30 Ekim 2009 Cuma

Britney Spears - "3" (Official Music Video)

28 Ekim 2009 Çarşamba

Chris Brown Feat.Lil Wayne - I Can Transform Ya (Türkçe Çevirisi)
[Lil Wayne]
Hey Lil Mama,
Hey Lil anne,
I can transform ya,
Seni dönüştürebilirim,
i can’t dance but I can dance on ya,
Dans edemem ama seni dans ettirebilirim,
Swiss on the beats, Chris move ya feet,
İsviçreli temponun üzerinde,Chris ayakta hareket et,
and baby I can transform ya him to a me,
Ve bebeğim onu bir tek benim için sana dönüştürebilirim,
I can change you life, make it so new,
Hayatını değiştirebilirim,böylece yenisini becerirsin,
make you never want to go back to the old you,
Yaşlanana kadar hiç geri dönmek istemezsin,
Ciroc and lime, give it a lil time,
Ciroc ve misket limonu,az zamanda ver onu,
and she can transform like Optimus Prime,
Ve o Optimus Prime gibi dönüşebilir,

[Chris Brown]
Need a ride I can Range you up,
Bir gezintiye ihtiyaç var uzağa gidebilirim,
money i can change you up,
Para vitesimi yükseltebilir,
you can ride your own, no longer be the passenger,
Kendi malınızda gezinebilirsin,bundan böyle gezgin ol,
swag low I build you up,
Düşük maldan inşa ettim seni,
knees we can stand you up,
Dizler seni ayağa kaldırabiliriz,
red lips, red dress, like em like a fire truck,
Kırmızı dudaklar,kırmızı elbise,itfaiye arabası gibi,

What you need, you can have that,
İhtiyacın ne,buna sahip olabilirsin,
my black card they won’t decline that,
Benim siyah kartım azalmayacak,
see potential in ya,
Kendindeki potansiyeli gör,
let me mould that,
Bu yaradılışına izin ver,

I can transform ya like a transformer,
Seni dönüştürebilirim aynı bir dönüştürücü gibi,
I can transform ya,
Seni dönüştürebilirim
I can transform ya,
Seni dönüştürebilirim
Anything ya want, i can get it for ya,
Hiçbir şey istemiyorsun,Senin için yapabilirim,
your my baby girl shoulda know I did it for ya,
Benim bebeğimsin kızım senin için bilmeliyim,
I can trans, I can trans, I can transform ya,
Dönüşebilirim,dönüşebilirim,seni dönüştürebilirim,

Shoes you got it (got it)
Ayakkabıları aldın
Bags you got it (got it),
Çantaları aldın,
cars you got it (got it),
Arabaları aldın,
money still got it (got it),
Paraları yine aldın,
I can transform ya, I can transform ya,
Seni dönüştürebilirim,seni dönüştürebilirim,
Anything you want I can (i can) get it for ya,
Hiçbir şey istemiyorsun senin için alabilirim,

See me in the video you can have it really though,
Videoda izle beni gerçekten yapabilirsin,
iced out everything, like an eskimo,
Her şey buzlu,bir eskimo gibi
wanna fly, we can go, anywhere you wanna go,
Uçmak istiyorum,gidebiliriz,nereye istersen gideriz,
Jimmy Choos in Italy, Louie V in Tokyo,
İtalya'daki Jimmy Choos,Tokyo'daki Louie V,

something like Pinnochio,
Pinokyo gibi,
if you lie down imma grow,
Eğer yalan söylersen büyürüm,
wanna see me do it big,
Beni büyük görmek ister misin,
i can show you how it goes,
Nasıl gidildiğini sana gösterebilirim
take you from an amateur to being professional,
Bir amatörden profesyonel olmaya çalış,
(I can have you swag surfing – autotune)
(Malına sörf yapabilirim)

What you need, you can have that,
Neye ihtiyacın varsa sahip olabilirsin,
my black card
Siyah kartım
see potential in ya,
Kendindeki potansiyeli gör,
let me mould that,
Bu yaradılışına izin ver,

[Chorus]
(Nakarat)

[Lil Wayne]
Ok,
Tamam,
I can transform ya like a transformer,
Bir dönüştürücü gibi seni dönüştürebilirim,
i can turn you from a human to a Carter,
Sen bir insandan bir Carter'a dönüştürebilirim,
take you off the bench and turn ya to a starter,
Sıradan başla ve başlangıca kadar dön,
then take you home and put you on a charger,
Sonra beni eve al ve bir tabakta sana koyar,
then (then) my cars transforms to a charter,
Sonra arabalarım bir uçağa dönüşür,
and we can fly to wherever you ever thought of,
Ve nereye doğru gitmek istersek uçabiliriz,
hehe, i take you to wherever its warmer,
Seni daha sıcak yerlere götürebilirim,
then i gotta rip off your dress like a warm up,
Daha sonra coşar gibi elbiseni sökerim,
hehe, but Im just getting warmed up,
Ama sadece coşkuyu elde ettim,
so tell your man he better get his voltron up,
Bunun için anlat bana o daha iyi voltranı oluşturur,
i transform her to a Ducati and then I transform me to a Bugatti,
Onu bir Ducati'ye dönüştürürüm ve sonra kendimi Bugatti dönüştürürüm,
cos her form puts me in a trance,
Çünkü onun davranışı beni transa sokar,
i transform smaller and she puts me in her pants,
Daha küçüğe dönüşürüm ve o beni pantolununa koyar,
Swiss on the Beat, Chris move ya feet
İsviçreli temponun üzerinde,Chris ayakta hareket et,
and we can transform a good girl to a freak,
Ve güzel bir kızdan bir kaçığa dönüşebiliriz

[Chorus]
(Nakarat)
[End]
(Son)

Şarkı sözü kaynak:www.elyricsworld.com

25 Ekim 2009 Pazar

Owl City - Fireflies (Türkçe Çevirisi)
You would not believe your eyes
Gözlerine inanmazdın
If ten million fireflies
Eğer on milyon ateş böceği
Lit up the world as I fell asleep
Dünyayı aydınlatırsa ben uyuyakalırken

'Cause they'd fill the open air
Çünkü açık havayı doldururlardı
And leave teardrops everywhere
Ve gözyaşı bırakırlardı heryere
You'd think me rude
Kaba olduğumu düşünürdün
But I would just stand and stare
Ama sadece durur ve bakakalırdım

I'd like to make myself believe
Kenimi inandırmak istiyorum
That planet Earth turns slowly
Yeryüzünün yavaşça döndüğüne
It's hard to say that I'd rather stay
Kalmayı tercih ettiğimi söylemek zor
Awake when I'm asleep
Uyanığım uyurken
'Cause everything is never as it seems
Çünkü hiçbirşey asla göründüğü gibi değil

'Cause I'd get a thousand hugs
Çünkü binlerce sarılma alırdım
From ten thousand lightning bugs
On binlerce ateş böceğinden
As they tried to teach me how to dance
Bana dans etmeyi öğretmeye çalışırlarken

A foxtrot above my head
Kafamın üzerinde bir fokstrot dansı
A sock hop beneath my bed
Yatağımın altında çorap dansı
A disco ball is just hanging by a thread
Bir disko topu sadece bir iple asılı


I'd like to make myself believe
Kenimi inandırmak istiyorum
That planet Earth turns slowly
Yeryüzünün yavaşça döndüğüne
It's hard to say that I'd rather stay
Kalmayı tercih ettiğimi söylemek zor
Awake when I'm asleep
Uyanığım uyurken
'Cause everything is never as it seems
Çünkü hiçbirşey asla göründüğü gibi değil
When I fall asleep
Uykuya daldığımda

Leave my door open just a crack
Kapımı sadece aralık bırak
(Please take me away from here)
(Lütfen beni buradan uzaklaştır)
'Cause I feel like such an insomniac
Çünkü kendimi uykusuzluk hastası gibi hissediyorum
(Please take me away from here)
(Lütfen beni buradan uzaklaştır)
Why do I tire of counting sheep
Neden koyunları saymaktan uzanıyorum
(Please take me away from here)
(Lütfen beni buradan uzaklaştır)
When I'm far too tired to fall asleep
Uyuya kalmaktan çok yorulduğumda

To ten million fireflies
On milyon ateş böceğine
I'm weird 'cause I hate goodbyes
Ben garibim çünkü vedalardan nefret ediyorum
I got misty eyes as they said farewell
Onlar elveda derken gözlerim buğulanıyor

But I'll know where several are Ama farklı bir yerde olduklarını bileceğim
If my dreams get real bizarre
Eğer rüyalarım gerçekten tuhaflaşırsa
'Cause I saved a few and I keep them in a jar
Çünkü birkaçını sakladım ve bir kavanoza koydum

I'd like to make myself believe
Kenimi inandırmak istiyorum
That planet Earth turns slowly
Yeryüzünün yavaşça döndüğüne
It's hard to say that I'd rather stay
Kalmayı tercih ettiğimi söylemek zor
Awake when I'm asleep
Uyanığım uyurken
'Cause everything is never as it seems
Çünkü hiçbirşey asla göründüğü gibi değil
When I fall asleep
Uykuya daldığımda

I'd like to make myself believe
Kenimi inandırmak istiyorum
That planet Earth turns slowly
Yeryüzünün yavaşça döndüğüne
It's hard to say that I'd rather stay
Kalmayı tercih ettiğimi söylemek zor
Awake when I'm asleep
Uyanığım uyurken
'Cause everything is never as it seems
Çünkü hiçbirşey asla göründüğü gibi değil
When I fall asleep
Uykuya daldığımda

I'd like to make myself believe
Kenimi inandırmak istiyorum
That planet Earth turns slowly
Yeryüzünün yavaşça döndüğüne
It's hard to say that I'd rather stay
Kalmayı tercih ettiğimi söylemek zor
Awake when I'm asleep
Uyanığım uyurken
Because my dreams are bursting at the seams
Çünkü rüyalarm dikiş yerinden patlıyorlar

Şarkı sözü kaynak : www.lyricsmode.com

Jason DeRulo - Whatcha Say (Türkçe Çevirisi)
Wha- wha- what did she say
Ne- ne - ne dedi o
Mmmm whatcha say,
Mmmm ne dersin,
Mmm that you only meant well?
Mmm demek istediğin yani?
Well of course you did
Peki elbette dedin
Mmmm whatcha say,
Mmmm ne dersin,
Mmmm that it's all for the best?
Mmmm hepsi bu mu en iyisi için?
Of course it is
Elbette öyle

I was so wrong for so long
Uzun zaman çok hatalıydım
Only tryin' to please myself (myself)
Sadece kendimi memnun etmeye çalışıyordum (kendimi)
Girl, I was caught up in her lust
Kızım, Onun ihtirasına yakalandım
When I don't really want no one else
Kimse gibi olmak istemediğimde
So, no I know I should of treated you better
O yüzden, hayır biliyorum seni daha iyi tedavi etmeliydim
But me and you were meant to last forever
Ama sen ve ben sonsuza kadarız

So let me in (let me in) give me another chance (another chance)
O halde bırak içeri gireyim(içeri gireyim) bana başka bir şans ver ( başka bir şans )
To really be your man
Gerçekten senin erkeğin olmam için
Cause when the roof caved in and the truth came out
Çünkü çatı çöktüğünde ve gerçek ortaya çıktığında
I just didn't know what to do
Sadece ne yapacağımı bilmiyordum
But when I become a star we'll be living so large
Ama ben bir yıldız olduğumda çok geniş yaşıyor olacağız
I'll do anything for you
Senin için herşeyi yaparım
So tell me girl
O halde söyle bana kızım

Mmmm whatcha say,
Mmmm ne dersin,
Mmm that you only meant well?
Mmm demek istediğin yani?
Well of course you did
Peki elbette dedin
Mmmm whatcha say, (whatcha say, whatcha say)
Mmmm ne dersin, (ne dersin, ne dersin)
Mmmm that it's all for the best?
Mmmm hepsi bu mu en iyisi için?
Of course it is
Elbette öyle
Mmmm whatcha say,
Mmmm ne dersin,
Mmm that you only meant well?
Mmm demek istediğin yani?
Well of course you did
Peki elbette dedin
Mmmm whatcha say, (whatcha say, whatcha say)
Mmmm ne dersin, (ne dersin, ne dersin)
Wha- wha- wha- wha- what did she say
Ne- ne- ne - ne- ne dedi o

How, could I live with myself
Nasıl, kendi başıma yaşayabilirim
Knowing that I let our love go (love go)
Aşkımızın gitmesine izin verdiğimi bilerek (aşk gitti)
And ooh, when I do with one chance
Ve ooh, bir şansla yaptığımda
I just gotta let you know
Sadece bilmene izin vermeliyim
I know what I did wasn't clever
Biliyorum yaptığım şey zekice değildi
But me and you were meant to be together
Ama sen ve ben sonsuza kadarız

So let me in (let me in) give me another chance (another chance)
O halde bırak içeri gireyim(içeri gireyim) bana başka bir şans ver ( başka bir şans )
To really be your man
Gerçekten senin erkeğin olmam için
Cause when the roof caved in and the truth came out
Çünkü çatı çöktüğünde ve gerçek ortaya çıktığında
I just didn't know what to do
Sadece ne yapacağımı bilmiyordum
But when I become a star we'll be living so large
Ama ben bir yıldız olduğumda çok geniş yaşıyor olacağız
I'll do anything for you
Senin için herşeyi yaparım
So tell me girl
O halde söyle bana kızım

Mmmm whatcha say,
Mmmm ne dersin,
Mmm that you only meant well?
Mmm demek istediğin yani?
Well of course you did
Peki elbette dedin
Mmmm whatcha say, (whatcha say, whatcha say)
Mmmm ne dersin, (ne dersin, ne dersin)
Mmmm that it's all for the best?
Mmmm hepsi bu mu en iyisi için?
Of course it is
Elbette öyle
Mmmm whatcha say,
Mmmm ne dersin,
Mmm that you only meant well?
Mmm demek istediğin yani?
Well of course you did
Peki elbette dedin
Mmmm whatcha say, (whatcha say, whatcha say)
Mmmm ne dersin, (ne dersin, ne dersin)
Wha- wha- wha- wha- what did she say
Ne- ne- ne - ne- ne dedi o

Girl, tell me whatcha said (said)
Kızım, söyle bana ne dedin
I don't want you to leave me
Beni terketmeni istemiyorum
Though you caught me cheatin'
Beni aldatırken yakaladığın halde
Tell me, tell me whatcha said (said)
Söyle, söyle bana ne dedin
I really need you in my life
Sana gerçekten hayatımda ihtiyacım var
Cuz things ain't right, girl
Çünkü bazı şeyler doğru değil,kızım
Tell me, tell me whatcha said (said)
Söyle, söyle bana ne dedin
I don't want you to leave me
Beni terketmeni istemiyorum
Though you caught me cheatin'
Beni aldatırken yakaladığın halde
Tell me, tell me whatcha said (said)
Söyle, söyle bana ne dedin
I really need you in my life
Sana gerçekten hayatımda ihtiyacım var
Cuz things ain't right, girl
Çünkü bazı şeyler doğru değil,kızım

Cause when the roof caved in and the truth came out
Çünkü çatı çöktüğünde ve gerçek ortaya çıktığında
I just didn't know what to do
Sadece ne yapacağımı bilmiyordum
But when I become a star we'll be living so large
Ama ben bir yıldız olduğumda çok geniş yaşıyor olacağız
I'll do anything for you
Senin için herşeyi yaparım
So baby watcha say!
O halde bebeğim ne dersin!

Mmmm whatcha say,
Mmmm ne dersin,
Mmm that you only meant well?
Mmm demek istediğin yani?
Well of course you did
Peki elbette dedin
Mmmm whatcha say, (whatcha say, whatcha say)
Mmmm ne dersin, (ne dersin, ne dersin)
Mmmm that it's all for the best?
Mmmm hepsi bu mu en iyisi için?
Of course it is
Elbette öyle
Mmmm whatcha say,
Mmmm ne dersin,
Mmm that you only meant well?
Mmm demek istediğin yani?
Well of course you did
Peki elbette dedin
Mmmm whatcha say, (whatcha say, whatcha say)
Mmmm ne dersin, (ne dersin, ne dersin)
Wha- wha- wha- wha- what did she say
Ne- ne- ne - ne- ne dedi o

Şarkı sözü kaynak : www.lyricsmode.com

Michael Jackson - This Is It (Türkçe Çevirisi)
This is it, here I stand
İşte bu,burada duruyorum
I’m the light of the world, I feel grand
Dünyanın ışığıyım,kendimi büyük hissediyorum
Got this love I can feel
Bu aşkı yakala ben hissediyorum
And I know yes for sure it is real
Ve kesinlikle biliyorum bu gerçek

And it feels as though I’ve seen your face a thousand times
Ve bin kere senin yüzünü görsem de bu hisler devam eder
And you said you really know me too yourself
Ve kendince beni gerçekten çok fazla bildiğini söylüyorsun
And I know that you have got addicted with your eyes
Ve gözlerine bağımlısı olduğunu biliyorum
But you say you gonna live it for yourself.
Ama kendin için yaşayacağını söylüyorsun

I never heard a single word about you
Hakkında hiç basit bir kelime duymadım
Falling in love wasn’t my plan
AŞık olmak benim planım değildi
I never thought that I would be your lover
Senin aşkın olabileceğimi hiç düşünmemiştim
C’mon baby, just understand
Hadi bebeğim,sadece anla

This is it, I can say,
İşte bu,söyleyebiliyorum
I’m the light of the world, run away
Ben dünyanın ışığıyım,kaç
We can feel, this is real
Hissedebiliyoruz,bu gerçek
Every time I’m in love that I feel
Her zaman aşkın içindeyim bunu hissedebiliyorum

And I feel as though I’ve known you since 1,000 years
Ve seni 1000 yıldır tanıyor gibi hissediyorum
And you tell me that you’ve seen my face before.
Ve daha önce beni yüzümü gördüğünü söyle bana
And you said to me you don’t want me hanging round
Ve bana başı boş gezmeyeceğimi söylemiştin
Many times, wanna do it here before
Bir çok kez,daha önce burada olmak istemiştin

I never heard a single word about you
Hakkında hiç basit bir kelime duymadım
Falling in love wasn’t my plan
AŞık olmak benim planım değildi
I never thought that I would be your lover
Senin aşkın olabileceğimi hiç düşünmemiştim
C’mon baby, just understand
Hadi bebeğim,sadece anla

This is it, I can feel
İşte bu,hissediyorum
I’m the light of the world, this is real
Ben dünyanın ışığıyım,bu gerçek
Feel my song, we can say
Şarkımı hisset,söyleyebiliriz
And I tell you I feel that way
Ve bu durumu hissettiğimi anlattım sana

And I feel as though I’ve known you for a thousand years
Ve seni 1000 yıldır tanıyor gibi hissediyorum
And you said you want some of this yourself
Ve bunları istediğini söylemiştin
And you said won’t you go with me, on a while
Ve benimle gitmeyeceğini söylemiştin,o zaman
And I know that it’s really cool myself
Ve bu gerçekten kendimi sakineştirdi biliyorum

I never heard a single word about you
Hakkında hiç basit bir kelime duymadım
Falling in love wasn’t my plan
AŞık olmak benim planım değildi
I never thought that I would be your lover
Senin aşkın olabileceğimi hiç düşünmemiştim
C’mon baby, just understand
Hadi bebeğim,sadece anla

I never heard a single word about you
Hakkında hiç basit bir kelime duymadım
Falling in love wasn’t my plan
AŞık olmak benim planım değildi
I never thought that I would be your lover
Senin aşkın olabileceğimi hiç düşünmemiştim
C’mon baby, just understand
Hadi bebeğim,sadece anla

Şarkı sözü kaynak:www.musicloversgroup.com