5 Aralık 2009 Cumartesi

Lady Gaga feat.Beyonce - Telephone (Türkçe Çevirisi)
[Lady Gaga]
Hello
Merhaba
Hello, baby; you called
Merhaba,bebeğim;aramışsın
I can't hear a thing
Hiçbir şey duyamıyorum
I have got no service in the club you say, say
Söylediğin klübün içinde servise sahip değilim
Wa-wa-what did you say?
Ne-ne-ne dedin sen?
Huh?; You're breaking up on me
Huh?;beni kırıyorsun
Sorry; I cannot hear you
Özür dilerim;duyamıyorum sesini
I'm kinda busy
Meşgul gibiyim
K-kinda busy
Meşgul gibiyim
K-kinda busy
Meşgul gibiyim
Sorry; I cannot hear you
Özür dilerim,sesini duyamıyorum
I'm kinda busy
Meşgul gibiyim

Just a second; it's my favorite song they're gonna play and I cannot text you with a drink in my hand, eh?
Sadece bir saniye;çalacak olan benim favori şarkım ve içkili kafamla sana mesaj yazamıyorum,eh?
You shoulda made some plans with me; you knew that I was free
Benimle birkaç plan yapmalısın;biliyorsun ben özgürüm
And now you won't stop calling me
Ve şimdi beni aramayı durdurmayacaksın
I'm kinda busy
Meşgul gibiyim

Stop callin', stop callin'; I don't wanna think anymore!; I left my head and my heart on the dance-floor
Aramayı durdur,aramayı durdur,hiçbir şey düşünmek istemiyorum,kafam ve kalbim dans pistinde kaldı
Stop callin'', stop callin; I don't wanna talk anymore!; I left my head and my heart on the dance-floor
Aramayı durdur,aramayı durdur,hiçbir şey düşünmek istemiyorum,kafam ve kalbim dans pistinde kaldı

Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Stop telephonin' me!
Bana telefon etmeyi durdur!
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
I'm busy!
Meşgulüm!
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Stop telephonin' me!
Bana telefon etmeyi durdur!
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh

Can call all you want but there's no one home and you're not gonna reach my telephone!
İstediğinde arayabiliyor musun ama evde kimse yok ve benim telefonuma ulaşmayacaksın!
'Cause I'm out in the club and I'm sippin' that bub' and you're not gonna reach my telephone
Klübün dışındayım ve içkimi yudumluyorum ve telefonuma ulaşmayacaksın

Call when you want but there's no one home
İstediğin zaman ara ama evde kimse yok
and you're not gonna reach my telephone
Ve telefuma ulaşmayacaksın
Out in the club and I'm sippin' that bub' and you're not gonna reach my telephone
Klübün dışındayım ve içkimi yudumluyorum ve telefonuma ulaşmayacaksın

[Beyonce]
Boy, the way you blowin' up my phone won't make me leave no faster, put my coat on faster, leave my girls no faster.
Adamım,telefonumu patlatmanın yolu,hızlı olmadan ayrılmak olmayacaktır,ceketimi daha hızlı koy,kızlarımdan daha hızlı ayrıl
I shoulda left my phone at home 'cause this is a disaster!
Telefonumu evde bırakmalıydım çünkü bu bir felaket!
Callin' like a collector
Bir tahsildar gibi arıyor
Sorry: I cannot answer!
Özür dilerim:cevap veremiyorum!

Not that I don't like you: I'm just at a party
Seni sevmiyor değilim;sadece bir partideyim
And I am sick and tired of my phone ri-ringing
Ve hastayım ve telefonumun çalmasından yoruldum
Sometimes I feel like I live in Grand Central Station
Bazen Grand Central Station'da yaşıyor gibi hissediyorum
Tonight I'm not takin no calls 'cause I'll be dancin'
Bu gece hiçbir çağrıya bakmıyorum çünkü dans ediyor olacağım
'Cause I'll be dancin'
Çünkü dans ediyor olacağım
'Cause I'll be dancin'
Çünkü dans ediyor olacağım
Tonight I'm not takin' no calls 'cause I'll be dancin!
Bu gece hiçbir çağrıya bakmıyorum çünkü dans ediyor olacağım

Stop callin', stop callin'; I don't wanna think anymore!; I got my head and my heart on the dance-floor
Aramayı durdur,aramayı durdur,hiçbir şey düşünmek istemiyorum,kafam ve kalbim dans pistinde kaldı
Stop callin', stop callin'; I don't wanna talk anymore!; I got my head and my heart on the dance-floor
Aramayı durdur,aramayı durdur,hiçbir şey düşünmek istemiyorum,kafam ve kalbim dans pistinde kaldı

Stop callin', stop callin'; I don't wanna think anymore!; I got my head and my heart on the dance-floor
Aramayı durdur,aramayı durdur,hiçbir şey düşünmek istemiyorum,kafam ve kalbim dans pistinde kaldı
Stop callin', stop callin'; I don't wanna talk anymore; I got my head and my heart on the dance-floor
Aramayı durdur,aramayı durdur,hiçbir şey düşünmek istemiyorum,kafam ve kalbim dans pistinde kaldı

Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Stop telephonin' me!
Bana telefon etmeyi durdur!
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
I'm busy!
Meşgulüm!
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Stop telephonin' me!
Bana telefon etmeyi durdur!
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh

Can call all you want but there's no one home and you're not gonna reach my telephone!
İstediğinde arayabiliyor musun ama evde kimse yok ve benim telefonuma ulaşmayacaksın!
'Cause I'm out in the club and I'm sippin' that bub' and you're not gonna reach my telephone
Klübün dışındayım ve içkimi yudumluyorum ve telefonuma ulaşmayacaksın
'Cause I'm out in the club and I'm sippin' that bub'
Çünkü klübün dışındayım ve içkimi yudumluyorum
And you're not gonna reach my telephone
Ve telefonuma ulaşmayacaksın

Call when you want, but there's no one home
İstediğin zaman ara,ama evde kimse yok
And you're not gonna reach my telephone!
Ve telefonuma ulaşmayacaksın!
'Cause I'm out in the club, and I'm sippin' that bub'
Çünkü klübün dışındayım,ve içkimi yudumluyorum
And you're not gonna reach my telephone, my telephone, mi-mi-mi, my telephone
Ve telefonuma ulaşmayacaksın,telefonuma,telefonuma
'Cause I'm out in the club and I'm sippin' that bub'
Çünkü klübün dışındayım ve içkimi yudumluyorum
And you're not gonna reach my telephone
Ve telefonuma ulaşmayacaksın
My telephone
Telefonum
Mi-mi-mi, my telephone
Benim-benim-benim,benim telefonum
'Cause I'm out in the club and I'm sippin that bub' and you're not gonna reach my telephone
Çünkü klübün dışındayım ve içkimi yudumluyorum ve telefonuma ulaşmayacaksın

We're sorry; the number you have reached is not in service at this time
Please check the number, or try your call again
Özür dileriz,şu anda aradığınız numara servis dışıdır,lütfen numarayı kontrol edin veya tekrar arayınız

Paylaş

1 yorum:

Adsız dedi ki...

benim bildiğim sözler böyle deiğil :S