18 Eylül 2009 Cuma

Paloma Faith - New York (Türkçe Çevirisi)


The days were long and the nights so cold
Günler uzundu ve geceler çok soğuktu
The pages turn and the tale unfolds
Sayfalar döner ve hikaye gelişir
He left me for another lady
O beni başka kadın için bıraktı
She stood so tall and she never slept
O öyle uzun durdu ve asla uyumadı
The was not one moment he could regret
Onun üzülebildiği bir zaman değildi
He left me for another lady
O beni başka kadın için bıraktı

He took my hand one day and told me
Bir gün elimi aldı ve benle konuştu
He was leaving
Ayrılıyordu
Me disbelieving
Beni inkar ediyordu
And I I I I I I I I
Ve ben ben ben ben ben ben ben
Had to let him go
Ona gitmesi için izin vermek zorundayım

And it was New York, New York
Ve New York'tu,New York
And she took his heart away oh my
Ve onun kalbini aldı oh benim
And it was New York, New York
Ve New York'tu,New York
She had poisoned his sweet mind
Onun tatlı aklını zehirlemişti
Mmmm

The wolves they howled for my lost soul
Benim kayıp ruhum için uluyan kurtlar
I fell down a deep black hole
Derin bir kara değilğe düştüm
He left me for another lady
O beni başka kadın için bıraktı
She poured the drinks and she poured the power
İçkileri döktü ve gücü döktü
Diamond girl who could talk for hours
Saatler boyunca konuşabilen elmas kız
He left me for another lady
O beni başka kadın için bıraktı

Now I am on my own
Ben şimdi kendi başımayım
He told me he was leaving
Benle konuştu ayrılıyordu
And I was pleading
Ve yalvardım
And I I I I I I I I
Ve ben ben ben ben ben ben ben
Had to let him go
Ona gitmesi için izin vermek zorundayım

And it was New York, New York
Ve New York'tu,New York
And she took his heart away oh my
Ve onun kalbini aldı oh benim
And it was New York, New York
Ve New York'tu,New York
She had poisoned his sweet mind
Onun tatlı aklını zehirlemişti

The greatest times
En büyük zamanlar
I don't want to hear it
Onu duymak istemiyorum
Your new laughter lines
Senin yeni kahkaha sınırların
I don't want to hear it
Onu duymak istemiyorum
The new found friends she introduced you to
Yeni bulunan arkadaşlar seni tanıttı
I don't wanna know them I just want to be with you
Onları bilmek istemiyorum ben sadece seninle olmak istiyorum
Please do't make me go to
Lütfen gitmek için beni ele geçirme
New York

New York
And she took your heart away oh my
Ve onun kalbini aldı oh benim
And it was New York, New York
Ve New York'tu,New York
She poisoned your sweet mind
Senin tatlı aklını zehirlemişti

And it was New York, New York
Ve New York'tu,New York
And she took his heart away oh my
Ve onun kalbini aldı oh benim
And it was New York, New York
Ve New York'tu,New York
She had poisoned his sweet mind
Onun tatlı aklını zehirlemişti

She poisoned your sweet mind
Senin tatlı aklını zehirlemişti

15 Eylül 2009 Salı

Flo Rida feat.Nelly Furtado - Jump (Türkçe Çevirisi)
(Intro [Nelly Furtado])
Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na (x4)

(Chorus [Nelly Furtado]) (Nakarat)(Nelly Furtado)
When I say jump, you say how high
Zıpladığımı söylediğimde,ne kadar yüksektesin dersin
I ain’t never seen nobody, how they get so high
Hiç kimse tarafından görülmedim,öyle ne kadar yüksekte olduklarını
Like a bird, like a plane, this party got me insane
Bir kuş gibi,bir uçak gibi,bu parti çılgınca aldı beni
This party got me insane, so jump jump jump jump
Bu parti çılgınca aldı beni,böylece zıpla zıpla zıpla zıpla

