1 Mayıs 2010 Cumartesi

Ciara ft. Ludacris - Ride (Türkçe Çevirisi)
Dinle:


Ciara
Uh-huh

[Intro]

Catch me in the mall
Alışveriş merkezinde yakala beni
You know I buy it out.
Satın aldığımı biliyorsun.
G5 planes, yeah I fly it out.
G5 uçakları,evet fırlayıp çıkıyorum
Nig** in the back look like lex
Zenci arkadan kanun gibi duruyor
In them 28's and
28'inin içinde ve
Oh you can't get her if
Ona sahip olamazsan
Ain't got plenty cake.
Bol pastaya sahip olamazsın
ATL Gerogia..bootys
ATL Gerogia..kalçalar
Look like this size
Tıpkı bu ölçüde
23 waist, pretty face
Bel 23,sevimli yüz
Thick thighs.
Kalın şeyler

[Ciara]

I can do it big
Onu büyütebilirim
I can do it long
Onu uzatabilirim
I can do whenever or however
Her zaman veya her nasılsa yapabilirim
You want
İstiyorsun

I can do it up and down
Yukarı ve aşağı yapabilirim
I can do it circles
Çemberler yapabilirim
To him I'm a gymnist
Onun için ben bir jimnastikçiyim
This ring is my circus
Bu yüzük benim sirkim

I market it so good
Onu çok iyi satabilirim
They can't wait to try I I I I
Onlar beni bekleyemez
Me e e a a
Beniii
I work it so good
Çok iyi çalışırım
Man, these nig**s
Adamım,onlar zenci
Tryna buy I I I I me
Alması için deniyorum

They love they way I ride it (x3)
Onlar benim sürdüğüm yolu seviyorlar (x3)
They love the way I ride the beat
Onlar benim atışı sürdüğüm yolu seviyorlar
How I ride the beat, I ride it
Atışımı nasıl sürüyorum,onu sürüyorum

They love they way I ride it (x3)
Onlar benim sürdüğüm yolu seviyorlar (x3)
They love the way I ride the beat
Onlar benim atışı sürdüğüm yolu seviyorlar
Like a motherfu**g freak
Aşağılık bir kaçık gibi

And I won't stop, don't stop.
Ve duramayacağım,duramıyorum.
Get it! Get it!
Anla!Anla!
Imma pitch down the middle
Aşama ortalamasının aşağısındayım
Baby hit it! hit it!
Bebeğim vur!vur!

I do it to him like its mmm mmm good
Onu sevebilmesi için yapıyorum hmm bunlar güzel
Handle my business, like a big girl should
İşimi idare et,büyük bir kız gibi olmalı

1 o'clock, 2 o'clock
Saat 1,saat 2
2 o'clock, 4....
Saat 2,4...
5 o'clock, 6 o'clock
Saat 5,saat 6
Baby give me more.
Bebeğim daha fazlasını ver

Pick me up, pick me up.
Hızlandır beni,hızlandır beni.
You are my Ducati, I'm all up your frame
Benim Ducati'msin,sürekli senin çerçevendeyim
Baby say my name.
Bebeğim ismimi söyle
Show you how get ummm,
Nasıl umm yaptığını göster
Show you how to do it.
Nasıl yaptığını göster.
Left hip, right hip
Sol kıç,sağ kıç
But your back into it ohhhh
Ama sırtın onun içinde ohhh

I market it so good
Onu çok iyi satabilirim
They can't wait to try I I I I
Onlar beni bekleyemez
Me e e a a
Beniii
I work it so good
Çok iyi çalışırım
Man, these nig**s
Adamım,onlar zenci
Tryna buy I I I I me
Alması için deniyorum

They love they way I ride it (x3)
Onlar benim sürdüğüm yolu seviyorlar (x3)
They love the way I ride the beat
Onlar benim atışı sürdüğüm yolu seviyorlar
How I ride the beat, I ride it
Atışımı nasıl sürüyorum,onu sürüyorum

They love they way I ride it (x3)
Onlar benim sürdüğüm yolu seviyorlar (x3)
They love the way I ride the beat
Onlar benim atışı sürdüğüm yolu seviyorlar
Like a motherfu**g freak
Aşağılık bir kaçık gibi

[Ludacris]

She ride it like a rollercoaster.
Onu bir rollercoaster gibi sürüyor.
Soon as I get her to the top she screams.
Yakında onun çığlıkları üstüme aldığımda
I put her out like a light,
Onu bir ışık gibi söndürüyorum
She'll be out for the night
Bu gece için çıkacak
Soon as her head hit the pollows sweet dreams
Yakında başını tatlı rüyalar için yastığa vurur

Waker her up about 30mins later,
Yaklaşık 30 dakika sonra onu kaldır
Calling me the terminator, let's go again
Terminator beni uyandırıyor,hadi tekrar gidelim
Red zone, imma get her first down
Kırmızı bölge,ona ilk inişim
Call me luda true
Doğru ara beni Luda
Breeze I throw it in.
Meltemi ilave ediyorum
Touch down, he scores,
Gol,o gol yaptı
Ludacris the MVP
Ludacris MVP

With a rack like that and a back like that
Cici better CC me.
Cause them legs just keep on going
Çünkü onun bacakları henüz ilerlemieyi sürdüyor
So I gotta put her to bed.
Böylece onu yatağa koymalıyım
Let the 808 thump, and the beat go bump
808 yumruğa izin ver, ve vuruşum toslamaya gidiyor
Cause she ride it like a thrower braid
Çünkü o bir atıcı gibi sürüyor

They love they way I ride it (x3)
Onlar benim sürdüğüm yolu seviyorlar (x3)
They love the way I ride the beat
Onlar benim atışı sürdüğüm yolu seviyorlar
Like a motherfu**g freak
Aşağılık bir kaçık gibi

Ohh baby baby baby
Oh bebeğim bebeğim bebeğim
Do me like you up when I'm up
Kalktığım zaman beni sever misin
When I'm down, when I'm down
Düştüğüm zaman,düştüğüm zaman
Ohh baby baby baby
Oh bebeğim bebeğim bebeğim
You can stand to look away when
Uzaklara baktığım zaman katlanabilirsin
I'm wirling this around.
Bu çevrede dönüyorum

Oh baby bay you like it
Oh bebeğim onu beğenebilirsin
Once it get up and down.
Bir defa kalk ve başla
Oh baby he love it when
Oh bebeğim o sevdiği zaman
I twirl this thing around
Onun çevresinde fırıl fırıl dönüyorum

They love they way I ride it (x3)
Onlar benim sürdüğüm yolu seviyorlar (x3)
They love the way I ride the beat
Onlar benim atışı sürdüğüm yolu seviyorlar
Like a motherfu**g freak
Aşağılık bir kaçık gibi

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com

Paylaş

Hiç yorum yok: