19 Kasım 2009 Perşembe

Beyonce Feat. Lady Gaga - Video Phone (Türkçe Çevirisi)

Shawty, what yo name is?
Güzelim,adın ne senin?

Them hustlers keep on talkin'
Fahişeleri konuşup duruyorlar
They like the way I'm walkin'
Benim yürüş şeklimden hoşlanıyorlar
You saying that you want me
Beni istediğini söylüyorsun
So press record, I'll let you film me
Öyleyse kayıda bas, beni çekmene izin vereceğim

On your video phone, make a cameo
Görüntülü telefonunda, değerli bir taş yap
Tape me on your video phone, I can handle you
Görüntülü telefonuna kaydet beni, seni idare edebilirim
Watch me on your video phone, on your video, video
Görüntülü telefonunda izle beni, videonda, video
If you want me you can watch me on your video phone
Eğer beni istiyorsan beni izleyebilirsin görüntülü telefonunda

I love how you approach me
Bana yaklaşma şeklini seviyorum
Fresh white with your pants hangin' grown man low
Taze beyaz
ucuz pantolonların takılıyorsun olgun adam
Everything you sayin' soundin' good to me
Söylediğin herşey kulağıma hoş geliyor
No need to convince me anymore
Beni ikna etmene gerek yok artık

Swag up, it's right, one blade, it's tight
Yağmala, bu doğru, bir bıçak, bu sıkı
And I smell your cologne in the air
Ve havadaki parfümünü kokluyorum
Baby you doin' somethin' right
Bebeğim birşeyi doğru yapıyorsun
You just cancelled every other man here
Etraftaki bütün adamları saf dışı bırakıyorsun

You say you like my bag and the color of my nails
Çantamdan hoşlandığını söylüyorsun ve tırnaklarımın renginden
You can see that I got it goin' on
Görebiliyorsun devam ettiriyorum
I wanna make sure you remember me
Beni hatırladığından emin olmak istiyorum
So I'ma leave my number on your video phone
O yüzden telefon numaramı bırakacağım görüntülü telefonuna

I got no time for frontin'
Yüzsüzlük yapacak zamanım yok
I know just what I'm wantin'
Ne istediğimi biliyorum
If it's gonna be you and me
Eğer sen ve ben olacaksa
When I call, they better see me on your video screen
Seni aradığımda, beni senin görüntülü telefonunda görmeleri daha iyi olacak

Them hustlers keep on talkin'
They like the way I'm walkin'
You saying that you want me
So press record, I'll let you film me

On your video phone, make a cameo
Tape me on your video phone, I can handle you
Watch me on your video phone, on your video, video
If you want me you can watch me on your video phone

[Lady Gaga]

You my phone star
Benim telefon starımsın
And I'm happy when my lights flashin'
Ve ışıklarım yandığında mutlu oluyorum
'Cause you on my receiver
Çünkü telefonda arayan sensin
Hubba, hubba
Honey, baby is so sexy that he should win an Oscar
Tatlım, bebeğim çok seksi onun Oscar alması gerek

And when you miss me, just remember that I always got you with me
Ve beni özlediğinde, sadece hatırla her zaman aklımdasın
I'll be your Gene, you'll be my Brando
Senin Gene'n olacağım, Sen de benim Brando'm olacaksın
I'ma put you in my move if you think that you can handle (Can you handle it?)
Seni hareketime koyacağım eğer üstesinden gelebileceğini düşünüyorsan (Başedebilir misin?)

I know you like that (Can you handle it?)
Biliyorum hoşlanıyorsun (Başedebilir misin?)
Turn you into a star, I got it like that (Can you handle it?)
Seni bir yıldıza dönüştürürüm, Böyle yaparak (Başedebilir misin?)
Baby don't fight it, (Tell 'em, B), 'cause when I miss yo call (Can you handle it?)
Bebeğim savaşma onunla (Söyle onlara,B.) çünkü sana çağrı bıraktığımda(Başedebilir misin?)
I hit you right back on my video phone (You like what you see?)
Seni arkandan vurdum görüntülü telefonumda (Gördüğünden hoşlanıyor musun?)

Them hustlas like my fashion (You wanna video me?)
Fahişeleri benim modamdan hoşlanıyorlar (Videoya çekmek istiyormusun beni?)
They like the way I'm walkin' (You like what you see?)
Yürüyüş şeklimi seviyorlar
(Gördüğünden hoşlanıyor musun?)
You sayin' that you want me (Go on and video me)
Beni istediğini söylüyorsun (Durma beni videoya al)
So press record, I'll let you film me
O yüzden kayıda bas, beni çekmene izin vereceğim

On your video phone, make a cameo
Görüntülü telefonunda, değerli bir taş yap
Tape me on your video phone, I can handle you
Görüntülü telefonuna kaydet beni, seni idare edebilirim
Watch me on your video phone, on your video, video
Görüntülü telefonunda izle beni, videonda, video
If you want me you can watch me on your video phone
Eğer beni istiyorsan beni izleyebilirsin görüntülü telefonunda


Can you handle it?
Başedebilir misin?
Can you handle it? (Tell 'em, B)
Başedebilir misin? (Söyle onlara,B.)
Can you handle it?
Başedebilir misin?
Can you handle it?
Başedebilir misin?

You like what you see? (Can you handle it?)
Gördüğünden hoşlanıyormusun
(Başedebilir misin?)
You wanna video me? (Can you handle it?)
Beni videoya çekmek istiyor musun?
(Başedebilir misin?)
You like what you see? (Can you handle it?)
Gördüğünden hoşlanıyormusun
(Başedebilir misin?)
Go on and video me (Can you handle it?)
Durma beni videoya al
(Başedebilir misin?)
You like what you see? (Can you handle it?)
Gördüğünden hoşlanıyormusun
(Başedebilir misin?)
You wanna video me?
Beni videoya çekmek mi istiyorsun?

You know them Gs, they be hollerin', 'specially them hot ones
Onların G'lerini bilirsin, bağırıyorlar, özellikle de ateşli olanları
Brooklyn, Atlanta, Houston, to New Orleans
Brooklyn, Atlanta, Houston, New Orleans 'a
When they see me, they be like "Yo B, let me call you"
Beni gördüklerinde, şöyle derler "Hey B.,bırak seni arayayım"
You breakin' my focus, boy, you cute and you ballin'
Dikkatimi dağıtıyorsun,oğlum, tatlısın ve sağlamsın

You like it when I shake it?
Kıvırttığımda bundan hoşlanıyor musun?
Shawty on a mission, what yo name is?
Piliç bir görevde, adın ne?
What, you want me naked?
Ne, beni soymak mı istiyorsun?
If you likin' this position you can tape it on your video phone
Eğer bu pozisyondan hoşlanıyorsan beni görüntülü telefonunda kaydedebilirsin

Hustla keep on talkin'
Fahişeler konuşmaya devam ediyor
You like the way it's poppin'
Patlayışları seviyorsun
You sayin' that you want me
Beni istediğini söylüyorsun
Press record and baby, film me
Kayıda bas ve bebeğim, filme al beni

On your video phone, make a cameo
Görüntülü telefonunda, değerli bir taş yap
Tape me on your video phone, I can handle you
Görüntülü telefonuna kaydet beni, seni idare edebilirim
Watch me on your video phone, on your video, video
Görüntülü telefonunda izle beni, videonda, video
If you want me you can watch me on your video phone
Eğer beni istiyorsan beni izleyebilirsin görüntülü telefonunda


Uh, uh, uh, ah, uh
Uh, uh, uh, ah, uh
(If you want me you can watch me on your) Video phone
(Eğer beni istiyorsan beni izle) Görüntülü telefonunda

Hiç yorum yok: