24 Kasım 2009 Salı

Susan Boyle - Wild horses (Türkçe Çevirisi)
Childhood living it's easy to do
Yapmanın kolay olduğu çocukluk dönemi
The things that you wanted well I bought them for you
İstediğin bu şeyler güzel senin için aldım onları
Graceless lady, you know who I am
Kaba bayan,sen benim kim olduğumu biliyorsun
You know I can't let you just slide through my hands
Biliyorsun ellerimi sana doğru kaydırmama izin veremem

Wild horses couldn't drag me away
Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez
Wild horses, couldn't drag me away
Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez

I watched you suffer a dull aching pain
Ben seni sersemleten bir acıyı çektiğini izledim
Now you've decided to show me the same
Aynısını bana göstermek için şimdi sen karar verdin
But no sweeping exits or offstage lines
Ama geniş kapsamlı çıkışlar veya sahne arkasındaki çizgiler
Could make me feel bitter or treat you unkind
Beni daha iyi hissettirebilirdi veya sana acımasızca muamele edebilirdim

Wild horses couldn't drag me away
Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez
Wild horses, couldn't drag me away
Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez

I know I dreamt you a sin and a lie
Biliyorum seni rüyamda bir günah ve bir yalanla gördüm
And I have my freedom, but I don't have much time
Ve ben özgürleştim,ama fazla zamanım yok
Fate has been suffered and tears must be cried
Kader acı çektirdi ve gözyaşları mutlaka dökülmeliydi
So let's do some living after we die
Böylece ölümümüzden sonra yaşam devam eder

Wild horses, couldn't drag me away
Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez
Wild horses, couldn't drag me away...away
Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez...uzağa

Şarkı sözü kaynağı:www.elyricsworld.com

Robbie Williams - You Know Me (Türkçe Çevirisi)
If a man could be his own fantasy
Eğer bir erkek onun kendi hayalinde olabilseydi
Then to only breed in captivity
Sonrasında sadece tutsaklığı ürerdi
is pointless
Anlamsız
I’ve been doing what I like when I like how I like it’s joyless
Neyden ne zaman nasıl hoşlanırsam neşesiz olduğumdandır
Only you know me
Sadece sen beni tanıyorsun

I'm doin' fine
Güzel yapıyorum
And the sun often shines
Ve güneş sıkça parlar
What are you thinking?
Ne düşünüyorsun
At the worst of my mind
Aklımdaki en kötü şey
With this thunderbird wine
Bu gürleyen kuşla şarap içmek
Baby, I'm drinking
Bebeğim,içiyorum

What a waste of all this peace ,
Bütün bu barış ne kadar boş,
baby steps and two more sleeps
Bebeğin ayak sesleri ve iki kere daha gecelemek
Till I get to say sorry
Özür dileyene kadar
I get hysterical, historical; of love is just chemical
Sadece duygusal,tarihsel aşkın kimyası olacağım
Give us something to stop me
Durdurmak için bize bir şeyler ver
Only you know me
Sadece sen beni tanıyorsun

Since you went away, my heart breaks everyday
Uzaklara gittiğinden beri,kalbim her gün kırılıyor
You don’t know cos you’re not there
Bilmiyorsun çünkü burada değilsin
You simply found the words to make a lot of feelings fade away -or(our model feelings)
Birçok duygunun kaybolması için basitçe kelimeleri buldun -veya(bizim ideal duygularımız)
Only you know me
Sadece sen beni tanıyorsun

I'm doin' fine
Güzel yapıyorum
And the sun often shines
Ve güneş sıkça parlar
What are you thinking?
Ne düşünüyorsun
At the worst of my mind
Aklımdaki en kötü şey
With this thunderbird wine
Bu gürleyen kuşla şarap içmek
Baby, I'm drinking
Bebeğim,içiyorum

Since you went away, my heart breaks everyday
Uzaklara gittiğinden beri,kalbim her gün kırılıyor
You don’t know cos you’re not there
Bilmiyorsun çünkü burada değilsin
You simply found the words to make a lot of feelings fade away -or(our model feelings)
Birçok duygunun kaybolması için basitçe kelimeleri buldun -veya(bizim ideal duygularımız)
Only you know me
Sadece sen beni tanıyorsun
Only you know me
Sadece sen beni tanıyorsun

Since you went away, my heart breaks everyday
Uzaklara gittiğinden beri,kalbim her gün kırılıyor
You don’t know cos you’re not there
Bilmiyorsun çünkü burada değilsin
You simply found the words to make a lot of feelings fade away -or(our model feelings)
Birçok duygunun kaybolması için basitçe kelimeleri buldun
Only you know me
Sadece sen beni tanıyorsun
Only you know me
Sadece sen beni tanıyorsun
Since you went away, my heart breaks everyday
Uzaklara gittiğinden beri,kalbim her gün kırılıyor
You don’t know cos you’re not there
Bilmiyorsun çünkü burada değilsin
You simply found the words to make a lot of feelings fade away -or(our model feelings)
Birçok duygunun kaybolması için basitçe kelimeleri buldun
Only you know me
Sadece sen beni tanıyorsun
Only you
Sadece sen
Only you
Sadece sen
Only you know me
Sadece sen beni tanıyorsun

Şarkı sözü kaynağı:www.elyricsworld.com