19 Ekim 2009 Pazartesi

Anjulie - Rain (Türkçe Çevirisi)
















I got caught out in the rain...
Dışarıda yağmura yakalandım
With you, with you...
Seninle, seninle...

I got caught out in the rain;
Dışarıda yağmura yakalandım
(Never fall in love again,)
(Asla bir daha aşık olmam)
with you, with you, with you...
Sana, sana, sana

It's been about a year since we last spoke,
Son konuşmamızı ardından bir yıl geçti
And every day I thought about you, thought you oughta know, uh-huh;
Ve her gün seni düşündüm, sanırım bilmen gerek
What do I do with this fire inside of me? Always been you, baby, I'm desiring...
Ne yaparım içimdeki bu yangınla? Herzaman sen oldun, bebeğim, arzuluyorum...
I know you're no good for me, and I know you're like a drug, it's killing me;
Biliyorum benim için iyi değilsin, ve biliyorum uyuşturucu gibisin, bu beni öldürüyor
But I don't wanna get my fix - No, baby, I don't wanna let you in, no-oh
Ama onarılmak istemiyorum - Hayır, bebeğim, Sana izin veremem, hayır

I got caught out in the rain (the rain);
Dışarıda yağmura yakalandım (yağmur)
Never fall in love again, with you, with you, with you...
Adla tekrar aşık olmam, sana, sana, sana ( x2 )

Started in October, by June it was over;
Ekim ayında başladı, Temmuz'da sona erdi
Said you're still in love, but you were tryna get over:
Hala aşık olduğunu söylüyorsun, ama bundan kurtulmaya çalışıyorsun
You think of me daily, picture our babies,
Günden güne beni düşünüyorsun, bebeğimizin resmini
Said you're tryna change, and that you wanted to save me...
Değişmeye çalıştığını söylüyorsun, Ve beni korumak istediğini...
The heat of the summer was pulling me under;
Yazın sıcağı beni aşağı çekiyor
I knew I knew better, but wanted to rediscover
Biliyorum biliyorum daha iyi, ama yeniden keşfetmek istiyorum
Familiar feelings, and sexual healing...
Tanıdık hisler, ve seksüel iyileşme...
But when I hit the water, I was stuck in the deep end...
Ama suya çarptığımda, derinde sıkıştım kaldım ...

Doctor, doctor, something wrong with me;
Doktor, doktor, bir sorunum var
Again and again, still the same boy hurtin me;
Tekrar ve tekrar, hala aynı çocuk acıtıyor canımı
I open up, let him in, it's a torturer...
Açtım, onun içeri girmesine izin verdim, o bir işkenceci
(The sickest part is that I think I'm liking it...)
(En hastaca olan kısmı sanırım benim bundan hoşlanıyor olmam...)
Doctor, doc, why don't he leave me be?
Doktor,doktor, neden beni bırakmıyor?
He got a knife in my back - stop turning please!
Sırtıma bıçak dayadı - çevirmeyi bırak lütfen!
Cause I can't take no more this time;
Çünkü bu sefer daha fazla dayanamayacağım
Never again, go on get out of my life...
Bir daha asla, devam et defol git hayatımdan...

I got caught out in the rain (the rain);
Dışarıda yağmura yakalandım (yağmur)
Never fall in love again, with you, with you, with you...
Adla tekrar aşık olmam, sana, sana, sana
I got caught out in the rain (the rain);
Dışarıda yağmura yakalandım (yağmur)
Never fall in love again, with you, with you, with you...
Adla tekrar aşık olmam, sana, sana, sana
With you, with you, with you...
Sana, sana, sana
(The rain, the rain...)
(Yağmur, yağmur...)

You tell me you love me, you la-la-la-love me;
Bana beni sevdiğini söylüyorsun, se-se-seviyorsun beni
Boy, you don't even love you - how'd I expect you to love me?
Oğlum, sen kendini bile sevmiyorsun - senden beni sevmeni nasıl beklerim?
Was good til we lost it, I'm getting off topic...
Onu kaybedene kadar güzeldi, konu dışına çıkıyorum...
The story hasn't ended, but just before we drop it:
Hikaye daha bitmedi, ama sadece biz onu düşürmeden önce
I called on the weekend, you said you were sleepin';
Hafta sonu aradım, bana uyuduğunu söyledin
I wanted to come over, wake you up, or just creep in...
Üstesinden gelmeni istedim, seni uyandırmak, ya da içeri süzülmeni
Was sunny and shinin', my bike I was ridin',
Yazdı ve güneşliydi, bisikletimi sürüyordum
Raced over to your house faster than a bolt of lightnin'...
Senin evine kadar yarıştım yıldırımdan daha hızlı
Parked on the sidewalk, but just when I looked up,
Kaldırıma parkettim, ama sadece baktığımda
I saw another shadow was inside of your window;
Pencerende senden başka birinin gölgesini gördüm
Scared to look further - as soon as I saw her,
Daha fazla bakmaya korktum - onu görür görmez
The sky turned black heard a roar of thunder...
Gökyüzü birden siyaha döndü şimşek çakışını duydum
Stood on your driveway, the hair pressed to my face,
Evinin önünde ayakta durdum, saç yüzüme baskı yapıyordu
Tried to recover, my knees were like rubber...
Toparlanmaya çalıştım, o an dizlerim lastik gibiydi sanki
Soaked thru my T-shirt, I thought it was tears, but,
Tişörtüm sırılsıklam oldu, nedeni gözyaşlarım sandım, ama,
The clouds closed in, and they pulled me under...
Bulutlardan karanlık bastı, ve beni alta çektiler

I got caught out in the rain (the rain);
Dışarıda yağmura yakalandım (yağmur)
Never fall in love again, with you, with you, with you...
Adla tekrar aşık olmam, sana, sana, sana
I got caught out in the rain (the rain);
Dışarıda yağmura yakalandım (yağmur)
Never fall in love again, with you, with you, with you...
Adla tekrar aşık olmam, sana, sana, sana


Şarkı sözü kaynak : www.6lyrics.com

Hiç yorum yok: