5 Aralık 2009 Cumartesi

Basshunter - I Promised Myself (Türkçe Çevirisi)
I promised myself, I promised I'll wait for you
Kendime söz verdim,seni bekleyeceğim için kendime söz verdim
The midnight hour, I know you'll shine on through
Gece yarısında,tamamen parlayacağını biliyorum

I promised myself, I promised I'll wait for you
Kendime söz verdim,seni bekleyeceğim için kendime söz verdim
The midnight hour, I know you'll shine on through
Gece yarısında,tamamen parlayacağını biliyorum
I promised myself, I promised the world to you
Kendime söz verdim,dünyaya senin için söz verdim
I gave you flowers, you made my dreams come true
Çiçekleri verdim,rüyalarımı gerçekleştirdin

How many of us out there
Buranın dışında kaç taneyiz
Feel the need to run and look for shelter?
Koşma ihtiyacı hissetti ve sığınağı bulmaya çalıştı
I promised myself
Kendime söz verdim

I promised myself that I'd said a prayer for you
Kendime söz verdim bu senin için dua etmiştim
A brand new tomorrow where all you wish comes true
Bütün isteklerin gerçekleştiği yerdeki yepyeni bir damga
I promised myself that I'd make it up to you
Kendime söz verdim onu yapacağım
My sister and brother know I'm in love with you
Kız kardeşim ve ağabeyim sana aşık olduğumu biliyor

How many of us out there
Buranın dışında kaç kişiyiz
Feel the pain of losing what was once there?
Bir defasında kaybetmenin acısını hissetmek nedir?

I promised myself, I promised I'll wait for you
Kendime söz verdim,seni bekleyeceğim için kendime söz verdim
The midnight hour, I know you'll shine on through
Gece yarısında,tamamen parlayacağını biliyorum
I promised myself, I promised the world to you
Kendime söz verdim,dünyaya senin için söz verdim
I gave you flowers, you made my dreams come true
Çiçekleri verdim,rüyalarımı gerçekleştirdin
I promised myself
Kendime söz verdim

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com

Lady Gaga feat.Beyonce - Telephone (Türkçe Çevirisi)
[Lady Gaga]
Hello
Merhaba
Hello, baby; you called
Merhaba,bebeğim;aramışsın
I can't hear a thing
Hiçbir şey duyamıyorum
I have got no service in the club you say, say
Söylediğin klübün içinde servise sahip değilim
Wa-wa-what did you say?
Ne-ne-ne dedin sen?
Huh?; You're breaking up on me
Huh?;beni kırıyorsun
Sorry; I cannot hear you
Özür dilerim;duyamıyorum sesini
I'm kinda busy
Meşgul gibiyim
K-kinda busy
Meşgul gibiyim
K-kinda busy
Meşgul gibiyim
Sorry; I cannot hear you
Özür dilerim,sesini duyamıyorum
I'm kinda busy
Meşgul gibiyim

Just a second; it's my favorite song they're gonna play and I cannot text you with a drink in my hand, eh?
Sadece bir saniye;çalacak olan benim favori şarkım ve içkili kafamla sana mesaj yazamıyorum,eh?
You shoulda made some plans with me; you knew that I was free
Benimle birkaç plan yapmalısın;biliyorsun ben özgürüm
And now you won't stop calling me
Ve şimdi beni aramayı durdurmayacaksın
I'm kinda busy
Meşgul gibiyim

Stop callin', stop callin'; I don't wanna think anymore!; I left my head and my heart on the dance-floor
Aramayı durdur,aramayı durdur,hiçbir şey düşünmek istemiyorum,kafam ve kalbim dans pistinde kaldı
Stop callin'', stop callin; I don't wanna talk anymore!; I left my head and my heart on the dance-floor
Aramayı durdur,aramayı durdur,hiçbir şey düşünmek istemiyorum,kafam ve kalbim dans pistinde kaldı

Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Stop telephonin' me!
Bana telefon etmeyi durdur!
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
I'm busy!
Meşgulüm!
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Stop telephonin' me!
Bana telefon etmeyi durdur!
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh

Can call all you want but there's no one home and you're not gonna reach my telephone!
İstediğinde arayabiliyor musun ama evde kimse yok ve benim telefonuma ulaşmayacaksın!
'Cause I'm out in the club and I'm sippin' that bub' and you're not gonna reach my telephone
Klübün dışındayım ve içkimi yudumluyorum ve telefonuma ulaşmayacaksın

Call when you want but there's no one home
İstediğin zaman ara ama evde kimse yok
and you're not gonna reach my telephone
Ve telefuma ulaşmayacaksın
Out in the club and I'm sippin' that bub' and you're not gonna reach my telephone
Klübün dışındayım ve içkimi yudumluyorum ve telefonuma ulaşmayacaksın

[Beyonce]
Boy, the way you blowin' up my phone won't make me leave no faster, put my coat on faster, leave my girls no faster.
Adamım,telefonumu patlatmanın yolu,hızlı olmadan ayrılmak olmayacaktır,ceketimi daha hızlı koy,kızlarımdan daha hızlı ayrıl
I shoulda left my phone at home 'cause this is a disaster!
Telefonumu evde bırakmalıydım çünkü bu bir felaket!
Callin' like a collector
Bir tahsildar gibi arıyor
Sorry: I cannot answer!
Özür dilerim:cevap veremiyorum!

Not that I don't like you: I'm just at a party
Seni sevmiyor değilim;sadece bir partideyim
And I am sick and tired of my phone ri-ringing
Ve hastayım ve telefonumun çalmasından yoruldum
Sometimes I feel like I live in Grand Central Station
Bazen Grand Central Station'da yaşıyor gibi hissediyorum
Tonight I'm not takin no calls 'cause I'll be dancin'
Bu gece hiçbir çağrıya bakmıyorum çünkü dans ediyor olacağım
'Cause I'll be dancin'
Çünkü dans ediyor olacağım
'Cause I'll be dancin'
Çünkü dans ediyor olacağım
Tonight I'm not takin' no calls 'cause I'll be dancin!
Bu gece hiçbir çağrıya bakmıyorum çünkü dans ediyor olacağım

Stop callin', stop callin'; I don't wanna think anymore!; I got my head and my heart on the dance-floor
Aramayı durdur,aramayı durdur,hiçbir şey düşünmek istemiyorum,kafam ve kalbim dans pistinde kaldı
Stop callin', stop callin'; I don't wanna talk anymore!; I got my head and my heart on the dance-floor
Aramayı durdur,aramayı durdur,hiçbir şey düşünmek istemiyorum,kafam ve kalbim dans pistinde kaldı

Stop callin', stop callin'; I don't wanna think anymore!; I got my head and my heart on the dance-floor
Aramayı durdur,aramayı durdur,hiçbir şey düşünmek istemiyorum,kafam ve kalbim dans pistinde kaldı
Stop callin', stop callin'; I don't wanna talk anymore; I got my head and my heart on the dance-floor
Aramayı durdur,aramayı durdur,hiçbir şey düşünmek istemiyorum,kafam ve kalbim dans pistinde kaldı

Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Stop telephonin' me!
Bana telefon etmeyi durdur!
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
I'm busy!
Meşgulüm!
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Stop telephonin' me!
Bana telefon etmeyi durdur!
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh

Can call all you want but there's no one home and you're not gonna reach my telephone!
İstediğinde arayabiliyor musun ama evde kimse yok ve benim telefonuma ulaşmayacaksın!
'Cause I'm out in the club and I'm sippin' that bub' and you're not gonna reach my telephone
Klübün dışındayım ve içkimi yudumluyorum ve telefonuma ulaşmayacaksın
'Cause I'm out in the club and I'm sippin' that bub'
Çünkü klübün dışındayım ve içkimi yudumluyorum
And you're not gonna reach my telephone
Ve telefonuma ulaşmayacaksın

Call when you want, but there's no one home
İstediğin zaman ara,ama evde kimse yok
And you're not gonna reach my telephone!
Ve telefonuma ulaşmayacaksın!
'Cause I'm out in the club, and I'm sippin' that bub'
Çünkü klübün dışındayım,ve içkimi yudumluyorum
And you're not gonna reach my telephone, my telephone, mi-mi-mi, my telephone
Ve telefonuma ulaşmayacaksın,telefonuma,telefonuma
'Cause I'm out in the club and I'm sippin' that bub'
Çünkü klübün dışındayım ve içkimi yudumluyorum
And you're not gonna reach my telephone
Ve telefonuma ulaşmayacaksın
My telephone
Telefonum
Mi-mi-mi, my telephone
Benim-benim-benim,benim telefonum
'Cause I'm out in the club and I'm sippin that bub' and you're not gonna reach my telephone
Çünkü klübün dışındayım ve içkimi yudumluyorum ve telefonuma ulaşmayacaksın

We're sorry; the number you have reached is not in service at this time
Please check the number, or try your call again
Özür dileriz,şu anda aradığınız numara servis dışıdır,lütfen numarayı kontrol edin veya tekrar arayınız

Paylaş

Mika - Rain (Türkçe Çevirisi)
Is it really necessary
Bu gerçekten gerekli mi
Every single day
Her yalnız gün
You're making me more ordinary
Beni daha fazla sıradan yapıyorsun
In every possible way
Bütün olanaklı yollarda

This ordinary mind is broken
Bu sıradan akıl bozuldu
You did it and you don't even know
Yaptın onu ve sen bile bilmiyorsun
You're leaving me with words unspoken
Söylenmemiş sözlerle benden ayrılıyorsun
You better get back because I'm ready for
Daha iyi geri dönebilirsin çünkü bunun için hazırım

More than this whatever it is
Bundan daha fazlası her neyse
Baby, I hate days like this
Bebeğim,bu günlerden nefret ediyorum
Caught in a trap I can't look back
Bir tuzakta yakalandım arkama bakamıyorum
Baby, I hate days like this
Bebeğim,bu günlerden nefret ediyorum

When it rain and rain and rain and rain (x4)
Ne zaman yağmur yağarsa ve yağmur ve yağmur ve yağmur

More than this
Bundan daha fazlası
Baby, I hate days like
Bebeğim,nefret ediyorum günlerden

Is it really necessary
Bu gerçekten gerekli mi
Every single day
Her yalnız gün
You're making me more ordinary
Beni daha fazla sıradan yapıyorsun
In every possible way
Bütün olanaklı yollarda

This ordinary mind is broken
Bu sıradan akıl bozuldu
You did it and you don't even know
Yaptın onu ve sen bile bilmiyorsun
You're leaving me with words unspoken
Söylenmemiş sözlerle benden ayrılıyorsun
You better get back because I'm ready for
Daha iyi geri dönebilirsin çünkü bunun için hazırım

More than this whatever it is
Bundan daha fazlası her neyse
Baby, I hate days like this
Bebeğim,bu günlerden nefret ediyorum
Caught in a trap I can't look back
Bir tuzakta yakalandım arkama bakamıyorum
Baby, I hate days like this
Bebeğim,bu günlerden nefret ediyorum

When it rain and rain and rain and rain (x8)
Ne zaman yağmur yağarsa ve yağmur ve yağmur ve yağmur

More than this
Bundan fazlası
Baby, I hate days like this
Bebeğim,nefret ediyorum bu günlerden
More than this
Bundan daha fazlası
Baby I hate days like
Bebeğim,nefret ediyorum günlerden

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com

30 Kasım 2009 Pazartesi

Timbaland Ft. Justin Timberlake - Carry Out (Türkçe Çevirisi)
Eh eh eh
(…)

Baby, you’re lookin’ fire hot
Bebeğim, Ateş gibi sıcak görünüyorsun
I’ll have you open all night like an IHOP
Seni bütün gece açık tutacağım bir IHOP gibi
I take you home baby let you keep me company
Seni eve götüreceğim bebeğim bana eşlik etmene izin veriyorum
You gimme some of you, I give you some of me
Bana biraz senden ver, Ben de sana benden vereyim

You look good, baby must taste heavenly
Güzel görünüyorsun, bebeğim lezzetin harika olmalı
I’m pretty sure that you got your own recipe
Eminim ki kendine özel bir tarifin vardır
So pick it up, pick it up, yeah I like you
Öyleyse canlandır onu, canlandır onu, evet hoşlanıyorum senden
I just can’t get enough I got to drive through
Doyamıyorum , durmadan geçmem gerek

Cause is me, you, you, me, me, you all night
Sebep benim,sensin,sen,ben,ben,sen bütün gece
Have it your way, foreplay
Onu kendi tarzınla yap, ön sevişmeyi
Before I feed you appetite
Ben seni afiyetle beslemeden önce

Let me get my ticket baby, let me get it line
Biletimi almama izin ver bebeğim, bırak sıraya gireyim
I can tell the way you like it, baby, supersized
Hoşlandığın şekli söyleyebilirm, bebeğim, super büyük
Hold on, you got yours, let me get mine
Bekle, sen seninkileri aldın, bırak ben de benimkileri alayım
I ain’t leavin’ till they turn over the closed sign
Onlar kapalıyız levhasını asana kadar buradan ayrılmıyorum

Check it
Kontrol et

Take my order cause your body like a carry out
Emirlerimi al çünkü vücudun bunu gerçekleştirecekmiş gibi
Let me walk into your body until you gimme all
Vücudunun içine yürümeme izin ver sen bana tamamını verene kadar
Turn me on, my baby dont you cut me out
Baştan çıkar beni, bebeğim beni kesip atma
Turn me on, my baby dont you cut me out
Baştan çıkar beni, bebeğim beni kesip atma

Take my order cause your body like a carry out
Emirlerimi al çünkü vücudun bunu gerçekleştirecekmiş gibi
Let me walk into your body until this Light’s out
Vücudunun içine yürümeme izin ver bu ışıklar yanana kadar
Turn me on, my baby dont you cut me out
Baştan çıkar beni, bebeğim beni kesip atma
Turn me on, my baby dont you cut me out
Baştan çıkar beni, bebeğim beni kesip atma

Number one, I take you to the number tree
Bir numara, Seni üç numaraya götüreceğim
That’s a whole out of you and a side of me
Bu sen ve benim bir tarafımın tamamı
Now is a fool of myself to want you follow me
Şimdi ise budala bir tarafım beni takip etmeni istiyor
And if its room for dessert then I want a piece
Ve eğer bu oda tatlı içinse ben bir parça istiyorum
Baby get my order right, no errors
Bebeğim emirlerimi doğru uygula, hatalar yok
I’m (…) you on the right areas
Seni ... doğru yerde
I can feed you, you can feed me
Seni besleyebilirim, sen de beni besleyebilirsin
Girl, to live with that to me, come see me Kızım, benimle bunu yaşamak için, gel gör beni

Cause is me, you, you, me, me, you all night
Sebep benim,sensin,sen,ben,ben,sen bütün gece
Had the job, way, foreplay
İşi aldın, yolunla , ön sevişme
Before I feed you appetite
Seni arzuyla beslemeden önce
Do you like it well done, cause I do it well
Hoşlandınmı, başarılı, çünkü ben daha iyisini yaparım
Cause I’m well seasoned if you couldn’t tell
Çünkü ben deneyimliyim eğer söyleyemezsen
Now let me walk into your body until you hear me out
Şimdi vücudunun içine yürümeme izin ver beni duyana kadar
And turn me on, my baby, dont you cut me out
Ve baştan çıkar beni bebeğim, kesip atma beni

Say
Söyle

Take my order cause your body like a carry out
Emirlerimi al çünkü vücudun bunu gerçekleştirecekmiş gibi
Let me walk into your body until you gimme all
Vücudunun içine yürümeme izin ver sen bana tamamını verene kadar
Turn me on, my baby dont you cut me out
Baştan çıkar beni, bebeğim beni kesip atma
Turn me on, my baby dont you cut me out
Baştan çıkar beni, bebeğim beni kesip atma

Take my order cause your body like a carry out
Emirlerimi al çünkü vücudun bunu gerçekleştirecekmiş gibi
Let me walk into your body until this Light’s out
Vücudunun içine yürümeme izin ver bu ışıklar yanana kadar
Turn me on, my baby dont you cut me out
Baştan çıkar beni, bebeğim beni kesip atma
Turn me on, my baby dont you cut me out
Baştan çıkar beni, bebeğim beni kesip atma

What’s your name?
Adın ne?
What’s your number?
Numaran ne?
I’m glad I came
Geldiğime sevindim
Can you take my order?
Emirlerime uyabilir misin?
What’s your name?
Adın ne?
Girl, what’s your number?
Kızım, numaran ne?
I’m glad I came
Geldiğime sevindim
Can you take my order?
Emirlerime uyabilir misin?

Come over here (what’s your name?)
Buraya gel (adın en senin?)
Come closer (what’s your number?)
Yakınlaş (numaran ne?)
I’m over here (I’m glad I came)
Ben buradayım (geldiğim için mutluyum)
A little closer (can you take my order?)
Biraz daha yakında (emirlerime uyabilir misin?) [x2]

Take my order cause your body like a carry out
Emirlerimi al çünkü vücudun bunu gerçekleştirecekmiş gibi
Let me walk into your body until you gimme all
Vücudunun içine yürümeme izin ver sen bana tamamını verene kadar
Turn me on, my baby dont you cut me out
Baştan çıkar beni, bebeğim beni kesip atma
Turn me on, my baby dont you cut me out
Baştan çıkar beni, bebeğim beni kesip atma

Take my order cause your body like a carry out
Emirlerimi al çünkü vücudun bunu gerçekleştirecekmiş gibi
Let me walk into your body until this Light’s out
Vücudunun içine yürümeme izin ver bu ışıklar yanana kadar
Turn me on, my baby dont you cut me out
Baştan çıkar beni, bebeğim beni kesip atma
Turn me on, my baby dont you cut me out
Baştan çıkar beni, bebeğim beni kesip atma [x2]

Dont you cut me out!
Beni kesip atma!

Şarkı sözü kaynak
: www.directlyrics.com