24 Eylül 2009 Perşembe

Mark Owen - Alone Without You (Türkçe Çevirisi)


I listen to your album
Senin albümünü dinlerim
And I watched your favorite film
Ve senin favori filmini izledim
Hey hey hey I missed you today
Hey hey hey bugün seni özledim
I let those early letters
Ben o erken mektuplara izin veririm
I fullfilled with early dreams
Erken rüyalarla yerine getirdim
Some of them materialised
Onların bir kısmı somutlaştı
Others never seen
Diğerleri göremez
We used to watch the world walkin by
Biz ilerleyen dünyayı izlerdik

The truth is you're not here , here I am
Gerçekte sen burda değilsin,ben buradayım
I'm screwed up again
İçine ettim yine
No matter what which way I turn
Hangi yöne döndüğüme bağlı olmaksızın
How my feelings slowly bleeding here for you
Yavaşça senin için burada kanarken benim duygularım nasıl
I'm spending time with hope
Zamanı umutla harcıyorum
And I don't know why it is
Ve neden böyle olduğunu bilmiyorum
It's just the way it is
Bu sadece böyle bir yol

[Chorus](Nakarat)
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!

You made your favorite dinner
Senin favori akşam yemeğini yaptım
And I wore the shirt you love
Ve senin sevdiğin gömleği giydim
Hey hey hey just in case you came
Hey hey hey sadece geldiğin takdirde
Friends still ask about you
Arkadaşlar hala seni soruyor
When I say you're just fine
Ne zaman sadece senin iyi olduğunu söylerim
And have you seen the world walking by ?
Ve sen ilerleyen dünyayı gördün mü?

The truth is you're not here , here I am
Gerçekte sen burda değilsin,ben buradayım
I'm screwed up again
İçine ettim yine
No matter what which way I turn
Hangi yöne döndüğüme bağlı olmaksızın
How my feelings slowly bleeding here for you
Yavaşça senin için burada kanarken benim duygularım nasıl
I'm spending time with hope
Zamanı umutla harcıyorum
And I don't know why it is
Ve neden böyle olduğunu bilmiyorum
It's just the way it is
Bu sadece böyle bir yol

[Chorus](Nakarat)
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!

The truth is you're not here
Gerçekte sen burda değilsin
And I'm screwed up again
Ve İçine ettim yine
And I don't know the reason why
Ve sebebin niye olduğunu bilmiyorum
I don't know why it is
Neden böyle olduğunu bilmiyorum
And will I ever say...I just need your love
Ve her zaman söyleyeceğim...Sadece sevgine ihtiyaç duyarım
I want you back again
Tekrar geri dönmeni isterim
I want you back again !!
Tekrar geri dönmeni isterim !!

You said that this isn't yet a time
Sen bunun olmadığını söylediğin lakin bir zaman
So give me time
Bu yüzden zamanı bana ver
To get you back again
Yeniden geri vermen için

[Chorus](Nakarat)
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!

For you when i fall outta bed in the mornin
Senin için sabah yataktan düştüğüm zaman
Still checkin the mirror as i'm leavin
Hala bırakıyor olduğum gibi aynada kontrol et
Sit in the car without drivin
Sürmeden arabanın içinde otur

I want you back again !!
Seni tekrar istiyorum!!

[Chorus](Nakarat)
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!

Hiç yorum yok: