26 Eylül 2009 Cumartesi

La Roux - I’m Not Your Toy (Türkçe Çevirisi)Your love is like a stubborn youth
Senin aşkın inatçı bir genç gibi
That you'd rather just deny
Sen sadece reddetmeyi tercih ediyorsun
I'm walking on a broken roof
Kırık çatıda yürüyorum
But I'm looking at the sky.
Ama gözkyüzüne bakıyorum.

It's all false love and affection,
Bütün bunlar yanlış aşk ve sevgi,
You don't want me, you just like the attention
Beni istemezsin,sen sadece tehlikeli gibisin
It's all false love and affection,
Bütün bunlar yanlış aşk ve sevgi,
You don't want me, you just like the attention
Beni istemezsin,sen sadece tehlikeli gibisin

I'm not your toy; this isn't another girl-meets-boy
Ben senin oyuncağın değilim;bu diğer çocuklarla-kızlarla tanışmak değil.
I'm not your toy; this isn't another girl-meets-boy.
Ben senin oyuncağın değilim;bu diğer çocuklarla-kızlarla tanışmak değil.

Your love hides in a smoky night,
Senin aşkın dumanlı bir geceyi saklar,
I can never find the truth
Hiçbir zaman gerçeği bulamayacağım
Boy, your touches leave me mystified
Çocuk,senin dokunuşun şaşkınlığımı bıraktı
I wish I could believe in you.
Sana inanabildiğimi dilerim

It's all false love and affection,
Bütün bunlar yanlış aşk ve sevgi,
You don't want me, you just like the attention
Beni istemezsin,sen sadece tehlikeli gibisin
It's all false love and affection,
Bütün bunlar yanlış aşk ve sevgi,
You don't want me, you just like the attention
Beni istemezsin,sen sadece tehlikeli gibisin

I'm not your toy; this isn't another girl-meets-boy
Ben senin oyuncağın değilim;bu diğer çocuklarla-kızlarla tanışmak değil.
I'm not your toy; this isn't another girl-meets-boy.
Ben senin oyuncağın değilim;bu diğer çocuklarla-kızlarla tanışmak değil.

Cascada - Dangerous (Türkçe Çevirisi)
Don't know anything about you
Senin hakkında hiçbir şey bilme
So close, just a touch away
Öyle samimi,uzakta sadece bir dokunuş
Your love hits me like no other
Aşkın beni başka hiçbirşeyin vurmayacağı gibi vurur

They say I'm a true believer
Onlar der ki ben gerçekten bir inananım
I know something's taking over now
Biliyorum bazı şeyler şimdi teslim alınıyor
I wanna run but I don't know how
Koşmak istiyorum ama nasıl bilmiyorum
You just crossed my border now
Sen sadece şimdi benim sınırımı geçtin
Just a kiss away
Sadece bir öpüp geçir

Give me a break
Bana bir fırsat ver
I'm melting away
Kayboloyorum
You're so dangerous
Çok tehlikelisin
Or is it too late?
Veya bu fazla mı geç?
Gotta know what's on your mind
Kafandakini ne olduğunu bilmeli

I'm out of control
Ben senin kontrolünün dışındayım
Cause you want it all
Çünkü bütünüyle istersin
You're so dangerous
Çok tehlikelisin
My biggest mistake
En büyük hatam
I'm blinded by your eyes
Senin gözlerin tarafından körleştim

Dangerous
Tehlikeli

I'm out of control
Senin kontolünün dışındayım

Don't you push it to the limit
Sınıra onu itmez misin
Cause you know I'm hungry for your touch
Çünkü biliyorsun senin dokunuşun için açım
No doubt, I wanna be your lover
Elbette,senin aşığın olmayı isterim

They say, just a pretender
Onlar der ki,sadece bir talip
I know something's taking over now
Biliyorum bazı şeyler şimdi teslim alınıyor
I wanna run but I don't know how
Koşmak istiyorum ama nasıl bilmiyorum
You just crossed my border now
Sen sadece şimdi benim sınırımı geçtin
Standing face to face
Devamlı yüz yüze

Give me a break
Bana bir fırsat ver
I'm melting away
Kayboloyorum
You're so dangerous
Çok tehlikelisin
Or is it too late?
Veya bu fazla mı geç?
Gotta know what's on your mind
Kafandakini ne olduğunu bilmeli

I'm out of control
Ben senin kontrolünün dışındayım
Cause you want it all
Çünkü bütünüyle istersin
You're so dangerous
Çok tehlikelisin
My biggest mistake
En büyük hatam
I'm blinded by your eyes
Senin gözlerin tarafından körleştim

Dangerous
Tehlikeli

I'm out of control
Ben senin kontrolünün dışındayım
Cause you want it all
Çünkü bütünüyle istersin
You're so dangerous
Çok tehlikelisin
My biggest mistake
En büyük hatam
I'm blinded by your eyes
Senin gözlerin tarafından körleştim

Morandi - Colors (Türkçe Çevirisi)Beautiful sunrise in your eyes
Gözlerindeki güzel gün doğumu
Burning like a flame
Alev alev yanıyor
Beautiful colors inside me
İçimdeki güzel renkler
Calling out your name
Senin adını sesleniyor

You came down on me like summer rain
Üzerime yaz yağmuru gibi döküldün
Where is nothing but you love
Aşkın haricinde hiçbir şey olmayan yerde
I can't explain the shivers I get when you call my name
Sen adımı söylediğinde titreyişimi açıklayamam
Painting rainbows on my soul
Ruhumun gökkuşağını boyuyor

Beautiful sunrise in your eyes
Gözlerindeki güzel gün doğumu
Burning like a flame
Alev alev yanıyor
Beautiful colors inside me
İçimdeki güzel renkler
Calling out your name
Senin adını sesleniyor ( x 2 )

She is blown me away like an ocean storm
O beni okyanus fırtınası gibi sürükledi
And she moved her lips and says :"Don't be afraid"
Ve dudaklarını kıpırdattı ve "korkma" dedi
Here I am lost in your eyes to be found again
Buradayım gözlerinde kayboldum tekrar bulunmak için
Cause you've changed my life today
Çünkü bugün benim hayatımı değiştirdin

Beautiful sunrise in your eyes
Gözlerindeki güzel gün doğumu
Burning like a flame
Alev alev yanıyor
Beautiful colors inside me
İçimdeki güzel renkler
Calling out your name
Senin adını sesleniyor

25 Eylül 2009 Cuma

Mariah Carey - I Want To Know What Love Is (Türkçe Çevirisi)
I gotta take a little time
Biraz zamana ihtiyacım var
A little time to think things over
Biraz zaman bazı şeyleri düşünmem için
I better read between the lines
Satır aralarını okusam iyi olur
In case I need it when Im older
Yaşlandığımda ihtiyacım olur diye

Now this mountain I must climb
Şimdi bu dağa tırmanmalıyım
Feels like a world upon my shoulders
Omzumda dünyayı taşıyomuşum gibi hissediyorum
I through the clouds I see love shine
Bulutların arasından aşkın parladığını görüyorum
It keeps me warm as life grows colder
O beni sıcak tutuyor hayat soğurken

In my life theres been heartache and pain
Hayatımda kalp kırıklıkları ve acılar var
I dont know if I can face it again
Tekrar bununla yüzleşebilir miyim bilmiyorum
Cant stop now, Ive traveled so far
Şimdi duramam, çok uzaklara yol aldım
To change this lonely life
Bu yalnız hayatı değiştirmek için

I wanna know what love is
Aşkın ne olduğunu bilmek istiyorum
I want you to show me
Bana senin göstermeni istiyorum
I wanna feel what love is
Aşkın ne olduğunu hissetmek istiyorum
I know you can show me
Bana gösterebilirsin biliyorum

Im gonna take a little time
Biraz zaman harcayacağım
A little time to look around me
Etrafıma bakınmak için biraz zaman
Ive got nowhere left to hide
Geride saklanacak hiç bir yerim yok
It looks like love has finally found me
Sonunda aşk beni bulmuş gibi görünüyor

In my life theres been heartache and pain
Hayatımda kalp kırıklıkları ve acılar var
I dont know if I can face it again
Tekrar bununla yüzleşebilir miyim bilmiyorum
Cant stop now, Ive traveled so far
Şimdi duramam, çok uzaklara yol aldım
To change this lonely life
Bu yalnız hayatı değiştirmek için

I wanna know what love is
Aşkın ne olduğunu bilmek istiyorum
I want you to show me
Bana senin göstermeni istiyorum
I wanna feel what love is
Aşkın ne olduğunu hissetmek istiyorum
I know you can show me
Bana gösterebilirsin biliyorum

I wanna know what love is
Aşkın ne olduğunu görmek istiyorum
I want you to show me
Bunu senin göstermeni istiyorum
And I wanna feel, I want to feel what love is
Ve hissetmek istiyorum, aşkın ne olduğunu hissetmek istiyorum
And I know, I know you can show me
Ve biliyorum, biliyorum sen bunu gösterebilirsin

Lets talk about love
Hadi aşktan bahsedelim
I wanna know what love is, the love that you feel inside
Aşkın ne olduğunu bilmek istiyorum, içinde hissettiğin aşkı
I want you to show me, and Im feeling so much love
Bunu senin göstermeni istiyorum, ve fazla sevgi duyuyorum
I wanna feel what love is, no, you just cannot hide
Aşkın ne olduğunu hissetmem gerek, hayır, saklayamazsın
I know you can show me, yeah
Biliyorum bana gösterebilirsin, evet

I wanna know what love is, lets talk about love
Aşkın ne olduğunu bilmek istiyorum, hadi aşktan bahsedelim
I want you to show me, I wanna feel it too
Bana göstermeni istiyorum, hissetmek te istiyorum
I wanna feel what love is, I want to feel it too
Aşkın ne olduğunu hissetmek istiyorum, hissetmek te istiyorum
And I know and I know, I know you can show me
Ve biliyorum ve biliyorum, bana gösterebilirsin biliyorum
Show me love is real, yeah
Bana aşkın gerçek olduğunu göster, evet
I wanna know what love is...
Aşkın ne olduğunu bilmek istiyorum...

Black Eyed Peas - Meet Me Halfway (Türkçe Çevirisi)
Oooooo...
I can't go any further then this
Ben bundan daha uzağa gidemem
OOoooo...
I want you so badly, it's my biggest wish
Seni bundan daha kötüce istiyorum,benim en büyük dileğimdir

Cool,
Klas,
I spent my time just thinking, thinking, thinking 'bout you
Zamanımı sadece düşünerek harcadım,düşünerek,senin hakkında düşünerek
Every single day, yes, I'm really missing, missing you
Bütün tek günlerim,evet,ben gerçekten kaçırıyorum,seni kaçırıyorum
And all those things we used to, used to, used to, used to do
Ve bütün bu şeylere alıştım,alışkın,alışkın,alışkın olmak
Hey girl, wassup, it used to, it used to be just me and you
Hey kızım,naber,o alışkın,sadece sen ve bana alışkın olur
I spent my time just thinking, thinking, thinking 'bout you
Zamanımı sadece düşünerek harcadım,düşünerek,senin hakkında düşünerek
Every single day, yes, I'm really missing, missing you
Bütün tek günlerim,evet,ben gerçekten kaçırıyorum,seni kaçırıyorum
And all those things we used to, used to, used to... (Used to do)
Ve bütün bu şeylere alıştım,alışkın,alışkın...(alışkın olmak)
Hey girl wassup,
Hey kızım naber,
Yo, wassup, wassup, wassup
Yo,naber,naber,naber

Can you meet me halfway, right at the borderline
Yarı yolda beni karşılayabilir misin,sınır çizgisine doğru
That's where I'm gonna wait...for you
Yani nerede bekleyeceğim...senin için
I'll be looking out, night and day
Dışarıya bakacağım,gece ve gündüz
Took my heart to the limit
Sınıra kadar benim kalbimi al
And this is where I'll stay
Ve yani nerede kalacağım
I can't go any further than this
Ben bundan daha uzağa gidemem
I want you so bad, it's my only wish
Seni bundan daha kötü istiyorum,benim en büyük dileğimdir

Girl, I travel round the world and even sail the Seven Seas
Kızım,dünyanın çevresini gezerim ve yedi denizlere yelken açarım
Across the universe, I go to other galaxies
Evren karşısında,diğer galaksilere giderim
Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet
Sadece nerede olduğunu söyle,sadece nerede karşılayamak istediğini anlat bana
I navigate myself-myself to take me where you be
Neredeysen kendimi almak için kendi kendime gemi yolculuğu yaparım
'Cause girl I want, I-I-I want you right now
Çünkü kızım istiyorum,şimdi ben ben ben sana doğru istiyorum
I travel uptown-town, I travel downtown
Şehir dışına yolculuk ederim,şehir merkezine yolculuk ederim
Wanna have you around-round, like every single day
Etrafına sahip olmak ister misin,bütün tek günler gibi
I love you always-ways, I'll meet you halfway
Seni her zaman severim,senle yarı yolda karşılaşırım

Can you meet me halfway, right at the borderline
Yarı yolda beni karşılayabilir misin,sınır çizgisine doğru
That's where I'm gonna wait...for you
Yani nerede bekleyeceğim...senin için
I'll be looking out, night and day
Dışarıya bakacağım,gece ve gündüz
Took my heart to the limit
Sınıra kadar benim kalbimi al
And this is where I'll stay
Ve yani nerede kalacağım
I can't go any further than this
Ben bundan daha uzağa gidemem
I want you so bad, it's my only wish
Seni bundan daha kötü istiyorum,benim en büyük dileğimdir
I can't go any further than this
Ben bundan daha uzağa gidemem
I want you so bad, it's my only wish
Seni bundan daha kötü istiyorum,benim en büyük dileğimdir

Let's walk the bridge to the other side
Haydi köprünün diğer tarafına yürü
Just you and I (Just you and I)
Sadece sen ve ben(sadece sen ve ben)
I will fly, fly the skies, for you and I (For you and I)
Uçacağız,uçarız gökyüzüne,sen ve ben için(sen ve ben için)
I will try, until I die, for you and I
Deneyeceğim,ben ölene kadar,sen ve ben için
For you and I (For you and I)
Sen ve ben için(sen ve ben için)
For-for-for you and I (For you and I)
Sen ve ben için-için-için(sen ve ben için)
For-for-for-for you and I (For you and I)
Sen ve ben için-için-için(sen ve ben için)
For-for-for you and I (For you and I)
Sen ve ben için-için-için(sen ve ben için)
(For you and I)
(Sen ve ben için)

Can you meet me halfway
Yarı yolda benle karşılaşabilir misin
Can you meet me halfway
Yarı yolda benle karşılaşabilir misin
Can you meet me halfway
Yarı yolda benle karşılaşabilir misin
Can you meet me halfway
Yarı yolda benle karşılaşabilir misin

Can you meet me halfway, right at the borderline
Yarı yolda beni karşılayabilir misin,sınır çizgisine doğru
That's where I'm gonna wait...for you
Yani nerede bekleyeceğim...senin için
I'll be looking out, night and day
Dışarıya bakacağım,gece ve gündüz
Took my heart to the limit
Sınıra kadar benim kalbimi al
And this is where I'll stay
Ve yani nerede kalacağım
I can't go any further than this
Ben bundan daha uzağa gidemem
I want you so bad, it's my only wish
Seni bundan daha kötü istiyorum,benim en büyük dileğimdir
I can't go any further than this
Ben bundan daha uzağa gidemem
I want you so bad, it's my only wish
Seni bundan daha kötü istiyorum,benim en büyük dileğimdir

24 Eylül 2009 Perşembe

Mark Owen - Alone Without You (Türkçe Çevirisi)


I listen to your album
Senin albümünü dinlerim
And I watched your favorite film
Ve senin favori filmini izledim
Hey hey hey I missed you today
Hey hey hey bugün seni özledim
I let those early letters
Ben o erken mektuplara izin veririm
I fullfilled with early dreams
Erken rüyalarla yerine getirdim
Some of them materialised
Onların bir kısmı somutlaştı
Others never seen
Diğerleri göremez
We used to watch the world walkin by
Biz ilerleyen dünyayı izlerdik

The truth is you're not here , here I am
Gerçekte sen burda değilsin,ben buradayım
I'm screwed up again
İçine ettim yine
No matter what which way I turn
Hangi yöne döndüğüme bağlı olmaksızın
How my feelings slowly bleeding here for you
Yavaşça senin için burada kanarken benim duygularım nasıl
I'm spending time with hope
Zamanı umutla harcıyorum
And I don't know why it is
Ve neden böyle olduğunu bilmiyorum
It's just the way it is
Bu sadece böyle bir yol

[Chorus](Nakarat)
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!

You made your favorite dinner
Senin favori akşam yemeğini yaptım
And I wore the shirt you love
Ve senin sevdiğin gömleği giydim
Hey hey hey just in case you came
Hey hey hey sadece geldiğin takdirde
Friends still ask about you
Arkadaşlar hala seni soruyor
When I say you're just fine
Ne zaman sadece senin iyi olduğunu söylerim
And have you seen the world walking by ?
Ve sen ilerleyen dünyayı gördün mü?

The truth is you're not here , here I am
Gerçekte sen burda değilsin,ben buradayım
I'm screwed up again
İçine ettim yine
No matter what which way I turn
Hangi yöne döndüğüme bağlı olmaksızın
How my feelings slowly bleeding here for you
Yavaşça senin için burada kanarken benim duygularım nasıl
I'm spending time with hope
Zamanı umutla harcıyorum
And I don't know why it is
Ve neden böyle olduğunu bilmiyorum
It's just the way it is
Bu sadece böyle bir yol

[Chorus](Nakarat)
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!

The truth is you're not here
Gerçekte sen burda değilsin
And I'm screwed up again
Ve İçine ettim yine
And I don't know the reason why
Ve sebebin niye olduğunu bilmiyorum
I don't know why it is
Neden böyle olduğunu bilmiyorum
And will I ever say...I just need your love
Ve her zaman söyleyeceğim...Sadece sevgine ihtiyaç duyarım
I want you back again
Tekrar geri dönmeni isterim
I want you back again !!
Tekrar geri dönmeni isterim !!

You said that this isn't yet a time
Sen bunun olmadığını söylediğin lakin bir zaman
So give me time
Bu yüzden zamanı bana ver
To get you back again
Yeniden geri vermen için

[Chorus](Nakarat)
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!

For you when i fall outta bed in the mornin
Senin için sabah yataktan düştüğüm zaman
Still checkin the mirror as i'm leavin
Hala bırakıyor olduğum gibi aynada kontrol et
Sit in the car without drivin
Sürmeden arabanın içinde otur

I want you back again !!
Seni tekrar istiyorum!!

[Chorus](Nakarat)
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!
What am I to say ?
Ne söylemem için?
What am I to do ?
Ne yapmam için?
What am I alone without you !!
Ben sen olmadan ne yalnızım !!

Westlife - Soledad (Türkçe Çevirisi)


If only you could see the tears in the world you left behind
Eğer sen sadece dünyada gözyaşlarını görebilseydin geride bırakırdın
If only you could heal my heart just one more time
Eğer sen bir kez daha benim kalbimi sadece iyileştirebilseydin
Even when I close my eyes
Gözlerimi kapattığım zaman bile
There's an image of your face
Senin yüzünün bir resmi var
And once again I come I'll relise
Ve bir daha fark edeceğime gelirim
You're a loss I can't replace
Sen benim değiştirmediğim kaybımsın

Soledad
Soledad
It's a keeping for the lonely
Bu yalnız için bir dayanaktır
Since the day that you were gone
Senin gittiğin günden beri
Why did you leave me
Neden beni terk ettin
Soledad
Soledad
In my heart you were the only
Kalbimde yalnızca sen vardın
And your memory live on
Ve senin hatıran yaşar
Why did you leave me
Neden beni terk ettin
Soledad
Soledad

Walking down the streets of nothingville
Cehennemin ortasındaki sokaklarda yüzüstü bıraktın
Where our love was young and free
Genç ve özgür aşkımız nereede
Can't believe just what an empty place
Sadece nasıl boş bir yerin olduğuna inanma
It has come to be
O olmaya geldi
I would give my life away
Yaşamımı verecektim
If it could only be the same
Eğer o sadece aynı olabilseydi
Cause I can't still the voice inside of me
Çünkü içimdeki sesi yatıştıramıyorum
That is calling out your name
Senin ismini cağırıyor

Soledad
Soledad
It's a keeping for the lonely
Bu yalnız için bir dayanaktır
Since the day that you were gone
Senin gittiğin günden beri
Why did you leave me
Neden beni terk ettin
Soledad
Soledad
In my heart you were the only
Kalbimde yalnızca sen vardın
And your memory live on
Ve senin hatıran yaşar
Why did you leave me
Neden beni terk ettin
Soledad
Soledad

Time will never change the things you told me
Zaman asla bana söylediğin şeyleri değiştiremeyecek
After all we're meant to be love will bring us back to you and me
Biz sonuçta aşık olmayı geri getirmek için sen ve ben ile ifade ediliriz
If only you could see
Eğer sen sadece görebilseydin

Soledad
Soledad
It's a keeping for the lonely
Bu yalnız için bir dayanaktır
Since the day that you were gone
Senin gittiğin günden beri
Why did you leave me
Neden beni terk ettin
Soledad
Soledad
In my heart you were the only
Kalbimde yalnızca sen vardın
And your memory live on
Ve senin hatıran yaşar
Why did you leave me
Neden beni terk ettin
Soledad
Soledad

U2 - Bad (Türkçe Çevirisi)
If you twist and turn away
Eğer dönersen veya vazgeçersen
If you tear yourself in two again
Eğer yeniden kendini hırpalarsan
If I could, yes I would
Eğer yapabilseydim,evet yapacaktım
If I could, I would
Eğer yapabilseydim,yapacaktım
Let it go
Boşver gitsin
Surrender
Teslim olma
Dislocate
Altüst et


If I could throw this
Eğer bunu atabilseydin
Lifeless lifeline to the wind
Rüzgara karşı sönük cankurtaran halatı
Leave this heart of clay
Bırak bu toprağın kalbini
See you walk, walk away
Yürüyüşüne bak,uzaklaş
Into the night
Gecenin içine
And through the rain
Ve baştan sona yağmur
Into the half-light
Yarım yaşamın içine
And through the flame
Ve baştan sona alev

If I could through myself
Eğer baştan sona kendim yapsaydım
Set your spirit free
Özgür ruhunu hazırla
I'd lead your heart away
Kalbini uzağa götürecektim
See you break, break away
Kopmana bak,ayrıl
Into the light
Işığın içine
And to the day
Ve güne

To let it go
Gitmesine izin ver
And so to fade away
Ve böylece unutulup gider
To let it go
Gitmesine izin ver
And so fade away
Ve böylece unutulup gider


I'm wide awake
Zekiyim
I'm wide awake
Zekiyim
Wide awake
Zeki
I'm not sleeping
Uyumuyorum
Oh, no, no, no


If you should ask then maybe they'd
Eğer muhtemelen yapacaksan sonra sormalısın
Tell you what I would say
Ne diyeceğimi söyle
True colors fly in blue and black
Gerçek renkler mavi ve siyahta uçar
Bruised silken sky and burning flag
Çürütülen yumuşak gökyüzü ve yanan bayrak
Colors crash, collide in blood shot eyes
Renkler çarpar,vurulan gözler kanda çarpışır


If I could, you know I would
Eğer yapabilirsem,bilirsin yapacaktım
If I could, I would
Eğer yapabilseydim,yapacaktım
Let it go...
Boşver gitsin...


This desperation
Bu umutsuzluk
Dislocation
Ayrılma
Separation
Ayrılık
Condemnation
Suçlama
Revelation
Açığa çıkma
In temptation
Cazibe içinde
Isolation
Ayrı koyma
Desolation
Yalnızlık
Let it go
Boşver gitsin


And so fade away
Ve böylece unutulup gitmek
To let it go
Boşverip gitmek için
And so fade away
Ve böylece unutulup gitmek
To let it go
Boşverip gitmek için
And so to fade away
Ve böylece unutulup gitmek

I'm wide awake
Zekiyim
I'm wide awake
Zekiyim
Wide awake
Zeki
I'm not sleeping
Uyayamıyorum
Oh, no, no, no

20 Eylül 2009 Pazar

Emre Aydın - Falling Down (Türkçe Çevirisi)
How did you find a way to break my heart
Kalbimi kırmanın bir yolunu nasıl buldun
You hit and rock a shooten star
Vurdun ve salladın vurulmuş bir yıldızı
and now it’s burning
Ve şimdi o yanıyor

That mark, i still remember every word
Bu iz, her kelimesini hatırlıyorum
I don’t believe what you were saying and i tried to sleep it all
Söylediklerine inanmıyorum ve uyutulmaktan yoruldum
I hope you know i still remember all the words
Umarım biliyorsundur hala bütün kelimeleri hatırlıyorum

Falling down everything is falling down
Herşey düşüyor düşüyor
I’m feeling like i’m losing ground
Dayanağımı kaybediyor gibi hissediyorum
I guess it only kill me better
Sanırım yalnızca beni daha iyi öldürüyor
Falling down where am i gonna go from here Düşüyor, buradan nereye gideceğim
Do you really care i guess it doesn’t really matter now
Gerçekten önemsiyormusun, sanırım artık hiç te önemi yok
Cause i’m falling down
Çünkü düşüyorum

I thought everything would always be
Düşündüm ki herşey her zaman olur
We used to fit perfectly
Çok iyi uyuşuyorduk
Pen and paper
Kağıt ve kalem gibi

Black lines circling around your heart
Siyah çizgiler kalbini çembere alıyor
You built a hole tried to protect it
Bir boşluk yarattın onu korumak için
But you kept out all my love
Ama benim sevgimi dışarıda bıraktın
I hope that you know that it won’t give you any fair
Umarım bilyiosundur bu sana birşey kazandırmıyor

Falling down everything is falling down
Herşey düşüyor düşüyor
I’m feeling like i’m losing ground
Dayanağımı kaybediyor gibi hissediyorum
I guess it only kill me better
Sanırım yalnızca beni daha iyi öldürüyor
Falling down where am i gonna go from here
Düşüyor, buradan nereye gideceğim
Do you really care i guess it doesn’t really matter now
Gerçekten önemsiyormusun, sanırım artık hiç te önemi yok
Cause i’m falling down completely and you’re nowhere
Çünkü tamamen düşüyorum ve sen yoksun
Why did you leave me badly out of breath now
Neden beni kötü bi şekilde nefessiz bırakıp gittin