26 Aralık 2009 Cumartesi

The Saturdays - Ego (Türkçe Çevirisi)We used to go together.
Birbirimize alıştık.
Lookin after each other.
Birbirimizle ilgileniyoruz.
I thought that you were better,
Düşünüyorum ki daha iyiydin.
Look at you.
Sana bakıyorum.

(Look at you x3)
(Sana bakıyorum x3)

You used to be so layed back.
Dinlenmeye çok alıştın.
You always kept it so cool, (cool cool cool)
Sakinliğini koruyorsun her zaman (sakin,sakin,sakin)
I loved you cos of all that, thats the truth.
Bütün bu nedenlerden dolayı seni seviyordum,bu gerçek

(That's the truth x3)
(Bu gerçek x3)

I don't think you know where your head is,
Kafanın neresinden düşünüyorsun bir düşüncem yok,
I was always there to help you break the fall.
Düşmeni durdurmak için her zaman yardım ettim

And now you wanna pretend that you a superstar,
Ve şimdi sen bir süperstar gibi olmak istiyorsun
And now you wanna us to end, whats takin you this far.
Ve şimdi bizi bitirmek istiyorsun,senin uzağa götüren nedir
Don't tell me that your done as far as we go,
Bizi birbirimizden uzaklaştıran nedenleri anlatma
you need to have a sit down with your Ego
Egonla oturmaya ihtiyacın var

(Ego)

When everyone's gone and you all by yourself,
Herkes gittiğinde ve kendi başına kaldığın zaman
You know that you gonna come to me for help.
Bana yardım etmek için geleceğini biliyorsun

Don't tell me that its time for going solo you need to knock some sense into your ego
Kendi başına gittiğin zamanı anlatma bana,senin ihtiyacın egonun içindeki hislere vurmak

(Ego x4)

You act like you're on fire.
Hareketlerin,ateşin üzerideymiş gibi
Living your delusion.
Hayalinde yaşıyorsun
You just need you to take you higher.
Senin ihtiyacın olan sadece yükseğe ulaşmak
Off you go.
Gidişinin dışında

(Off you go x3)
(Gidişinin dışında x3)

You can make the call when you're ready,
Hazır olduğunda çağırabilirsin
I will not be there to help you break the fall.
Düşmeni durdurmak için yardım edemeyeceğim

And now you wanna pretend that you a superstar,
Ve şimdi sen bir süperstar gibi olmak istiyorsun
And now you wanna us to end, whats takin you this far.
Ve şimdi bizi bitirmek istiyorsun,senin uzağa götüren nedir
Don't tell me that your done as far as we go,
Bizi birbirimizden uzaklaştıran nedenleri anlatma
you need to have a sit down with your Ego
Egonla oturmaya ihtiyacın var

(Ego)

When everyone's gone and you all by yourself,
Herkes gittiğinde ve kendi başına kaldığın zaman
You know that you gonna come to me for help.
Bana yardım etmek için geleceğini biliyorsun
Don't tell me that its time for going solo you need to knock some sense into your ego
Kendi başına gittiğin zamanı anlatma bana,senin ihtiyacın egonun içindeki hislere vurmak

(Ego x4)

And when it's time for yu to come back down to.
Ve senin için gelmekten vazgeçtiğin zaman
Where you started, but we parted.
Nerede başladın,ama biz ayrıldık
I think you'll find that it is very hard to face.
Düşünüyorum ki sana karşı gelmenin çok zor olduğunu bulacaksın
Reality's a simple thing.
Gerçeklik basit bir şeydir.

And now you wanna pretend that you a superstar,
Ve şimdi sen bir süperstar gibi olmak istiyorsun
And now you wanna us to end, whats takin you this far.
Ve şimdi bizi bitirmek istiyorsun,senin uzağa götüren nedir
Don't tell me that your done as far as we go,
Bizi birbirimizden uzaklaştıran nedenleri anlatma
you need to have a sit down with your Ego
Egonla oturmaya ihtiyacın var

(Ego)

When everyone's gone and you all by yourself,
Herkes gittiğinde ve kendi başına kaldığın zaman
You know that you gonna come to me for help.
Bana yardım etmek için geleceğini biliyorsun
Don't tell me that its time for going solo you need to knock some sense into your ego
Kendi başına gittiğin zamanı anlatma bana,senin ihtiyacın egonun içindeki hislere vurmak

(Ego x4)

Şarkı sözü kaynağı:www.elyricsworld.com

24 Aralık 2009 Perşembe

Chris Brown - Wait (Türkçe Çevirisi)
Zone 4
Bölge 4
yeah
evet
Lets go
Hadi

I be swimming in women
Kadının içinde yüzüyor olurum
and I be diggin and living
Ve kazar ve yaşarım
and I be whippin out whips that ya neva seen now,
ve şimdiye kadar görmediğin gibi kırbaçla döverim
well the quip is just whip it
peki şaka yaparcasına döv onu sadece
and make it pur like a kitten
ve bir kedi yavrusu gibi mırlamasını sağla
and imma have you a-d-d-i-c-c-t-ted to me now
ve şimdi bana bağlanmanı sağlayacağım
and all the fast girls wanna get money
ve bütün hızlı kızlar para almak istiyorlar
baby girl you aint getting nuthin from me
bebeğim benden hiçbir şey alamayacaksın
all you get is this (d***) tüm alacağın bu (s**)
make ya bounce like a bunny
tavşan gibi zıplatacağım
come on
haydi
Tr, Tr, Tr, Trix are for kids
Tr,Tr,Tr çocuklar için Trix
But ya feel it in your ribs
Onu kaburganda hissedeceksin
like
gibi

wait (wait a minute mother f*****)
bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait ((wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait (wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait (wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait
bekle bekle bekle
(breezy)
(havalı)

girl i wanna make ya sing like opera
kızım sana opera gibi söyletmek istiyorum
gotta cold? here tha dose. Ima ya doctor
üsüdün mü?bu doz burada, ben senin doktorunum
pink house like a copper
pembe ev bakır gibi
Helicopta Choppa
Helikopter bakırı
lion king in that thing, mufasa
bu şey aslan kral, mufasa
(oops)
Ima break you off just a bigger bit of me
Seni kıracağım benden biraz daha büyük
you may wanna take a bite right outta me
benim dışımdan biraz ısırmak istiyor olmalısın
girl i think your ready
kızım bence sen hazırsın
oh damn
oh kahretsin
you want me to do something
birşey yapmamı istiyorsun
yes maam
evet madam
i just wanna get a little give a little take a little make a little love all over my place
sadece biraz almak istiyorum biraz vermek biraz almak biraz aşk yapmak bütün mekanımda
baby girl you got a bottom
bebeğim dipten aldın
i can spot it from a mile & i be wildin out then i pass you off to Trey.
bir mil öteden görebilirim ve vahşileşirim sonra üçlüye geçiririm seni
girl i'm right in front of you
kızım tam karşındayım
wanna be right up under you
tam altında olmak istiyorum
kissin under your belly button for about a month or two
bir ya da iki ay boyunca göbek deliğinin altını öpmek istiyorum
you gonna love it when i look in your eyes
gözlerinin içine baktığımda bunu seveceksin
im hitting highh now
yükseğe vuruyorum şimdi

I be swimming in women
Kadının içinde yüzüyor olurum
and I be diggin and living
Ve kazar ve yaşarım
and I be whippin out whips that ya neva seen now,
ve şimdiye kadar görmediğin gibi kırbaçla döverim
well the quip is just whip it
peki şaka yaparcasına döv onu sadece
and make it pur like a kitten
ve bir kedi yavrusu gibi mırlamasını sağla
and imma have you a-d-d-i-c-c-t-ted to me now
ve şimdi bana bağlanmanı sağlayacağım
and all the fast girls wanna get money
ve bütün hızlı kızlar para almak istiyorlar
baby girl you aint getting nuthin from me
bebeğim benden hiçbir şey alamayacaksın
all you get is this (d***) tüm alacağın bu (s**)
make ya bounce like a bunny
tavşan gibi zıplatacağım
come on
haydi
Tr, Tr, Tr, Trix are for kids
Tr,Tr,Tr çocuklar için Trix
But ya feel it in your ribs
Onu kaburganda hissedeceksin
like
gibi

wait (wait a minute mother f*****)
bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait ((wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait (wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait (wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait
bekle bekle bekle

(Trey)
(Üçlü)

girl i like your face down with your a** up
kızım *** havadayken yüzünü düşürmeni seviyorum
do the most get ghost'd like casper
en iyi hayaleti al casper iyi olurdu
beat it like a boxer
boksör gibi vur ona
eat it like a lobster
bir ıstakoz gibi ye onu
tell me your desires
bana arzularını söyle
get you higher than a roster
listenin en üst sırasını al
i got something special for you when i get you home
senin için özel bir şeyim var seni eve götürdüğümde
you should let me drive girl the rides really long
sürmeme izin vermelisin kızım yol uzun
if you wanna ride ride ride you can
eğer sürmek istersen sürebilirsin
you just gotta lie lie to your man
sadece erkeğine yaslanmalısın

i just wanna get a little give a little take a litte make a little love all over my crib
sadece biraz almak istiyorum biraz vermek biraz almak biraz aşk yapmak bütün mekanımda
girl if you can take a lot of make a lot of sounds
kızım eğer çok alabilirsen çok ses çıkar
ima take your body down and ill pass you on to chris
vücudunu indireceğim ve seni Chris'in üstünden geçireceğim
(oops)

girl im right in front of you
kızım tam karşındayım
tell me what you wanna do
söyle ne yapmak istediğini
i just want your body with my body right up under you
vücudumu vüducunun altına almak istiyorum
you turning me on like a keri hilson song
beni bir keri hilson şarkısı gibi tahrik ediyorsun
and i wanna get you gone right now
ve şimdi seni götürmek istiyorum
let me knock you down
bırak seni yere sereyim

wait a minute mother f***** bekle bir dakika anne s*****
wait wait wait wait
bekle bekle bekle bekle
wait a minute mother f***** bekle bir dakika anne s*****
wait wait wait wait
bekle bekle bekle bekle
wait a minute mother f***** bekle bir dakika anne s*****
wait wait wait wait
bekle bekle bekle bekle
wait a minute mother f***** bekle bir dakika anne s*****
wait wait wait wait
bekle bekle bekle bekle

i'm in that mocialaco
bu mocialacodaym
riding through chicago
Chicago ya sürüyorum
and its 12:00, 12:00 in my mofato
ve saat 12:00, 12:00 benim mofatomda
yeah i know, Me & C.B is like back to back diablos drop the top
evet biliyorum,en ve C.B diablolara geriye dönüp en tepeye düşürür
put on ya goggles
onu google a koy
swim in the mike phelps
mike phelps in içinde yüz
under my gucci belt
gucci kemerimin altında
i said swim
yüz dedim
not unstrap my gucci belt
gucci kemerimi çıkar demedim
more shoppers than johnny depp in that mosso
bu mosso da johnny depp ten daha akışverişçi
so many game imposters
çok fazla dolandırma oyunu
riding ram in the boxsters
boxters ta koç sürüyor
i'm in the deville
ben deville deyim
sippin on bell with damn vodka
zil üstünde vodkayı yudumluyorum
so many tricks
bir çok numara
hit em in a little bit cant grab -- split
vur onları birazcık tutup ayıramazsın
i aint no chicken ish
ben piliç değilim
never been no trickin ish
asla hile yapmam
if i buy a bottle
eğer bir şişe alırsam
she a model when she lickin it
o bir model onu yaladığında
if im going down im eating it like ?
eğer aşağı inersem onu ne gibi yerim?
knocking on my dressing room
oyunma odamın kapısınu vuruyor
just to get flick with Chris
Chris'in onu şaklatması için
she spillin my chris
o chrisime dökülüyor
freakin on my fresh fit
lanet olsaı taze krizimde
curve
kavis
thats when get on to the next two
bu sonraki ikiye geçişte

I be swimming in women
Kadının içinde yüzüyor olurum
and I be diggin and living
Ve kazar ve yaşarım
and I be whippin out whips that ya neva seen now,
ve şimdiye kadar görmediğin gibi kırbaçla döverim
well the quip is just whip it
peki şaka yaparcasına döv onu sadece
and make it pur like a kitten
ve bir kedi yavrusu gibi mırlamasını sağla
and imma have you a-d-d-i-c-c-t-ted to me now
ve şimdi bana bağlanmanı sağlayacağım
and all the fast girls wanna get money
ve bütün hızlı kızlar para almak istiyorlar
baby girl you aint getting nuthin from me
bebeğim benden hiçbir şey alamayacaksın
all you get is this (d***) tüm alacağın bu (s**)
make ya bounce like a bunny
tavşan gibi zıplatacağım
come on
haydi
Tr, Tr, Tr, Trix are for kids
Tr,Tr,Tr çocuklar için Trix
But ya feel it in your ribs
Onu kaburganda hissedeceksin
like
gibi

wait (wait a minute mother f*****)
bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait ((wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait (wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait wait (wait a minute mother f*****)
bekle bekle bekle bekle ( bir dakika bekle anne s*****)
wait wait wait
bekle bekle bekle
Şarkı sözü kaynak : www.metrolyrics.com

Rihanna feat Will.i.am - Photographs (Türkçe Çevirisi)

[Rihanna:]
Here’s a little story I’ve gotta tell
Burada anlatacağım küçük bir hikaye
Bout this boy I know so well
Bu oğlan hakkındakileri iyi biliyorum
Back in the day was cool and all
Geçmiş soğuktu ve hepsi
Fell in love, I fell in love
Aşık hissediyorudu,ben aşıktım
Thought he was the one for me
Düşüncem o benim için tekti
Other boys I could not see
Diğer çocukları görmüyordum
And look what happened to our love
Ve aşkımıza ne oldu
I’m like how could it be?
Ben nasıl olabilirdim?
It should have been me and you
Ben ve sen olmuş olmalıydık
It could have been you and me
Ben ve sen olabilirdik
Boy you broke my hear and now I’m standing here
Çocuk benim duymamı engelledin ve burada bekliyorum
It should have been me and you
Ben ve sen olmuş olmalıydık
It could have been you and me
Ben ve sen olabilirdik
Now I look at all these photographs
Şimdi bu fotoğraflara bakıyorum

All I’ve got, all I’ve got
Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes
All I’ve got are these photographs
Sahip olduğum bu fotoğraflar
All I’ve got, all I’ve got
Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes
All I’ve got is nothing without you
Sahip olduklarım sensiz bir hiçler
You, you,
Sen,sen
Got nothing without you
Sensiz bir hiç
You, you
Sen,sen
Got nothing without you
Sensiz bir hiç

Now baby it’s killing me
Şimdi bebeğim beni öldürüyorsun
I’m saying it’s killing me
Beni öldürmeni söylüyorum
The fact that you went around
Bu durumda ben etrafında dolaştım
Baby I’m falling down
Bebeğim düşüyorum
I need me a remedy
Bir çareye ihtiyacım var
Been looking for remedies
Çarelere bakıyorum
I need you to be around
Etrafında dolaşmaya ihtiyacım var
And baby I’m hurting now
Ve bebeğim acıtıyorsun şimdi
I know you’re a better man
Daha iyi bir adam olduğunu biliyorum
(When I was your girl)
(Ben senin kızınken)
This land is a better land
Bu yer daha iyi bir yerdi
(When you’re in my world)
(Sen benim dünyamdayken)
Today will be better babe
Bugün daha iyi olabilecektik
If it were like yesterday
Eğer dün gibi olsaydı
So happy and lovely hey hey heeeeyyyyy
Yani mutlu ve hoş hey hey heyyyyy

All I’ve got are these photographs
Bu fotoğrafta sahip olduklarım
I remember when I used to make you laugh
Hatırlıyorum ne zaman sana gülsem
I don’t wanna be stuck in the past
Geçmişe sıkışmış olmayı istemiyorum
But you’re all that I have that I had
Ama benim sahip olduğım her şey sendin
And I don’t wanna lose what we built this far
Ve uzaklarda inşa ettiğiklerimizi kaybetmek istemiyorum
This is me and you, you’re my superstar
Bu sen ve ben,sen benim süperstarımsın
I’d give anything, baby here’s my heart
Hiçbir şeyi veremedim,bebeğim kalbimdesin
My heart, my heart…
Kalbimde,kalbimde...

[Will.I.Am:]
My heart don’t stop, my heart be beating over
Kalbim durmuyor,kalbim üstesinden gelemiyor
My loving never stop, even though that it’s over
Aşkım hiç durmaz,bittiği halde
Girl I’ve been reminiscing when I play that Casanova
Ne zaman Casanova oynasam geçmişi anıyorum kızım
Way back when we was kissing on your grand momma’s sofa
Çok eskiden senin büyükannenin koltuğunda öpüşürken
Girl I got this lovey dovey in my photo album
Kızım aşkımıza ait foto albümüne sahibim
I got them pictures back when I was rocking Calvin… Klein
Ne zaman Calvin Klein'i sallasam o fotoğrafları geri alıyorum
You had your Guess jeans on looking sexy, oh no
Guess jeaninle çok seksi gözüküyordun,oh hayır
Girl why could it not be the one?
Kızım neden benim değilsin?

(Rihanna)
Why, Why, Whhhyyyy
Neden,neden,nedeeennn
Why couldn't I be the one
Neden benim değilsin
Why, Why, Whhhyyyy
Neden,neden,nedeeennn
[Will.I.Am:]
Why couldn't you be the one
Neden benim değilsin
Why, Why, Whhhyyyy
Neden,neden,nedeeennn
[Rhianna:]
Why couldn't you be the one
Neden benim değilsin
Why, Why, Whhhyyyy
Neden,neden,nedeennn


All I’ve got, all I’ve got
Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes
Is nothing without you
Sensiz bir hiç mi
All I’ve got, all I’ve got
Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes
Is nothing without you
Sensiz bir hiç mi
You, you,
Sen,sen
Is nothing without you
Sensiz bir hiç mi
You, you
Sen,sen
Is nothing without you
Sensiz bir hiç mi
All I've got, is nothing without...
Sahip olduğum herkes,sensiz bir hiç...

All I've got are these photographs...
Bütün sahip olduklarım bu fotoğraflar...

All I’ve got are these photographs
Bütün sahip olduklarım bu fotoğraflar


Şarkı sözü kaynağı
:www.elyricsworld.com

23 Aralık 2009 Çarşamba

Jordin Sparks - Postcard (Türkçe Çevirisi)
It's pouring outside, and my roof is leaking
Dışarıda şakır şakır yağmur yağıyor, ve çatım sızdırıyor
I just let the raindrops bleed out the ink from my notebook sheets, and
Yağmur damlalarının not defterimin sayfasındaki mürekkepleri akıtmasına izin verdim
Today's a Thursday, and then it's three days late
Bugün Perşembe, ve üç gün geçti
I marked on the calendar, and circled today's date
Takvimi işaretledim, ve bugünü yuvarlak içine aldım
This is the last straw, this isn't life here
Bu en son değersiz şey, burada yaşam yok
I'm packing my dreams up, and leaving my nightmares
Hayallerimi paketliyorum, ve kabuslarımı terkediyorum

And they save the west til you feel the sunset
Ve sen günbatımını hissedene kadar batıyı koruyorlar
And there you'll become a star
Ve sen orada bir yıldıza dönüşeceksin
So I traded my skinny jeans for dreams and limousines
O yüzden dar kotlarımı hayallerim ve limuzin için takas ettim
And I'm gone
Ve gittim

I'll send you a postcard, saying I'm alright (alright)
Sana bir kartpostal göndereceğim, Ben iyiyim diyen (iyiyim)
On the back, that I'm in love with life
Sırt üstü yatıyorum, hayata aşığım
I'll send you a postcard, and sign my name in the stars
Sana bir kartpostal göndereceğim, ve yıldızlardan adımı işaretleyeceğim
My radio's turned up, a full tank in my car
Radyom kapalı, arabamda full benzin
And I promise we'll be together
Ve söz veriyorum beraber olacağız
I'll never say never, I'll always remember goodbye
Asla asla demeyeceğim, hoşçakalı herzaman hatırlayacağım
'Cause I gotta go
Çünkü gitmem gerek
I'll send you a postcard
Sana bir kartpostal göndereceğim

Smashing on the gas, 95 on the highway
Gaza yüklendim, 95 basıyorum anayolda
Got about a thousand more miles to go, I might make it by Friday
Binlerce mil daha varmış gibi gidilecek, Cuma'ya kadar yetişmeliyim
The road's never ending, I never slow pace, and
Yol asla bitmeyecek, asla hızımı yavaşlatmam, ve
The choice is now all mine, for my destination Şimdi bütün seçim benim, durağım için
They ask why I'm rushing, my dreams are waiting
Neden acele ettiğimi soruyorlar, hayallerim bekliyor
So fasten your seatbelt, 'cause I'm gonna make it
O yüzden kemerlerinizi bağlayın, çünkü yetişeceğim

And they save the west til you feel the sunset
Ve sen günbatımını hissedene kadar batıyı koruyorlar
And there you'll become a star
Ve sen orada bir yıldıza dönüşeceksin
So I traded my skinny jeans for dreams and limousines
O yüzden dar kotlarımı hayallerim ve limuzin için takas ettim
And I'm gone
Ve gittim

I'll send you a postcard, saying I'm alright (alright)
Sana bir kartpostal göndereceğim, Ben iyiyim diyen (iyiyim)
On the back, that I'm in love with life
Sırt üstü yatıyorum, hayata aşığım
I'll send you a postcard, and sign my name in the stars
Sana bir kartpostal göndereceğim, ve yıldızlardan adımı işaretleyeceğim
My radio's turned up, a full tank in my car
Radyom kapalı, arabamda full benzin
And I promise we'll be together
Ve söz veriyorum beraber olacağız
I'll never say never, I'll always remember goodbye
Asla asla demeyeceğim, hoşçakalı herzaman hatırlayacağım
'Cause I gotta go
Çünkü gitmem gerek
I'll send you a postcard
Sana bir kartpostal göndereceğim
I'll send you a postcard
Sana bir kartpostal göndereceğim

To whom it may concern, whoever this gets to
Kime şikayet edebilir, bu her kimse
There's no looking back, I took off my rearview
Geriye bakmak yok, Dikiz aynamı çıkarttım
Got my hopes on the passenger side
Hayallerimi yolcu koltuğuna oturttum
There's only room for two
Sadece tek bir oda var iki kişilik
And I'll...
Ve yapacağım...

I'll send you a postcard, saying I'm alright (alright)
Sana bir kartpostal göndereceğim, Ben iyiyim diyen (iyiyim)
On the back, that I'm in love with life
Sırt üstü yatıyorum, hayata aşığım
I'll send you a postcard, and sign my name in the stars
Sana bir kartpostal göndereceğim, ve yıldızlardan adımı işaretleyeceğim
My radio's turned up, a full tank in my car
Radyom kapalı, arabamda full benzin
And I promise we'll be together
Ve söz veriyorum beraber olacağız
I'll never say never, I'll always remember goodbye
Asla asla demeyeceğim, hoşçakalı herzaman hatırlayacağım
'Cause I gotta go
Çünkü gitmem gerek
I'll send you a postcard
Sana bir kartpostal göndereceğimŞarkı sözü kaynak : www.musicsonglyrics.com

Cheryl Cole feat. will.i.am - Three Words (Türkçe Çevirisi)


I met a guy at the club,
Klüpte bir adamla tanıştım,
I let him know i'm in love,
Aşık olmasına izin verdim,

I met a girl at the bar,
Bir kızla tanıştım barda,
I let her know who you are.
Kim olduğumu bilmesine izin verdim.

I told her you are the love of my life and,
Hayatımın aşkını onunla konuştum ve,
one day your gonna be my wife.
Bir gün benim eşim olacak.
and we are gonna have some babies together.
Ve bizim beraber çocuklarımız olacak.

I told him you are the man of my dreams,
Hayallerimdeki adamı konuştum onunla,
you saved me from drowning in the streams
Beni nehirde boğulmaktan kurtardın
and i know were really gonna last forever. (and ever)
Ve sonsuza kadar olacağını gerçekten biliyorum.(ve her zaman)

It was those 3 words that saved my life.
Hayatımı kurtaran o 3 kelimeydi.
It wasnt complicated, wasn't pre-meditated.
Karmaşık değildi,önceden tasarlanmış değildi.
It wasn't under-rated, boy i'm so glad you stayed and..
Küçümsenmemişti,adamım kaldığından dolayı çok mutluyum ve...

it was those 3 words that saved my life.
Hayatımı kurtaran o 3 kelimeydi.
It wasnt complicated, wasn't pre-meditated.
Karmaşık değildi,önceden tasarlanmış değildi.
to you I'm dedicated.
Sana adanmışım.
lets go ahead and say it...
Haydi gidelim ileriye ve söyle onu...

I love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
you are the love of my life. (my life)
Sen benim hayatımdaki aşksın.(hayatım)

I love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
you are the love of my life. (my life)
Sen benim hayatımdaki aşksın.(hayatım)

You know your holdin' my heart,
Kalbimi tutuğunu biliyorsun,
can't nothing tear us apart.
Hiçbir şey bizi ayıramaz.

You know i'm so in love with you,
Seni çok sevdiğimi biliyorsun,
can't nothing tear us apart. (OH)
Hiçbir şey bizi ayıramaz.

i said I-L-O-V-E-Y-O-U i'm so into you girl,
S-E-N-İ S-E-V-İ-Y-O-R-U-M dedim,sana doğru kızım,

I said M-E-T-O-O,
B-E-N D-E S-E-N-İ dedim,
its obvious i'm so into you boy,
Bu apaçık belli,sana doğru adamım,
so why don't we, (we)
O zaman neden biz değiliz (biz)
hold (hold) on (on) for the (love).
Dayan (dayan) (aşk) için

through the ups and downs.
Yukarıya ve aşağıya doğru
Never let go.
Gitmesine izin verme.
holdin' on forever never let go.
Sonsuza kadar gitmene izin verme.
and im so into it..
Ve ona doğru gidiyorum...

there are 3 words that saved my life.
Bu 3 kelime hayatımı kurtardı.
It wasnt complicated, It wasnt complicated, It wasnt complicated, It wasnt
complicated
Karmaşık değildi,karmaşık değildi,karmaşık değildi,karmaşık değildi,

baby its 3 words that saved my life...
Bebeğim bu 3 kelime bizim hayatımızı kurtardı...

I love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
you are the love of my life. (my life)
Sen benim hayatımdaki aşksın.(hayatım)

I love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
i love you...
Seni seviyorum...
you are the love of my life. (my life)
Sen benim hayatımdaki aşksın.(hayatım)

Şarkı sözü kaynağı:www.elyricsworld.com

Keri Hilson feat.Akon - Change Me (Türkçe Çevirisi)
Oh, yeah
Oh,evet
You know that I love you (x2)
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I love you
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I need you
Sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun
You're my air, I breathe you
Sen benim havamsın,seni koklarım
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun?
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim

You know I, I had my, my life straight
Dümdüz bir hayatım olduğunu biliyorsun
You said you could handle it
Üstesinden gelebileceğimi söylemiştin
But you lied cause you tried
Ama yalan söyledin çünkü denedin
To change me, move me, oh
Beni değiştirmeye,teklif ettin,oh
Everything you loved before,
Senin daha önceden sevdiğin her şey,
You don’t love no more
Daha fazla sevmiyorsun
Everything I did with you,
Seninle yaptığım her şeyin,
You don’t want no more
Daha fazlasını istemiyorsun
Maybe I’m not that kind of girl you’ve been lookin’ for
Belki senin aradığın çeşitteki kızlardan değilim
But you agreed, so how can you not see?
Ama kabul ettin,bu yüzden nasıl göremezsin?

You know that I love you (x2)
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I love you
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I need you
Sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun
You're my air, I breathe you
Sen benim havamsın,seni koklarım
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun?
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim

Why must I, decide on,
Neden ben karar vermeliyim
Whether I love you or the world
Seni veya dünyayı sevdiğimi
You met me, and fell deeply
Sen benimle tanıştın,ve içten devirdin
In love with me so what is the problem now?
Bana aşıksa yani şimdi buradaki problem ne?
Everything you loved before,
Senin daha önceden sevdiğin her şey,
You don’t love no more
Daha fazla sevmiyorsun
Everything I did for you, you don’t want no more
Seninle yaptığım her şeyin,daha fazlasını istemiyorsun
Well maybe I’m not quite the man you've been lookin’ for
Peki belki senin aradığın çeşitteki kızlardan değilim
Would you agree?
Kabul etmeyi istedin mi?
So how can you not see?
Bunu nasıl göremezsin?

You know that I love you (x2)
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I love you
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I need you
Sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun
You're my air, I breathe you
Sen benim havamsın,seni koklarım
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun?
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim

Why would you wanna change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun?
Arrange me, is that what you call love?
Düzelt beni,bu aşka davet edecek mi seni?
Maybe you need somebody different
Belki farklı kimselere ihtiyaç duyuyorsun
Somebody who fits you like a glove
Seni bir eldiven gibi uyduran birisi
But don't change, everything that you love
Ama değişme,aşık olduğun her şey
About me when you know that i love you
Seni sevdiğimi bildiğin zaman benim hakkımda

You know that I love you (x2)
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I love you
Seni sevdiğimi biliyorsun
You know that I need you
Sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun
You're my air, I breathe you
Sen benim havamsın,seni koklarım
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun?
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
So don’t try to change me
Yani beni değiştirmeyi deneme
Why would you change me?
Neden beni değiştirmek istiyorsun
Baby I will let you go
Bebeğim gitmene izin vereceğim


Şarkı sözü kaynağı:www.elyricsworld.com