28 Haziran 2009 Pazar

Lily Allen - Not Fair ( Türkçe Çevirisi )


Oh,he treats me with respect, he says he loves me all the time
Oh, o bana saygılı davranır, her zaman beni sevdiğini söyler

He calls me fifteen times a day, he likes to make sure that I'm fine
Beni günde 15 kez arar, benim iyi olduğumdan emin olmaktan hoşlanır

You know I've never met a man who's made me feel quite so secure
Biliyorsun hiçbir zaman beni güvende hissettiren bir adamla tanışmamıştım

He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature
O diğer erkekler gibi değil, onların hepsi çok aptal ve toylar

There's just one thing that's getting in the way
Yolunda gitmeyen tek bir şey var

When we go up to bed, you're just no good, it's such a shame
Yatağa vardığımızda, sadece iyi değilsin, ne utanç verici

I look into your eyes, I want to get to know you
Gözlerinin içine bakarım, seni tanımak isterim

And then you make this noise and it's apparent it's all over
Ve sen bu sesi çıkarırsın ve belli ki herşey bitmiştir

It's not fair and I think you're really mean
Bu adil değil ve bence sen gerçekten adisin

I think you're really mean, I think you're really mean
Bence sen gerçekten adisin, bence sen gerçekten adisin

Oh, you're suppose to care
Oh,dikkat etmen gerek

But you never make me scream, you never make me scream
Ama bana asla çığlık attıramayacaksın, bana asla çığlık attıramayacaksın

Oh, it's not fair and it's really not okay
Oh, bu adil değil ve bu gerçekten iyi değil

It's really not okay, it's really not okay
Bu gerçekten iyi değil, bu gerçekten iyi değil

Oh, you're suppose to care
Oh,dikkat etmen gerek

But all you do is take, yeah, all you do is take
Ama bütün yaptığın almak, bütün yaptığın almak

Oh, I lie here in the wet patch in the middle of the bed
Oh, yatağın ortasındaki ıslak kısmın üstünde uzanıyorum

I'm feeling pretty damn hard done by, I spent ages giving head
Kendimi biraz zorlanmış hissediyorum, ağ.... vermek için yıllar harcadım

Then I remember all the nice things that you ever said to me
Sonra bana söylediğin bütün güzel şeyleri hatırlıyorum

Maybe I'm just overreacting, maybe you're the one for me
Belki ben aşırı tepki gösterdim, belki de sen tektin benim için

There's just one thing that's getting in the way
Yolunda gitmeyen tek bir şey var

When we go up to bed, you're just no good, it's such a shame
Yatağa vardığımızda, sadece iyi değilsin, ne utanç verici

I look into your eyes, I want to get to know you
Gözlerinin içine bakarım, seni tanımak isterim

And then you make this noise and it's apparent it's all over
Ve sen bu sesi çıkarırsın ve belli ki herşey bitmiştir

It's not fair and I think you're really mean
Bu adil değil ve bence sen gerçekten adisin

I think you're really mean, I think you're really mean
Bence sen gerçekten adisin, bence sen gerçekten adisin

Oh, you're suppose to care
Oh,dikkat etmen gerek

But you never make me scream, you never make me scream
Ama bana asla çığlık attıramayacaksın, bana asla çığlık attıramayacaksın


Oh, it's not fair and it's really not okay
Oh, bu adil değil ve bu gerçekten iyi değil

It's really not okay, it's really not okay
Bu gerçekten iyi değil, bu gerçekten iyi değil

Oh, you're supposed to care
Oh,dikkat etmen gerek

But all you do is take, yeah, all you do is take
Ama bütün yaptığın almak, bütün yaptığın almak

There's just one thing that's getting in the way
Yolunda gitmeyen tek bir şey var

When we go up to bed, you're just no good, it's such a shame
Yatağa vardığımızda, sadece iyi değilsin, ne utanç verici

I look into your eyes, I want to get to know you
Gözlerinin içine bakarım, seni tanımak isterim

And then you make this noise and it's apparent it's all over
Ve sen bu sesi çıkarırsın ve belli ki herşey bitmiştir


It's not fair and I think you're really mean
Bu adil değil ve sanırım sen gerçekten adisin

I think you're really mean, I think you're really mean
Bence sen gerçekten adisin, bence sen gerçekten adisin

Oh, you're suppose to care
Oh,dikkat etmen gerek

But you never make me scream, you never make me scream
Ama bana asla çığlık attıramayacaksın, bana asla çığlık attıramayacaksın

Oh, it's not fair and it's really not okay
Oh, bu adil değil ve bu gerçekten iyi değil

It's really not okay, it's really not okay
Bu gerçekten iyi değil, bu gerçekten iyi değil

Oh, you're supposed to care
Oh,dikkat etmen gerek

But all you do is take, yeah, all you do is take
Ama bütün yaptığın almak, evet, bütün yaptığın almak