17 Ekim 2009 Cumartesi

Michael Buble - Haven't Met You Yet (Türkçe Çevirisi)
I'm not surprised
Şaşırmadım
Not everything lasts.
Herşey devam etmez
I've broken my heart so many times
Bir çok kez kalbim kırıldı
I stopped keeping track.
İzini aramayı bıraktım

I talk myself in
İçimde kendimle konuştum
I talk myself out
Dışarıda kendimle konuştum
I get all worked up then i let myself down
Herşeyi denedim sonra kendimi bıraktım

I tried so very hard not to loose it,
Onu kaybetmemek için en zorunu denedim
I came up with a million excuses,
Bir milyon bahaneyle geldim
I thought I thought of every possibility.
Her türlü olasılığı düşündüm

And i know someday that it’ll all turn out
Ve biliyorum bir gün herşey sonuçlanacak
You’ll make me work so we can work to work it out
Çalışmamı sağlayacaksın o yüzden çözmeye çalışaibliriz bunu
And i promise you kid that i’ll give so much more than i get
Ve sana söz veriyorum çocuk sana alacağımdan fazlasını vereceğim
I just haven't met you yet
Sadece henüz seninle tanışmadım

Mmmm

I might have to wait
Beklemeliyim
I’ll never give up
Asla pes etmeyeceğim
I guess it's half timing
Sanırım onun yarısı zaman
And the other's half’s luck
Ve diğer yarısı şans
Wherever you are
Her neredeysen
Whenever it's right
Her ne zaman doğruysa
You’ll come out of nowhere and into my life
Bir yerden çıkıp gelecek ve hayatıma gireceksin

And i know that we can be so amazing
Ve biliyorum ki biz çok hayran bırakıcı olabiliriz
And baby your love is gonna change me
Ve bebeğim senin aşkın beni değiştirecek
And now i can see every possibility
Ve şimdi her olasılığı görebiliyorum

Mmmm

And i know someday that it’ll all turn out
Ve biliyorum bir gün herşey sonuçlanacak
You’ll make me work so we can work to work it out
Çalışmamı sağlayacaksın o yüzden çözmeye çalışaibliriz bunu
And i promise you kid that i’ll give so much more than i get
Ve sana söz veriyorum çocuk sana alacağımdan fazlasını vereceğim
I just haven't met you yet
Sadece henüz seninle tanışmadım

They say all’s fair
Hepsinin adil olduğunu söylüyorlar
In love and war
Aşkta ve savaşta
But i won't need to fight it
Ama savaşmaya ihtiyacım olmayacak
We’ll get it right
Doğruyu bulacağız
We’ll be united
Birleşik olacağız

And i know that we can be so amazing
Ve biliyorum ki biz çok hayran bırakıcı olabiliriz
And baby your love is gonna change me
Ve bebeğim senin aşkın beni değiştirecek
And now i can see every possibility
Ve şimdi her olasılığı görebiliyorum

Mmmm

And i know someday that it’ll all turn out
Ve biliyorum bir gün herşey sonuçlanacak
You’ll make me work so we can work to work it out
Çalışmamı sağlayacaksın o yüzden çözmeye çalışaibliriz bunu
And i promise you kid that i’ll give so much more than i get
Ve sana söz veriyorum çocuk sana alacağımdan fazlasını vereceğim
Than I Get
Aldığımdan
Than I Get
Aldığımdan
Than I Get
Aldığımdan

And i know someday that it’ll all turn out
Ve biliyorum bir gün herşey sonuçlanacak
You’ll make me work so we can work to work it out
Çalışmamı sağlayacaksın o yüzden çözmeye çalışaibliriz bunu
And i promise you kid that i’ll give so much more than i get
Ve sana söz veriyorum çocuk sana alacağımdan fazlasını vereceğim
I just haven't met you yet
Sadece henüz seninle tanışmadım

I just haven't met you yet
Sadece henüz seninle tanışmadım
Oh i promise you kid
Sana söz veriyorum çocuk
to give so much more than i get
Aldığımdan fazlasını vereceğime

I said love love love love love love love .....
Aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk dedim....
I just haven't met you yet
Sadece henüz seninla tanışmadım
Love love love .....
Aşk aşk aşk....
I just haven't met you yet Sadece henüz seninla tanışmadım

Şarkı sözü kaynak : www.songlyrics.com

50 Cent Feat. Ne-Yo - Baby By Me (Türkçe Çevirisi)
Have a baby by me; baby
Yanımda bir bebeğim var ; bebek
Be a millionaire Have a baby by me; baby
Bir milyoner ol Yanımda bir bebek var ; bebek
Be a millionaire Have a baby by me; baby
Bir milyoner ol Yanımda bir bebek var ; bebek
Be a millionaire Be a millionaire Be a millionaire Be a millionaire
Bir milyoner ol Bir milyoner ol Bir milyoner ol Bir milyoner ol

Have a baby by me; baby
Yanımda bir bebeğim var ; bebek
Be a millionaire Have a baby by me; baby
Bir milyoner ol Yanımda bir bebek var ; bebek
Be a millionaire Have a baby by me; baby
Bir milyoner ol Yanımda bir bebek var ; bebek
Be a millionaire Be a millionaire Be a millionaire Be a millionaire
Bir milyoner ol Bir milyoner ol Bir milyoner ol Bir milyoner ol

Yeah she so vicious, sweet kisses, taste delicious
Evet o çok hırçın,tatlı öpücükler,tadı lezzetli
Maybe this is, who i should make the missus
Belki bu, hanımefendi yapmam gereken
Let’s conversate a little like a fiddle play with the middle
Haydi oyalanmak için biraz konuşalım ortayla oyna
They way she shake when it wiggle i mean she hot like a kettle
Onların yolu kıvırttığındaki sallayışı demek istediğim o kazan gibi sıcak
Well me i’m strapped with the metal when i go hard for the bread
İyi yap beni metalle çevriliyim pane olmak için kötüyken
So i line you up and i dent you, you run you’re f*cked when i catch you
Sıraya dizdim seni ne göçerttim, kaç, becerilirsin seni yakaladığımda
You only eat cuz i let you i hate the fact that i met you
Sadece yersin çünkü izin verdim , seninle tanıştığım gerçeğinden nefret ediyorum
When you could say that you know me and act like i’m your homie..
Beni tanıdığını söyleyebildiğinde ve senin kankanmışım gibi davrandığında...

Touch me, tease me, feel me and caress me (Come on come on..)
Dokun bana,sataş bana,hisset ve okşa beni ( Hadi hadi... )
Hold on tight and don’t let go, baby I’m about to explode (Come on come on..)
Sıkı tut ve gitmesine izin verme, bebeğim patlamak üzereyim (Hadi hadi )
Cuz all my love you can control.. (Yeah..)
Çünkü bütün sevgimi kontrol edebiliyorsun...(Evet...)

Haha.. Yeah.. Yeah.. Yeah..
Haha.. Evet.. Evet.. Evet..
She scratch my back when i’m strokin’ she scream she like it she open
O sırtımı tırmalıyor ben ateşe kömür atarken çığlık atıyor bunu seviyor o açık
I’m sittin’ back while she suckin’, she super freaky i love it
Geriye yaslanıyorum o emerken, o acayip birşey bunu seviyorum
The sex is better than basic yeah that kitty kat yeah i chase it
Sex basitten daha iyi evet bu küçük kedicik evet peşindeyim
She do it just how i like it position after position
O nasıl seviyorsam öyle yapıyor pozisyon pozisyon ardına
Back stroke, short stroke, deep stroke listen
Arka vuruş, kısa vuruş, derin vuruş dinle
She down for pushin’ her limits that’s why i’m pushin’ up in it
limitlerini aşmam için adını lsiteye yazdırdı bu yüzden itip içine giriyorum
Start kissin’ her lips, then i’m kissin’ her neck
Dudaklarını öperek başlıyorum, sonra boynunu öpüyorum
When my tongue cause her tata then bet it can wet to it, easy..
Dilimin amacı onun göğüsleri sonra da onu ıslatmaya bahse girerim,kolay..

Touch me, tease me (Touch me baby..), feel me and caress me (Tease me baby..)
Dokun bana,sataş bana(Dodun bana bebeğim..) hisset ve okşa beni (Sataş bana bebeğim..)
Hold on tight and don’t let go (50..), baby I’m about to explode (Whooo..!!)
Sıkı tut ve bırakma (50..), bebeğim patlamak üzereyim ( Whooo..!!)
Cuz all my love you can control.. (This is how it’s supposed to feel i said this is how it’s supposed to feel..)
Çünkü bütün sevgimi kontrol edebiliyorsun ( Bu benim nasıl hissetmem gereken dedim ya bu benim nasıl hissetmem gereken..)

I’ll spend the night with you (Haha..), if you promise you will do
Geceyi seninle geçireceğim (Haha..), eğer yapacağına söz verirsen
All the things to make me scream, and you know just what I mean (Girl you know what he mean..)
Bana çığlık attıracak bütün şeyleri yapmaya,ve neden bahsettiğimi biliyorsun (Kızım onun neden bahsettiğini biliyorsun.. )
Cuz tonight you taste like ice cream (Yeah.. Yeah.. Yeah.. Yeah.. Yeah.. Work it out now.. Wooohoooo..!!)
Çünkü bu gece dondurma gibi tadına bakacaksın (Evet.. Evet.. Evet..Evet.. çalış şimdi..wooohoo.!)
I wanna make you fall in love, make you touch the stars above (Haha..)
Seni aşık etmek istiyorum, gökyüzündeki yıldızlara dokunmanı sağlamak (Haha..)
Please me low and be my friend, i’ll come back and hit it again (And hit it again..)
Lütfen yavaş ve arkadaşm ol, geri gelip tekrar vuracağım ( Ve tekrar vuracağım..)
And again, and again, and again (Again and again..)
Ve yine, ve yine, ve yine ( yine ve yine..)
Don’t go away (Yeah.. Come on girl..)
Uzağa gitme (Evet..Hadi kızım..)

Touch me, tease me (Make it feel good..) feel me and caress me (I mean real good..)
Dokun bana,sataş bana( Güzel hissettir..) hisset ve okşa beni ( Ciddiyim gerçekten iyi..)
Hold on tight and don’t let go, baby I’m about to explode (Haha..)
Sıkı tut ve bırakma, bebeğim patlamak üzereyim (Haha.. )
Cuz all my love you can control.. (Yeah.. I can feel it.. Owwww!!)
Çünkü bütün sevgimi kontrol edebiliyorsun.. (Evet.. Hissedebiliyorum..Owwww!!)

What, let me get that Lex nigga, sex, wetter than aquariums
Ne, bırak şu Lex zenciyi alayım, sex, daha nemli akvaryumlar
Flashing, they get their ass in (Uh..)
Parlıyor, onlar k*çlarını içeri alıyor (Uh..)
Who f*cks slow with lear jets and coupes
Yavaş beceren, jetleriyle ve spor arabalarıyla
My ones stackin’, you ain’t know that I be mackin’ (Nah..)
Benim olanlar yığılıyor, bilmiyorsun flört ettiğimi
The extra set of keys, the thirty G’s
Ekstra anahtar takımları, otuz G ler
Them chips, the bellies, had you livin’ on your knees (Yeah..)
Onların paraları, göbekler, dizlerinin üstünde yaşadın mı ( evet..)
Not to mention the laced out crib in Dallas (Yeah.. Yeah.. Yeah.. Ah!)
Dallas'ta bir evde bağlamanın yanı sıra (Evet,,Evet.. Evett. Ah! )
The fourty room palace, sippin’ cristal-ise
40 odalık palas, kriztalize yudumlamak

Touch me, tease me (Yeah..) feel me and caress me (Now bend, and stretch come on..)
Dokun bana,sataş bana(Evet..) hisset ve okşa beni ( Şimdi eşil ve geril hadi..)
Hold on tight and don’t let go (Now bend, and stretch come on..), baby I’m about to explode (Work it out.. I said work it out..)
Sıkı tut ve bırakma (Şimdi eğil ve geril hadi..) bebeğim patlamak üzereyim ( çalış üzerinde.. dedim ki çalış üzerinde..)
Cuz all my love you can control.. (Come on break it down.. That’s how they break it down.. Haha..)
Çünkü bütün sevgimi kontrol edeibliyorsun..( hadi bırak..Bu onların nasıl bıraktığı..Haha.. )

Touch me, tease me (This is what i call fun..) feel me and caress me (I’m havin’ so much fun..)
Dokun bana,sataş bana (Eğlence diye buna derim..) hisset ve okşa beni (Çok eğleniyorum..)
Hold on tight and don’t let go, baby I’m about to explode (I’m back to work..)
Sıkı tut ve bırakma, bebeğim patlamak üzereyim (Çalışmaya geri döndüm..)
Cuz all my love you can control.. (Yeah..)
Çünkü bütün sevgimi kontrol edeibliyosun..(Evet..)

Şarkı sözü kaynak : www.elyricsworld.com

15 Ekim 2009 Perşembe

Tokio Hotel - Automatic (Türkçe Çevirisi)Automatic
Otomatik
Automatic
Otomatik

You're automatic,
Otomatiksin,
And your heart's like an engine
Ve kalbin bir makina gibi
I die with every beat
Her temposuyla ölüyorum
You're automatic,
Sen otomatiksin,
And your voice is electric
Ve sesin elektrik
Why do I still believe?
Neden hala inanıyorum?

It's automatic
O otomatik
Everywhere in your letter
Mektubundaki her yer
A lie that makes me bleed
Beni kanatan bir yalan
It's automatic
O otomatik
When you say things get better
Her şey iyiye gidecek dediğinde
But they never...
Ama asla gitmiyor

There's no real love in you
Senin çinde gerçek aşk yok
There's no real love in you
Senin çinde gerçek aşk yok
There's no real love in you
Senin çinde gerçek aşk yok
Why do I keep loving you
Neden seni sevmeye devam ediyorum ki

It's automatic,
O otomatik
Counting cars on a crossroad
Kavşaktaki arabaları sayıyorum
They come and go like you
Gelip geçiyorlar senin gibi
It's automatic,
O otomatik
Watching faces I don't know
Tanımadığım yüzleri izliyorum
Erase the face of you
Yüzün hafızamdan siliniyor

It's automatic
O otomatik
Systematic
Sistematik
So traumatic
Çok travmatik
You're automatic
Sen otomatiksin

There's no real love in you
Senin çinde gerçek aşk yok
There's no real love in you
Senin çinde gerçek aşk yok
There's no real love in you
Senin çinde gerçek aşk yok
Why do I keep loving you
Neden seni sevmeye devam ediyorum ki

Automatic
Otomatik
Automatic
Otomatik
Automatic
Otomatik
Automatic
Otomatik

Each step you make
Attığın her adım
Each breath you take
Aldığın her nefes
Your heart. Your soul.
Kalbin. Ruhun
Remote-controlled
Uzaktan kumandalı
This life is so sick
Bu hayat çok berbat
You're automatic to me
Bana otomatiksin

(Love in you) (İçindeki aşk)
(Love in you)
(İçindeki aşk)
There's no real love in you
Senin çinde gerçek aşk yok
There's no real love in you
Senin çinde gerçek aşk yok

There's no real love in you
Senin çinde gerçek aşk yok
There's no real love in you
Senin çinde gerçek aşk yok
There's no real love in you
Senin çinde gerçek aşk yok
Why do I keep loving you
Neden seni sevmeye devam ediyorum ki

Automatic
Otomatik
(There's no real)
(Gerçek değil)
Automatic
Otomatik
(Love in you)
(İçindeki aşk)
Automatic
Otomatik
(Why do I)
(Ben neden)
Automatic
Otomatik
(Keep loving you?)
(Seni sevmeye devam ediyorum?)
Automatic...
Otomatik...

Madonna Ft. Lil Wayne - Revolver (Türkçe Çevirisi)
(My love`s a revolver)
(Benim aşkım bir altıpatlar)
(My love's a revolver)
(Benim aşkım bir altıpatlar)

Oops , i guess i shot ya
Oops,sanırım seni vurdum
my finger`s on the trigga
Parmağım tetikte
I had a bullet with ya name on it , click click
Üzerinde senin ismin yazılı bir kurşumum vardı,
I`m a sex pistol
Ben bir sex tabancasıyım
My love should be illegal
Aşkım yasadışı olmalı
Real deal baby ,
Dahi bebek,
I`m no counterfeit ,
Yapmacık değilim
click click

Line 'em up
Onları sıraya diz
Knock 'em down
Yere devir onları
My looks can kill
Benim görünüşüm öldürebilir
(ay oh ay oh)
My body`s fully loaded
Vücudum tamamen dolu
And i got more amo
Ve daha çok şaşkınlık var
Line 'em up
Onları sıraya diz
Knock 'em down
Yere devir onları
My looks can kill
Görünüşüm öldürebilir
(ay oh ay oh)
You`re an accessory to murder 'cause...
Sen bir cinayet suçu ortağısın çünkü...

My love`s a revolver
Benim aşkım bir altıpatlar
My sex is a killer
Seksim bir katil
Do you wanna die happy ?
Mutlu ölmek ister misin?
Do you wanna die happy ?
Mutlu ölmek ister misin?
[ x2]

I let it bang bang
Bıraktım onu beng beng
I send a bang bang
Bir beng beng yolladım
I send a bang bang
Bir beng beng yolladım
I send a bang bang
Bir beng beng yolladım
My love`s a revolver
Benim aşkım bir altıpatlar
My sex is a killer
Seksim bir katil
Do you wanna die happy ?
Mutlu ölmek ister misin?
Do you wanna die happy ?
Mutlu ölmek ister misin?

Lil' Wayne :

Bang ,
The shooter name is Wayne
Nişancının adı Wayne
The victim didn`t complain
Avcı şikayet etmiyor
She just screamed 'shoot again
Yine vur diye bağırıyor
I gave her extra rounds
Ona fazladan tur verdim
My barrell twist around
Namlum buruluyor
I am mr. shoot 'em down
Ben "Bay vur onları"yım
I leave hearts on the ground
Kalpleri yerde bıraktım
My love is a weapon
Benim aşkım bir silah
And yes i use it well
Ve evet onu iyi kullanıyorum
Then i let the rose petals
Ardından gül yaprağı bırakıyorum
Cover up the bullet shell
Mermi kovanının üstünü örtüyorum I never shoot and tell
Asla ateş edip anlatmam
I only shoot to kill
Sadece öldürmek için vururum
And that vest ain`t gonna help ya
Ve bu yelek sana yardımcı olmayacak
Even if it`s made of steel
Çelikten yapılmış olsa bile
My love is a revolver
Benim aşkım bir altıpatlar
Do you wanna be my target ?
Hedefim olmak ister misin?
'Cause i`m a sharp shooter
Çünkü ben keskin bir nişancıyım
Matter fact , i`m the sharpest
Tabii, en keskiniyim
My aim is so flawless
Amacım çok kusursuz
Girl you could be the farthest
Kızım en uzakta olabilirsin
I`mma still shoot my love
Hala aşkımı vururum
Let me know that you caught it
Bırak yakaladığını bileyim
I`m the triggerman i pull it
Ben tetikçiyim çekerim tetiği
I will when he wouldn`t
O yapmazsa ben yaparım
Do you wanna eat the bullet
Mermileri yemek istiyor musun
And i know where to put it
Ve onları nereye koyacağımı biliyiorum
It`s weezy f. baby
Ben Lil Wayne im bebeğim
I`m shootin like the army
Ordu gibi ateş ediyorum
Girl i should be illegal
Kızım yasa dışı olmam lazım
Betta put the safety on me
Güvenlik olmamdan iyidir
yeah
evet

Madonna:

click click
Line 'em up
Sıraya diz onları
Knock 'em down
Yere ser onları
My looks can kill
Görünüşüm öldürebilir
(ay oh ay oh)
My body`s fully loaded
Vücudum tamamen dolu
And i got more amo
Ve daha çok şaşkınlık var
Line 'em up
Sıraya diz onları
Knock 'em down
Yere ser onları
My looks can kill
Görünüşüm öldürebilir
(ay oh ay oh)
You`re an accessory to murder 'cause...
Sen bir cinayet suçu ortağısın çünkü...

My love`s a revolver
Benim aşkım bir altıpatlar
My sex is a killer
Seksim bir katil
Do you wanna die happy ?
Mutlu ölmek ister misin?
Do you wanna die happy ?
Mutlu ölmek ister misin?

I let it bang bang
Bıraktım onu beng beng
I send a bang bang
Bir beng beng yolladım
I send a bang bang
Bir beng beng yolladım
I send a bang bang
Bir beng beng yolladım
My love`s a revolver
Benim aşkım bir altıpatlar
My sex is a killer
Seksim bir katil
Do you wanna die happy ?
Mutlu ölmek ister misin?
Do you wanna die happy ?
Mutlu ölmek ister misin?

13 Ekim 2009 Salı

John Mayer - Who Says (Türkçe Çevirisi)
Who says I can’t get stoned?
Sarhoş olamayacağımı kim söyledi?
Turn off the lights and the telephone
Işıkları ve telefonu kapat
Me and my house alone
Ben ve benim evimde yalnız
Who says I can’t get stoned?
Sarhoş olamayacağımı kim söyledi?

Who says I can’t be free?
Özgür olamayacağımı kim söyledi?
From all of the things that I used to be
Önceden olduğum bütün her şey gibi
Re-write my history
Tarihimi tekrar yaz
Who says I can’t be free?
Özgür olamayacağımı kim söyledi?

It’s been a long night in New York City
New York City'de uzun bir gece oldu
It’s been a long night in Baton Rouge
Baton Rouge'da uzun bir gece oldu
I don’t remember you looking any better
Seni daha iyi bakarken hatırlamıyorum
But then again I don’t remember you
Ama ondan sonra tekrar seni hatırlamıyorum

Who says I can’t get stoned?
Sarhoş olamayacağımı kim söyledi?
Call up a girl that I used to know
Bildiğim bir kıza telefon et
Fake love for an hour or so
Bir saat için sahte aşk veya böyle
Who says I can’t get stoned?
Sarhoş olamayacağımı kim söyledi?

Who says I can’t take time?
Zaman alamayacağımı kim söyledi?
Meet all the girls on the county line
İl sınırları dahilindeki bütün kızlarla tanış
Then wait on fate to send a sign
Sonra bir işaret göndermek için kaderi bekle
Who says I can’t take time?
Zaman alamayacağımı kim söyledi?

It’s been a long night in New York City
New York City'de uzun bir gece oldu
It’s been a long night in Austin too
Austin'de çok uzun bir gece oldu
I don’t remember you looking any better
Seni daha iyi bakarken hatırlamıyorum
But then again I don’t remember you
Ama ondan sonra tekrar seni hatırlamıyorum

Who says I can’t get stoned?
Sarhoş olamayacağımı kim söyledi?
Plan a trip to Japan alone
Japonya'ya yalnız bir seyahat düzenle
Doesn’t matter if I even go
Hatta gidersem bile önemli değil
Who says I can’t get stoned?
Sarhoş olamayacağımı kim söyledi?

It’s been a long night in New York City
New York City'de uzun bir gece oldu
It’s been a long time since 20 too
20'den beri daha uzun gece oldu
I don’t remember you looking any better
Seni daha iyi bakarken hatırlamıyorum
But then again I don’t remember you
Ama ondan sonra tekrar seni hatırlamıyorum

Şarkı sözü kaynak:justjared.buzznet.com

The Saturdays - Forever Is Over (Türkçe Çevirisi)
I was caught in a place far away
Uzakta bir yerde yakalandım
From the light
Işıktan
What I saw
Ne gördüm
I couldn’t face
Yüzleşemiyorum
So I closed my eyes
Onun için gözlerimi kapattım
Wish I could turn back the page
Sayfayı geri çevirmeyi isteyebildim
Re-write my point of view
Görüşümdeki nokta yeniden yazılıyor
Save all the time you waste (got to get gone, gone)
Bütün boş zamanını kurtar(ayrılmış olmak için,ayrılmış)
Don’t let it escalade
Tırmanmaya izin verme
Don’t fight, it’s just no use
Savaşma,Bu henüz kullanılmaz
There’s nothing left to say
Geriye söylenecek bir şey kalmadı
Got to get gone, gone, gone
ayrılmış olmak için,ayrılmış,ayrılmış
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
And my hearts not gonna fight
Ve kalplerm savaşmayacak
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
And I’m no longer afraid
Ben daha fazla korkmam
Cuz if I don’t get out now
Çünkü eğer ben şimdi çıkmazsam
I may never escape
Bir daha hiç kaçamayabilirim
Your power is fading away and
Gücün yok oluyor ve
I’m getting so stuck to the place
Sıkışmış yeri elde ediyorum
I belong
Aitim
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
Over, over, over, over, over
Bitti,bitti,bitti,bitti,bitti
I don’t want you to tell me
Bana söylenmeni istemiyorum
You found someone
Birisini buldun
Cuz I got no distance left to run
Çünkü koşmak için uzaklığım kalmadı
Wish I could turn back the page
Sayfayı geri çevirmeyi isteyebildim
Re-write my point of view
Görüşümdeki nokta yeniden yazılıyor
Save all the time you waste (got to get gone, gone)
Bütün boş zamanını kurtar(ayrılmış olmak için,ayrılmış)
Don’t let it escalade
Tırmanmaya izin verme
Don’t fight, it’s just no use
Savaşma,Bu henüz kullanılmaz
There’s nothing left to say
Geriye söylenecek bir şey kalmadı
Got to get gone, gone, gone
ayrılmış olmak için,ayrılmış,ayrılmış,ayrılmış
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
And my hearts not gonna fight
Ve kalplerim savaşmayacak
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
And I’m no longer afraid
Ben daha fazla korkmam
Cuz if I don’t get out now
Çünkü eğer ben şimdi çıkmazsam
I may never escape
Bir daha hiç kaçamayabilirim
Your power is fading away and
Gücün yok oluyor ve
I’m getting so stuck to the place
Sıkışmış yeri elde ediyorum
I belong
Aitim
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
Over, over, over, over, over
Bitti,bitti,bitti,bitti,bitti
I’m on the other side
Ben diğer taraftayım
And now I realize
Ve şimdi farkına vardım
I’m in paradise coz
Çünkü ben cennetteyim
You’re out my life
Sen hayatımın dışındasın
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
And my hearts not gonna fight
Ve kalplerim savaşmayacak
Forever is over
Sonsuza kadar bitti
And I’m no longer afraid
Ben daha fazla korkmam
Cuz if I don’t get out now
Çünkü eğer ben şimdi çıkmazsam
I may never escape
Bir daha hiç kaçamayabilirim
Your power is fading away and
Gücün yok oluyor ve
I’m getting so stuck to the place
Sıkışmış yeri elde ediyorum
I belong
Aitim
Forever is over
Sonsuza kadar bitti

Şarkı sözü kaynak:www.elyricsworld.com

Alice In Chains - Check My Brain (Türkçe Çevirisi)


So I found myself in the sun, oh yeah
Böylece güneşin içinde kendimi buldum,oh evet
A hell of a place to end a run, oh yeah
Sona yürümek için cehennemin bir yeri,oh evet
California, I'm fine
California,ben iyiyim
Somebody check my brain
Birisi beynimi kontrol ediyor
California's all right
California tamam
Somebody check my brain
Bazısı beynimi konrtol ediyor
Check my brain anekatips.com
anekapits.com beynimi kontrol ediyor

I walk these streets, I creep and I fall, oh yeah
Bu sokaklarda yürüyorum,sürünüyorum ve düşüyorum,oh evet
When she sang I answered the call, oh yeah
Aramayı cevapladığım zaman o beni çağırdı,oh evet
California, I'm fine somebody check my brain
California,ben iyiyim birisi beynimi kontrol ediyor
California's all right somebody check my brain
California tamam birisi beynimi kontrol ediyor
Aaaaah tears have filled my bones
Keminklerimi gözyaşları doldurdu
Aaaaah years expended gone
Yıllar yok oldu tükendi

guitar

I hung my guns and put em away, oh yeah
Silahımı astım ve onları kenarı koy,oh evet
The trick of the trade, and by the way, oh yeah
Ticaretin hilesi,ve bu arada,oh evet
California, I'm fine somebody check my brain
California,ben iyiyim birisi beynimi kontrol ediyor
California's all right somebody check my brain
California tamam birisi beynimi kontrol ediyor

Aaaaah tears have filled my bones
Keminklerimi gözyaşları doldurdu
Aaaaah years expended gone
Yıllar yok oldu tükendi
(Repeat)
(Tekrar)

Check my brain, check my brain ...
Beynimi kontrol et,beynimi kontrol et

Şarkı sözü kaynak:www.elyricsworld.com

David Guetta feat Kid Cudi - Memories (Türkçe Çevirisi)
all the crazy shit I did
Bütün deli saçmalıklarını yaptım
tonight
Bu gece
those will be the best memories
Bunlar benim en iyi anılarım olacak
I just wanna let it go for the night
Bu gece sadece kafaya takmamak istiyorum
that would be the best
Bu en iyisi olacak
therapy for me
Benim için tedavi

all the crazy shit I did
Bütün deli saçmalıklarını yaptım
tonight
Bu gece
those will be the best memories
Bunlar benim en iyi anılarım olacak
I just wanna let it go for the night
Bu gece sadece kafaya takmamak istiyorum
that would be the best
Bu en iyisi olacak
therapy for me
Benim için tedavi

hey,hey
yeah,yeah
evet,evet
hey,hey
yeah,yeah
evet,evet
hey,hey
yeah,yeah
evet,evet
hey,hey
yeah,yeah...
evet,evet....

yeah...
evet...

all the crazy shit I did
Bütün deli saçmalıklarını yaptım
tonight
Bu gece
those will be the best memories
Bunlar benim en iyi anılarım olacak
I just wanna let it go for the night
Bu gece sadece kafaya takmamak istiyorum
that would be the best
Bu en iyisi olacak
therapy for me
Benim için tedavi

all the crazy shit I did
Bütün deli saçmalıklarını yaptım
tonight
Bu gece
those will be the best memories
Bunlar benim en iyi anılarım olacak
I just wanna let it go for the night
Bu gece sadece kafaya takmamak istiyorum
that would be the best
Bu en iyisi olacak
therapy for me
Benim için tedavi

hey,hey
yeah,yeah
evet,evet
hey,hey
yeah,yeah
evet,evet
hey,hey
yeah,yeah
evet,evet
hey,hey
yeah,yeah...
evet,evet...

It's getting late but I don't mind
Geç kalıyorum ama umrumda değil
It's getting late but I don't mind
Geç kalıyorum ama umrumda değil
It's getting late but I don't mind
Geç kalıyorum ama umrumda değil
It's getting late but I don't mind
Geç kalıyorum ama umrumda değil
It's getting late but I don't mind
Geç kalıyorum ama umrumda değil
It's getting late but I don't mind
Geç kalıyorum ama umrumda değil
It's getting late but I don't mind
Geç kalıyorum ama umrumda değil
It's getting late but I don't mind
Geç kalıyorum ama umrumda değil

hey,hey
yeah,yeah
evet,evet
hey,hey
yeah,yeah
evet,evet
hey,hey
yeah,yeah
evet,evet
hey,hey
yeah,yeah...
evet,evet...

Şarkı sözü kaynak:www.elyricsworld.com

11 Ekim 2009 Pazar

Beyonce - Broken-Hearted Girl (Türkçe Çevirisi)

You’re everything I thought you never were
Asla olmayacağını düşündüğüm herşeysin
And nothing like I thought you could’ve been
Ve hiçbir şey düğündüğüm gibi değil senin olabildiğin
But still you live inside of me
Ama hala içimde yaşıyorsun
So tell me how is that?
O halde söyle bana bu nasıl oluyor?

You’re the only one I wish I could forget
Unutabilmeyi dilediğim tek kişisin
The only one I’d love to not forgive
Affetmek istemediğim tek kişisin
And though you break my heart, you’re the only one
Ve kalbimi kırmana rağmen, benim için teksin
And though there are times when I hate you
Ve senden nefret ettiğim zamanlar olmasına rağmen
Cause I can’t erase
Çünkü silemem
The times that you hurt me
Beni incittiğin zamanları
And put tears on my face
Ve beni ağlattığını
And even now while I hate you
Ve şimdi senden nefret ettiğim süre bile
It pains me to say
Söylemesi beni acıtıyor
I know I’ll be there at the end of the day
Biliyorum gün sonunda orada olacağım

I don’t wanna be without you babe
Sensiz olmak istemiyorum bebeğim
I don’t want a broken heart
Kırık bir kalp istemiyorum
Don’t wanna take a breath with out you babe
Sensiz nefes almak istemiyorum bebeğim
I don’t wanna play that part
Bu kısmı oynamak istemiyorum
I know that I love you
Biliyorum ki seni seviyorum
But let me just say
Ama bırak söyleyeyim
I don’t want to love you in no kind of way no no
Hiçbir şekilde seni sevmek istemiyorum hayır hayır
I don’t want a broken heart
Kırık bir kalp istemiyorum
And I don’t wanna play the broken-hearted girl...No...No
Ve kalbi kırılmış kızı oynamak istemiyorum...Hayır...Hayır
No broken-hearted girl
Kalbi kırılmış kız yok
I’m no broken-hearted girl
Ben kalbi kırılmış kız değilim

Something that I feel I need to say
Hissettiğim bir şeyi söylemem gerek
But up to now I’ve always been afraid
Ama şimdiye kadar her zaman korktum
That you would never come around
Asla gelmezsin diye
And still I want to put this out Ve hala bunu çıkarmak istiyorum
You say you’ve got the most respect for me
Bana en büyük saygıyı duyduğunu söylüyorsun
But sometimes I feel you’re not deserving me
Ama bazen beni haketmediğini düşünüyorum
And still you’re in my heart
Ve hala kalbimdesin
But you’re the only one and yes
Ve benim için teksin ve evet
There are times when I hate you
Senden nefret ettiğim zamanlar oldu
But I don’t complain
Ama şikayet etmiyorum
Cause I’ve been afraid that you would've walk away
Çünkü çekip gideceğinden korkuyordum
Oh but now I don’t hate you
Oh ama şimdi senden nefret etmiyorum
I’m happy to say
Bunu söylediğim için mutluyum
That I will be there at the end of the day
Gün sonunda yanında olacağımı

I don’t wanna be without you babe
Sensiz olmak istemiyorum bebeğim
I don’t want a broken heart
Kırık bir kalp istemiyorum
Don’t wanna take a breath with out you babe
Sensiz nefes almak istemiyorum bebeğim
I don’t wanna play that part
Bu kısmı oynamak istemiyorum
I know that I love you
Biliyorum ki seni seviyorum
But let me just say
Ama bırak söyleyeyim
I don’t want to love you in no kind of way no no
Hiçbir şekilde seni sevmek istemiyorum hayır hayır
I don’t want a broken heart
Kırık bir kalp istemiyorum
And I don’t wanna play the broken-hearted girl...No...No
Ve kalbi kırılmış kızı oynamak istemiyorum...Hayır...Hayır
No broken-hearted girl
Kalbi kırılmış kız yok
I’m no broken-hearted girl
Ben kalbi kırılmış kız değilim

Now I’m at a place I thought I’d never be…Oooo
Şimdi asla olmayacağımı düşündüğüm bir yerdeyim
I’m living in a world that’s all about you and me…yeah
Herşeyin sen ve benim hakkında olduğu bir dünyada yaşıyorum...evet
Ain't gotta be afraid my broken heart is free
Korkmamam gerek kırık kalbim özgür
To spread my wings and fly away
Kanatlarımı açıp uçmak için
Away with you
Seninle uzaklara
yeah yeah yeah, ohh ohh ohh
Evet evet evet

I don’t wanna be without you babe
Sensiz olmak istemiyorum bebeğim
I don’t want a broken heart
Kırık bir kalp istemiyorum
Don’t wanna take a breath with out you babe
Sensiz nefes almak istemiyorum bebeğim
I don’t wanna play that part
Bu kısmı oynamak istemiyorum
I know that I love you
Biliyorum ki seni seviyorum
But let me just say
Ama bırak söyleyeyim
I don’t want to love you in no kind of way no no
Hiçbir şekilde seni sevmek istemiyorum hayır hayır
I don’t want a broken heart
Kırık bir kalp istemiyorum
And I don’t wanna play the broken-hearted girl...No...No
Ve kalbi kırılmış kızı oynamak istemiyorum...Hayır...Hayır
No broken-hearted girl
Kalbi kırılmış kız yok
Broken-hearted girl No…no…
Kalbi kırılmış kız Hayır...hayır...
No broken-hearted girl
Kalbi kırılmış kız yok
No broken-hearted girl
Hayır kalbi kırılmış kız

Şarkı sözü kaynak
: www.elyrics.net

Foo Fighters - Wheels (Türkçe Çevirisi)
I know what you're thinkin'
Ne düşündüğünü biliyorum
We were goin' down
Alçaldık
I can feel the sinkin'
Batışı hissedebiliyorum
But then I came around
Ama sonrasında dirildim

And everyone I've loved before
Daha önce sevdiğim herkes
Flashed before my eyes
Gözlerimdeki parlamadan önce
And nothin' mattered anymore
Ve artık hiçbir şey önemli değildi
I looked into the sky
Gökyüzüne baktım

Well we all want something better than
İyi biz hep bazı şeylerin daha iyi olmasını isteriz
We wish for something new
Yeni şeyleri dileriz
Well we all want something beautiful
İyi biz hep güzel şeyleri isteriz
Wish for something true
Doğru şeyleriz dileriz
Been lookin' for a reason and
Bir sebebe varmak için ve
Something to lose
Bir şeyleri kaybetmek için

When the wheels come down
Çark düştüğü zaman
When the wheels touch ground
Çark battığı zaman
And you feel like it's all over
Ve her şey bitmiş gibi hissettin
There's another round for you
Senin için başka turdu
When the wheels come down (When the wheels come down)
Çark düştüğü zaman(Çark düştüğü zaman)

Now your head is spinnin'
Şimdi senin başın dönüyor
Broken hearts will mend
Kırılan kalpler onarılacak
This is our beginning
Bu bizim başlangıcımız
Comin to an end
Bir sona gelmek için

Well, you wanted something better than
İyi,daha iyi şeylerin olmasını istedin
You wished for something new
Yeni şeyler diledin
Well, you wanted something beautiful
İyi,güzel şeyler istedin
Wished for something true
Doğru şeyler diledin
Been lookin for a reason and
Bir sebebe varmak için ve
Something to lose
Bir şeyleri kaybetmek için

When the wheels come down (When the wheels come down)
Çark düştüğü zaman(Çark düştüğü zaman)
When the wheels touch ground (When the wheels touch ground)
Çark battığı zaman(Çark battığı zaman)
And you feel like it's all over
Ve her şey bitmiş gibi hissettin
There's another round for you
Senin için başka turdu
When the wheels come down (When the wheels come down)
Çark düştüğü zaman(Çark düştüğü zaman)
Oh!

When the wheels come down (When the wheels come down)
Çark düştüğü zaman(Çark düştüğü zaman)
When the wheels touch ground (When the wheels touch ground)
Çark battığı zaman(Çark battığı zaman)
And you feel like it's all over
Ve her şey bitmiş gibi hissettin
There's another round for you
Senin için başka turdu
When the wheels come down (When the wheels come down)
Çark düştüğü zaman(Çark düştüğü zaman)

When the wheels come down (When the wheels come down)
Çark düştüğü zaman(Çark düştüğü zaman)
When the wheels touch ground (When the wheels touch ground)
Çark battığı zaman(Çark battığı zaman)
And you feel like it's all over
Ve her şey bitmiş gibi hissettin
There's another round for you
Senin için başka turdu
When the wheels come down (When the wheels come down)
Çark düştüğü zaman(Çark düştüğü zaman)

Şarkı sözü kaynak:www.elyricsworld.com