18 Ekim 2009 Pazar

Drake Feat. Kanye West, Lil Wayne, Eminem - Forever (Türkçe Çevirisi)


(Drake)
It may not mean nothing to y’all
Bu size hiçbir şey ifade etmiyor olabilir
But understand nothing was done for me
Ama anlayın hiçbir şey benim için bitmedi
So I don’t plan on stopping at all
O yüzden durmayı planlamıyorum
I want this s*** forever man, ever man ever man
Bu b*ku sonsuza kadar istiyorum adamım, sonsuza kadar
I’m shutting s*** down in the mall
Alış veriş merkezinde vuruyorum bu b*ku
And tellin’ every girl she the one for me
Ve her kıza onun benim için tek olduğunu söylüyorum
And I ain’t even planning to call
Ve aramayı bile planlamıyorum
I want this sh*t forever man, ever man, ever man
Bu b*ku sonsuza kadar istiyorum adamım, sonsuza kadar adamım

[Drake]
Last name ever
Soyadım her zaman
First name greatest
Adım en büyük
Like a sprained ankle boy I aint nothing to play with
Ayağı burkulmuş çocuk gibi hiçbir şeyle oynamıyorum
Started off local but thanks to all the haters
Yerli başladı ama bütün nefret edenlere teşekkürler
I know G4 pilots on a first name basis
Biliyorum G4 pilotlarının isim prensiplerini
In your city faded off the brown, Nino
Şehrinde kahverengi solukluk var,Nino
She insists she got more class, we know
O daha üst sınıftayım diye ısrar ediyor, biliyoruz
Swimming in the money come and find me, Nemo
Para içinde yüzüyorum gel ve bul beni,Nemo
If I was at the club you know I ball, chemo
Eğer clubta olsaydım biliyorsun becerirdim,chemo
Drop the mixtape that sh*t sounded like a album
Kapat şunu bu lanet müzik bir albüm gibi
Who'da thought a country wide tour'd be the outcome
Kim düşünür büyük ülke gezisinin akıbetini
Labels want my name beside the X like Malcolm
Markalar adımı istiyorlar X in ardına Malcolm gibi
Everybody got a deal, I did it without one
Herkes anlaştı, Bir kişi haricinde herkesle anlaştım
Yeah nigga Im about my business
Evet zenci bu benim işim
Killing all these rappers you would swear I had a hit list
Bütün rapçileri öldürmek için yemin ederdin bir en iyiler listem var
Everyone who doubted me is asking for forgiveness
Benden şüphelenen herkes benden af diliyor
If you aint been a part of it at least you got to witness
Eğer sen de bunun bir parçası olmak istemiyorsan zayıflamalısın
B*tches
F*hişeler

It may not mean nothing to y’all
Bu size hiçbir şey ifade etmiyor olabilir
But understand nothing was done for me
Ama anlayın hiçbir şey benim için bitmedi
So I don’t plan on stopping at all
O yüzden durmayı planlamıyorum
I want this s*** forever man, ever man ever man
Bu b*ku sonsuza kadar istiyorum adamım, sonsuza kadar
I’m shutting s*** down in the mall
Alış veriş merkezinde vuruyorum bu b*ku
And tellin’ every girl she the one for me
Ve her kıza onun benim için tek olduğunu söylüyorum
And I ain’t even planning to call
Ve aramayı bile planlamıyorum
I want this sh*t forever man, ever man, ever man
Bu b*ku sonsuza kadar istiyorum adamım, sonsuza kadar adamım

[Kanye West]
I used to have hood dreams
Gnagster rüyaları görürdüm
Big fame, big chains
Büyük şöhret, büyük zincirler
I stuck my d*ck inside this life until that bitch came
Bu hayata takılı kalmıştı aletim bu f*hişe gelene kadar
I went hard all fall like the ball teams
Kötü düştüm futbol takımları gibi
Just so I can make it rain all spring
Sadece bütün bahar yağmur yağdırabilirim
Yall seen my story my glory
Hikayemi gördünüz benim ihtişamımı
I had raped the game young
Oyunu gasp ettim
You can call it statutory
Ona kanuna uygun diyebilirsiniz
When a nigga blow up they gon build statures of me
Bir zenci patladığında benim kanunlarımı inşa ederler
Old money Benjamin Button, whaat, nuttin
Yaşlı para Benjamin Button, nee, hiçbir şey
Now superbad chicks giving me McLovin
Çok çok kötü piliçler bana Mclovin i verirler
You would think I ran the world like Michelles husband
Michelles ın kocası gibi dünyayı yöneteceğimi düşünürdün
You would think these niggas would know me when they really doesnt
Bu zencilerin beni tanıdığını düşünürdün gerçekten tanımadıklarında
Like they was down with the old me no you f**king wasnt
Eski benle düşüyorlarmış gibi sanki ama hayır değil
Youre such a f*cking loser
Sen lanet bir kaybedensin
He didnt even go to class Bueller
Bueller sınıfına bile gitmedi
Trade the Grammy plaques just to have my granny back
Anneannemi geri almak için Grammy levhasını değiştirelim
Remember she had that bad hip like a fanny pack
Hatırla o kötü bir kıça sahip tıpkı popo ambalajı gibi
Chasing the stardom will turn you into a maniac
Ünlüleri takip edersin manyaklaşana kadar
All the way in Hollywood and I cant even act
Bütün yollar Hollywood a ve ben oynayamıyorum bile
They pull their cameras out and God damn they snap
Kameralarını dışarı çekiyorlar ve Tanrım parmak şıklatıyorlar
I used to want this thing forever yall can have it back
Bu şeyi sonsuza kadar isterdim hepiniz onu geri alabilirsiniz
It may not mean nothing to y’all
Bu size hiçbir şey ifade etmiyor olabilir
But understand nothing was done for me
Ama anlayın hiçbir şey benim için bitmedi
So I don’t plan on stopping at all
O yüzden durmayı planlamıyorum
I want this s*** forever man, ever man ever man
Bu b*ku sonsuza kadar istiyorum adamım, sonsuza kadar
I’m shutting s*** down in the mall
Alış veriş merkezinde vuruyorum bu b*ku
And tellin’ every girl she the one for me
Ve her kıza onun benim için tek olduğunu söylüyorum
And I ain’t even planning to call
Ve aramayı bile planlamıyorum
I want this sh*t forever man, ever man, ever man
Bu b*ku sonsuza kadar istiyorum adamım, sonsuza kadar adamım

[Lil Wayne]
Ok, hello it's da Martian
Tamam,merhaba ben Martian
Space jam Jordans
Space jam Jordan'ları
I want this sh*t forever wake up and smell the garden
Bu şeyi sonsuza kadar istiyorum uyanıp bahçe kokusunu almak
Fresher than the harvest
Hasattan daha taze
Step up to the target
Hedefe yürü
If I had one guess than I guess Im just New Orleans
Eğer bir tahminim olsaydı sanırım ben New Orleans ı seçerdim
And I will never stop like Im running from the cops
Ve asla durmazdım polislerden kaçıyormuşum gibi
Hop up in my car and told my chauffeur to the top
Arabamda sıçrardım ve kuaförüme tepeyi söylerdim
Life is such a f*cking roller coaster then it drops
Hayat lanet bir roller coaster gibi sonra düşürür
But what should I scream for this is my theme park
Ama neden çığlık atmalıyım ki bu konu parkım için
My minds shine even when my thoughts seem dark
Düşüncelerim karanlıkken bile aklım parlıyor
Pistol on my side you dont wanna hear that thing talk
Tabanca yanımda bunun konuşmasını bile duymak istemezsin
Let the king talk check the price and pay attention
Bırak kral konuşsun hesabı öde ve dikkatini ver
Lil Wayne thats what they got to say or mention
Lil Wayne onların söylemesi ve bahsetmesi gereken şey
Im like Nevada in the middle of the summer
Yazın ortasında Nevada Çölü'ndeymişim gibiyim
Im resting in the lead I need a pillow and a cover
Kurşun içinde yatıyorum bir yastık ve yorgana ihtiyacım var
Shhh, my foots sleeping on the gas
Şşşş, ayaklarım gaz üstünde uyuyor
No brake pads, no such thing as last
Tamponu kırma, son olan birşey yok

It may not mean nothing to y’all
Bu size hiçbir şey ifade etmiyor olabilir
But understand nothing was done for me
Ama anlayın hiçbir şey benim için bitmedi
So I don’t plan on stopping at all
O yüzden durmayı planlamıyorum
I want this s*** forever man, ever man ever man
Bu b*ku sonsuza kadar istiyorum adamım, sonsuza kadar
I’m shutting s*** down in the mall
Alış veriş merkezinde vuruyorum bu b*ku
And tellin’ every girl she the one for me
Ve her kıza onun benim için tek olduğunu söylüyorum
And I ain’t even planning to call
Ve aramayı bile planlamıyorum
I want this sh*t forever man, ever man, ever man
Bu b*ku sonsuza kadar istiyorum adamım, sonsuza kadar adamım

[Eminem]
There they go, back in stadiums as Shady spits his flow
İşte gidiyorlar, stadyuma dönüyorlar Shady nin akışa tükürmesi gibi
Nuts they go, macadamian they go so ballistic, whoa
Fındıklar gidiyor,Avustralya fındığı çok ballistik ,whoa
We can make them look like Bozos
Onları adama benzetebiliriz
He's wondering if he should spit this slow
Merak ediyor yavaş tükürüp tüküremeyeceğini
F*ck no! Go for broke
Kahretsin hayır! elinden geleni yap
His cup just runneth over, oh no
Bardak yağmurla dolmuş, oh hayır
He aint had a real buzz like this since the last time that he overdosed
En son aşırı doz aldığından beri iyi konuşamıyor
Theyve been waiting patiently for Pinocchio to poke his nose
Sabırla bekliyorlardı Pinokyo'nun burnuna dirsek atmak için
Back into the game and they know
Oyuna geri döndüm ve biliyorlar
Rap will never be the same as before
Rap asla önceki gibi olmayacak
Bashing in the brains of these hoes
Bu f*hişelerin beyninde eleştriler var
And establishing a name as he goes
Ve bir ismi tesbit ediyorlar gittiği gibi
The passion and the flame is ignited
Tutku ve alev tutuşuyor
You cant put it out once we light it
Onu dışarıya koyamazsın bir kere onu biz yaktık
This sh*t is exactly what the f*ck that Im talking about when we riot
Bu lanet şey kesinlikle benim bahsettiğim şey ben asiyken
You dealin with a few true villains
Bazı herçek hainlerle anlaştınız
Whose stand inside of the booth truth spillin
Gerçeklerin döküldüğü barınağın içinde oturanlarla
And spit true feelings, until our tooth fillings come flying up out of our mouths
Ve gerçek hislerini tükür, ta ki dişlerimiz ağzımızdan uçup gidecekmiş gibi doluncaya kadar
Now rewind it!
Şimdi geri sar!
Payback muthaf*cka for the way that you got at me hows it taste?
Tekrar oyna beni yakalayış şeklin için tadı nasıl?
When I slap the taste out your mouth with the bass so loud that it shakes the place
Ağzından tadı yüksek bir bass la çıkardığımda bu yer sallanır
Im Hannibal Lecter so just in case youre thinking of saving face
Ben Hannibal Lecter o yüzden ne olur ne olmaz yüzünü kurtarmayı düşünüyorsun
You aint gonna have no face to save by the time I'm through with this place
Zamanla kurtaracak bir yüzün kalmayacak Ben burada olduğum sürece
So Drake
O halde Drake

It may not mean nothing to y’all
Bu size hiçbir şey ifade etmiyor olabilir
But understand nothing was done for me
Ama anlayın hiçbir şey benim için bitmedi
So I don’t plan on stopping at all
O yüzden durmayı planlamıyorum
I want this s*** forever man, ever man ever man
Bu b*ku sonsuza kadar istiyorum adamım, sonsuza kadar
I’m shutting s*** down in the mall
Alış veriş merkezinde vuruyorum bu b*ku
And tellin’ every girl she the one for me
Ve her kıza onun benim için tek olduğunu söylüyorum
And I ain’t even planning to call
Ve aramayı bile planlamıyorum
I want this sh*t forever man, ever man, ever man
Bu b*ku sonsuza kadar istiyorum adamım, sonsuza kadar adamım

Şarkı sözü kaynak : /www.metrolyrics.com

Hiç yorum yok: