30 Eylül 2009 Çarşamba

Paramore - Ignorance (Türkçe Çevirisi)
If I'm a bad person, you don't like me
Eğer kötü bir insansam,beni sevmezsin
Well I guess I'll make my own way
Peki tahmin ediyorum kendi yolumda ilerleyeceğim
It's the circle, a mean cycle
Bu bir çember,yani dönem
I can't excite you anymore
Artık heyecanlandıramıyorsun
Where's your gavel? Your jury?
Tokmağın nerede?Senin jürin
What's my offense this time?
Bu defa benim kusurum ne?
You're not a judge, but if you're gonna judge me,
Sen bir yargıç değilsin,ama eğer benim yargıcım olacaksan
Well sentence me to another life
Başka bir hayatta bana iyi ceza ver

Don't wanna hear your sad songs
Senin üzgün şarkılarını duymak istemiyorum
I don't wanna feel your pain
Acılarını hissetmek istemiyorum
When you swear it's all my fault
Küfür ettiğin zaman bu benim hatamdır
'Cause you know we're not the same (No! )
Çünkü biliyorsun aynı değiliz (Hayır!)
We're not the same (No! )
Aynı değiliz (Hayır!)
Oh we're not the same
Oh aynı aynı değiliz
Yeah, the friends who stuck together
Evet,arkadaşlar kim birleştirir
We wrote our names in blood
Adımızı kanla yazdık
But I guess you can't accept that the change is good (Hey! )
Ama tahmin ediyorum ki bu güzel değişiklikleri kabul etmezsin (Hey!)
It's good (Hey! )
Güzel (Hey!)
It's good
Güzel

Well you treat me just like another stranger
İyi beni iyileştiriyorsun tıpkı diğer yabancı gibi
Well it's nice to meet you sir
İyi seninle tanıştığıma memnun oldum bayım
I guess I'll go
Tahmin ediyorum gideceğim
I best be on my way out
Kendi yolumda en iyisiyim

You treat me just like another stranger
İyi beni iyileştiriyorsun tıpkı diğer yabancı gibi
Well it's nice to meet you sir
İyi seninle tanıştığıma memnun oldum bayım
I guess I'll go
Tahmin ediyorum gideceğim
I best be on my way out
Kendi yolumda en iyisiyim

Ignorance is your new best friend
Cahillik senin en iyi arkadaşın
Ignorance is your new best friend
Cahillik senin en iyi arkadaşın

And this is the best thing that could've happened
Ve bu sahip olabildiğin en iyi şey
Any longer and I wouldn't have made it
Daha fazla ve yapmazdım bunu
It's not a war, no, it's not a rapture
Bu bir savaş değil,hayır,bu kendinden geçmek değil
I'm just a person, but you can't take it
Ben sadece insanım,adam sen onu alamazsın
The same tricks that, that once fooled me
Bunlar aynı hileler,bir kere daha aptallaştırdı beni
They won't get you anywhere
Onlar seni hiçbir yere götürmez
I'm not the same kid from your memory
Kafandaki aynı çocuk değilim
Well, now I can fend for myself
İyi,şimdi kendimi müdafaa edebilirim

Don't wanna hear your sad songs
Senin üzgün şarkılarını duymak istemiyorum
I don't wanna feel your pain
Acılarını hissetmek istemiyorum
When you swear it's all my fault
Küfür ettiğin zaman bu benim hatamdır
'Cause you know we're not the same (No! )
Çünkü biliyorsun aynı değiliz (Hayır!)
We're not the same (No! )
Aynı değiliz (Hayır!)
Oh we're not the same
Oh aynı aynı değiliz
Yeah, the friends who stuck together
Evet,arkadaşlar kim birleştirir
We wrote our names in blood
Adımızı kanla yazdık
But I guess you can't accept that the change is good (Hey! )
Ama tahmin ediyorum ki bu güzel değişiklikleri kabul etmezsin (Hey!)
It's good (Hey! )
Güzel (Hey!)
It's good
Güzel

Well you treat me just like another stranger
İyi beni iyileştiriyorsun tıpkı diğer yabancı gibi
Well it's nice to meet you sir
İyi seninle tanıştığıma memnun oldum bayım
I guess I'll go
Tahmin ediyorum gideceğim
I best be on my way out
Kendi yolumda en iyisiyim

You treat me just like another stranger
İyi beni iyileştiriyorsun tıpkı diğer yabancı gibi
Well it's nice to meet you sir
İyi seninle tanıştığıma memnun oldum bayım
I guess I'll go
Tahmin ediyorum gideceğim
I best be on my way out
Kendi yolumda en iyisiyim

Ignorance is your new best friend
Cahillik senin en iyi arkadaşın
Ignorance is your new best friend
Cahillik senin en iyi arkadaşın
Ignorance is your new best friend
Cahillik senin en iyi arkadaşın
Ignorance is your new best friend
Cahillik senin en iyi arkadaşın

Well you treat me just like another stranger
İyi beni iyileştiriyorsun tıpkı diğer yabancı gibi
Well it's nice to meet you sir
İyi seninle tanıştığıma memnun oldum bayım
I guess I'll go
Tahmin ediyorum gideceğim
I best be on my way out
Kendi yolumda en iyisiyim

You treat me just like another stranger
İyi beni iyileştiriyorsun tıpkı diğer yabancı gibi
Well it's nice to meet you sir
İyi seninle tanıştığıma memnun oldum bayım
I guess I'll go
Tahmin ediyorum gideceğim
I best be on my way out
Kendi yolumda en iyisiyim

Hiç yorum yok: