna go home
Sadece eve gitmek istiyorum
I miss you, you know
Seni özledim,biliyorsun

And I've been keeping all the letters
Ve bütün mektupları saklıyordum
That I wrote to you,
Sana yazdığım
Each one a line or two
Her bir veya iki satırı
"I'm fine baby, how are you? "
"Ben iyiyim bebeğim, sen nasılsın? "
I would send them but I know that it's just not enough
Sana onları yollardım ama biliyorum ki yeterli değiller
My words were cold and flat
Benim kelimelerim bayat ve düz kalırdı
And you deserve more than that
Ve sen bundan daha fazlasını hak ediyorsun

Another aeroplane, another sunny place,
Başka bir uçak, başka bir güneşli yer
I'm lucky I know
Şanslıyım biliyorum
But I wanna go home
Ama eve gitmek istiyorum
I got to go home
Eve gitmeliyim
Let me go home
Bırak eve gideyim
I'm just too far from where you are
Senin olduğun yerden çok uzağım
I wanna come home
Eve gelmek istiyorum

And I feel just like I'm living someone else's life
Ve ben başkasının hayatını yaşıyormuş gibi hissediyorum
It's like I just stepped outside
Öyleve dışına çıkmışım gibi
When everything was going right
Her şey çok iyi gidiyorken
And I know just why you could not come along with me
Ve benimle neden gelemeyeceğini biliyorum
This was not your dream
Bu senin hayalin değildi
But you always believed in me...
Ama her zaman bana inandın...

Another winter day
Başka bir kış günü
Has come and gone away
Geldi ve geçti
In either Paris or Rome
Paris'te ya da Roma'da
And I wanna go home
Ve ben eve gitmek istiyorum
Let me go home
Bırak eve gideyim

And I'm surrounded by a million people
Ve bir milyon insan tarafından çevriliyim
I still feel alone
Hala yalnız hissediyorum
Let me go home
Bırak eve geleyim
I miss you , you know
Seni özledim, biliyorsun
Let me go home
Bırak eve geleyim
I've had my run
Gezimi bitirdim
Baby I'm done
Bebeğim ben bittim
I gotta go home
Eve gitmeliyim

Let me go home
Bırak eve geleyim
it'll all be alright
Herşey güzel olacak
I'll be home tonight Evde olacağım bu gece
I'm coming back home
Eve geri dönüyorum...

Hiç yorum yok: