23 Ağustos 2009 Pazar

Muse - United States Of Eurasia (Türkçe Çevirisi)
You and me are the same
Sen ve ben aynıyız
We don't know or care who's to blame
Kimin suçladığını bilmiyoruz veya ilgilenmiyoruz
But we know that whoever holds the reins
Fakat kimin dizginleri elinde tuttuğunu biliyoruz
Nothing will change
Hiçbir şey değişmeyecek
Our cause has gone insane
Bizim amacımız sapıttı

And these wars, they can't be won
Ve bu savaşlar,kazanamazlar
And these wars, they can't be won
Ve bu savaşlar,kazanamazlar
And do you want them to go on
Ve onların gitmesini istiyor musun
And on and on
Ve devam eder
Why split these states
Neden bu devletler bölünür
When there can be only one?
Ne zaman tek olabilirler?

And must we do as we're told?
Ve bize söylediklerini yapmak zorunda mıyız?
Must we do as we're told?
Söylediklerini yapmak zorunda mıyız?

You and me fall in line
Sen ve ben çizgiden düşüyoruz
To be punished for unproven crimes! 
İspatlanmamış cinayetlerde cezalalandırılmayı!
And we know that there is no one we can trust;
ve biliyoruz ki burada güvenebileceğimiz kimse yok; 
Our ancient heroes, they are turning to dust! 
Bizim tarihi kahramanlar,onlar toza dönüşüyorlar!

And these wars, they can't be won
Ve bu savaşlar,kazanamazlar
Does anyone know or care how they begun?
Nasıl başladığını bilen veya ilgilenen var mı?
They just promise to go on
Bu sadece devam etmesi için fırsat
And on and on
Ve devam eder
But soon we will see
Ama yakında göreceğiz
There can be only one
Sadece bir tane olabilir

United States! 
Birleşik devletler!
United States! 
Birleşik devletler!
Of... 

Eurasia! (x3)
Avrasya!
... sia! 
... sia! 
... sia! 

Hiç yorum yok: