4 Ekim 2009 Pazar

Example - Watch The Sun Come Up (Türkçe Çevirisi)
Hey, good morning
Hey,günaydın
Hey, it's calling
Hey,çağırıyor
Hey, good morning
Hey,günaydın
Watch the sun come up
Güneşin doğuşunu izle
It's calling
Çağırıyor
I want another day with you
Seninle diğer günü istiyorum

How can I explain it scratchin my brain
Nasıl açıklayayım ismini beynime kazıdım
How can 10 hours feel like 10 years?
10 saat 10 gün gibi nasıl hissedilebilir?
I cry 10 men's tears as it disappears
O gözden kaybolduğunda 10 adam gibi ağlarım
With the passionate atmosphere
Ateşli ortamla
Took your glove as a souvenir
Bir hatıra olarak senin eldivenini aldı
Left the other on the pillow as I stroked your ear
Yastıkta kulağını okşadığım gibi diğerini bıraktı
One last breathe of your hair, stared for a second
Senin saçındaki son bir soluk,ikincisi için bakakaldı
Then the doorway beckoned
Sonra kapı aralığını işaret etti
I'm a lover not a fighter
Ben bir aşığım bir savaşçı değil
So I didn't fight the fact that I more than liked ya
Bundan dolayı senin beğendiğinden daha fazla gerçekle savaşmadım
Didn't matter we were under influence
Önemli değildi biz tesir altındaydık
Made sense this was more than lust
Bu şehvetten daha mantıklıydı
I don't own you, you don't own me
Senin değilim,sen benim değilsin
One night only, if only
Sadece bir gece,eğer sadece
I could take you back and just show you off
Senin geri alabilirdim ve sadece hava atabilirdim
But I guess if I did that, the magic is lost
Fakat tahmin ediyorum eğer bunu yaparsam,sihir kaybolur

Pre chorus:(Nakarattan önce)

Believe me I wanna stay
İnan bana kalmak istiyorsun
But I'm off and away
Ama ben kapalıyım ve uzaktayım

Chorus:(Nakarat)

Hey, Good Morning
Hey, günaydın
Watch the sun come up
Güneşin doğuşunu izle
It's calling
Çağırıyor
I want another day with you
Seninle diğer günü istiyorum

Verse 2:(2.kıta)

You and that red dress - What a pairing
Sen ve o kırmızı elbisen - ne kadar eşleşmiş
I kept staring, you couldn't have said less
Bakakalmaya devam ettim,söylediğimden daha az olmayabilirsin
Can't let my head rest, thinking about ya,
Kafamın dinlenmesine izin vermeyebilirim,senin hakkında düşünüyorum
Really wanna look into your catwoman eyes
Senin kedi kadın gözlerine gerçekten bakmak istiyorum
Turn back time, cause it flies by
Geri dön zaman,çünkü uçarak
You know, them Marty mcfly vibes
Bilirsin,onların Marty Mcfly heyecanları
See, I can picture the bright lights
Gör,parlak ışıkları çizebilirim
Sights and night skies and boats go by
Görüntüler ve gece gökler ve botlar giderekten
I don't why it happened so fast
Nedeni çok hızlı olmamış
When I tried to speak your language I'm happy you laughed
Ne zaman senin dilinden konuşmayı denesem senin gülüşün beni mutlu ediyor
Cause I'm hardly a linguist
Çünkü zorlukla bir dil uzmanıyım
Spoke through kisses you didn't speak English
İngilizce konuşmadığından öpücükler sana doğru konuştu
And It was hard to distinguish
Ve onu ayırt etmek zordu
Love at first sight or holiday romance?
İlk bakışta aşk veya romantik tatil?
Don't care I was lost in the moment
Önemli değil seni hemen kaybettim
I really shoulda missed that flight
O uçuşu gerçekten kaybetmeliyim

Pre Chorus:

Believe me I wanna stay
İnan bana kalmak istiyorsun
But I'm going away
Ama dışarı gidiyorum

Chorus:

Hey, Good Morning
Hey, günaydın
Watch the sun come up
Güneşin doğuşunu izle
It's calling
Çağırıyor
I want another day with you
Seninle diğer günü istiyorum
Hey, Good Morning
Hey, günaydın
Watch the sun come up
Güneşin doğuşunu izle
It's calling
Çağırıyor
I want another day with you
Seninle diğer günü istiyorum

Middle 8:

I don't think I could be dreaming I felt your touch
Düşemiyorum hayalde olabilirdim senin dokunuşunu hissettim
No I remember you breathing when I woke up
Hayır hatırlıyorum ben uyandığım zaman soluklanıyordun
Now all I have are these memories I can't trust
Şimdi bütün hafızamdakilere güvenemem
Just one day, wont be enough
Sadece bir gün,yeterli yeterli olmayacak

Chorus:

Hey, Good Morning
Hey, günaydın
Watch the sun come up
Güneşin doğuşunu izle
It's calling
Çağırıyor
I want another day with you
Seninle diğer günü istiyorum
Hey, Good Morning
Hey, günaydın
Watch the sun come up
Güneşin doğuşunu izle
It's calling
Çağırıyor
I want another day with you
Seninle diğer günü istiyorum

Şarkı sözü kaynak:www.lyricsmode.com

Hiç yorum yok: