18 Eylül 2009 Cuma

Paloma Faith - New York (Türkçe Çevirisi)


The days were long and the nights so cold
Günler uzundu ve geceler çok soğuktu
The pages turn and the tale unfolds
Sayfalar döner ve hikaye gelişir
He left me for another lady
O beni başka kadın için bıraktı
She stood so tall and she never slept
O öyle uzun durdu ve asla uyumadı
The was not one moment he could regret
Onun üzülebildiği bir zaman değildi
He left me for another lady
O beni başka kadın için bıraktı

He took my hand one day and told me
Bir gün elimi aldı ve benle konuştu
He was leaving
Ayrılıyordu
Me disbelieving
Beni inkar ediyordu
And I I I I I I I I
Ve ben ben ben ben ben ben ben
Had to let him go
Ona gitmesi için izin vermek zorundayım

And it was New York, New York
Ve New York'tu,New York
And she took his heart away oh my
Ve onun kalbini aldı oh benim
And it was New York, New York
Ve New York'tu,New York
She had poisoned his sweet mind
Onun tatlı aklını zehirlemişti
Mmmm

The wolves they howled for my lost soul
Benim kayıp ruhum için uluyan kurtlar
I fell down a deep black hole
Derin bir kara değilğe düştüm
He left me for another lady
O beni başka kadın için bıraktı
She poured the drinks and she poured the power
İçkileri döktü ve gücü döktü
Diamond girl who could talk for hours
Saatler boyunca konuşabilen elmas kız
He left me for another lady
O beni başka kadın için bıraktı

Now I am on my own
Ben şimdi kendi başımayım
He told me he was leaving
Benle konuştu ayrılıyordu
And I was pleading
Ve yalvardım
And I I I I I I I I
Ve ben ben ben ben ben ben ben
Had to let him go
Ona gitmesi için izin vermek zorundayım

And it was New York, New York
Ve New York'tu,New York
And she took his heart away oh my
Ve onun kalbini aldı oh benim
And it was New York, New York
Ve New York'tu,New York
She had poisoned his sweet mind
Onun tatlı aklını zehirlemişti

The greatest times
En büyük zamanlar
I don't want to hear it
Onu duymak istemiyorum
Your new laughter lines
Senin yeni kahkaha sınırların
I don't want to hear it
Onu duymak istemiyorum
The new found friends she introduced you to
Yeni bulunan arkadaşlar seni tanıttı
I don't wanna know them I just want to be with you
Onları bilmek istemiyorum ben sadece seninle olmak istiyorum
Please do't make me go to
Lütfen gitmek için beni ele geçirme
New York

New York
And she took your heart away oh my
Ve onun kalbini aldı oh benim
And it was New York, New York
Ve New York'tu,New York
She poisoned your sweet mind
Senin tatlı aklını zehirlemişti

And it was New York, New York
Ve New York'tu,New York
And she took his heart away oh my
Ve onun kalbini aldı oh benim
And it was New York, New York
Ve New York'tu,New York
She had poisoned his sweet mind
Onun tatlı aklını zehirlemişti

She poisoned your sweet mind
Senin tatlı aklını zehirlemişti

Hiç yorum yok: