17 Ekim 2009 Cumartesi

50 Cent Feat. Ne-Yo - Baby By Me (Türkçe Çevirisi)
Have a baby by me; baby
Yanımda bir bebeğim var ; bebek
Be a millionaire Have a baby by me; baby
Bir milyoner ol Yanımda bir bebek var ; bebek
Be a millionaire Have a baby by me; baby
Bir milyoner ol Yanımda bir bebek var ; bebek
Be a millionaire Be a millionaire Be a millionaire Be a millionaire
Bir milyoner ol Bir milyoner ol Bir milyoner ol Bir milyoner ol

Have a baby by me; baby
Yanımda bir bebeğim var ; bebek
Be a millionaire Have a baby by me; baby
Bir milyoner ol Yanımda bir bebek var ; bebek
Be a millionaire Have a baby by me; baby
Bir milyoner ol Yanımda bir bebek var ; bebek
Be a millionaire Be a millionaire Be a millionaire Be a millionaire
Bir milyoner ol Bir milyoner ol Bir milyoner ol Bir milyoner ol

Yeah she so vicious, sweet kisses, taste delicious
Evet o çok hırçın,tatlı öpücükler,tadı lezzetli
Maybe this is, who i should make the missus
Belki bu, hanımefendi yapmam gereken
Let’s conversate a little like a fiddle play with the middle
Haydi oyalanmak için biraz konuşalım ortayla oyna
They way she shake when it wiggle i mean she hot like a kettle
Onların yolu kıvırttığındaki sallayışı demek istediğim o kazan gibi sıcak
Well me i’m strapped with the metal when i go hard for the bread
İyi yap beni metalle çevriliyim pane olmak için kötüyken
So i line you up and i dent you, you run you’re f*cked when i catch you
Sıraya dizdim seni ne göçerttim, kaç, becerilirsin seni yakaladığımda
You only eat cuz i let you i hate the fact that i met you
Sadece yersin çünkü izin verdim , seninle tanıştığım gerçeğinden nefret ediyorum
When you could say that you know me and act like i’m your homie..
Beni tanıdığını söyleyebildiğinde ve senin kankanmışım gibi davrandığında...

Touch me, tease me, feel me and caress me (Come on come on..)
Dokun bana,sataş bana,hisset ve okşa beni ( Hadi hadi... )
Hold on tight and don’t let go, baby I’m about to explode (Come on come on..)
Sıkı tut ve gitmesine izin verme, bebeğim patlamak üzereyim (Hadi hadi )
Cuz all my love you can control.. (Yeah..)
Çünkü bütün sevgimi kontrol edebiliyorsun...(Evet...)

Haha.. Yeah.. Yeah.. Yeah..
Haha.. Evet.. Evet.. Evet..
She scratch my back when i’m strokin’ she scream she like it she open
O sırtımı tırmalıyor ben ateşe kömür atarken çığlık atıyor bunu seviyor o açık
I’m sittin’ back while she suckin’, she super freaky i love it
Geriye yaslanıyorum o emerken, o acayip birşey bunu seviyorum
The sex is better than basic yeah that kitty kat yeah i chase it
Sex basitten daha iyi evet bu küçük kedicik evet peşindeyim
She do it just how i like it position after position
O nasıl seviyorsam öyle yapıyor pozisyon pozisyon ardına
Back stroke, short stroke, deep stroke listen
Arka vuruş, kısa vuruş, derin vuruş dinle
She down for pushin’ her limits that’s why i’m pushin’ up in it
limitlerini aşmam için adını lsiteye yazdırdı bu yüzden itip içine giriyorum
Start kissin’ her lips, then i’m kissin’ her neck
Dudaklarını öperek başlıyorum, sonra boynunu öpüyorum
When my tongue cause her tata then bet it can wet to it, easy..
Dilimin amacı onun göğüsleri sonra da onu ıslatmaya bahse girerim,kolay..

Touch me, tease me (Touch me baby..), feel me and caress me (Tease me baby..)
Dokun bana,sataş bana(Dodun bana bebeğim..) hisset ve okşa beni (Sataş bana bebeğim..)
Hold on tight and don’t let go (50..), baby I’m about to explode (Whooo..!!)
Sıkı tut ve bırakma (50..), bebeğim patlamak üzereyim ( Whooo..!!)
Cuz all my love you can control.. (This is how it’s supposed to feel i said this is how it’s supposed to feel..)
Çünkü bütün sevgimi kontrol edebiliyorsun ( Bu benim nasıl hissetmem gereken dedim ya bu benim nasıl hissetmem gereken..)

I’ll spend the night with you (Haha..), if you promise you will do
Geceyi seninle geçireceğim (Haha..), eğer yapacağına söz verirsen
All the things to make me scream, and you know just what I mean (Girl you know what he mean..)
Bana çığlık attıracak bütün şeyleri yapmaya,ve neden bahsettiğimi biliyorsun (Kızım onun neden bahsettiğini biliyorsun.. )
Cuz tonight you taste like ice cream (Yeah.. Yeah.. Yeah.. Yeah.. Yeah.. Work it out now.. Wooohoooo..!!)
Çünkü bu gece dondurma gibi tadına bakacaksın (Evet.. Evet.. Evet..Evet.. çalış şimdi..wooohoo.!)
I wanna make you fall in love, make you touch the stars above (Haha..)
Seni aşık etmek istiyorum, gökyüzündeki yıldızlara dokunmanı sağlamak (Haha..)
Please me low and be my friend, i’ll come back and hit it again (And hit it again..)
Lütfen yavaş ve arkadaşm ol, geri gelip tekrar vuracağım ( Ve tekrar vuracağım..)
And again, and again, and again (Again and again..)
Ve yine, ve yine, ve yine ( yine ve yine..)
Don’t go away (Yeah.. Come on girl..)
Uzağa gitme (Evet..Hadi kızım..)

Touch me, tease me (Make it feel good..) feel me and caress me (I mean real good..)
Dokun bana,sataş bana( Güzel hissettir..) hisset ve okşa beni ( Ciddiyim gerçekten iyi..)
Hold on tight and don’t let go, baby I’m about to explode (Haha..)
Sıkı tut ve bırakma, bebeğim patlamak üzereyim (Haha.. )
Cuz all my love you can control.. (Yeah.. I can feel it.. Owwww!!)
Çünkü bütün sevgimi kontrol edebiliyorsun.. (Evet.. Hissedebiliyorum..Owwww!!)

What, let me get that Lex nigga, sex, wetter than aquariums
Ne, bırak şu Lex zenciyi alayım, sex, daha nemli akvaryumlar
Flashing, they get their ass in (Uh..)
Parlıyor, onlar k*çlarını içeri alıyor (Uh..)
Who f*cks slow with lear jets and coupes
Yavaş beceren, jetleriyle ve spor arabalarıyla
My ones stackin’, you ain’t know that I be mackin’ (Nah..)
Benim olanlar yığılıyor, bilmiyorsun flört ettiğimi
The extra set of keys, the thirty G’s
Ekstra anahtar takımları, otuz G ler
Them chips, the bellies, had you livin’ on your knees (Yeah..)
Onların paraları, göbekler, dizlerinin üstünde yaşadın mı ( evet..)
Not to mention the laced out crib in Dallas (Yeah.. Yeah.. Yeah.. Ah!)
Dallas'ta bir evde bağlamanın yanı sıra (Evet,,Evet.. Evett. Ah! )
The fourty room palace, sippin’ cristal-ise
40 odalık palas, kriztalize yudumlamak

Touch me, tease me (Yeah..) feel me and caress me (Now bend, and stretch come on..)
Dokun bana,sataş bana(Evet..) hisset ve okşa beni ( Şimdi eşil ve geril hadi..)
Hold on tight and don’t let go (Now bend, and stretch come on..), baby I’m about to explode (Work it out.. I said work it out..)
Sıkı tut ve bırakma (Şimdi eğil ve geril hadi..) bebeğim patlamak üzereyim ( çalış üzerinde.. dedim ki çalış üzerinde..)
Cuz all my love you can control.. (Come on break it down.. That’s how they break it down.. Haha..)
Çünkü bütün sevgimi kontrol edeibliyorsun..( hadi bırak..Bu onların nasıl bıraktığı..Haha.. )

Touch me, tease me (This is what i call fun..) feel me and caress me (I’m havin’ so much fun..)
Dokun bana,sataş bana (Eğlence diye buna derim..) hisset ve okşa beni (Çok eğleniyorum..)
Hold on tight and don’t let go, baby I’m about to explode (I’m back to work..)
Sıkı tut ve bırakma, bebeğim patlamak üzereyim (Çalışmaya geri döndüm..)
Cuz all my love you can control.. (Yeah..)
Çünkü bütün sevgimi kontrol edeibliyosun..(Evet..)

Şarkı sözü kaynak : www.elyricsworld.com

Hiç yorum yok: