13 Ekim 2009 Salı

The Saturdays - Forever Is Over (Türkçe Çevirisi)
I was caught in a place far away
Uzakta bir yerde yakalandım
From the light
Işıktan
What I saw
Ne gördüm
I couldn’t face
Yüzleşemiyorum
So I closed my eyes
Onun için gözlerimi kapattım
Wish I could turn back the page
Sayfayı geri çevirmeyi isteyebildim
Re-write my point of view
Görüşümdeki nokta yeniden yazılıyor
Save all the time you waste (got to get gone, gone)
Bütün boş zamanını kurtar(ayrılmış olmak için,ayrılmış)
Don’t let it escalade
Tırmanmaya izin verme
Don’t fight, it’s just no use
Savaşma,Bu henüz kullanılmaz
There’s nothing left to say
Geriye söylenecek bir şey kalmadı
Got to get gone, gone, gone
ayrılmış olmak için,ayrılmış,ayrılmış
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
And my hearts not gonna fight
Ve kalplerm savaşmayacak
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
And I’m no longer afraid
Ben daha fazla korkmam
Cuz if I don’t get out now
Çünkü eğer ben şimdi çıkmazsam
I may never escape
Bir daha hiç kaçamayabilirim
Your power is fading away and
Gücün yok oluyor ve
I’m getting so stuck to the place
Sıkışmış yeri elde ediyorum
I belong
Aitim
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
Over, over, over, over, over
Bitti,bitti,bitti,bitti,bitti
I don’t want you to tell me
Bana söylenmeni istemiyorum
You found someone
Birisini buldun
Cuz I got no distance left to run
Çünkü koşmak için uzaklığım kalmadı
Wish I could turn back the page
Sayfayı geri çevirmeyi isteyebildim
Re-write my point of view
Görüşümdeki nokta yeniden yazılıyor
Save all the time you waste (got to get gone, gone)
Bütün boş zamanını kurtar(ayrılmış olmak için,ayrılmış)
Don’t let it escalade
Tırmanmaya izin verme
Don’t fight, it’s just no use
Savaşma,Bu henüz kullanılmaz
There’s nothing left to say
Geriye söylenecek bir şey kalmadı
Got to get gone, gone, gone
ayrılmış olmak için,ayrılmış,ayrılmış,ayrılmış
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
And my hearts not gonna fight
Ve kalplerim savaşmayacak
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
And I’m no longer afraid
Ben daha fazla korkmam
Cuz if I don’t get out now
Çünkü eğer ben şimdi çıkmazsam
I may never escape
Bir daha hiç kaçamayabilirim
Your power is fading away and
Gücün yok oluyor ve
I’m getting so stuck to the place
Sıkışmış yeri elde ediyorum
I belong
Aitim
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
Over, over, over, over, over
Bitti,bitti,bitti,bitti,bitti
I’m on the other side
Ben diğer taraftayım
And now I realize
Ve şimdi farkına vardım
I’m in paradise coz
Çünkü ben cennetteyim
You’re out my life
Sen hayatımın dışındasın
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
And my hearts not gonna fight
Ve kalplerim savaşmayacak
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
And I’m no longer afraid
Ben daha fazla korkmam
Cuz if I don’t get out now
Çünkü eğer ben şimdi çıkmazsam
I may never escape
Bir daha hiç kaçamayabilirim
Your power is fading away and
Gücün yok oluyor ve
I’m getting so stuck to the place
Sıkışmış yeri elde ediyorum
I belong
Aitim
Forever is over
Sonsuza kadar bitti

Şarkı sözü kaynak:www.elyricsworld.com

Hiç yorum yok: