28 Ekim 2009 Çarşamba

Chris Brown Feat.Lil Wayne - I Can Transform Ya (Türkçe Çevirisi)
[Lil Wayne]
Hey Lil Mama,
Hey Lil anne,
I can transform ya,
Seni dönüştürebilirim,
i can’t dance but I can dance on ya,
Dans edemem ama seni dans ettirebilirim,
Swiss on the beats, Chris move ya feet,
İsviçreli temponun üzerinde,Chris ayakta hareket et,
and baby I can transform ya him to a me,
Ve bebeğim onu bir tek benim için sana dönüştürebilirim,
I can change you life, make it so new,
Hayatını değiştirebilirim,böylece yenisini becerirsin,
make you never want to go back to the old you,
Yaşlanana kadar hiç geri dönmek istemezsin,
Ciroc and lime, give it a lil time,
Ciroc ve misket limonu,az zamanda ver onu,
and she can transform like Optimus Prime,
Ve o Optimus Prime gibi dönüşebilir,

[Chris Brown]
Need a ride I can Range you up,
Bir gezintiye ihtiyaç var uzağa gidebilirim,
money i can change you up,
Para vitesimi yükseltebilir,
you can ride your own, no longer be the passenger,
Kendi malınızda gezinebilirsin,bundan böyle gezgin ol,
swag low I build you up,
Düşük maldan inşa ettim seni,
knees we can stand you up,
Dizler seni ayağa kaldırabiliriz,
red lips, red dress, like em like a fire truck,
Kırmızı dudaklar,kırmızı elbise,itfaiye arabası gibi,

What you need, you can have that,
İhtiyacın ne,buna sahip olabilirsin,
my black card they won’t decline that,
Benim siyah kartım azalmayacak,
see potential in ya,
Kendindeki potansiyeli gör,
let me mould that,
Bu yaradılışına izin ver,

I can transform ya like a transformer,
Seni dönüştürebilirim aynı bir dönüştürücü gibi,
I can transform ya,
Seni dönüştürebilirim
I can transform ya,
Seni dönüştürebilirim
Anything ya want, i can get it for ya,
Hiçbir şey istemiyorsun,Senin için yapabilirim,
your my baby girl shoulda know I did it for ya,
Benim bebeğimsin kızım senin için bilmeliyim,
I can trans, I can trans, I can transform ya,
Dönüşebilirim,dönüşebilirim,seni dönüştürebilirim,

Shoes you got it (got it)
Ayakkabıları aldın
Bags you got it (got it),
Çantaları aldın,
cars you got it (got it),
Arabaları aldın,
money still got it (got it),
Paraları yine aldın,
I can transform ya, I can transform ya,
Seni dönüştürebilirim,seni dönüştürebilirim,
Anything you want I can (i can) get it for ya,
Hiçbir şey istemiyorsun senin için alabilirim,

See me in the video you can have it really though,
Videoda izle beni gerçekten yapabilirsin,
iced out everything, like an eskimo,
Her şey buzlu,bir eskimo gibi
wanna fly, we can go, anywhere you wanna go,
Uçmak istiyorum,gidebiliriz,nereye istersen gideriz,
Jimmy Choos in Italy, Louie V in Tokyo,
İtalya'daki Jimmy Choos,Tokyo'daki Louie V,

something like Pinnochio,
Pinokyo gibi,
if you lie down imma grow,
Eğer yalan söylersen büyürüm,
wanna see me do it big,
Beni büyük görmek ister misin,
i can show you how it goes,
Nasıl gidildiğini sana gösterebilirim
take you from an amateur to being professional,
Bir amatörden profesyonel olmaya çalış,
(I can have you swag surfing – autotune)
(Malına sörf yapabilirim)

What you need, you can have that,
Neye ihtiyacın varsa sahip olabilirsin,
my black card
Siyah kartım
see potential in ya,
Kendindeki potansiyeli gör,
let me mould that,
Bu yaradılışına izin ver,

[Chorus]
(Nakarat)

[Lil Wayne]
Ok,
Tamam,
I can transform ya like a transformer,
Bir dönüştürücü gibi seni dönüştürebilirim,
i can turn you from a human to a Carter,
Sen bir insandan bir Carter'a dönüştürebilirim,
take you off the bench and turn ya to a starter,
Sıradan başla ve başlangıca kadar dön,
then take you home and put you on a charger,
Sonra beni eve al ve bir tabakta sana koyar,
then (then) my cars transforms to a charter,
Sonra arabalarım bir uçağa dönüşür,
and we can fly to wherever you ever thought of,
Ve nereye doğru gitmek istersek uçabiliriz,
hehe, i take you to wherever its warmer,
Seni daha sıcak yerlere götürebilirim,
then i gotta rip off your dress like a warm up,
Daha sonra coşar gibi elbiseni sökerim,
hehe, but Im just getting warmed up,
Ama sadece coşkuyu elde ettim,
so tell your man he better get his voltron up,
Bunun için anlat bana o daha iyi voltranı oluşturur,
i transform her to a Ducati and then I transform me to a Bugatti,
Onu bir Ducati'ye dönüştürürüm ve sonra kendimi Bugatti dönüştürürüm,
cos her form puts me in a trance,
Çünkü onun davranışı beni transa sokar,
i transform smaller and she puts me in her pants,
Daha küçüğe dönüşürüm ve o beni pantolununa koyar,
Swiss on the Beat, Chris move ya feet
İsviçreli temponun üzerinde,Chris ayakta hareket et,
and we can transform a good girl to a freak,
Ve güzel bir kızdan bir kaçığa dönüşebiliriz

[Chorus]
(Nakarat)
[End]
(Son)

Şarkı sözü kaynak:www.elyricsworld.com

Hiç yorum yok: