16 Temmuz 2009 Perşembe

Arctic Monkeys - Crying Lightning (Türkçe Çevirisi)
sat in the café by the cracker factory,
Kraker fabrikası tarafından kafede oturdu,
he were practising a magic trick,
Bir sihir numarasını uyguluyordu,
and my thoughts got rude, as you talked and chewed,
Ve benim düşüncelerim kaba oldu,senin konuştuğun ve çiğnediğin gibi,
on the last of your pick and mix.
Senin son seçimin ve karışımın.

said your mistaken if you thinking that i am gun' go cold before
Senin hatanı söylerken eğer benim silah olduğunu düşünüyorsan önceden
as you bit into your strawberry lace,
Senin çilek kordonunu ısırdığın gibi,
and then a flip in your attention in the form of a gobstopper,
Ve sonra dikkatinde bir fiske senin şekerleme formunda,
is all you have left and all is going to waste.
Ve sen her şeyi bıraktın ve her şeye boşluğa gitti.

your past-times, consisted of the strange,
Geçmiş zamanların,güçle meydana gelen
and twisted and deranged,
Ve kıvırdı ve bozdu,
and i love that little game you had called,
Ve aradığın zaman küçük oyunları seviyorum
crying lightning,
Ağlayan şimşek,
and how you like to aggravate the ice-cream man on rainy afternoons.
ve dondurma adamı öğleden sonra nasıl kızdırmayı sevdiğini.

the next time that i caught my own reflection,
Gelecek sefer kendi yansımamı yakala,
it was on it's way to meet you,
Bu seni karşılaştırmak için yoldu,
thinking of excuses to postpone.
Özürlerin düşüncesini ertelemek için.
you never look like yourself from the side,
Sen bana hiç kendi tarafından bakmadın.
but your profile did not hide,
Ama senin profilin saklamadı,
the fact you knew i was approaching your throne.
Bildiğin olay,beni senin tahtına yaklaştırmak.

with folded arms you occupy the bench like toothache
Diş ağrısı gibi katlanılan kollarla tahta yarleştin
saw them, puff your chest out like you never lost a war.
Bak onlara,göğsününün dışarı çıkar hiç bir savaşı kaybetmemiş gibi
and though i try so not to suffer the indignity of a reaction
Ve gerçi böyle küçük düşürücü durumda ıstırap çekerken bir tepki vermemeyi denerim
there was no cracks to grasp or gaps to claw.
Kavraması için hiç bir çatlak veya pence atması için aralıklar yoktu

and your past-times, consisted of the strange,
Geçmiş zamanların,güçle meydana gelen,
and twisted and deranged,
Ve kıvırdı ve bozdu,
and i hate that little game you had called,
Ve aradığın zaman küçük oyunları sevmiyorum
crying lightning,
Ağlayan şimşek,
and how you like to aggravate the icky man on rainy afternoons.
ve dondurma adamı öğleden sonra nasıl kızdırmayı sevdiğini.

uninviting,
Çekici olmayan,
but not half as impossible as everyone assumes,
Ama herkesin fark ettiği gibi o kadar imkansız değil,
you are crying lightning.
Şimşek gibi ağlıyorsun.

your past-times, consisted of the strange,
Geçmiş zamanların,güçle meydana gelen,
and twisted and deranged,
Ve kıvırdı ve bozdu,
and i hate that little game you had called,
Ve aradığın zaman küçük oyunları sevmiyorum
crying lightning,
Ağlayan şimşek,
crying lightning,
Ağlayan şimşek,
crying lightning,
Ağlayan şimşek,
crying lightning.
Ağlayan şimşek.

your past-times, consisted of the strange,
Geçmiş zamanların,güçle meydana gelen,
and twisted and deranged,
Ve kıvırdı ve bozdu,
and i hate that little game you had called,
Ve aradığın zaman küçük oyunları sevmiyorum
cry-ing.
ağlıyorum.

14 Temmuz 2009 Salı

Lily Allen - Fuck You ( Türkçe Çevirisi )
Look inside, look inside your tiny mind
İçine bak, o küçücük beyninin içine bak

Then look a bit harder
Ardından biraz daha iyi bak

'Cause we're so uninspired, so sick and tired
Çünkü biz çok yavanız, bıkıp usandık

Of all the hatred you harbor
Sığındığın tüm kin/nefretten

So you say it's not okay to be gay
Diyorsun ki gay olmak kötü bir şey

Well, I think you're just evil
Peki, bence sen şeytansın

You're just some racist who can't tie my laces
Siz bağcıklarımı bağlayamayan bazı ırkçılarsınız

Your point of view is medieval
Bakış açınız orta çağa ait

Fuck you, fuck you very, very much ( thank you very much ın (Çok teşekkür ederimin) olumsuz hali/ tam tersi ) ( argo )

'Cause we hate what you do
Çünkü yaptığın şeyden nefret ediyoruz

And we hate your whole crew
Ve bütün ekibinden nefret ediyoruz

So please don't stay in touch
Oyüzden lütfen bağlantıda kalma


Fuck you, fuck you very, very much

'Cause your words don't translate
Çünkü kelimelerin tercüme edilemiyor

And it's getting quite late
Ve biraz geç oluyor

So please don't stay in touch
Oyüzden lütfen bağlantıda kalma

Do you get, do you get a little kick
Yedinmi, biraz tekme yedinmi

Out of being small minded?
Küçük beyinli olmaktan

You want to be like your father
Baban gibi olmak istiyorsun

It's approval you're after
Sonra bu senin takdirindir

Well, that's not how you find it
Peki, bu onu nasıl bulduğun değil

Do you, do you really enjoy
Alıyormusun,gerçekten zevk alıyormusun

Living a life that's so hateful?
Nefret dolu bir hayatı yaşamaktan?

'Cause there's a hole where your soul should be
Çünkü bir boşluk var ruhunun olması gereken yerde

You're losing control a bit
Biraz kontrolünü kaybediyorsun

And it's really distasteful
Ve bu gerçekten antipatik

Fuck you, fuck you very, very much

'Cause we hate what you do
Çünkü yaptığın şeyden nefret ediyoruz

And we hate your whole crew
Ve bütün ekibinden nefret ediyoruz

So please don't stay in touch
Oyüzden lütfen bağlantıda kalma

Fuck you, fuck you very, very much

'Cause your words don't translate
Çünkü kelimelerin tercüme edilemiyor

And it's getting quite late
Ve biraz geç oluyor

So please don't stay in touch
Oyüzden lütfen bağlantıda kalma

Fuck you, fuck you, fuck you
S*ktir git, s*ktir git, s*ktir git
Fuck you, fuck you, fuck you
S*ktir git, s*ktir git,
Fuck yous*ktir git
S*ktir git

You say you think we need to go to war
Savaşa gitmemiz gerektiğini düşündüğünü söylüyosun

Well, you're already in one
Peki, sen zaten bir tanesinin içindesin

'Cause it's people like you that need to get slew
Çünkü senin gibi insanların katledilmesi gerek

No one wants your opinion
Kimse senin fikrini istemiyor

Fuck you, fuck you very, very much

'Cause we hate what you do
Çünkü yaptığın şeyden nefret ediyoruz

And we hate your whole crew
Ve bütün ekibinden nefret ediyoruz

So please don't stay in touch
Oyüzden lütfen bağlantıda kalma


Fuck you, fuck you very, very much

'Cause your words don't translate
Çünkü kelimelerin tercüme edilemiyor

And it's getting quite late
Ve biraz geç oluyor

So please don't stay in touch
Oyüzden lütfen bağlantıda kalma

Fuck you, fuck you, fuck you
S*ktir git, s*ktir git, s*ktir git

Fuck you, fuck you, fuck you
S*ktir git, s*ktir git, s*ktir git