28 Mayıs 2010 Cuma

Patrick Wolf - Hard Times (Türkçe Çevirisi)


Dinle:


As they
Onlar
Dig your ditches
Hendeğini kazıyor
Count my stitches
Dikişlerimi sayıyorlar
Generation justice
Adalet nesli
Wishes for
Diliyor
World at war
Dünyadaki savaşın
Final score
Son skoru
Media come and abhor us
Medya geliyor ve hor görüyor
These
Bunlar
Are hard times
Zor zamanlar
But we'll work harder, harder
Ama daha sıkı çalışacağız,daha sıkı
Through these hard times
Bu zor zamanlar boyunca
And I'll work harder, harder
Ve daha sıkı çalışacağız,daha sıkı

Divided nation
Bölünmüş ülke
In sedation
Sakinlik içinde
Overload of information
Bilginin fazlası yüklü
That we have grown up
Yetiştirildik
To ignore...
Yoksaymak için...
Mediocrity applauded
Sıradanlık alkışlandı
Through these hard times
Bu zor zamanlar boyunca
We'll work harder
Daha sıkı çalışacağız
Through these hard times
Bu zor zamanlar boyunca
And I'll work harder, harder
Ve daha sıkı çalışacağız,daha sıkı

For resolution
Çözüm için

Show me some
Bana biraz göster
Revolution
Devrim
And this
Ve bu
Battle will be won
Savaş kazanılacak

Forced to count the hours
Zamanı saymaya zorlandı
Since two towers
İki kuleden beri
Fell to fiction those higher powers
Kurguyu düşündü yüksek güçler
Putting gods to war
Tanrılar savaşmaya koyuluyor
Who keeps score?
Kim skoru tutar?

Ignorance is still adored
Cahillik hala seviliyor
All through these hard times
Bu zor zamanlar boyunca
We'll work harder, harder
Daha sıkı çalışacağız,daha sıkı
Give me hard times
Zor zamanlarımı ver
And I'll work harder, harder
Ve daha sıkı çalışacağız,daha sıkı
For revolution
Devrim için
Time for some resolution
Devrim için biraz zaman
Time for some revolution
Devrim için biraz zaman

This battle will be won
Bu savaş kazanılacak

If they only see you with their fear
Eğer onlar senin korkunu görürse
If they only hear you with their pride(x2)
Eğer onlar senin gururunu görürse (x2)

Then work harder
O zaman daha sıkı çalış

Harder(x8)
Daha sıkı (x8)

Hard times
Zor zamanlar

Şarkı sözü kaynağı:www.sing365.com

Paylaş

Hiç yorum yok: