4 Eylül 2009 Cuma

Five For Fighting - Chances (Türkçe Çevirisi)Chances are when said and done
Şanslar söylendiği ve yapıldığı zaman
Who'll be the lucky ones
Şanslı olanlar kim olacak
Who make it all the way?
Kim bütün yolları başarır?
Though you say I could be your answer
Senin cevabın olabildiğimi demene rağmen
Nothing lasts forever
Hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez
No matter how it feels today
Bugün nasıl hissettiğinin önemi yok

Chances are we´ll find a new equation
Şanslar yeni bir eşitlik bulacağızdır
Chances roll away from me
Şanslar benden uzakta yuvarlanır
Chances are all they hope to be
Şanslar tüm umutlarımızın olmasıdır

Don't get me wrong I'd never say never
Benim asla söylemeyecek olduğumu asla yanlış anlama
Cause though love can change the weather
Çünkü yine de aşk havayı değiştirebilir
No act of God can pull me away from you
Tanrının hareketi beni senden uzaklaştırabilir

I´m just a realistic man
Ben sadece gerçekçi bir adamım
A bottle filled with shells and sand
Bir şişe kabuklar ve kumla dolduruldu
Afraid to love beyond what I can lose when it comes to you
Aşkın korkusunun ötesinde o sana gelince kaybedebilirim
And though I see us through yeah
Ve yine de bizi tamamen görürüm evet

Chances are we´ll find two destinations
Şanslar iki istikameti bulacağızdır
Chances roll away from me
Şanslar benden uzakta yuvarlanır
Still chances are more than expectations
Buna rağmen şanslar beklentiden daha çoktur
The possibilities
Olasılıklar
Over me
Benden fazla
It´s about the two to one
Bu yaklaşık ikiye bir
Lay your money on the ground
Paranı yere ser
until you crash what have you done?
Kazaya kadar ne yaptın?
Is there a better bet than love?
Aşktan daha iyi bir bahis var mıdır?
What you are is what you breathe
Senin ne oldğun nasıl nefes aldığındı
You gotta cry before you sing
Şarkı söylemeden önce ağlamalısın

Chances chances
Şanslar şanslar

Chances lost are hopes torn up pages
Kaybolan şanslar paramparça olan sayfaların umutlarıdır
Maybe this time
Belki bu zaman
Chances are we´ll be the combination
Şanslar bizim karışımımız olacaktır
Chances come and carry me
Şanslar gelir ve beni taşır
Chances are waiting to be taken
Şanslar alınmayı bekliyor
And I can see
Ve ben görebiliyorum
Chances are the fascination
Şanslar büyüler
Chances won't escape from me
Şanslar benden kaçamayacak
Chances are only what we make them
Şanslar onlara ne yaptıysak sadece odur
And all I need
Ve ihtiyaç duyduğum her şey

Hiç yorum yok: