19 Kasım 2009 Perşembe

Madonna - Miles Away (Türkçe Çevirisi)


I just woke up from a fuzzy dream
Henüz bulanık bir rüyadan uyandım
You never would believe those things that I had seen
Bu gördüğüm şeylere asla inanmazdın
I looked in the mirror and I saw your face
Aynaya baktım ve senin yüzünü gördüm
You looked right through me, you were miles away
Doğruca bana baktın, millerce uzaktaydın

All my dreams they fade away Bütün rüyalarım onlar yavaş yavaş kayboluyorlar
I'll never be the same
Asla aynı olmayacağım
If you could see me the way you see yourself
Eğer beni de kendini gördüğün gibi görebilseydin
I can't pretend to be someone else
Başka biri gibi davranamazdım

You always love me more, miles away
Beni her zaman daha fazla sevdin, millerce uzakta
I hear it in your voice, we're miles away
Onu sesinde duydum, millerce uzaktayız
You're not afraid to tell me, miles away
Bana söylemeye korkmuyorsun, millerce uzakta
I guess we're at our best when we're miles away
Sanırım en iyisi bu biz millerce uzaktayken

So far away
Çok uzakta (x8)

When no one's around then I have you here
Kimse yokken sen buradaydın
I begin to see the picture, it becomes so clear
Resmi görmeye başlıyorum, çok netleşiyor
You always have the biggest heart,
Her zaman en büyük kalbe sahip oldun
When we're six thousand miles apart
Biz altı bin mil uzakta ayrıyken

Too much of no sound
Sesin olmaması çok fazla
Uncomfortable silence can be so loud
Rahatsız edici sessizlik çok gürültülü olabiliyor
Those three words are never enough,
Bu kelimeler hiç yeterli olmadığında
When it's long distance love
Uzun mesafeli aşk olduğunda

You always love me more, miles away
Beni her zaman daha fazla sevdin, millerce uzakta
I hear it in your voice, we're miles away
Onu sesinde duydum, millerce uzaktayız
You're not afraid to tell me, miles away
Bana söylemeye korkmuyorsun, millerce uzakta
I guess we're at our best when we're miles away
Sanırım en iyisi bu biz millerce uzaktayken
So far away
Çok uzakta (x8)

I'm alright, don't be sorry, but it's true
Ben iyiyim, üzülme, ama bu doğru
When I'm gone you'll realize
Gittiğimde anlayacaksın
That I'm the best thing that happened to you
Benim senin başına gelen en iyi şey olduğumu

You always love me more, miles away
Beni her zaman daha fazla sevdin, millerce uzakta
I hear it in your voice, we're miles away
Onu sesinde duydum, millerce uzaktayız
You're not afraid to tell me, miles away
Bana söylemeye korkmuyorsun, millerce uzakta
I guess we're at our best when we're miles away
Sanırım en iyisi bu biz millerce uzaktayken ( x2)

So far away
Çok uzakta ( x14)Şarkı sözü kaynak : www.elyricsworld.com

Shakira Feat. Lil' Wayne - Give It Up To Me (Türkçe Çevirisi)

(Timbaland)
How you doin I’m Mr Mos I’m back
Nasıl gidiyor? Ben Mr. Mos geri döndüm
Timb are you on it
Timb sen misin
Timb are you on it
Timb sen misin
Give me some
Bana biraz ver
Is this what you wanted?
Bu mu istediğin?
Is this what you wanted?
Bu mu istediğin?
Oh

Uh Wayne's World
Uh Wayne'in dünyası
I'm the cashier I change girls
Ben kasiyerim kızları değiştiririm
You can go up my crain girl
Kızımla gidebilirsin
And Imma go down that drain girl
Ve ben de bu kızla gideceğim
Hey ah midnight cowboy
Hey ah geceyarısı kovboyu
My flow's a dog...down boy
Benimki bir köpek... düş oğlum
Hah my girl is a queen
Hah benim kızım bir kraliçe
And she do what I say and I say what I mean
Ve ne dersem onu yapar ve ne demek istediğimi söylerim
Then I give it to her uncut
Sonra ona kesilmemişi veririm
Shakira, swing those hips like nun chucks
Shakira, atıyormuş gibi salla kıçını
Now, give it to me
Şimdi, ver onu bana
I want the best and the best things in life are free
En iyisini istiyorum ve hayattaki en iyi şeyler özgürdür

Nakarat
You can have it all
Hepsini alabilirsin
Anything you want you can make it yours
Ne istiyorsan kendine alabilirsin
Anything you want in the world
Dünyada ne istiyorsan
Anything you want in the world
Dünyada ne istiyorsan
Give it up to me
Ver onu bana

Nothing too big or small
Hiçbir şey çok büyük ya da küçük değildir
Anything you want you can make it yours
Ne istiyorsan kendine alabilirsin
Anything you want in the world
Dünyada ne istiyorsan
Anything you want in the world
Dünyada ne istiyorsan
Give it up to me
Ver onu bana

What you get is exactly what you give
Ne aldığın kesinlikle ne verdiğindir
Never really know until you try
Denemeden asla bilemezsin
We're so ahead of this
Bunun çok üstündeyiz
Got this she wolf appetite that keeps me up all night
Şu iştahlı dişikurdu al beni tüm gün tutan
You know the way it works don't be afraid to ask
İşleyiş şeklini biliyorsun korkma sormaktan
Aim high when the target is low
Amaç yüksek hedef yavaşladığında
FYI I am ready to go
FYI gitmeye hazırım
People say men are just like kids
İnsanlar erkeklerin çocuk gibi olduklarını söylerler
Never saw a kid behave like this
Böyle davranan bi erkek hiç görmedim

What you give is exactly what you receive
Ne verirsen kesinlikle onu alırsın
So put me in a cage and lock me away and i'll play the games that you want me to play
O yüzden beni hapset ve kilitle beni ve istediğin oyunu oynayacağım

NAKARAT

Hey can we go by walking
Hey yürüyerek gidebilir miyiz
Or do you prefer to fly
Ya da uçmayı mı tercih edersin
All of the roads are open
Bütün caddeler açık
In your mind
Aklındaki
In your life
Hayatındaki
Give it up to me
Ver onu bana

Hey can we go by walking
Hey yürüyerek gidebilir miyiz
Or do you prefer to fly
Ya da uçmayı mı tercih edersin
All of the roads are open
Bütün caddeler açık
In your mind
Aklındaki
In your life
Hayatındaki
Give it up to me
Ver onu bana

Hey lil lady
Hey küçük bayan
What's your plan
Planın nedir
Say lil mama
Küçük annene söyle
Come take a ride jump in
Bir tur atmaya gel

Hey there baby
Hey bebeğim
What's on your mind
Aklındaki nedir
Don't need approval tonight, tonight
Onaya ihtiyacın yok bu gece, bu gece
Give it up
Ver onu

NAKARAT ( X2)


Şarkı sözü kaynak : www.metrolyrics.com

Beyonce Feat. Lady Gaga - Video Phone (Türkçe Çevirisi)

Shawty, what yo name is?
Güzelim,adın ne senin?

Them hustlers keep on talkin'
Fahişeleri konuşup duruyorlar
They like the way I'm walkin'
Benim yürüş şeklimden hoşlanıyorlar
You saying that you want me
Beni istediğini söylüyorsun
So press record, I'll let you film me
Öyleyse kayıda bas, beni çekmene izin vereceğim

On your video phone, make a cameo
Görüntülü telefonunda, değerli bir taş yap
Tape me on your video phone, I can handle you
Görüntülü telefonuna kaydet beni, seni idare edebilirim
Watch me on your video phone, on your video, video
Görüntülü telefonunda izle beni, videonda, video
If you want me you can watch me on your video phone
Eğer beni istiyorsan beni izleyebilirsin görüntülü telefonunda

I love how you approach me
Bana yaklaşma şeklini seviyorum
Fresh white with your pants hangin' grown man low
Taze beyaz
ucuz pantolonların takılıyorsun olgun adam
Everything you sayin' soundin' good to me
Söylediğin herşey kulağıma hoş geliyor
No need to convince me anymore
Beni ikna etmene gerek yok artık

Swag up, it's right, one blade, it's tight
Yağmala, bu doğru, bir bıçak, bu sıkı
And I smell your cologne in the air
Ve havadaki parfümünü kokluyorum
Baby you doin' somethin' right
Bebeğim birşeyi doğru yapıyorsun
You just cancelled every other man here
Etraftaki bütün adamları saf dışı bırakıyorsun

You say you like my bag and the color of my nails
Çantamdan hoşlandığını söylüyorsun ve tırnaklarımın renginden
You can see that I got it goin' on
Görebiliyorsun devam ettiriyorum
I wanna make sure you remember me
Beni hatırladığından emin olmak istiyorum
So I'ma leave my number on your video phone
O yüzden telefon numaramı bırakacağım görüntülü telefonuna

I got no time for frontin'
Yüzsüzlük yapacak zamanım yok
I know just what I'm wantin'
Ne istediğimi biliyorum
If it's gonna be you and me
Eğer sen ve ben olacaksa
When I call, they better see me on your video screen
Seni aradığımda, beni senin görüntülü telefonunda görmeleri daha iyi olacak

Them hustlers keep on talkin'
They like the way I'm walkin'
You saying that you want me
So press record, I'll let you film me

On your video phone, make a cameo
Tape me on your video phone, I can handle you
Watch me on your video phone, on your video, video
If you want me you can watch me on your video phone

[Lady Gaga]

You my phone star
Benim telefon starımsın
And I'm happy when my lights flashin'
Ve ışıklarım yandığında mutlu oluyorum
'Cause you on my receiver
Çünkü telefonda arayan sensin
Hubba, hubba
Honey, baby is so sexy that he should win an Oscar
Tatlım, bebeğim çok seksi onun Oscar alması gerek

And when you miss me, just remember that I always got you with me
Ve beni özlediğinde, sadece hatırla her zaman aklımdasın
I'll be your Gene, you'll be my Brando
Senin Gene'n olacağım, Sen de benim Brando'm olacaksın
I'ma put you in my move if you think that you can handle (Can you handle it?)
Seni hareketime koyacağım eğer üstesinden gelebileceğini düşünüyorsan (Başedebilir misin?)

I know you like that (Can you handle it?)
Biliyorum hoşlanıyorsun (Başedebilir misin?)
Turn you into a star, I got it like that (Can you handle it?)
Seni bir yıldıza dönüştürürüm, Böyle yaparak (Başedebilir misin?)
Baby don't fight it, (Tell 'em, B), 'cause when I miss yo call (Can you handle it?)
Bebeğim savaşma onunla (Söyle onlara,B.) çünkü sana çağrı bıraktığımda(Başedebilir misin?)
I hit you right back on my video phone (You like what you see?)
Seni arkandan vurdum görüntülü telefonumda (Gördüğünden hoşlanıyor musun?)

Them hustlas like my fashion (You wanna video me?)
Fahişeleri benim modamdan hoşlanıyorlar (Videoya çekmek istiyormusun beni?)
They like the way I'm walkin' (You like what you see?)
Yürüyüş şeklimi seviyorlar
(Gördüğünden hoşlanıyor musun?)
You sayin' that you want me (Go on and video me)
Beni istediğini söylüyorsun (Durma beni videoya al)
So press record, I'll let you film me
O yüzden kayıda bas, beni çekmene izin vereceğim

On your video phone, make a cameo
Görüntülü telefonunda, değerli bir taş yap
Tape me on your video phone, I can handle you
Görüntülü telefonuna kaydet beni, seni idare edebilirim
Watch me on your video phone, on your video, video
Görüntülü telefonunda izle beni, videonda, video
If you want me you can watch me on your video phone
Eğer beni istiyorsan beni izleyebilirsin görüntülü telefonunda


Can you handle it?
Başedebilir misin?
Can you handle it? (Tell 'em, B)
Başedebilir misin? (Söyle onlara,B.)
Can you handle it?
Başedebilir misin?
Can you handle it?
Başedebilir misin?

You like what you see? (Can you handle it?)
Gördüğünden hoşlanıyormusun
(Başedebilir misin?)
You wanna video me? (Can you handle it?)
Beni videoya çekmek istiyor musun?
(Başedebilir misin?)
You like what you see? (Can you handle it?)
Gördüğünden hoşlanıyormusun
(Başedebilir misin?)
Go on and video me (Can you handle it?)
Durma beni videoya al
(Başedebilir misin?)
You like what you see? (Can you handle it?)
Gördüğünden hoşlanıyormusun
(Başedebilir misin?)
You wanna video me?
Beni videoya çekmek mi istiyorsun?

You know them Gs, they be hollerin', 'specially them hot ones
Onların G'lerini bilirsin, bağırıyorlar, özellikle de ateşli olanları
Brooklyn, Atlanta, Houston, to New Orleans
Brooklyn, Atlanta, Houston, New Orleans 'a
When they see me, they be like "Yo B, let me call you"
Beni gördüklerinde, şöyle derler "Hey B.,bırak seni arayayım"
You breakin' my focus, boy, you cute and you ballin'
Dikkatimi dağıtıyorsun,oğlum, tatlısın ve sağlamsın

You like it when I shake it?
Kıvırttığımda bundan hoşlanıyor musun?
Shawty on a mission, what yo name is?
Piliç bir görevde, adın ne?
What, you want me naked?
Ne, beni soymak mı istiyorsun?
If you likin' this position you can tape it on your video phone
Eğer bu pozisyondan hoşlanıyorsan beni görüntülü telefonunda kaydedebilirsin

Hustla keep on talkin'
Fahişeler konuşmaya devam ediyor
You like the way it's poppin'
Patlayışları seviyorsun
You sayin' that you want me
Beni istediğini söylüyorsun
Press record and baby, film me
Kayıda bas ve bebeğim, filme al beni

On your video phone, make a cameo
Görüntülü telefonunda, değerli bir taş yap
Tape me on your video phone, I can handle you
Görüntülü telefonuna kaydet beni, seni idare edebilirim
Watch me on your video phone, on your video, video
Görüntülü telefonunda izle beni, videonda, video
If you want me you can watch me on your video phone
Eğer beni istiyorsan beni izleyebilirsin görüntülü telefonunda


Uh, uh, uh, ah, uh
Uh, uh, uh, ah, uh
(If you want me you can watch me on your) Video phone
(Eğer beni istiyorsan beni izle) Görüntülü telefonunda

Rihanna - Cold Case Love (Türkçe Çevirisi)On my roof
Terasımda
Dark & I'm burning a rose
Karanlık ve bir gül yakıyorum
I don't need proof
Kanıta ihtiyacım yok
I'm torn apart & you know
Parçalara ayrılıyorum ve biliyorsun
What you did to me was a crime
Bana yaptığının bir suç olduğunu
Cold Case Love
Faili meçhul aşk
And I let you reach me one more time
Ve bana bir kez daha ulaşmana izin veriyorum
But that's enough
Ama bukadarı yeter

Your love was breaking the law
Aşkın hukuk kurallarını yıkıyor
But I needed a witness
Ama bir şahide ihtiyacım var
So pick me up when it's over
O yüzden bu bittiğinde beni al
It don't make any difference
Bu bir farklılık yaratmıyor
Will it ever be solved
Hiç çözülecek mi bu?
Or am I taking the fall
Ya da davayı düşürecek miyim?
Truth was there all along
Doğru her zaman oradaydı
Tell me how did we miss it
Onu nasıl kaçırdığımızı söyle bana

We opened up a cold case love
Faili meçhul bir aşk davasını açtık
And It got the best of us
Ve ikimiz için en iyisini aldım
And Now prints, pictures & white outlines
Ve şimdi izler,resimler ve beyaz taslaklar
Are all that's left at the scene of a crime
Hepsi olay yerinde bırakıldı
Of a cold case love
Faili meçhul bir aşkın

Should've investigated
İncelenmiş olmaları gerekirdi
But love blinded eyes
Ama aşktan kör gözler
Couldn't see (no)
Göremedi (hayır)
And Then I tried to cage it
Ve sonra onu hapsetmeyi denedim
But your love ain't the kind you can keep
Ama senin aşkın saklayabileceğin türden değil
Release me now cause I did my time
Şimdi beni serbest bırak çünkü cezasını çektim
Of this cold case love
Bu faili meçhul aşkın
My heart's no longer cold & confined
Kalbim artık soğuk ve hapsedilmiş değil
I've had enough
Yeterince çektim

Your love was breaking the law
Aşkın hukuk kurallarını yıkıyor
But I needed a witness
Ama bir şahide ihtiyacım var
So pick me up when it's over
O yüzden bu bittiğinde beni al
It don't make any difference
Bu bir farklılık yaratmıyor
Will it ever be solved
Hiç çözülecek mi bu?
Or am I taking the fall
Ya da davayı düşürecek miyim?
Truth was there all along
Doğru her zaman oradaydı
Tell me how did we miss it
Onu nasıl kaçırdığımızı söyle bana

We opened up a cold case love
Faili meçhul bir aşk davasını açtık
And It got the best of us
Ve ikimiz için en iyisini aldım
And Now prints, pictures & white outlines
Ve şimdi izler,resimler ve beyaz taslaklar
Are all that's left at the scene of a crime
Hepsi olay yerinde bırakıldı
Of a cold case love
Faili meçhul bir aşkın

We lost our way
Yolumuzu kaybettik
Took this too far
Çok uzaklara gitti
Now I'll never find the pieces of my heart
Şimdi asla kalbimin parçalarını bulamayacağım
We've lost enough
Yeterince kaybettik
Looking for a truth
Doğruyu arıyorum
That was here all along
Herzaman burada olan

Cold case love
Faili meçhul aşk
And It got the best of us
Ve ikimiz için en iyisini aldım
And Now prints, pictures & white outlines
Ve şimdi izler,resimler ve beyaz taslaklar
Are all that's left at the scene of a crime
Hepsi olay yerinde bırakıldı
Of a cold case love
Faili meçhul bir aşkın

We opened up a cold case love
Faili meçhul bir aşk davasını açtık
And It got the best of us
Ve ikimiz için en iyisini aldım
And Now prints, pictures & white outlines
Ve şimdi izler,resimler ve beyaz taslaklar
Are all that's left at the scene of a crime
Hepsi olay yerinde bırakıldı
Of a cold case love
Faili meçhul bir aşkın


Şarkı sözü kaynak
: www.songlyrics.com

17 Kasım 2009 Salı

Lady Gaga - Monster (Türkçe Çevirisi)

Don’t call me GaGa
Bana Gaga deme
I’ve never seen one like that before
Bunun gibi birşey daha önce hiç görmemiştim
Don’t look at me like that
Bana o şekilde bakma
You amaze me
Beni şaşırtıyorsun

He ate my heart
Kalbimi yedi
He a-a-ate my heart
O kalbimi yedi
(You little monster)
(Seni küçük canavar)

He ate my heart
Kalbimi yedi
He a-a-ate my heart out
O kalbimi yedi
(You amaze me)
(Beni şaşırtıyorsun)

Look at him
Ona bir bak
Look at me
Bana bir bak
That boy is bad
O çocuk kötü
And honestly
Ve doğrusu
He’s a wolf in disguise
O dönüşüm geçiren bir kurt
But I can’t stop staring in those evil eyes
Ama o şeytani gözlere bakmadan duramıyorum

I asked my girlfriend if she’d seen you round before Kız arkadaşıma seni buralarda daha önce gördü mü diye sordum
She mumbled something while we got down on the floor baby
Yere indiğimizde birşeyler mırıldadı bebeğim
We might’ve f*cked not really sure, don’t quite recall
Sevişmiş olmalıyız tam emin değilim, anımsamıyorum
But something tells me that I’ve seen him, yeah
Ama içimden bir ses onu gördüğümü söylüyor, evet

That boy is a monster
O çocuk bir canavar
M-M-M-Monster
C-C-C- Canavar
That boy is a monster
M-M-M-Monster
That boy is a monster
Er-er-er-er

He ate my heart
O kalbimi yedi
(I love that girl)
(bu kızı seviyorum)
He ate my heart
O kalbimi yedi
(Wanna talk to her, she’s hot as hell)
(Onunla konuşmak istiyorum, o cehennem kadar sıcak)

He licked his lips
Dudaklarımı yaladı
Said to me
Bana dedi ki
Girl you look good enough to eat
Kızım sen yemek için yeterince iyisin Put his arms around me
Kollarını etrafıma sardı
Said “Boy now get your paws right off me”
Dedi ki "Çocuk şimdi senin patilerini üzerime koyacak"

I asked my girlfriend if she’d seen you round before
She mumbled something while we got down on the floor baby
We might’ve fucked not really sure, don’t quite recall
But something tells me that I’ve seen him, yeah

That boy is a monster
O çocuk bir canavar
M-M-M-Monster
C-C-C- Canavar
That boy is a monster
M-M-M-Monster
That boy is a monster
Er-er-er-er

He ate my heart the he ate my brain
O kalbimi yedi o beynimi yedi
Uh oh uh oh
(I love that girl)
(Bu kızı seviyorum)
(Wanna talk to her, she’s hot as hell)
(Onunla konuşmak istiyorum,o cehennem kadar sıcak)

He ate my heart
O kalbimi yedi
He ate my heart
O kalbimi yedi
Instead he’s a monster in my bed
Yatağımda bir canavar olmak yerine

I wanna Just Dance
Sadece dans etmek istiyorum
But he took me home instead
Ama bunun yerine beni eve götürdü
Uh oh! There was a monster in my bed
Uh oh! Yatağımda bir canavar vardı
We french kissed on a subway train
Bir metro treninde fransız öpüşmesi yaptık
He tore my clothes right off
Kıyafetlerimi yırttı

He ate my heart the he ate my brain
O kalbimi yedi o beynimi yedi
Uh oh uh oh
(I love that girl)
(Bu kızı seviyorum)
(Wanna talk to her, she’s hot as hell)
(Onunla konuşmak istiyorum,o cehennem kadar sıcak)

That boy is a monster
Bu çocuk bir canavar
M-m-m-monster
C-c-c-canavar
(Could I love him?)
(Onu sevebilir miyim?) ( x3 )

That boy is a monster
Bu çocuk bir canavar
Er-er-er-er

Şarkı sözü kaynak :
www.songlyrics.com

Leona Lewis - Happy (Türkçe Çevirisi)
Someone once told me that you have to choose
Biri bana seçim yapacağını söyledi
What you win or lose, you can't have everything
Ya kazanırsın ya kaybedersin,her şeye sahip olamazsın
Don't you take chances, you might feel the pain
Şansını zorlama,acı çekebilirsin
Don't you love in vain 'cause love won't set you free
Aşkta gurur yapma çünkü aşk seni özgürleştirmeyecek
I could stand by the side and watch this life pass me by
O tarafta durabilirdim ve benim tarafımdan geçilmeni izleyebilirdim
So unhappy, but safe as could be
Çok mutsuz,ama güvenli alan olabilirdi

So what if it hurts me?
Eğer beni incitirse ne olmuş?
So what if I break down?
Eğer beni kırarsa ne olmuş?
So what if this world just throws me off the edge
Eğer beni uçurumdan atarsa ne olmuş?
My feet run out of ground?
Benim ayaklarım tükenirse?


I gotta find my place, I wanna hear my sound
Yerimi bulmam lazım,sesimi duymak istiyorum
Don't care about all the pain in front of me
Önümdeki acılarımı önemsemiyorum
'Cause I'm just trying to be happy, ya
Çünkü ben sadece mutlu olmayı deniyorum,evet
Just wanna be happy, ya
Sadece mutlak olmak istiyorum,evet

Holding on tightly, just can't let it go
Sıkıca duruyorum,sadece gitmesine izin vermiyorum
Just trying to play my role, slowly disappear, oh
Sadece benim rolümde oynamayı dene,yavaşça kayboluyor
But all these days, they feel like they're the same
Ama bütün bu günlerde,onlar aynı gibi hissediyor
Just different faces, different names, get me out of here
Sadece farklı yüzler,farklı isimler,beni buradan çıkarır
But I can't stand by your side, oh no
Senin tarafında duramıyorum,oh hayır
And watch this life pass me by, pass me by
Ve geçip giden hayatımı izle,geçip giden hayatım

So what if it hurts me?
Eğer beni incitirse ne olmuş?
So what if I break down?
Eğer beni kırarsa ne olmuş?
So what if this world just throws me off the edge
Eğer beni uçurumdan atarsa ne olmuş?
My feet run out of ground?
Benim ayaklarım tükenirse?


I gotta find my place, I wanna hear my sound
Yerimi bulmam lazım,sesimi duymak istiyorum
Don't care about all the pain in front of me
Önümdeki acılarımı önemsemiyorum
'Cause I'm just trying to be happy, ya
Çünkü ben sadece mutlu olmayı deniyorum,evet

So any turns that I can't see
Göremediğim dönüş var mı
Like I'm a stranger on this road
Bu yolda yabancı gibiyim
But don't say victim, don't say anything
Ama mağdurur diyemeden,hiç bir şey diyemeden

So what if it hurts me?
Eğer beni incitirse ne olmuş?
So what if I break down?
Eğer beni kırarsa ne olmuş?
So what if this world just throws me off the edge
Eğer beni uçurumdan atarsa ne olmuş?
My feet run out of ground?
Benim ayaklarım tükenirse?

I gotta find my place, I wanna hear my sound
Yerimi bulmam lazım,sesimi duymak istiyorum
Don't care about all the pain in front of me
Önümdeki acılarımı önemsemiyorum
I just wanna be happy, oh, yeah, happy, oh, happy
Ben sadece mutlu olmak istiyorum,evet,mutlu,mutlu
I just wanna be, oh, I just wanna be happy
Ben sadece mutlu olmak,evet ben sadece mutlu olmak istiyorum
Oh, happy
Oh,mutlu

Şarkı sözü kaynak:www.metrolyrics.com