(Verse 1 [Flo Rida])
Now I’m gon take it to the roof
Şimdi onun çatıya götüreceğim
Everybody with me got they own parachute
Herkesle birlikte ben onları kendi paraşütüme aldım
You ain’t scared of heights when you sippin on Goose
Sen aptalla yudumlarken yüksekten korkutulamazsın
Party all night like I’m flyin jet new?
Bütün gece parti yeni jetle uçuyor olduğumu beğenir mi?
You ain’t never seen nobody get this loose
Bunu gevşekçe alması için kimse tarafından görülmezsin
Shawty actin naughty with her body, what it do
Güzel popolu kız vücüduyla yaramazca kasılır,ne yapar
Jump to this man, bump to this man
Bu adama zıpla,bu adama tosla
Stomp to this man, crunk to this man
Bu adama bas,bu adama çıldır
Got another hit man
Başka vuruş adamı al
Hold up, I wanna go up, don’t wanna throw up
Kaldır,yükselmek istiyorum,vazgeçmek istemiyorum
My clique pour up, and every bad chick know us
Benim takımım boşaldı ve bütün kötü yavrular bilir bizi
Dance, the boy got us all feelin high
Dans,oğlan yüksekte hissederken hepimizi aldı
Ask, the shawty, I’m a astronaut
Sor,güzel popolu kız,ben bir astronotum
High rollin baby like I’m jumpin on fire
Yüksek dalgali bebek gibi ateş üstünde zıplıyorum
Super Bowl pimp Goodyear on tire
Süper Bowl Goodyear lastikte pezevenk
Can I be a bird, I gotta be fly
Kuş olabilir miyim,uçabilmeliyim
Butterfly and spur, and I got a couple words
Kelebek ve mahmuz,ve bir çift sözcüğü aldım

(Chorus [Nelly Furtado])(Nakarat)(Nelly Furtado)
X2

(Verse 2 [Flo Rida])
When I run up in the club, jump in, then I gotta be there
Dernekten çektiğim zaman,giriş,öyleyse orada olmalıyım
Check it out, shawty like Nike Air
Buna bak,güzel popolu kız Nike Air gibi
Up up and away take it off like mere?
Yükseğe yükseğe ve uzakta göl gibi onu çıkar
NBA ballin, I don’t care
Basketbol oynamak,umrumda değil
Now what do you do when you see you a shawty and she make it bounce in the room?
Güzel popolu kızı göürnce ne yapıyorsun şimdi ve onu odada zıplatır mı?
Hey girl, come on baby, you a fine sexy lady, can I get on your hot air balloon?
Hey kızım,bebeğim hadi,güzel bir seksi bayansın,senin ateşli hava balonunu alabilir miyim?
Sky high, still clubbin like I’m part of the mile high
Çok yüksek,yüksek uzaklığın parçasıyım hala klübe gitmek gibi
Ears poppin, Bubbalicious help me get right
Kulaklar başladı,harika yardımı sağla
Keep poppin in position after midnight
Gece yarısından sonra pozisyonu tutmaya başla
Moese? fried chicken up in NY
Moese?New York'un yukarısında kızarmış tavuk
Jigga what, don’t it feel good
Siyahi bir şey,onu iyi hissetme
Houston? We gonna jump ship, all aboard
Houston?biz gemiyle zıplamalıyız,gemi kalkıyor
Come around me, and we’ll parlay, we’re throwed?
Uğra bana,ve değerlendireceğiz,düşürüldük mü?
Cali is jumpin, hit the switch on the 6 4
Cali sıçra,6 4 teki değişime vur


(Chorus [Nelly Furtado])(Nakarat (Nelly Furtado)

(Break down) [Flo Rida](Ara)(Flo Rida)
Come on and jump, jump, jump (x3)
Hadi ve zıpla,zıpla,zıpla (x3)
[All my ladies] get down, get down, get down
(Bütün bayanlarım) aşağı in,aşağı in,aşağaı in
[All my ladies] get down, get down, get down
(Bütün bayanlarım) aşağı in,aşağı in,aşağaı in
[All the fellas] jump, jump, jump, jump, jump, jump
(Bütün adamlar)zıpla,zıpla,zıpla,zıpla,zıpla
[All the fellas, the ladies, the fellas, the ladies, let me see you]
(Adamlar,bayanlar,adamlar,bayanlar,izninizle sizi görmeliyim)

(Chorus [Nelly Furtado])(Nakarat (Nelly Furtado)
X2

(Break down)(Ara)
Get down, get down, get down
Aşağı in,aşağı in,aşağı in
Get down, get down, get down
Aşağı in,aşağı in,aşağı in

(Outro [Nelly Furtado])
Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na (x4

Pearl Jam - Oceans (Türkçe Çevirisi)
Hold on to the thread
Konuyu bağla
The currents will shift
Akıntılar yön değiştirecek
Guide me towards you
Sana doğru rehberlik yap
Know something's left
Kalan bazı şeyleri bil
And we're all allowed to dream
Ve rüya için bütünüyle izinliyiz
Of the next time we touch..........
Sonraki zamanda dokunuruz........

You don't have to stray
Sapmak zorunda değilsin
The oceans away
Okyanuslar uzakta
Waves roll in my thoughts
Niyetim dalgalar yuvarlanır
Hold tight the ring...
Yüzüğü gergin tut...
The sea will rise...
Deniz yükselecek...
Please stand by the shore...
Lütfen sahilde yanımda kal...
I will be...
Olacağım...
I will be...
Olacağım...
There once more.........
Orada bir kereden daha fazla.......