4 Kasım 2009 Çarşamba

Sting - Soul Cake (Türkçe Çevirisi)
A soul cake, a soul cake,
Bir ruh pastası,bir ruh pastası,
Please, good missus, a soul cake,
Lütfen,güzel bayan,bir ruh pastası,
An apple, a pear, a plum or a cherry,
Bir elma,bir armut,bir erik veya bir vişne,
Any good thing to make us all merry.
Hepimizi neşeli yapması için herhangi bir şey.
A soul cake, a soul cake,
Bir ruh pastası,bir ruh pastası,
Please, good missus, a soul cake,
Lütfen,güzel bayan,bir ruh pastası,
One for Peter, two for Paul,
Bir Peter için,iki Paul için,
And three for Him that made us all.
Ve üç onun için bunu biz yaptık.
God bless the master of this house
Bu evin ustası çok yaşa
And the mistress also,
Ve ayrıca hanım da,
And all the little children
Ve bütün çocuklar da
That round your table grow;
Senin tablondaki daire büyüyor;
The cattle in your stable,
Ahırındaki sığır,
The dogs at your front door,
Kapının önündeki köprekler,
And all that dwell within your gates
Ve kapında hayatını sürdürenler
We’ll wish you ten times more.
Ondan fazla dileyeceğiz.
A soul cake, a soul cake…
Bir ruh pastası,bir ruh pastası...
Go down into the cellar
Mahzene in
And see what you can find;
Ve ne görürsen bulabilirsin;
If the barrels are not empty
Eğer fıçılar boş değilse
We’ll hope that you’ll be kind;
Biz senin iyi kalpli olduğunu umut edeceğiz;
We’ll hope that you’ll be kind
Biz senin iyi kalpli olduğunu umut edeceğiz
With your apple and your pear,
Elmanla ve armudunla
And we’ll come no more a-soulin’
Ve daha fazla maneviyata dönmeyeceğiz
Till Christmas time next year.
Bir sonraki Christmas'a kadar
A soul cake, a soul cake…
Bir ruh pastası,bir ruh pastası...
The streets are very dirty,
Sokaklar çok kirli,
Me shoes are very thin,
Ayakkabılarım çok ince,
I have a little pocket
Küçük bir cebe sahibim
To put a penny in;
Bir sent koymak için;
If you haven’t got a penny
Eğer bir sentin yoksa
A ha’penny will do;
Aha sent yapacağız
If you haven’t got a ha’penny
Eğer bir sentin yoksa
God bless you.
Çok yaşa.
A soul cake, a soul cake…
Bir ruh pastası,bir ruh pastası...

Şarkı sözü kaynak:www.elyricsworld.com

Hiç yorum yok: