1 Eylül 2009 Salı

Leona Lewis feat.Justin Timberlake - Don't Let Me Down (Türkçe Çevirisi)Fork in the road,looking both ways,
Yolda ayrım,iki yöne de bakıyorum,
I don't know which way to go.
Hangi yöne gideceğimi bilmiyorum
What do i count on?
Ben neye güvenirim?
Is it the road less traveled?
O daha az işlek olan yol mudur?
Or the one i already know?
Veya şimdiden birini biliyor muyum?
And no i'm not traveling alone
Ve hayır yalnız seyahat etmiyorum
I got my heart in my hand, and
Elime kendi kalbimi aldım,ve
You can bet i'm holding it close
Emin olabilirsin onu yakınımda tutuyorum

Don't wanna climb, don't wanna fall
Tırmanmak istemiyorum,düşmek istemiyorum
Don't know where to start it all
Hepsine nerede başlarım bilmiyorum
I can start by taking it slow
Dikkatlice işe girişebilirim

First i need a hero,i got a mirror,
İlk olarak bir kahramana ihtiyacım var,bir aynam var,
Looking inside of my soul.
Ruhumun içine bakıyorum.
If i need a hero, i got my, mirror,
Eğer bir kahramana ihtiyac duyarsam,kendi aynamı alırım,
Gotta go on with the show
Gösteriye devam etmeliyim

I got my ear to the ground
Kulağımı yere dayadım
That's the sound of my train comin' 'round
Bu benim gelen trenimin sesi
This is a chance for us to be heard loud
Bu sesimizi duyurmamız için bir şans
It's you and me,and it's our time now
Bu sen ve beniz,ve şimdi bu bizim zamanımız
Don't let me down
Beni hayal kırıklığına uğratma

Justin Timberlake :
Don't let me down,
Beni hayal kırıklığına uğratma
Don't let me down now,
Beni hayal kırıklığına uğratma şimdi,
Don't let me down,
Beni hayal kırıklığına uğratma,
Don't let me down now.
Beni hayal kırıklığına uğratma şimdi,

Leona Lewis
People, this is what you're living your life for
İnsanlar,bu hayatınızı ne için yaşadığınızdır
Fighter, that's your name (that's your name)
Savaşçı,bu senin ismin(bu senin ismin)
Trying to hide but it's obvious you're a survivor, believer
Saklanmak için uğraşan ama sen bir sağ kalansın bu açık,inançlı
Don't let the travel in the road
Yolda seyahate izin verme
That look in your eyes
Senin gözlerinde o bakış
Puts fire in the heart of the cold
Soğuk bir kalbi bile ateşlendirir
Got a marathon to try again
Yeniden denemek için bir maratona girdim
I'm not even tryin' to win
Hatta ben kazanmayı denemiyorum bile
I'm just glad i'm not alone
Ben sadece yalnız olmadığımdan hoşnutum

First i need a hero,i got a mirror,
İlk olarak bir kahramana ihtiyacım var,bir aynam var,
Looking inside of my soul.
Ruhumun içine bakıyorum.
If i need a hero, i got my, mirror,
Eğer bir kahramana ihtiyac duyarsam,kendi aynamı alırım,
Gotta go on with the show
Gösteriye devam etmeliyim

I got my ear to the ground
Kulağımı yere dayadım
That's the sound of my train comin' 'round
Bu benim gelen trenimin sesi
This is a chance for us to be heard loud
Bu sesimizi duyurmamız için bir şans
It's you and me,and it's our time now
Bu sen ve beniz,ve şimdi bu bizim zamanımız
Don't let me down
Beni hayal kırıklığına uğratma

Don't you let me down, promise you won't let me down
Beni hayal kırıklığına uğratma,hayal kırıklığına uğratmayacağına söz ver
Don't you let me down, promise you won't let me down
Beni hayal kırıklığına uğratma,hayal kırıklığına uğratmayacağına söz ver

You've been running so alone, i see you (i see you)
Sen öyle yalnız koşmaktasın,seni görüyorum(seni görüyorum)
You told me we could change the world
Sen bana dünyayı değiştirebileceğimizi söyledin
And i believe it's true
Ve ben inanıyorum bu doğru
There's nothing now to hold us down
Şimdi bizi zaptedecek hiçbir şey yok
i found my pains
Cezamı buldum
And the sound of your heart led the way
Ve kalbinin sesi yola götürdü

I got my ear to the ground
Kulağımı yere dayadım
That's the sound of my train comin' 'round
Bu benim gelen trenimin sesi
This is a chance for us to be heard loud
Bu sesimizi duyurmamız için bir şans
It's you and me,and it's our time now
Bu sen ve beniz,ve şimdi bu bizim zamanımız
Don't let me down
Beni hayal kırıklığına uğratma

Don't you let me down, promise you won't let me down
Beni hayal kırıklığına uğratma,hayal kırıklığına uğratmayacağına söz ver
Don't you let me down, promise you won't let me down
Beni hayal kırıklığına uğratma,hayal kırıklığına uğratmayacağına söz ver

Justin Timberlake :
Don't let me down now
Beni hayal kırıklığına uğratma şimdi,
Don't let me down,
Beni hayal kırıklığına uğratma,
Don't let me down now,
Beni hayal kırıklığına uğratma şimdi,
Don't let me down,
Beni hayal kırıklığına uğratma,
Don't let me down now
Beni hayal kırıklığına uğratma şimdi

Hiç yorum yok: