3 Ekim 2009 Cumartesi

Kings Of Convenience - Mrs. Cold (Türkçe Çevirisi)




















Hey baby
Hey bebeğim
Mrs Cold
Bayan soğuk
Acting so tough
Oynamak çok zor
Didn’t know you had it in you to be hurt at all
Bütünüyle yaralanman için ona sahip olduğunu bilmiyor musun
You waited too long
Çok fazla bekledin
You should have hooked me
Beni yakalamalısın
Before I put my raincoat on
Yağmurluğumu giymeden önce

Ok I get it
Tamam anlıyorum
Ok I see
Tamam görüyorum
You were fronting because
Çünkü önündeydin
You knew you find yourself vulnerable around me
Biliyordun çevremde kendini savunmasız buldun

Ok I get it
Tamam anlıyorum
Ok I see
Tamam görüyorum
You feel vulnerable around me
Çevremde savunmasız hissediyorsun

Hey baby
Hey bebeğim
what’s going on?
Ne haber?
You lost control and you lost your tongue
Kontrolünü kaybediyorsun ve dilini kaybediyorsun
You lost me
Beni kaybediyorsun
Deaf in my ear
Kulağımdaki sağırlık
Nothing you can say is gonna change the way I feel
Diyebildiğin hiçbir şey hissettiğim yolu değiştiremeyecek

Ok I get it
Tamam anlıyorum
Ok I see
Tamam görüyorum
You were fronting because
Çünkü önündeydin
You knew you find yourself vulnerable around me
Biliyordun çevremde kendini savunmasız buldun

Ok I get it
Tamam anlıyorum
Ok I see
Tamam görüyorum
I step too close to your boundaries
Senin sınırlarına çok yakın basamaktayım

You wanted nobody around to see
Etrafta görünmesi için kimseyi istemedi
You feel vulnerable around me
Çevremde savunmasız hissediyorsun

Hey baby
Hey bebeğim
What is love?
Aşk nedir?
It was just a game
Bu sadece bir oyundu
We both played and we can’t get enough of
İkimiz de oynadık ve yeteri kadar olamadık
We both played and we can’t get enough of
İkimiz de oynadık ve yeteri kadar olamadık
We both played and we can’t get enough of
İkimiz de oynadık ve yeteri kadar olamadık

Şarkı sözü kaynak:www.songlyrics.com

Taylor Swift - Should've Said No (Türkçe Çevirisi)



















It's strange to think the songs we used to sing,
Bizim söylediğimiz şarkılar düşünmek için tuhaf,
The smiles, the flowers, everything is gone
Gülümsemeler,çiçekler,her şey gitti
Yesterday I found out about you
Dün senden başkasını buldum
Even now just looking at you feels wrong
Hatta şimdi sadece yanlış hislerine bakıyorum

You say that you'd take it all back, given one chance
Hepsini geri istiyorum demiştin,belirlenmiş bir şans
It was a moment of weakness and you said yes
O zayıflığın bir zamanıydı ve sen evet dedin

You should've said no, you should've gone home
Hayır demiş olmalıydın,evine gitmeliydin
You should've thought twice 'fore you let it all go
Her şey gitmeden önce iki kere düşünmeliydin
You shouldn've known that word
O sözü bilmiş olmalıydın
'Bout what you did with her'd get back to me
Ne yaptıysan bana onla geri dönecektin

And I should've been there in the back of your mind
Ve ben orada olmalıydım senin düşüncenin arkasında
I shouldn't be asking myself why
Kendime niçin yaptığımı soruyor olmalıydım
You shouldn't be begging for forgiveness at my feet
Affetmek için ayaklarımda yalvarıyor olmalıydın
You should've said no, baby and you might still have me
Hayır demiş olmalıydın,bebeğim ve sen hala benim olabilirdin

You can see that I've been crying
Benim ağlamakta olduğumu görebilirsin
And baby you know all the right things to say
Ve bebeğim biliyorsun bütün doğru şeyler söylemek için
But do you honestly expect me to believe
Ama sen inanmak için bekler misin
We could ever be the same
Her zaman aynı olabilirdik

You say that the past is the past, you need one chance
Geçmişin geçmişte kalmıştır demiştin,bir şansa ihityacın var
It was a moment of weakness and you said yes
O zayıflığın bir zamanıydı ve sen evet dedin

You should've said no, you should've gone home
Hayır demiş olmalıydın,evine gitmeliydin
You should've thought twice 'fore you let it all go
Her şey gitmeden önce iki kere düşünmeliydin
You shouldn've known that word
O sözü bilmiş olmalıydın
'Bout what you did with her'd get back to me
Ne yaptıysan bana onla geri dönecektin

And I should've been there in the back of your mind
Ve ben orada olmalıydım senin düşüncenin arkasında
I shouldn't be asking myself why
Kendime niçin yaptığımı soruyor olmalıydım
You shouldn't be begging for forgiveness at my feet
Affetmek için ayaklarımda yalvarıyor olmalıydın
You should've said no, baby and you might still have me
Hayır demiş olmalıydın,bebeğim ve sen hala benim olabilirdin

I can't resist before you go tell me this
Gitmeden önce bu söylediğime direnemedim
Was it worth it? Was she worth this?
O ona değer miydi?O buna değer miydi?
No, no, no, no, no, no
Hayır,hayır,hayır,hayır,hayır,hayır

You should've said no, you should've gone home
Hayır demiş olmalıydın,evine gitmeliydin
You should've thought twice 'fore you let it all go
Her şey gitmeden önce iki kere düşünmeliydin
You shouldn've known that word
O sözü bilmiş olmalıydın
'Bout what you did with her'd get back to me
Ne yaptıysan bana onla geri dönecektin

And I should've been there in the back of your mind
Ve ben orada olmalıydım senin düşüncenin arkasında
I shouldn't be asking myself why
Kendime niçin yaptığımı soruyor olmalıydım
You shouldn't be begging for forgiveness at my feet
Affetmek için ayaklarımda yalvarıyor olmalıydın
You should've said no, baby and you might still have me
Hayır demiş olmalıydın,bebeğim ve sen hala benim olabilirdin

Şarkı sözü Kaynak:www.elyrics.net

2 Ekim 2009 Cuma

Jay-Z feat.Alicia Keys - Empire State Of Mind (Türkçe Çevirisi)



















[Jay-Z]
yeah
Evet
Yeah I'm out that Brooklyn.
Evet Brooklyn'in dışındayım.
Now I'm down in Tribeca.
Şimdi Tribeca'ya iniyorum.
Right next to DeNiro
Sağımda DeNiro
But I'll be hood forever
Sonsuza kadar örtüneceğim
I'm the new Sinatra
Yeni Sinatra'yım
And since I made it here
Ve onu burada yapana kadar
I can make it anywhere
Hiçbir şey yapamam
(Yeah they love me everywhere)
(Evet onlar beni her yerde seviyor)
I used to cop in Harlem
Harlem'de yakalamaya alıştım
All of my Dominicanos (Hey yo)
Benim bütün Dominiklilerim
Right there off of Broadway
Broadway'in tam dışında
Brought me back to that McDonalds
Bunu geri götür Mcdonalds'a
Took it to my stash spot
Benim sakladğım noktayı aldı
560 State Street
560 Hükümet caddesi
Catch me in the kitchen like Simmons whipping Pastry
Simmons gibi pasta yaparken yakala beni mutfakta
Cruising down 8th street
8. caddenin aşağısındaki yolculuk
Off-white Lexus
Beyaz olmayan Lexus
Driving so slow
Öyle sürmek yavaşlatır
(but BK, it's from Texas!!)
(Ama BK,Texas'tan)
Me I'm out that BedStuy
BedStuy'ın dışındayım
Home of that boy Biggie
O oğlan Biggie'nin evi
now I live on Billboard
Şimdi Billboard üzerinde yaşıyorum
and I brought my boys with me
Ve benimle birlikte oğlanları getirdim
Say what up to Ta-ta
Ta-ta için naber de
Still sipping Mai Tais
Mai Tais'i hala yudumluyor
Sitting courtside
Saha kenardında oturuyor
Knicks and Nets give me high-5
Knicks ve Nets ver bir 5'lik
N**ga, I be Spiked out
Zenci,dışarı çakılırım
I could trip a referee
Bir hakemle yolculuk yapabilirdim
...tell by my attitude that I'm MOST DEFINITELY FROM...
...Kendisine kesinlikle benim görüşümü anlat...

[Alicia Keys]
New York!!!!
New York!!!
Concrete jungle where dreams are made of,
Hayallerin yapıldığı beton orman
There's nothing you can’t do,
Yapamadığın bir şey yok,
Now you're in New York!!!
Şimdi New York'tasın!!!
These streets will make you feel brand new,
Bu caddeler seni yepyeni hissettirecek
the lights will inspire you,
Işıklar sana ilham olacak,
Let's hear it for New York, New York, New York
Haydi New York New York New York için onu duyalım


[Jay-Z]
I made you hot n-gga,
Seni ateşli zenci yaptım,
Catch me at the X with OG at a Yankee game,
X ile Og'nin yanki oyununda yakala beni,
sh-t I made the Yankee hat more famous than a Yankee can,
Kahrolsun yanki şapkasını bir yankinin yapabildiğinden daha ünlü yaptım,
you should know I bleed Blue, but I ain't a crip tho,
Kanayan maviyi bilmelisin,ama bir crip tho yok
but I got a gang of n-ggas walking with my clique though,
Ama takımımla yürüyen zenci gangesterleri aldım
welcome to the melting pot,
Çok uluslu ülkeye hoşgeldin
corners where we selling rocks,
Köşelerdeki taşları satıyoruz,
Afrika bambaataa sh-t,
Afrika bambataa kahrolsun,
home of the hip hop,
Hip hopun evi,
yellow cab, gypsy cab, dollar cab, holla back,
Sarı araba,çingene arabası,dolar arabası,görüşürüz,
for foreigners it ain't fitted act like they forgot how to act,
Onların yaptığı hareket gibi yabancılara uyumlu hareket yok
8 million stories out there and they're naked,
8 milyon öykünün dışında ve onlar çıplaktı,
city it's a pity half of y’all won’t make it,
Şehre yazık sizin yarınız onu yapamayacak,
me I gotta plug a special and I got it made,
Ben özel tıkamalıyım ve onun yaptığını aldım
If Jeezy's payin LeBron, I’m paying Dwayne Wade,
Eğer Jeezy LeBron'a ödüyorsa,ben Dwayne Wade'e ödüyorum,
3 dice cee-lo
Üç zar cee-lo
3 card marley,
3 kart marley,
Labor Day parade, rest in peace Bob Marley,
İşçi günü geçit töreni,Bob Marley barış içinde dinlen,
Statue of Liberty, long live the World Trade,
Özgürlük anıtı,uzun yaşa Dünya Ticaret Merkezi,
long live the king yo,
Uzun yaşa kral yo,
I’m from the Empire State thats…
Empire State'tenim...

[Alicia Keys]
New York!!!!
New York!!!
Concrete jungle where dreams are made of,
Hayallerin yapıldığı beton orman
There's nothing you can’t do,
Yapamadığın bir şey yok,
Now you're in New York!!!
Şimdi New York'tasın!!!
These streets will make you feel brand new,
Bu caddeler seni yepyeni hissettirecek
the lights will inspire you,
Işıklar sana ilham olacak,
Let's hear it for New York, New York, New York
Haydi New York New York New York için onu duyalım

Welcome to the bright light..
Hoşgeldin parlak ışık...

[Jay-Z]
Lights is blinding,
Işıklar parlıyor,
girls need blinders
Kızların at gözlüğüne ihtiyacı var
so they can step out of bounds quick,
Bundan dolayı onlar sınırdan dışarı çabucak adım atabilirler,
the side lines is blind with casualties,
Yan çizgiler kayıplarla köreldi,
who sip the lite casually, then gradually become worse,
Kim tesadüfi şekilde,sonra aşamalı olarak,daha kötü olduğunu yudumlar,
don’t bite the apple Eve,
Adem elmasını ısırma,
caught up in the in crowd,
İçerideki kalabalığı yakaladı,
now you're in-style,
Şu an klassın,
and in the winter gets cold en vogue with your skin out,
Ve kışın senin derinin soyulmasıyla moda soğuklaşır
the city of sin is a pity on a whim.
Günahın şehri bir meraktaki merhamettir.
good girls gone bad, the city's filled with them,
Kızlar bozuldu,şehir onlarla dolmuş,
Mommy took a bus trip and now she got her bust out,
Anne bir otobüs yolculuğu aldı ve şimdi o ona tüydü,
everybody ride her, just like a bus route,
Herkes ona biniyor,aynı bir otobüs yolu gibi,
Hail Mary to the city your a Virgin,
Hail Mary'de senin bir Virgin'e,
and Jesus can’t save you life starts when the church ends,
ve İsa kilise biterken yaşamın başlangıcını kurtaramaz,
came here for school, graduated to the high life,
Okul için geldin,yüksek yaşam için mezun oldun,
ball players, rap stars, addicted to the limelight,,
Top oyuncuları,Rap yıldızları,ilginin odak noktasına bağımlı,
MDMA got you feeling like a champion,
MDMA seni bir şampiyon gibi hissettirir,
the city never sleeps better slip you a Ambien
Şehir hiçbir zaman seni bir Ambien'den daha iyi uyutamaz

[Alicia Keys]
New York!!!!
New York!!!
Concrete jungle where dreams are made of,
Hayallerin yapıldığı beton orman
There's nothing you can’t do,
Yapamadığın bir şey yok,
Now you're in New York!!!
Şimdi New York'tasın!!!
These streets will make you feel brand new,
Bu caddeler seni yepyeni hissettirecek
the lights will inspire you,
Işıklar sana ilham olacak,
Let's hear it for New York, New York, New York
Haydi New York New York New York için onu duyalım

[Alicia Keys]
One hand in the air for the big city,
Şehir için havadaki bir el,
Street lights, big dreams all looking pretty,
Şehir ışıkları,büyük hayaller tamamiyle hoş bakıyor,
no place in the World that can compare,
Dünyada paylaşılacak alan yok,
Put your lighters in the air, everybody say yeaaahh
Havadaki ışıklarını yerleştir,herkes evet desin
come on, come,
Haydi,gel,
yeah,
Evet,

[Alicia Keys]
New York!!!!
New York!!!
Concrete jungle where dreams are made of,
Hayallerin yapıldığı beton orman
There's nothing you can’t do,
Yapamadığın bir şey yok,
Now you're in New York!!!
Şimdi New York'tasın!!!
These streets will make you feel brand new,
Bu caddeler seni yepyeni hissettirecek
the lights will inspire you,
Işıklar sana ilham olacak,
Let's hear it for New York, New York, New York
Haydi New York New York New York için onu duyalım
[End]
(Son)

Şarkı sözü Kaynak:www.elyricsworld.com

30 Eylül 2009 Çarşamba

3Oh!3 Feat. Katy Perry - Starstrukk (Türkçe Çevirisi)




















3OH!3 :
Nice legs, Daisy dukes, makes a man go [ıslık]
Güzel bacaklar, mini kot şortlar, bir erkekte başarılı olur
Thats the way they all come through like [ıslık x2]
Bu şekilde herşey kendini belli eder
Low-cut, see-through shirts that make you [ıslık]
Dekolte, transparan bluzlar seni ...
Thats the way she come through like [ıslık]
Bu şekilde o kendini belli eder

Nakarat :
Katy Perry :
Cause I
Çünkü ben
Just set them up,
Sadece onları ayarlıyorum
Just set them up,
Sadece onları ayarlıyorum
Just set them up,
Sadece onları ayarlıyorum
To knock them down
Onları devirmek için

3OH!3 :
Cause I
Çünkü ben
Just set them up,
Sadece onları ayarlıyorum
Just set them up,
Sadece onları ayarlıyorum
Just set them up,
Sadece onları ayarlıyorum
To knock them down
Onları devirmek için

I think I should know, how, to make love to something innocent without leaving my fingerprints out, now
Sanırım bilmeliyim, nasıl, masumca bir şeyi parmak izimi bırakmadan sevmeyi, şimdi
L-O-V-E's just another word I never learned to pronounce
A-Ş-K sadece diğer kelime asla telaffuz edemeyeceğim
How, do I say I'm sorry cause the word is never gonna come out, now
Nasıl özür dilerim çünkü o kelime asla ağzımdan çıkmayacak, şimdi
L-O-V-E's just another word I never learned to pronounce.
A-Ş-K sadece diğer kelime asla telaffuz edemeyeceğim

3OH!3 :
Tight jeans, Double D's makin' me go [whistles]
Dar kotlar, büyük göğüsler beni ... ( ıslık )
All the people on the street know [whistles whistles]
Sokaktaki bütün insalar bilir ( ıslık x2 )
Iced-out, lit-up make the kids go [whistles]
Buzlanmış, sarhoşluk çocukları ... ( ıslık )
All the people on the street know [whistle whistle]
Sokaktaki bütün insalar bilir ( ıslık x2 )

Chorus :
Katy Perry :
Cause I
Çünkü ben
Just set them up,
Sadece onları ayarlıyorum
Just set them up,
Sadece onları ayarlıyorum
Just set them up,
Sadece onları ayarlıyorum
To knock them down
Onları devirmek için

3OH!3 :
Cause I
Çünkü ben
Just set them up,
Sadece onları ayarlıyorum
Just set them up,
Sadece onları ayarlıyorum
Just set them up,
Sadece onları ayarlıyorum
To knock them down
Onları devirmek için

I think I should know, how, to make love to something innocent without leaving my fingerprints out, now
Sanırım bilmeliyim, nasıl, masumca bir şeyi parmak izimi bırakmadan sevmeyi, şimdi
L-O-V-E's just another word I never learned to pronounce
A-Ş-K sadece diğer kelime asla telaffuz edemeyeceğim
How, do I say I'm sorry cause the word is never gonna come out, now
Nasıl özür dilerim çünkü o kelime asla ağzımdan çıkmayacak, şimdi
L-O-V-E's just another word I never learned to pronounce.
A-Ş-K sadece diğer kelime asla telaffuz edemeyeceğim


Katy Perry :
You know that type of shit just don`t work on me [whistles]
Biliyorsun bu lanet şey benim üzerimde işe yaramaz (ıslık )
I`m really sorry I don`t know what she`s saying here
Gerçekten üzgünüm onun burada ne dediğini bilmiyorum
Something with me?
Benimle ilgili birşey
Don`t take it personally [whistles]
Kişisel algılama ( ıslık )
Cause we were never in love [whistles whistles]
Çünkü biz asla aşık değildik (ıslık x2 )

It dosen`t really matter, who you say you are [whistles]
Önemli değil, kim olduğunu söylediğin ( ıslık )
Sing it out the windows, of your car [whistles]
Pencereleri kapat arabanın ( ıslık)
Find another girl across the bar [whistles]
Bar köşesinden başka bir kız bul ( ıslık )
Cause L-O-V-E`s not what this was [whistles whistles]
Çünkü A-Ş-K eskiden olduğu gibi değil ( ıslık x2 )

I think I should know, how, to make love to something innocent without leaving my fingerprints out, now
Sanırım bilmeliyim, nasıl, masumca bir şeyi parmak izimi bırakmadan sevmeyi, şimdi
L-O-V-E's just another word I never learned to pronounce
A-Ş-K sadece diğer kelime asla telaffuz edemeyeceğim
How, do I say I'm sorry cause the word is never gonna come out, now
Nasıl özür dilerim çünkü o kelime asla ağzımdan çıkmayacak, şimdi
L-O-V-E's just another word I never learned to pronounce.
A-Ş-K sadece diğer kelime asla telaffuz edemeyeceğim

David Guetta feat.Chris Wills - Gettin' Over (Türkçe Çevirisi)




















all the things i know right now, if i only knew back then.
Her şeyi biliyorum şimdi,eğer sadece geri geldiğini bildiysem
theres no gettin' over, theres no gettin' over.
Unutamıyorum,unutamıyorum
theres just no gettin' over you.
Sadece seni unutamıyorum
wish i could spin my world into reverse, just to have you back again
Dünyamı tersine çevirmeyi dilerdim,sadece geri dönmesn için
theres no gettin' over, theres no gettin' over
Unutamıyorum,unutamıyorum
theres just no gettin' over you
Sadece seni unutamıyorum

all the things i know right now, if i only knew back then.
Her şeyi biliyorum şimdi,eğer sadece geri geldiğini bildiysem
theres no gettin' over, theres no gettin' over.
Unutamıyorum,unutamıyorum
theres just no gettin' over you.
Sadece seni unutamıyorum
wish i could spin my world into reverse, just to have you back again
Dünyamı tersine çevirmeyi dilerdim,sadece geri dönmesn için
theres no gettin' over, theres no gettin' over
Unutamıyorum,unutamıyorum
theres just no gettin' over you
Sadece seni unutamıyorum

no no
Hayır hayır

theres just no gettin' over you
Sadece seni unutamıyorum

theres just no gettin' over you
Sadece seni unutamıyorum

all the things i know right now, if i only knew back then.
Her şeyi biliyorum şimdi,eğer sadece geri geldiğini bildiysem
theres no gettin' over, theres no gettin' over.
Unutamıyorum,unutamıyorum
theres just no gettin' over you.
Sadece seni unutamıyorum
wish i could spin my world into reverse, just to have you back again
Dünyamı tersine çevirmeyi dilerdim,sadece geri dönmesn için
theres no gettin' over, theres no gettin' over
Unutamıyorum,unutamıyorum
theres just no gettin' over you
Sadece seni unutamıyorum

theres just no gettin' over you
Sadece seni unutamıyorum

theres just no gettin' over you
Sadece seni unutamıyorum

theres just no gettin' over you
Sadece seni unutamıyorum

theres just no gettin' over you
Sadece seni unutamıyorum

Basshunter - Every Morning (Türkçe Çevirisi)




















There is one girl in my life that makes me love again
Hayatımda bir kız var bu beni tekrar aşık yapıyor
as pretty as a girl could be so beautiful.
Hoş bir bayan bu kadar güzel olabilirdi.
Every morning she makes me a cup of coffee
Her sabah bir fincan kahve yapıyor bana
with a smile on her face I´m a man in love
Yüzündeki gülümsemeyle ben aşık bir adamım
and she´s glourious.
Ve o harika.

There is one girl in my life that makes me love again
Hayatımda bir kız var bu beni tekrar aşık yapıyor
as pretty as a girl could be so beautiful.
Hoş bir bayan bu kadar güzel olabilirdi.
Every morning she makes me a cup of coffee
Her sabah bir fincan kahve yapıyor bana
with a smile on her face I´m a man in love
Yüzündeki gülümsemeyle ben aşık bir adamım
and she´s glourious.
Ve o harika.

Oh baby I want you to stay in my life.
Oh bebeğim hayatımda kalmanı istiyorum.
Never say goodbye even if you cry im still by your side.
Hiçbir zaman güle güle deme eğer sen ağlarsan hala senin tarafındayım.
Oh baby I want you to stay in my life.
Oh bebeğim hayatımda kalmanı istiyorum.
Never say goodbye even if you cry im still by your side.
Hiçbir zaman güle güle deme eğer sen ağlarsan hala senin tarafındayım.

[Melody](Melodi)

There is one girl in my life that makes me love again
Hayatımda bir kız var bu beni tekrar aşık yapıyor
as pretty as a girl could be so beautiful.
Hoş bir bayan bu kadar güzel olabilirdi.
Every morning she makes me a cup of coffee
Her sabah bir fincan kahve yapıyor bana
with a smile on her face I´m a man in love
Yüzündeki gülümsemeyle ben aşık bir adamım
and she´s glourious.
Ve o harika.


There is one girl in my life that makes me love again
Hayatımda bir kız var bu beni tekrar aşık yapıyor
as pretty as a girl could be so beautiful.
Hoş bir bayan bu kadar güzel olabilirdi.
Every morning she makes me a cup of coffee
Her sabah bir fincan kahve yapıyor bana
with a smile on her face I´m a man in love
Yüzündeki gülümsemeyle ben aşık bir adamım
and she´s glourious.
Ve o harika.

Dizzee Rascal - Dirtee Cash (Türkçe Çevirisi)


















Money talks, listen, mmm-hmm-hmm, money talks
Para konuşuyor,dinle,para konuşuyor
Dirty cash I want you, dirty cash I need you, woh-oh
Kirli para seni istiyorum,kirli para sana ihtiyacım var
Money talks, money talks
Para konuşuyor,para konuşuyor
Dirty cash I want you, dirty cash I need you, woh-oh
Kirli para seni istiyorum,kirli para sana ihtiyacım var

Let me take you down to London city
İzin ver Londra'yı devirelim
Where the attitude’s bad and the weather is shitty
Düşüncenin kötülüğü nerede ve hava berbat
Everybody’s on a paper chase
Herkes kır koşusunda
It’s gonna be rat race
Bu hayat mücadelesi olacak


Money talks, listen, mmm-hmm-hmm, money talks
Para konuşuyor,dinle,para konuşuyor
Dirty cash I want you, dirty cash I need you, woh-oh
Kirli para seni istiyorum,kirli para sana ihtiyacım var
Money talks, money talks
Para konuşuyor,para konuşuyor
Dirty cash I want you, dirty cash I need you, woh-oh
Kirli para seni istiyorum,kirli para sana ihtiyacım var

I’ve no excuse, I just want you to use me
Bahanem yok,sadece beni kullanmanı istiyorum
Take me and abuse me
Al beni ve taciz et
I got no taboos, I’ll make a trade with you
Yasaklarım yok,seninle ticaret yapacağım
Do anything you wa-ant me to
Başka bir şey yapmak ister misin

Money talks, listen, mmm-hmm-hmm, money talks
Para konuşuyor,dinle,para konuşuyor
Dirty cash I want you, dirty cash I need you, woh-oh
Kirli para seni istiyorum,kirli para sana ihtiyacım var
Money talks, money talks
Para konuşuyor,para konuşuyor
Dirty cash I want you, dirty cash I need you, woh-oh
Kirli para seni istiyorum,kirli para sana ihtiyacım var

Taio Cruz - Break Your Heart (Türkçe Çevirisi)


















Woah Woah

Now listen to me baby
Şimdi dinle beni bebeğim
Before i love and leave you
Seni sevmeden ve senden ayrılmadan önce
They call me heart breaker
Beni kalp kırıcı olarak çağırırlar
I don't wanna decieve you
Seni kandırmak istemiyorum

If you fall for me
Eğer bana düşersen
I'm not easy to please
Kolay memnun olmam
I'mma tear you apart
Senden ayrı olarak ağlarım
Told you from the start, baby from the start.
Başlarken söyledim sana,bebeğim başlarken

I'm only gonna break break ya break break ya heart. (x4)
Sadece kalp kırıcı olacağım (x4)

Now listen to me baby
Şimdi dinle beni bebeğim
Before i love and leave you
Seni sevmeden ve senden ayrılmadan önce
They call me heart breaker
Beni kalp kırıcı olarak çağırırlar
I don't wanna decieve you
Seni kandırmak istemiyorum

If you fall for me
Eğer bana düşersen
I'm not easy to please
Kolay memnun olmam
I'mma tear you apart
Senden ayrı olarak ağlarım
Told you from the start, baby from the start.
Başlarken söyledim sana,bebeğim başlarken

I'm only gonna break break ya break break ya heart. (x4)
Sadece kalp kırıcı olacağım (x4)

Woah woah

Theres not point trying to hide it
Onu saklayacak bir nokta yok
No point trying to erase me
Beni silmeyi denemek için nokta yok
I know i got a problem
Biliyorum bir problemim var
By doing this behavour
Bu hareket tarzını yaparken

If you fall for me
Eğer bana düşersen
I'm not easy to please
Kolay memnun olmam
I'mma tear you apart
Senden ayrı olarak ağlarım
Told you from the start, baby from the start.
Başlarken söyledim sana,bebeğim başlarken

I'm only gonna break break ya break break ya heart. (x4)
Sadece kalp kırıcı olacağım (x4)

Paramore - Ignorance (Türkçe Çevirisi)




















If I'm a bad person, you don't like me
Eğer kötü bir insansam,beni sevmezsin
Well I guess I'll make my own way
Peki tahmin ediyorum kendi yolumda ilerleyeceğim
It's the circle, a mean cycle
Bu bir çember,yani dönem
I can't excite you anymore
Artık heyecanlandıramıyorsun
Where's your gavel? Your jury?
Tokmağın nerede?Senin jürin
What's my offense this time?
Bu defa benim kusurum ne?
You're not a judge, but if you're gonna judge me,
Sen bir yargıç değilsin,ama eğer benim yargıcım olacaksan
Well sentence me to another life
Başka bir hayatta bana iyi ceza ver

Don't wanna hear your sad songs
Senin üzgün şarkılarını duymak istemiyorum
I don't wanna feel your pain
Acılarını hissetmek istemiyorum
When you swear it's all my fault
Küfür ettiğin zaman bu benim hatamdır
'Cause you know we're not the same (No! )
Çünkü biliyorsun aynı değiliz (Hayır!)
We're not the same (No! )
Aynı değiliz (Hayır!)
Oh we're not the same
Oh aynı aynı değiliz
Yeah, the friends who stuck together
Evet,arkadaşlar kim birleştirir
We wrote our names in blood
Adımızı kanla yazdık
But I guess you can't accept that the change is good (Hey! )
Ama tahmin ediyorum ki bu güzel değişiklikleri kabul etmezsin (Hey!)
It's good (Hey! )
Güzel (Hey!)
It's good
Güzel

Well you treat me just like another stranger
İyi beni iyileştiriyorsun tıpkı diğer yabancı gibi
Well it's nice to meet you sir
İyi seninle tanıştığıma memnun oldum bayım
I guess I'll go
Tahmin ediyorum gideceğim
I best be on my way out
Kendi yolumda en iyisiyim

You treat me just like another stranger
İyi beni iyileştiriyorsun tıpkı diğer yabancı gibi
Well it's nice to meet you sir
İyi seninle tanıştığıma memnun oldum bayım
I guess I'll go
Tahmin ediyorum gideceğim
I best be on my way out
Kendi yolumda en iyisiyim

Ignorance is your new best friend
Cahillik senin en iyi arkadaşın
Ignorance is your new best friend
Cahillik senin en iyi arkadaşın

And this is the best thing that could've happened
Ve bu sahip olabildiğin en iyi şey
Any longer and I wouldn't have made it
Daha fazla ve yapmazdım bunu
It's not a war, no, it's not a rapture
Bu bir savaş değil,hayır,bu kendinden geçmek değil
I'm just a person, but you can't take it
Ben sadece insanım,adam sen onu alamazsın
The same tricks that, that once fooled me
Bunlar aynı hileler,bir kere daha aptallaştırdı beni
They won't get you anywhere
Onlar seni hiçbir yere götürmez
I'm not the same kid from your memory
Kafandaki aynı çocuk değilim
Well, now I can fend for myself
İyi,şimdi kendimi müdafaa edebilirim

Don't wanna hear your sad songs
Senin üzgün şarkılarını duymak istemiyorum
I don't wanna feel your pain
Acılarını hissetmek istemiyorum
When you swear it's all my fault
Küfür ettiğin zaman bu benim hatamdır
'Cause you know we're not the same (No! )
Çünkü biliyorsun aynı değiliz (Hayır!)
We're not the same (No! )
Aynı değiliz (Hayır!)
Oh we're not the same
Oh aynı aynı değiliz
Yeah, the friends who stuck together
Evet,arkadaşlar kim birleştirir
We wrote our names in blood
Adımızı kanla yazdık
But I guess you can't accept that the change is good (Hey! )
Ama tahmin ediyorum ki bu güzel değişiklikleri kabul etmezsin (Hey!)
It's good (Hey! )
Güzel (Hey!)
It's good
Güzel

Well you treat me just like another stranger
İyi beni iyileştiriyorsun tıpkı diğer yabancı gibi
Well it's nice to meet you sir
İyi seninle tanıştığıma memnun oldum bayım
I guess I'll go
Tahmin ediyorum gideceğim
I best be on my way out
Kendi yolumda en iyisiyim

You treat me just like another stranger
İyi beni iyileştiriyorsun tıpkı diğer yabancı gibi
Well it's nice to meet you sir
İyi seninle tanıştığıma memnun oldum bayım
I guess I'll go
Tahmin ediyorum gideceğim
I best be on my way out
Kendi yolumda en iyisiyim

Ignorance is your new best friend
Cahillik senin en iyi arkadaşın
Ignorance is your new best friend
Cahillik senin en iyi arkadaşın
Ignorance is your new best friend
Cahillik senin en iyi arkadaşın
Ignorance is your new best friend
Cahillik senin en iyi arkadaşın

Well you treat me just like another stranger
İyi beni iyileştiriyorsun tıpkı diğer yabancı gibi
Well it's nice to meet you sir
İyi seninle tanıştığıma memnun oldum bayım
I guess I'll go
Tahmin ediyorum gideceğim
I best be on my way out
Kendi yolumda en iyisiyim

You treat me just like another stranger
İyi beni iyileştiriyorsun tıpkı diğer yabancı gibi
Well it's nice to meet you sir
İyi seninle tanıştığıma memnun oldum bayım
I guess I'll go
Tahmin ediyorum gideceğim
I best be on my way out
Kendi yolumda en iyisiyim

29 Eylül 2009 Salı

Britney Spears "3" ( Türkçe Çevirisi )





















1, 2, 3
Not only you and me
Yalnızca sen ve ben değil
Got one eighty degrees
Yüz seksen dereceyi buldu
And i’m caught in between
Ve ben arasında yakalandım
countin’
Sayıyorum

1, 2, 3
peter, paul & mary
Gettin’ down with 3p
3 kişi ile diz çöküyorum
Everybody loves ***
Herkes *** seviyor
Countin’
Sayıyorum

Babe, pick a night
Bebeğim, bir gece ayarla
to come out and play
Dışarı çıkıp oynamak için
If it's alright
Eğer sorun yoksa
What do you say?
Ne dersin?

Merrier the more
Mutlu ve daha fazlası
Triple fun that way
Üç kat eğlence var bunda
Twister on the floor
Yerde twister
What do you say?
Ne dersin?

Are – you in
Var mısın
Livin’ in sin is the new thing (yeah)
Günah içinde yaşamak yeni bir şey
Are – you in
Var mısın
I am countin’!
Sayıyorum

1, 2, 3
Not only you and me
Yalnızca sen ve ben değil
Got one eighty degrees
Yüz seksen dereceyi buldu
And i’m caught in between
Ve ben arasında yakalandım
countin’
Sayıyorum

1, 2, 3
peter, paul & mary
Gettin’ down with 3p
3 kişi ile diz çöktüm
Everybody loves ***
Herkes *** seviyor
Countin’
Sayıyorum

Three is a charm
Üç bir cazibedir
Two is not the same
İki aynı şey değil
I don’t see the harm
Hasar görmüyorum
So are you game?
Öyleyse oyunda mısın?

Lets’ make a team
Hadi bir grup kuralım
Make ‘em say my name
İsmimi söyletelim
Lovin’ the extreme
Aşırıya kaçmayı seviyorum
Now are you game?
Şimdi oynuyor musun?

Are – you in
Var mısın
Livin’ in sin is the new thing
Günah içinde yaşamak yeni bir şey
Are – you in
Var mısın
i am countin’!
Sayıyorum!

1, 2, 3
Not only you and me
Yalnızca sen ve ben değil
Got one eighty degrees
Yüz seksen dereceyi buldu
And i’m caught in between
Ve ben arasında yakalandım
countin’
Sayıyorum

1, 2, 3
peter, paul & mary
Gettin’ down with 3p
3 kişi ile diz çöktüm
Everybody loves ***
Herkes *** seviyor
What we do is innocent
Yaptığımız masumca şeyi
Just for fun and nothin’ meant
Sadece eğlenmek için ve hiçbirşey ciddi değil
If you don’t like the company
Eğer gruptan hoşlanmadıysan
Let’s just do it you and me
Hadi sadece sen ve ben yapalım
You and me…
Sen ve ben...
Or three….
Ya da üç...
Or four…
Ya da dört...
On the floor
Yerde

27 Eylül 2009 Pazar

Ester Dean Feat. Chris Brown - Drop It Low (Türkçe Çevirisi)




















Drop it drop it low girl [ many times!]
Bırak bırak ucuz kız (birçok kez!)

This is for (Polows?) bitches
Bu orospular için
for money making bitches
Para kazandıran orospular için
all my ladies throw your hands in the air,
Bütün kızlar sallasın elini havada
I got patron in my cup
Fincanımdan müşteri aldım
and I don't give a fuck
Ve becermeyi geri vermem
the baddest bitch in the club right here.
En kötü orospu klüpte şuracıkta.

They wanna see me drop it drop it drop it
Beni görmek ister bırak bırak bırak
wanne party p-p-party
Partiyi istemek partiyi
shake that ass on the floor
Salla poponu pistte
You wanne see me shake it shake it shake it
Beni görmek istersin salla salla salla
yeah you like it like it like it when I drop it real low.
Evet onu seversin seversin seversin ben onu aşağıya düşürdüğüm zaman.

Yeah boy you like that (oohh)
Evet genç onu seversin
I can tell that you like that (oohh)
Senin onu beğendiğini söyleyebilirim
yeah boy you love it
Evet genç seversin onu
when my booty goes boem boem boem boem boem boem (oooohhh}
Benim kalçalarım gider

Drop it drop it low girl [ many times!]
Bırak bırak ucuz kız (birçok kez!)

He got me,
O beni aldı,
move that ass around
O popoyu hareket ettir
and move that ass around
Ve o popoyu hareket ettir
and move that ass around
Ve o popoyu hareket ettir
and move that ass around (He said)
Ve o popoyu hareket ettir (O dedi)
move that ass around
O popoyu hareket ettir
and move that ass around
Ve o popoyu hareket ettir
and move that ass around
Ve o popoyu hareket ettir
and move that ass around.
Ve o popoyu hareket ettir.

I cant stop staring at ya body
Durduramıyorum göz alıcı vücudunu
put my hands on ya body,
Ellerimi koy vücuduna,
you sexy for sure,
Tabii seksisin,
you the real deal kinda hoty
Gerçekten ateşli şekilde davranıyorsun
come inviting my (???)
Davet etmeye gel benim (???)
girl come drop it low.
Kızım gel bırak ucuzu.

Yeah girl I like that (oohh yeah)
Evet kızım seversin onu (oohh evet)
I can tell that I like that (oohh yeah)
Senin onu beğendiğini söyleyebilirim
yeah girl I loved it,
Evet kızım sevdin onu,
when you booty goes boem boem boem boem boem boem boem boem (drop ittt)
Benim kalçalarım gider (bırak)

Drop it drop it low girl [ many times!]
Bırak bırak ucuz kız (birçok kez!)

He got me,
O beni aldı,
move that ass around
O popoyu hareket ettir
and move that ass around
Ve o popoyu hareket ettir
and move that ass around
Ve o popoyu hareket ettir
and move that ass around (He said)
Ve o popoyu hareket ettir (O dedi)
move that ass around
O popoyu hareket ettir
and move that ass around
Ve o popoyu hareket ettir
and move that ass around
Ve o popoyu hareket ettir
and move that ass around.
Ve o popoyu hareket ettir.

You say you like the way my
Sevdiğini söylersin benim yolumu
booty booty booty booty popped
Çirkin kalça kalça kalça kalça
You say you like the way my
Sevdiğini söylersin benim yolumu
booty booty booty booty rocked
Sallanmış kalça kalça kaalça kalça
You say you like the way my
Sevdiğini söylersin benim yolumu
booty booty booty booty dropped, dropped,
Büyütülmüş,büyütülmüş kalça kalça kalça kalça
dropped, dropped
Büyütülmüş,büyütülmüş

Girl I like the way you booty booty
Kızım kalça kalça yolunu severim
booty booty popped
Çirkin kalça kalça
Girl I like the way you booty booty
Kızım kalça kalça yolunu severim
booty booty dropped
Büyütülmüş büyütülmüş
Girl I like the way you booty booty
Kızım kalça kalça yolunu severim
booty booty
Kalça kalça
boem boem boem boem boem
boem boem boem (yeahehheaaa)

Drop it drop it low girl [ many times!]
Bırak bırak ucuz kız (birçok kez!)

And I told her,
Ve onu duydum
move that ass around
O popoyu hareket ettir
and move that ass around
Ve o popoyu hareket ettir
and move that ass around
Ve o popoyu hareket ettir
and move that ass around (He said)
Ve o popoyu hareket ettir (O dedi)
move that ass around
O popoyu hareket ettir
and move that ass around
Ve o popoyu hareket ettir
and move that ass around
Ve o popoyu hareket ettir
and move that ass around.
Ve o popoyu hareket ettir.

Drop it drop it low girl [ many times!]
Bırak bırak ucuz kız (birçok kez!)