25 Eylül 2009 Cuma

Mariah Carey - I Want To Know What Love Is (Türkçe Çevirisi)
I gotta take a little time
Biraz zamana ihtiyacım var
A little time to think things over
Biraz zaman bazı şeyleri düşünmem için
I better read between the lines
Satır aralarını okusam iyi olur
In case I need it when Im older
Yaşlandığımda ihtiyacım olur diye

Now this mountain I must climb
Şimdi bu dağa tırmanmalıyım
Feels like a world upon my shoulders
Omzumda dünyayı taşıyomuşum gibi hissediyorum
I through the clouds I see love shine
Bulutların arasından aşkın parladığını görüyorum
It keeps me warm as life grows colder
O beni sıcak tutuyor hayat soğurken

In my life theres been heartache and pain
Hayatımda kalp kırıklıkları ve acılar var
I dont know if I can face it again
Tekrar bununla yüzleşebilir miyim bilmiyorum
Cant stop now, Ive traveled so far
Şimdi duramam, çok uzaklara yol aldım
To change this lonely life
Bu yalnız hayatı değiştirmek için

I wanna know what love is
Aşkın ne olduğunu bilmek istiyorum
I want you to show me
Bana senin göstermeni istiyorum
I wanna feel what love is
Aşkın ne olduğunu hissetmek istiyorum
I know you can show me
Bana gösterebilirsin biliyorum

Im gonna take a little time
Biraz zaman harcayacağım
A little time to look around me
Etrafıma bakınmak için biraz zaman
Ive got nowhere left to hide
Geride saklanacak hiç bir yerim yok
It looks like love has finally found me
Sonunda aşk beni bulmuş gibi görünüyor

In my life theres been heartache and pain
Hayatımda kalp kırıklıkları ve acılar var
I dont know if I can face it again
Tekrar bununla yüzleşebilir miyim bilmiyorum
Cant stop now, Ive traveled so far
Şimdi duramam, çok uzaklara yol aldım
To change this lonely life
Bu yalnız hayatı değiştirmek için

I wanna know what love is
Aşkın ne olduğunu bilmek istiyorum
I want you to show me
Bana senin göstermeni istiyorum
I wanna feel what love is
Aşkın ne olduğunu hissetmek istiyorum
I know you can show me
Bana gösterebilirsin biliyorum

I wanna know what love is
Aşkın ne olduğunu görmek istiyorum
I want you to show me
Bunu senin göstermeni istiyorum
And I wanna feel, I want to feel what love is
Ve hissetmek istiyorum, aşkın ne olduğunu hissetmek istiyorum
And I know, I know you can show me
Ve biliyorum, biliyorum sen bunu gösterebilirsin

Lets talk about love
Hadi aşktan bahsedelim
I wanna know what love is, the love that you feel inside
Aşkın ne olduğunu bilmek istiyorum, içinde hissettiğin aşkı
I want you to show me, and Im feeling so much love
Bunu senin göstermeni istiyorum, ve fazla sevgi duyuyorum
I wanna feel what love is, no, you just cannot hide
Aşkın ne olduğunu hissetmem gerek, hayır, saklayamazsın
I know you can show me, yeah
Biliyorum bana gösterebilirsin, evet

I wanna know what love is, lets talk about love
Aşkın ne olduğunu bilmek istiyorum, hadi aşktan bahsedelim
I want you to show me, I wanna feel it too
Bana göstermeni istiyorum, hissetmek te istiyorum
I wanna feel what love is, I want to feel it too
Aşkın ne olduğunu hissetmek istiyorum, hissetmek te istiyorum
And I know and I know, I know you can show me
Ve biliyorum ve biliyorum, bana gösterebilirsin biliyorum
Show me love is real, yeah
Bana aşkın gerçek olduğunu göster, evet
I wanna know what love is...
Aşkın ne olduğunu bilmek istiyorum...

Hiç yorum yok: