29 Ocak 2010 Cuma

AC/DC - Shoot To Thrill (Türkçe Çevirisi)


All you women who want a man of the street
Caddedeki tüm kadınlar bir erkeği istiyor
But you don't know which way you wanna turn
Ama hangi yöne döneceğini bilemiyorsun
Just keep a coming and put your hand out to me
Sadece bir geleni tut ve bana elini bağışla
'Cause I'm the one who's gonna make you burn
Çünkü ben seni yakacak tek kişiyim
I'm gonna take you down - down, down, down
Seni devireceğim-devir,devir,devir
So don't you fool around
Yani vaktini boşa geçirmezsin
I'm gonna put in a bullet, pull the trigger
Kurşun koyacağım,tetiği çekeceğim
Shoot to thrill, play to kill
Heyecan için ateş et,öldürmek için oyna
Too many women with too many pills
Daha fazla kadın ile daha fazla hap
Shoot to thrill, play to kill
Heyecan için ateş et,öldürmek için oyna
I got my gun at the ready, gonna fire at will
Silahımı hazırda tutuyorum,ateş edeceğim
Yeah
Evet
I'm like evil, I get under your skin
Canavar gibiyim,derinin altına girdim
Just like a bomb that's ready to blow
Havaya uçurmak için bir bomba gibi hazırım
'Cause I'm illegal, I got everything
Çünkü ben kanunsuzum,her şeyi yaparım
That all you women might need to know
Bütün bunlar kadınların bilmeye ihtiyacı olmasından
I'm gonna take you down - down, down, down
Seni devireceğim-devir,devir,devir
So don't you fool around
Yani vaktini boşa geçirmezsin
I'm gonna put in a bullet, pull the trigger
Kurşun koyacağım,tetiği çekeceğim
Shoot to thrill, play to kill
Heyecan için ateş et,öldürmek için oyna
Too many women with too many pills
Daha fazla kadın ile daha fazla hap
Shoot to thrill, play to kill
Heyecan için ateş et,öldürmek için oyna
I got my gun at the ready, gonna fire at will
Silahımı hazırda tutuyorum,ateş edeceğim
'Cause I shoot to thrill, and I'm ready to kill
Çünkü ben kanunsuzum,öldürmeye hazırım
I can't get enough, I can't get the thrill
Yeterli olamıyorum,heyecanlı olamıyorum
I shoot to thrill, play to kill
Heyecan için ateş et,öldürmek için oyna
Yeah, pull the trigger
Evet,tetiği çek
Pull it, pull it, pull it, pull the trigger
Çek,çek,çek,çek tetiği
Oh
Shoot to thrill, play to kill
Heyecan için ateş et,öldürmek için oyna
Too many women, with too many pills
Daha fazla kadın ile daha fazla hap
I said, shoot to thrill, play to kill
Ben söyledim,heyecan için ateş,öldürmek için oyna
I got my gun at the ready, gonna fire at will
Silahımı hazırda tutuyorum,ateş edeceğim
'Cause I shoot to thrill, and I'm ready to kill
Çünkü heyecan için ateş ediyorum,ve öldürmeye hazırım
And I can't get enough, and I can't get my thrill
Ve yeterli olamıyorum,ve heyecan duyamıyorum
'Cause I shoot to thrill, play it again
Çünkü heyecan için ateş ediyorum,bir daha oyna
Yeah
Evet
Shoot you down
Ateş et düşür
Yeah
Evet
I'm gonna get you to the bottom and shoot you
Kıçını alacağım ve seni vuracağım
I'm gonna shoot you
Ateş edeceğim sana
Oh hoo yeah yeah yeah
Oh hoo evet evet evet
I'm gonna shoot you down yeah yeah
Ateş edip düşüreceğim seni evet evet
I'm gonna get you down
Ateş edip düşüreceğim
Yeah yeah yeah yeah
Evet,evet,evet,evet
Shoot you, shoot you, shoot you, shoot you down
Ateş et,ateş et,ateş et,ateş edip düşüreceğim seni
Shoot you, shoot you, shoot you down
Ateş et,ateş et,ateş edip düşüreceğim seni
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ooooooh
Oh,oh,oh,oh,ooh
I'm gonna shoot to thrill
Heyecan için ateş edeceğim
Play to kill
Öldürmek için oyna
Shoot to thrill
Heyecan için ateş et
yeah, ooh yeah
Evet,ooh evet

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com

Melanie Fiona - It Kills Me (Türkçe Çevirisi)Oh yaahh I've got trouble with my friends
Oh evet,arkadaşlarımla başım belaya girdi
Trouble in my life
Hayatımdaki bela
Problems when you don’t come home at night
Eve gelmediğin zamanlardaki sorunlar
But when you do you always start a fight
Ama senin sürekli kavgaya başladığın zaman
But I cant be alone , I need you to come on home
Ama yalnız kalamıyorum,eve gelmene ihtiyacım var
I know you messing around, but who the hell else is gonna hold me down
Biliyorum vakit geçiriyorsun,ama başka hangi cehennem beni yerimde tutacak
Ooooh I gotta be out my mind to think it’s gonna work this time
Oohh aklımı kaybetmiş olmalıyım onun işinde olduğunu düşünerek
A part of me wants to leave, but the other side still believes
Benim bir parçam ayrılmak istiyor,ama diğer tarafım hala inanıyor
And it kills me to know how much I really love you
Ve benim seni ne kadar sevdiğimi bilmen beni öldürüyor
So much I wanna ooh hoo ohh to you hoo hoo
Çok istiyorum ohh hoo ohh seni hoo hoo
Should I grab his cell, call this chic up
Onun hücresini kapmalı mıyım,çağır bu şıkkı
Start some shhhh then hang up
Başla bazı şşş sonra telefonu kapa
Or should I be a lady
Veya bir hanımefendi gibi mi olmalıyım
Oohh maybe cause I wanna have his babies
Oohh belki,çünkü onun bebeklerini istiyorum
Ohh yah yahh cause I don’t wanna be alone
Ohh evet çünkü ben yalnız kalmak istemiyorum
I don't need to be on my own
Kendi başıma olmaya ihtiyacım yok
But I love this man
Ama bu adama aşığım
But some things I just can't stand ohhhh
Ama bazı şeyler,ben sadece duramam ohhh
Ive gotta be out my mind
Oohh aklımı kaybetmiş olmalıyım
To think its gonna work this time
Onun işinde olduğunu düşünerek
A part of me wants to leave but the other half still believes
Benim bir parçam ayrılmak istiyor,ama diğer tarafım hala inanıyor
and it kills me to know how much I really love you
Ve benim seni ne kadar sevdiğimi bilmen beni öldürüyor
So much I wanna oohh hoo ohhh, to you hoo hooo Should I pay him back to see how
Çok istiyorum oohh hoo ohh seni hoo hoo,nasıl olduğunu görmesi için öç almalı mıyım
he'll react ,to see if he'll React to my love, my love
Tepki gösterecek,seçmek için eğer benim aşkıma tepki gösterirse,benim aşkım
Oohh I've gotta be out my mind
Oohh aklımı kaybetmiş olmalıyım
To think it's gonna work this time Oohh a part of me wants to leave but the other half still believes
Onun işinde olduğunu düşünerek,benim bir parçam ayrılmak istiyor,ama diğer tarafım hala inanıyor
and it kills me to know how much I really love you so much I wanna oohh hoo to you hoo hoo
Ve benim seni ne kadar sevdiğimi bilmen beni öldürüyor,çok istiyorum ohh hoo seni hoo hoo

Şarkı sözü kaynağı:www.elyricsworld.com

28 Ocak 2010 Perşembe

Jennifer Lopez - Fresh Out The Oven (Türkçe Çevirisi)
[Lola]
Break it off here, break, break it off there,
Buradan kopar onu,kopar, oradan kopar onu
Break it off here, break, break it off there,
Buradan kopar onu,kopar, oradan kopar onu
Break it off here, break, break it off there,
Buradan kopar onu,kopar, oradan kopar onu
Break it off here, break, break it off there,
Buradan kopar onu,kopar, oradan kopar onu

Okay ladies, you got your drink in your left hand,
Tamam bayanlar, sol elinizde içikiniz var
Put your right hand on your hip,
Sağ elinizi kalçanıza koyun
Now bounce your knees back, alternate back and fourth,
Dirseklerinizi geriye zıplatın, sırayla bi geri bi ileri
And if you're doing it right, your hips will be doing the same thing, let's go,
Ve eğer doğru yapıyorsanız, kalçanız da aynı şeyi yapacak, hadi gidelim

[Pitbull]
Cubano, boricua, ay que rica, dale chica,
Kübalı, Porto Rico lu zengin kız vadisi
Cubano, boricua, ay que rica, dale chica.
Kübalı, Porto Rico lu zengin kız vadisi

[Lola]
Now don't tell me that you love me to get with this,
Şimdi beni bununla almak için sevdiğini söyleme
You say you stay forever but it don't make sense,
Sonsuza kadar kalacağını söylüyorsun ama pek bir şey ifade etmiyor bu
Maybe you're a balla, I hope you don't miss,
Belki topçusun, umarım bunu kaçırmazsın
Cause if not you ain't gonna get none of this,
Çünkü eğer kaçırırssan bundan hiçbir şey alamazsın

I only wanna hear swish, I'm a big girl I know what it is,
Sadece şaplak sesi duymak istiyorum, ben büyük bir kızım bunun ne olduğunu biliyorum
Bentley steering wheel is in that fist,
Bently dümeni yönetiyor bu elle
Pick me up at 8, yeah don't you wish,
8 de kaldır beni, evet istemez misin

Love, Fresh Out the Oven, straight sugar lovin', to the beat I love it, hey,
Aşk, Fırından taze çıktı, düz şeker sever, tempoyu seviyorm,hey
You wanna break it off here, break, break it off there,
Buradan koparmak istiyorsun,kopar,oradan kopar onu
You wanna break it off here, break, break it off there,
Buradan koparmak istiyorsun,kopar,oradan kopar onu
You wanna break it off here, break, break it off there,
Buradan koparmak istiyorsun,kopar,oradan kopar onu
They wanna break it off here, break, break it off there,
Buradan koparmak istiyorlar,kopar,oradan kopar onu

Be real, you can say who you are,
Ciddi ol, kim olduğunu söyleyebilirsin
Everybody say they a doctor at the bar,
Herkes bardakinin bir doktor olduğunu söylüyor
You gotta look close to find a real superstar,
Gerçek süperstarı bulmak için daha yakından bakmalısın
You international, shit I open up the job,
Sen uluslararasısın, kahretsin işi açıyorum

I'm right so far, help yourself and take a look in the mirror,
Çok haklıyım, kendine yardım et ve aynaya bir bak
Open up your mouth and stick your tongue out far,
Ağzını aç ve dilini uzağa yapıştır
Just a little more, okay say ah!
Sadece biraz daha, tamam ah de!

Love, Fresh Out the Oven, straight sugar lovin', to the beat I love it, hey,
Aşk, Fırından taze çıktı, düz şeker sever, tempoyu seviyorm,hey
You wanna break it off here, break, break it off there,
Buradan koparmak istiyorsun,kopar,oradan kopar onu
You wanna break it off here, break, break it off there,
Buradan koparmak istiyorsun,kopar,oradan kopar onu
You wanna break it off here, break, break it off there,
Buradan koparmak istiyorsun,kopar,oradan kopar onu
They wanna break it off here, break, break it off there,
Buradan koparmak istiyorlar,kopar,oradan kopar onu

L O V E, let's not mess around, we both know what we need,
A Ş K, hadi etrafı pisletmeyelim, ikimize ne lazım olduğunu biliyoruz
Now here is what I want, understand me when I say,
Şimdi istediğim şey şu, söylediğimde beni anlaman
Make it last, okay?
İdareli kullan, tamam mı?
You say you want the cookie, you gonna have to wait for the cookie,
Bir kurabiye istediğini söylüyorsun, kurabiye için beklemek zorundasın
No touchy touchy, only looky looky,
Ellemek elleşmek yok, sadece bak bak

[Pitbull]
Mama you S E X Y, lips, eyes, hips, thighs,
Anacığım sen SEKSİSİN,dudaklar,kalçalar,şeyler
That's right, that's right, that's right,
Bu doğru, bu doğru, bu doğru
Kiss the game goodbye, yeah just kiss it, muah, 305, that's right, that's right,
Oyuna elveda öpücüğü, evet sadece öp, muah,305, bu doğru, bu doğru
Na I ain't Jada, I'm the past, I'm the present, I'm the now, I'm the later,
Hayır ben Jada değilim, ben geçmişim, ben geleceğim,ben şimdiyim,ben sonrayım

[Lola]
Love, Fresh Out the Oven, straight sugar lovin', to the beat I love it, hey,
Aşk, Fırından taze çıktı, düz şeker sever, tempoyu seviyorm,hey
You wanna break it off here, break, break it off there,
Buradan koparmak istiyorsun,kopar,oradan kopar onu
You wanna break it off here, break, break it off there,
Buradan koparmak istiyorsun,kopar,oradan kopar onu
You wanna break it off here, break, break it off there,
Buradan koparmak istiyorsun,kopar,oradan kopar onu
They wanna break it off here, break, break it off there,
Buradan koparmak istiyorlar,kopar,oradan kopar onu

[Pitbull]
Cubano, boricua, ay que rica, dale chica,
Kübalı, Porto Rico lu zengin kız vadisi
Cubano, boricua, ay que rica, dale chica.
Kübalı, Porto Rico lu zengin kız vadisi


Şarkı sözü kaynak
: www.metrolyrics.com

Rihanna - Rude Boy (Türkçe Çevirisi)
Come here, rude boy boy
Buraya gel, sert çocuk çocuk
Can you get it up?
Onu kaldırabilir misin?
Come here, rude boy boy
Buraya gel, sert çocuk cocuk
Is you big enough?
Yeterince büyük müsün?
Take it, take it
Al onu, al onu
Baby, baby
Bebeğim, bebeğim
Take it, take it
Al onu, al onu
Love me, love me
Sev beni, sev beni

Come here, rude boy boy
Buraya gel, sert çocuk çocuk
Can you get it up?
Onu kaldırabilir misin?
Come here, rude boy boy
Buraya gel, sert çocuk cocuk
Is you big enough?
Yeterince büyük müsün?
Take it, take it
Al onu, al onu
Baby, baby
Bebeğim, bebeğim
Take it, take it
Al onu, al onu
Love me, love me
Sev beni, sev beni

Tonight I'm a let you be the captain
Bu gece kaptan olmana izin vereceğim
Tonight I'm a let you do your thing, yeah
Bu gece kendi işini yapmana izin vereceğim, evet
Tonight I'm a let you be a rider
Bu gece sürücü olmana izin vereceğim
Giddy up, giddy up, giddy up babe
Hızlı git, hızlı git, hızlı git bebeğim

Tonight I'm a let it be fire
Bu akşam yanmasına izin vereceğim
Tonight I'm a let you take me higher
Bu gece beni uçurmana izin vereceğim
Tonight baby, we can get it on
Bu gece bebeğim,
Yeah, we can get it on yeah
Evet, sevişebiliriz evet

Do you like it boy?
Bunu sevdinmi oğlum?
I wa-wa-want
İ-i-istiyorum
What you wa-wa-want
Sen ne istiyorsun
Give it to me, baby
Ver onu bana, bebeğim
Like boom boom boom
Boom boom boom gibi
What I wa-wa-want
Benim istediğim
Is what you wa-wa-want
Senin istediğindir
Na na ah

Come here, rude boy boy
Buraya gel, sert çocuk çocuk
Can you get it up?
Onu kaldırabilir misin?
Come here, rude boy boy
Buraya gel, sert çocuk cocuk
Is you big enough?
Yeterince büyük müsün?
Take it, take it
Al onu, al onu
Baby, baby
Bebeğim, bebeğim
Take it, take it
Al onu, al onu
Love me, love me
Sev beni, sev beni ( x2)

Tonight I'm a give it to you harder
Bu gece sana daha sert vereceğim
Tonight I'm a turn your body out
Bu gece vücudunu çevireceğim
Relax, let me do it how I wanna
Rahatla, bırak nasıl istersem öyle yapayım
If you got it, I need it and I'm a put it down
Eğer onu alırsan, ben de isterim ve onu aşağı koyarım

Buckle up, I'm a give it to you stronger
Elleri bağla, onu daha güçlü vereceğim
Hands up, we can go a little longer
Eller havaya, biraz daha uzun sürdürebiliriz
Tonight I'm a get a little crazy
Bu gece biraz delireceğim
Get a little crazy, baby
Biraz delireceğim, bebeğim

Do you like it boy?
Bunu sevdinmi oğlum?
I wa-wa-want
İ-i-istiyorum
What you wa-wa-want
Sen ne istiyorsun
Give it to me, baby
Ver onu bana, bebeğim
Like boom boom boom
Boom boom boom gibi
What I wa-wa-want
Benim istediğim
Is what you wa-wa-want
Senin istediğindir
Na na ah

Come here, rude boy boy
Buraya gel, sert çocuk çocuk
Can you get it up?
Onu kaldırabilir misin?
Come here, rude boy boy
Buraya gel, sert çocuk cocuk
Is you big enough?
Yeterince büyük müsün?
Take it, take it
Al onu, al onu
Baby, baby
Bebeğim, bebeğim
Take it, take it
Al onu, al onu
Love me, love me
Sev beni, sev beni ( x2 )

I like the way you touch me there
Orada bana dokunuş şeklini seviyorum
I like the way you pull my hair
Saçımı çekişini seviyorum
Baby, if I don't feel it
Bebeğim, onu hissetmiyorum
I ain’t faking, no no
Yalan söylemiyorum, hayır hayır

I like when you tell me kiss it here
Buradan öp demeni seviyorum
I like when you tell me move it there
Buraya dön demeni seviyorum
So giddy up
O halde hızlı ol
Time to get it up
Kalkış zamanı
You say you a rude boy
Sert bi çocuk olduğunu söylüyorsun
Show me what you got now
Neyin varsa göster bana şimdi
Come here right now
Buraya gel şimdi

Take it, take it
Al onu, al onu
Baby, baby
Bebeğim, bebeğim
Take it, take it
Al onu, al onu
Love me, love me
Sev beni, sev beni

Come here, rude boy boy
Buraya gel, sert çocuk çocuk
Can you get it up?
Onu kaldırabilir misin?
Come here, rude boy boy
Buraya gel, sert çocuk cocuk
Is you big enough?
Yeterince büyük müsün?
Take it, take it
Al onu, al onu
Baby, baby
Bebeğim, bebeğim
Take it, take it
Al onu, al onu
Love me, love me
Sev beni, sev beni ( x2 )

Take it, take it
Al onu, al onu
Baby, baby
Bebeğim, bebeğim
Take it, take it
Al onu, al onu
Love me, love me
Sev beni, sev beni
Love me, love me
Sev beni, sev beni
Love me, love me
Sev beni, sev beni
Love me, love me
Sev beni, sev beni

Take it, take it
Al onu, al onu
Baby, baby
Bebeğim, bebeğim
Take it, take it
Al onu, al onu
Love me, love me
Sev beni, sev beni

Şarkı sözü kaynak : www.metrolyrics.com

Paramore - Franklin (Türkçe Çevirisi)
And when we get home, I know we won't be home at all
Ve eve geldik, Asla ev gibi olmayacağını biliyorum
This place we live, it is not where we belong
Yaşadığımız bu yer, ait olduğumuz yer değil
And I miss who we were in the town that we could call our own
Kasabadaki halimizi kendimiz olabildiğimiz yeri özlüyorum
Going back to get away after everything has changed
Uzaklaşmak için geri dönmek herşey değiştikten sonra

'Cause you remind me of a time when we were so alive
Çünkü sen bana çok canlı olduğumuz bir zamanı hatırlattın
(Everything has changed)
(Herşey değişti)
Do you remember that? Do you remember that?
Bunu hatırlıyor musun?Bunu hatırlıyor musun?
(Everything has changed)
(Herşey değişti)
'Could you help me push aside all that I have left behind
Geride bıraktığım her şeyi bir kenara itmek için bana yardım edebilir misin
(Everything has changed)
(Herşey değişti)
Do you remember that? Do you remember that?
Bunu hatırlıyor musun? Bunu hatırlıyor musun?

So we stand here now and no one knows us at all
Şimdi burada oturuyoruz ve hiç kimse bizi tanımıyor kesinlkle
I won't get used to this
Buna alışmayacağım
I won't get used to being gone
Gitmiş olmaya alışmayacağım
And going back won't feel the same if we aren't staying
Ve geri dönecek aynı hissetmeyeceğim eğer kalıyorsak
Going back to get away after everything has changed
Uzaklaşmak için geri dönmek herşey değiştikten sonra

'Cause you remind me of a time when we were so alive
Çünkü sen bana çok canlı olduğumuz bir zamanı hatırlattın
(Everything has changed)
(Herşey değişti)
Do you remember that? Do you remember that?
Bunu hatırlıyor musun?Bunu hatırlıyor musun?
(Everything has changed)
(Herşey değişti)
'Could you help me push aside all that I have left behind
Geride bıraktığım her şeyi bir kenara itmek için bana yardım edebilir misin
(Everything has changed)
(Herşey değişti)
Do you remember that? Do you remember that?
Bunu hatırlıyor musun? Bunu hatırlıyor musun?

Taking up our time
Vaktimizi alıyor
Taking up our time
Vaktimizi alıyor
Taking up our time
Vaktimizi alıyor
It's taking up our time we can't
Vaktimizi alıyor bu yapamayız
go back, we can't go back at all
geri dönemeyiz, kesinlikle geri dönemeyiz
It's taking up our time we can't
Vaktimizi alıyor bu yapamayız
go back, we can't go back at all
geri dönemeyiz, kesinlikle geri dönemeyiz
It's taking up our time we can't
Vaktimizi alıyor bu yapamayız
go back, we can't go back at all
geri dönemeyiz, kesinlikle geri dönemeyiz
It's taking up our time, taking up our time
Bu vakitmizi alıyor, vaktimizi alıyor

'Cause you remind me of a time when we were so alive
Çünkü sen bana çok canlı olduğumuz bir zamanı hatırlattın
Do you remember that? Do you remember that?
Bunu hatırlıyor musun?Bunu hatırlıyor musun?


Şarkı sözü kaynak : www.metrolyrics.com

26 Ocak 2010 Salı

Gia Farrell - Hit Me Up (Türkçe Çevirisi)Baby baby, just a lil' bit
Bebeğim bebeğim,sadece ufak bir parça
Baby baby, just a lil' more
Bebeğim bebeğim,sadece biraz daha
Baby baby, let me see ya
Bebeğim bebeğim,seni görmeme izin ver
Walk to me, talk to me, hear me right
Yürü benimle,konuş benimle,doğru duy beni

I did cause a commotion
Bir karmaşıklık yüzünden yaptım
I can't help but make a scene
Yardım edemiyorum ama olay çıkarırım
I ain't looking for something
Bir şeyler için bakmıyorum
Permanent to get at me
Sürekli benimle olman için

If you want that, you can keep that
Eğer bunu istersen,tutabilirsin
Tell you what it's going to be
Ne olduğunu anlatsana
You better step up your game
Oyununu daha iyi arttır
Before you can step to me
Sen bana adım atmadan önce

Didn't you see me walking through the door?
Kapıya doğru yürüyüşümü görmedin mi?
Maybe I should turn it up a little bit more
Belki daha fazla ortaya çıkmalıyım
I can't help but be responsible
Yardım edemem ama sorumlu olabilirim
For what the girls hate and the boys adore
Kızlar neyden nefret eder,erkekler neye bayılır

Say hey, what's it gonna be tonight?
Hey de,bu gece ne olabilir?
Come hit me up, come hit me up
Gel götür beni,gel götür beni
Say hey, you comin' with me tonight
Hey de,bu gece ne geliyor
Come hit me up, come hit me up
Gel götür ben,gel götür beni

Say hey, we'll be running all lights
Hey de,ışıklarla yürüyor olacağız
Come hit me up, come hit me up
Gel götür beni,gel götür beni
I know you feel it 'cause you checkin' my body
Biliyorum hissediyorsun 'çünkü kontrol ediyorsun" vücudumu
Come hit me up, come hit me up
Gel götür beni,gel götür beni

Baby baby, just a lil' bit
Bebeğim bebeğim,sadece ufak bir parça
Baby baby, just a lil' more
Bebeğim bebeğim,sadece biraz daha
Baby baby, let me see ya
Bebeğim bebeğim,seni görmeme izin ver
Walk to me, talk to me, hear me right
Yürü benimle,konuş benimle,doğru duy beni

I'll be walkin', jaws all be droppin'
Yürüyor olacağım,çenen durmuyor olacak
It's so electrified
Bu çok heyecanlı
Don't mean to intimidate
Kokutmak anlamında değil
Don't mean to make you lose your mind
Aklının kaybolması anlamında değil

If you want this, work your focus
Eğer bunu istiyorsan,gücünü kullan
Show me that've you got, what's right
Sana verileni göster,nedir doğru olan
You better make an impression
Daha iyi bir izlenim bırakırsın
Make another try
Başkasını dene

Didn't you see me walking through the door?
Kapıya doğru yürüyüşümü görmedin mi?
Maybe I should turn it up a little bit more
Belki daha fazla ortaya çıkmalıyım
I can't help but be responsible
Yardım edemem ama sorumlu olabilirim
For what the girls hate and the boys adore
Kızlar neyden nefret eder,erkekler neye bayılır

Say hey, what's it gonna be tonight?
Hey de,bu gece ne olabilir?
Come hit me up, come hit me up
Gel götür beni,gel götür beni
Say hey, you comin' with me tonight
Hey de,bu gece ne geliyor
Come hit me up, come hit me up
Gel götür ben,gel götür beni

Say hey, we'll be running all lights
Hey de,ışıklarla yürüyor olacağız
Come hit me up, come hit me up
Gel götür beni,gel götür beni
I know you feel it 'cause you checkin' my body
Biliyorum hissediyorsun 'çünkü kontrol ediyorsun" vücudumu
Come hit me up, come hit me up
Gel götür beni,gel götür beni

Baby baby, just a lil' bit
Bebeğim bebeğim,sadece ufak bir parça
Baby baby, just a lil' more
Bebeğim bebeğim,sadece biraz daha
Baby baby, let me see ya
Bebeğim bebeğim,seni görmeme izin ver
Walk to me, talk to me, hear me right
Yürü benimle,konuş benimle,doğru duy beni

Say hey, what's it gonna be tonight?
Hey de,bu gece ne olabilir?
Come hit me up, come hit me up
Gel götür beni,gel götür beni
Say hey, you comin' with me tonight
Hey de,bu gece ne geliyor
Come hit me up, come hit me up
Gel götür ben,gel götür beni

Say hey, we'll be running all lights
Hey de,ışıklarla yürüyor olacağız
Come hit me up, come hit me up
Gel götür beni,gel götür beni
I know you feel it 'cause you checkin' my body
Biliyorum hissediyorsun 'çünkü kontrol ediyorsun" vücudumu
Come hit me up, come hit me up
Gel götür beni,gel götür beni

Say hey, what's it gonna be tonight?
Hey de,bu gece ne olabilir?
Come hit me up, come hit me up
Gel götür beni,gel götür beni
Say hey, you comin' with me tonight
Hey de,bu gece ne geliyor
Come hit me up, come hit me up
Gel götür ben,gel götür beni

Say hey, we'll be running all lights
Hey de,ışıklarla yürüyor olacağız
Come hit me up, come hit me up
Gel götür beni,gel götür beni
I know you feel it 'cause you checkin' my body
Biliyorum hissediyorsun 'çünkü kontrol ediyorsun" vücudumu
Come hit me up, come hit me up
Gel götür beni,gel götür beni

Baby baby, just a lil' bit
Bebeğim bebeğim,sadece ufak bir parça
Baby baby, just a lil' more
Bebeğim bebeğim,sadece biraz daha
Baby baby, let me see ya
Bebeğim bebeğim,seni görmeme izin ver
Walk to me, talk to me, hear me right
Yürü benimle,konuş benimle,doğru duy beni

Baby baby, just a lil' bit
Bebeğim bebeğim,sadece ufak bir parça
Baby baby, just a lil' more
Bebeğim bebeğim,sadece biraz daha
Baby baby, let me see ya
Bebeğim bebeğim,seni görmeme izin ver
Walk to me, talk to me, hear me right
Yürü benimle,konuş benimle,doğru duy beni

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com

Chris Brown - Crawl (Türkçe Çevirisi)
Everybody sees it's you
Herkes senin olduğunu görüyor
When I'm the one who lost the view
Görüntüyü kaybeden tek ben olduğumda
Everybody says we're through
Herkes ayrıldığımızı söylüyor
I hope you haven't said it too
Umarım sen de aynısını söylemiyorsundur

So where
Öyleyse nereye
Do we go from here
Gideriz buradan
With all this fear in our eyes
Gözlerimizdeki bunca korkuyla
And where
Ve nerede
Can love take us now
Aşk bizi alabilir şimdi
We've been so far down
Çok aşağıdaydık
We can still touch the sky
Hala gökyüzüne dokunabiliriz

[Chorus]
If we crawl
Eğer emekliyorsak
Till we can walk again
Tekrar yürüyene kadar
Then we'll run
Sonra koşarız
Until we're strong enough to jump
Zıplayacak kadar güçlü olana kadar
Then we'll fly
Sonra uçarız
Until there is no wind
Hiç rüzgar kalmayana kadar
So lets crawl, crawl, crawl
Ozaman hadi sürünelim,sürünelim,sürünelim
Back to love, Yeah
Aşka dönüş, evet
Back to love, Yeah
Aşka dönüş, evet

[Verse 2]
Why did I change the patas
Neden patası değiştirdim
Hearts were never meant to race
Kalpler asla yarış için değildir
Always felt the need for space
Herzaman bir yere ihtiyacım varmış gibi hisettim
But now I can't reach your face
Ama şimdi yüzüne ulaşamıyorum

So where
O halde nerede
Are you standing now
Oturuyorsun şimdi
Are you in the crowd of my vouch
Benim onayladığım kalabalıkta mısın
Love, can't you see my hand
Aşk, elimi görmüyor musun
I need one more chance
Bir şansa daha ihtiyacım var
We can still have it all
Hala hepsine sahip olabiliriz

If we crawl
Eğer emekliyorsak
Till we can walk again
Tekrar yürüyene kadar
Then we'll run
Sonra koşarız
Until we're strong enough to jump
Zıplayacak kadar güçlü olana kadar
Then we'll fly
Sonra uçarız
Until there is no wind
Hiç rüzgar kalmayana kadar
So lets crawl, crawl, crawl
Ozaman hadi sürünelim,sürünelim,sürünelim
Back to love, Yeah
Aşka dönüş, evet
Back to love, Yeah
Aşka dönüş, evet


[Bridge]
Everybody see's it's you
Well I never wanna lose that view

If we crawl
Eğer emekliyorsak
Till we can walk again
Tekrar yürüyene kadar
Then we'll run
Sonra koşarız
Until we're strong enough to jump
Zıplayacak kadar güçlü olana kadar
Then we'll fly
Sonra uçarız
Until there is no end
Hiç son olmayana kadar
So lets crawl, crawl, crawl
Ozaman hadi sürünelim,sürünelim,sürünelim

So we'll crawl
Eğer emekliyorsak
Till we can walk again
Tekrar yürüyene kadar
Then we'll run
Sonra koşarız
Until we're strong enough to jump
Zıplayacak kadar güçlü olana kadar
Then we'll fly
Sonra uçarız
Until there is no wind
Hiç son olmayana kadar
So lets crawl, crawl, crawl
Ozaman hadi sürünelim,sürünelim,sürünelim
Back to love, Yeah
Aşka dönüş, evet
Back to love, Yeah
Aşka dönüş, evet


Şarkı sözü kaynak : www.lyricsmode.com

Timbaland feat.Katy Perry - If We Ever Meet Again (Türkçe Çevirisi)Whats somebody like you, doing in a place like this?
Senin gibi biri böyle bir yerde ne yapar?
say, did you come alone? or did you bring all your friends.
Söyle,yalnız mı geldin?veya bütün arkadaşlarını mı getirdin.
say, whats your name, what you drinking
Söyle,adın ne,ne içersin
i think i know what you're thinking
Senin düşündüklerini bildiğimi düşünüyorum
baby whats your sign, tell me yours ill tell you mine
Bebeğim ne belirtin var,sen seninkini söyle ben de sana benimkini söylerim
say, whats somebody like you doing in a place like this
Söyle,senin gibi biri böyle bir yerde ne yapar?

CHORUS:(Nakarat)
I'll never be the same - if we ever meet again
Bir daha aynı kalamam - eğer bir daha karşılaşırsak
Won't let you get away-ay - say, if we ever meet again
Gitmene izin vermeyeceğim - söyle,eğer bir daha karşılaşırsak
This free fall's, got me so
Bu serbest düşüş,beni etkiledi
Kiss me all night, don't ever let me go
Bütün gece öp beni,gitmeme izin verme
I'll never be the same
Bir daha aynı olamam
if we ever meet again
Eğer bir daha karşılaşırsak

say if we ever meet again
Söyle eğer bir daha karşılaşırsak

Do you come here much? I swear I've seen your face before
Buraya daha fazla gelir misin? yemin ederim yüzünü daha önce görmüştüm
Hope you don't see me flash, but I cant help but want you more, more
Umarım birden görmemişsindir,ama yardım edemem ama daha fazlasını,daha fazlasını iste
Baby tell me whats your story
Bebeğim anlat bana nedir hikayen
I ain't shy, don't you worry
Utangaç değilim,merak etme
I'm flirting with my eyes, wanna leave with you tonight
Kur yapıyorum gözlerimle,bu gece buradan seninle ayrılmak istiyorsun
So do you come here much, I gotta see your face some more, some more
Yani bebeğim buraya daha fazla gelir misin,senin yüzüne daha fazla,daha fazla sahip olmalıyım

coz baby I
Çünkü bebeğim ben

CHORUS:(Nakarat)
I'll never be the same - if we ever meet again
Bir daha aynı kalamam - eğer bir daha karşılaşırsak
Won't let you get away-ay - say, if we ever meet again
Gitmene-ne-ne izin vermeyeceğim demek - söyle,eğer bir daha karşılaşırsak
This free fall's, got me so
Bu serbest düşüş,beni etkiledi
Kiss me all night, don't ever let me go
Bütün gece öp beni,gitmeme izin verme
I'll never be the same
Bir daha aynı olamam
if we ever meet again
Eğer bir daha karşılaşırsak

If we ever meet again
Eğer bir daha karşılaşırsak
I'll have so much more to say (if we ever meet again)
Daha fazla söylecek şeye sahip olacağım(eğer bir daha karşılaşırsak)

If we ever meet again
Eğer bir daha karşılaşırsak
i wont let you go away (said if we ever meet again)
Uzaklara gitmene izin vermeyeceğim (söylediğim eğer bir daha karşılaşamazsak)

If we ever meet again
Eğer bir daha karşılaşırsak
I'll have so much more to say (if we ever meet again)
Daha fazla söylecek şeye sahip olacağım(eğer bir daha karşılaşırsak)

If we ever meet again
Eğer bir daha karşılaşırsak
i wont let you go away-ay-ay
Uzaklara-ra-ra gitmene izin vermeyeceğim

CHORUS (Nakarat):
I'll never be the same - if we ever meet again
Bir daha aynı kalamam - eğer bir daha karşılaşırsak
Won't let you get away-ay - say, if we ever meet again
Gitmene izin vermeyeceğim - söyle,eğer bir daha karşılaşırsak
This free fall's, got me so
Bu serbest düşüş,beni etkiledi
Kiss me all night, don't ever let me go
Bütün gece öp beni,gitmeme izin verme
I'll never be the same
Bir daha aynı olamam
if we ever meet again
Eğer bir daha karşılaşırsak

I'll never be the same - if we ever meet again
Bir daha aynı kalamam - eğer bir daha karşılaşırsak
Won't let you get away-ay - say, if we ever meet again
Gitmene izin vermeyeceğim - söyle,eğer bir daha karşılaşırsak
This free fall's, got me so
Bu serbest düşüş,beni etkiledi
Kiss me all night, don't ever let me go
Bütün gece öp beni,gitmeme izin verme
I'll never be the same
Bir daha aynı olamam
if we ever meet again
Eğer bir daha karşılaşırsak

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com

25 Ocak 2010 Pazartesi

Rihanna Ft. Justin Timberlake - Hole In My Head (Türkçe Çevirisi)Let's go! (Justin Timberlake)
Hadi gidelim!

Justin Timberlake
You got a hole in your head
Kafadan çatlaksın
You got a hole in your head, girl
Kafadan çatlaksın, kızım
(tekrar 3x)

(Rihanna)
No use, your lips keep movin' but I got a couple screws loose,
Kullanma yok, dudakların harekete devam ediyor ama bir çift si**k kaybım var
Them other boys talkin' about me; they say I'm bad news,
Diğer çocuklar benim hakkımda konuşuyorlar, diyorlar ki ben kötü habermişim
And probably best for you to keep this short
Ve muhtemelen senin için en iyisi de kısa kesmek
Its my turn to interrupt, doesn't take alot to start me up
Sözünü kesme sırası bende, Çok almaz beni başlatması

I don't think you really wanna do it right now
Bunu hemen şimdi yapmak istediğini sanmıyorum
Not with me (with me), Don't start with me (with me)
Benimle değil (benimle), Benimle başlama (benimle)
(I got ) I got a gun on me,
Üzerimde bir silah var,
I don't think you really wanna run your mouth,
Gerçekten ağzını açmak isteyeceğini sanmıyorum
Cause how i feelin', water down
Çünkü hissettiğim bu, su akıyor
Your gonna drown
Boğulacaksın

All over your radio, see me in your stadium
Radyonun tamamında, beni stadyumunda gör
Ask anybody, Ima rep this for the ladies though,
İstediğine sor, Ben sert(dayanıklı) kadınların temsilcisiyim
Watch your tone around me,
Ses seviyene dikkat et benim yanımda
Don't push my buttons,
Damarıma basma benim
You don't really wanna see me get wild
Vahşileştiğimi gerçekten görmek istemezsin
get-get-get wild
Vahşileştiğimi

(Rihanna)
I got a hole in my head,
Kafadan çatlağım ben,
A hole in my head,
Kafadan çatlak,
Sometimes i get crazy and I ain't scared of nobody,
Bazen deliriyorum ve kimseden korkmuyorum,
Don't look at me funny like you ain't hearin' what i said,
Bana tuhaf bakma sanki söylediklerimi duymuyormuşsun gibi
I gotta hole in my head,
Kafadan çatlağım
my head my head I gotta hole in my head,
Kafadan kafadan kafadan çatlağım
uh my head my head I gotta hole in my head,
Kafadan kafadan kafadan çatlağım
uh my head my head, Don't look at me funny
Kafadan kafadan bana tuhaf bakma
Like you ain't hearin' what i said,
Ne söylediğimi duymuyormuşsun gibi
I gotta hole in my head,
Kafadan çatlağım
uh my head my head
kafadan kafadan

Buckle up, i ride just like a fast car
Kemerini bağla, Hızlı araba sürerim
Suck it up, don't even try to act hard
İçine çek, sert davranmaya kalkma bile
And you can try to run but you won't get very far,
Ve kaçmayı deneyebilirsin ama fazla uzaklaşamazsın
And you can try to hide but I know where you are
Ve saklanmayı deneyebilirsin ama nerede olduğunu bilirim

Let loose, I see right through you
Bırak kaybet, bunu sende görüyorum
you got a hole in your head too
Sen de kafadan çatlaksın
And I knew it the very moment i met you
Ve tanıştığım ilk andan beri biliyordum bunu
So I hope you got your swagger up
O yüzden umarım kasıntılığın üstündedir
You know just what I love
Ne sevdiğimi biliyorsun
Doesn't take a lot to work me up
Beni çalıştırmak uzun sürmez

(Rihanna)
I don't think you really wanna do it right now
Bunu hemen şimdi yapmak istediğini sanmıyorum
Not with me (with me), Don't start with me (with me)
Benimle değil (benimle), Benimle başlama (benimle)
(I got ) I got a attitude on me,
Üzerimde bir hal var,
I don't think you really wanna run your mouth,
Gerçekten ağzını açmak isteyeceğini sanmıyorum
Cause how i feelin', water down
Çünkü hissettiğim bu, su akıyor
Your gonna drown
Boğulacaksın

Catch me on your mind baby,
Beni aklında yakala bebeğim,
Don't waste my time baby,
Zamanımı harcama bebeğim,
Now watch me wind
Kıvırmamı izle
You can take that as a sign baby,
Bunu bir işaretle alabilirsin bebeğim,
So left and right with me,
O yüzden sol ve sağ benimle
now push my buttons
Şimdi damarıma bas
If you really wanna see me go wild,
Eğer beni gerçekten vahşi görmek istiyorsan
go go wild
vahşileşmek

(Rihanna)
I got a hole in my head,
Kafadan çatlağım ben,
A hole in my head,
Kafadan çatlak,
Sometimes i get crazy and I ain't scared of nobody,
Bazen deliriyorum ve kimseden korkmuyorum,
Don't look at me funny like you ain't hearin' what i said,
Bana tuhaf bakma sanki söylediklerimi duymuyormuşsun gibi
I gotta hole in my head,
Kafadan çatlağım
my head my head I gotta hole in my head,
Kafadan kafadan kafadan çatlağım
uh my head my head I gotta hole in my head,
Kafadan kafadan kafadan çatlağım
uh my head my head, Don't look at me funny
Kafadan kafadan bana tuhaf bakma
Like you ain't hearin' what i said,
Ne söylediğimi duymuyormuşsun gibi
I gotta hole in my head,
Kafadan çatlağım
uh my head my head
kafadan kafadan

(oh oooh)
Sometimes I go crazy
Bazen deliriyorum
(oh oooh)
Watch me watch me
İzle beni izle beni
(oh oooh)
Sometimes I go crazy
Bazen deliriyorum
(oh oooh)

(Justin Timberlake)
Break it down,
Yık onu,
I hear voices in my head they go
Kafamdan geçen sesler duyuyorum
(Repeat)
(Tekrar)

(Rihanna)
I got a hole in my head,
Kafadan çatlağım ben,
A hole in my head,
Kafadan çatlak,
Sometimes i get crazy and I ain't scared of nobody,
Bazen deliriyorum ve kimseden korkmuyorum,
Don't look at me funny like you ain't hearin' what i said,
Bana tuhaf bakma sanki söylediklerimi duymuyormuşsun gibi
I gotta hole in my head,
Kafadan çatlağım
my head my head I gotta hole in my head,
Kafadan kafadan kafadan çatlağım
uh my head my head I gotta hole in my head,
Kafadan kafadan kafadan çatlağım
uh my head my head, Don't look at me funny
Kafadan kafadan bana tuhaf bakma
Like you ain't hearin' what i said,
Ne söylediğimi duymuyormuşsun gibi
I gotta hole in my head,
Kafadan çatlağım
uh my head my head
kafadan kafadan

Justin Timberlake
You got a hole in your head
Kafadan çatlaksın
You got a hole in your head, girl
Kafadan çatlaksın, kızım
(tekrar 2x)

Şarkı sözü kaynak : www.metrolyrics.com

Justin Bieber - One Less Lonely Girl (Türkçe Çevirisi)

There's gonna be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak
One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az
There's gonna be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak
One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az

How many I told you's
Kaç kere söyledim sana
And start overs and shoulders
Ve baştan başlıyor ve omuzlar
Have you cried on before
Daha önce hiç bir omuzda ağladınmı
How many promises be honest girl
Kaç yemin ettin dürüst ol kızım
How many tears you let hit the floor
Yere kaç damla göz yaşı bıraktın
How many bags you'd packed
Doldurduğun kaç çanta
Just to take'em back, tell me that
Onları geri almak için, söyle bana
How many either or's
İkisinden kaç tane ya da
But no more,
Ama daha fazla değil
If you let me inside of your world
Eğer dünyana girmeme izin verirsen
There'll be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak

Oh oh
I saw so many pretty faces
Bir çok sevimli yüz gördüm
Before I saw you, you
Seni görmeden önce, seni
Now all I see is you
Şimdi bütün gördüğüm sensin
I'm coming for you
Senin için geliyorum
No no
Hayır hayır
Don't need these other pretty faces
Bu diğer sevimli yüzlere ihtiyacım yok
Like I need you
Sana ihtiyacım olduğu gibi
And when your mine in the world
Ve senin dünyada benim olduğun zaman

There's gonna be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak
One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az
One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az
One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az
There's gonna be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak
I'm gonna put you first
Seni ilk sıraya koyacağım
I'll show you what you're worth
Neye değdiğini göstereceğim sana
If you let me inside your world
Eğer dünyana girmeme izin verirsen
There's gonna be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak

Christmas wasn't merry, 14th of February
Noel neşeli değil, Şubat'ın 14 ü
Not one of'em spent with you
Hiç biri seninle geçirilmedi
How many dinner dates, set dinner plates
Kaç akşam yemeği, yemek tabakları kuruldu
And he didn't even touch his food
Ve o kendi yemeğine dokunmadı bile
How many torn photographs I saw you taping back
Kaç yırtılmış fotoğraf parçasını geri yapıştırırken gördüm seni
Tell me that you couldn't see an open door
Söyle bana açık bir kapı göremiyor musun
But no more,
Ama artık değil
If you let me inside of your world
Eğer dünyana girmeme izin verirsen
There'll be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak

Oh oh
I saw so many pretty faces
Bir çok sevimli yüz gördüm
Before I saw you, you
Seni görmeden önce, seni
Now all I see is you
Şimdi bütün gördüğüm sensin
I'm coming for you
Senin için geliyorum
No no
Hayır hayır
Don't need these other pretty faces
Bu diğer sevimli yüzlere ihtiyacım yok
Like I need you
Sana ihtiyacım olduğu gibi
And when your mine in the world
Ve senin dünyada benim olduğun zaman

There's gonna be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak
One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az
One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az
One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az
There's gonna be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak
I'm gonna put you first
Seni ilk sıraya koyacağım
I'll show you what you're worth
Neye değdiğini göstereceğim sana
If you let me inside your world
Eğer dünyana girmeme izin verirsen
There's gonna be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak

I can fix up your broken heart
Kırık kalbini tamie edebilirim
I can give you a brand new start
Sana yeni bir başlangıç sunabilirim
I can make you believe
Seni inandırabilirm
I just wanna set one girl free to fall (free to fall)
Sadece bir kızın olmasına izin vereeğim (olmakta serbest)
She's free to fall (fall in love)
O aşık olmakta özgür (aşık olmakta)
With me
Bana
My hearts locked and nowhere that I got the key
Kalbim kilitlendi ve anahtarını sakladığım hiçbir yer yok
I'll take her and leave the world
Onu alacak ve dünyayı terkedeceğim
With one less lonely girl
Bir eksik yalnız kızla

There's gonna be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak
One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az
There's gonna be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak
One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az


One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az
One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az
One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az
There's gonna be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak
I'm gonna put you first
Seni ilk sıraya koyacağım
I'll show you what you're worth
Neye değdiğini göstereceğim sana
If you let me inside your world
Eğer dünyana girmeme izin verirsen

There's gonna be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak
One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az
One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az
One less lonely girl
Bir yalnız kız daha az
There's gonna be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak
I'm gonna put you first
Seni ilk sıraya koyacağım
I'll show you what you're worth
Neye değdiğini göstereceğim sana
If you let me inside your world
Eğer dünyana girmeme izin verirsen
There's gonna be one less lonely girl
Bir yalnız kız daha az olacak


Şarkı sözü kaynak : www.elyrics.net

Pixie Lott - Cry Me Out (Türkçe Çevirisi)
I got your emails
e-postalarını aldım
You just don't get females now, do you?
Şimdi kadınları anlamıyorsun, değil mi?
What's in my heart
Kalbimdeki şey
Is not in your head anyway
Senin kafandaki şey değil nasıl olsa

Mate, you're too late
Eşim, çok geciktin
And you weren't worth the wait, now were you?
Ve sen beklemeye değmezdin, şimdi değer miydin?
It's out of my hands
Olay benden çıktı
Since you blew your last chance when you played me
Benimle oynayıp son şansını da kaçırdığından beri

You'll have to cry me out
Beni haykırmak zorunda kalacaksın
You'll have to cry me out
Beni haykırmak zorunda kalacaksın
The tears that will fall mean nothing at all
Akacak olan gözyaşları hiçbir şey ifade etmeyecek
It's time to get over yourself
Kendini aşma zamanın geldi

Baby, you ain't all that
Bebeğim, okadar da özel değilsin
Baby, there's no way back
Bebeğim, geriye dönüş yok
You can keep talkin'
Konuşmaya devam edebilirsin
But baby, I'm walkin' away
Ama bebeğim, Ben çekip gidiyorum

When I found out
Anladığımda
You messed me about I was broken
Karma karışık yaptın beni kırıldım
Back then I believed you
Sonra yine sanainandım
Now I don't need ya no more
Şimdi sana daha fazla ihtiyacım yok

The pic on your phone
Telefonundaki resim
Proves you weren't alone, she was with you, yeah
Yalnız olmadığını kanıtlıyor, o seninleydi, evet
Now I couldn't care about who, what or where
Şimdi önemseyemem kim, ne ya da nerede olduğunu
We're through
Biz ayrıldık


You'll have to cry me out
Beni haykırmak zorunda kalacaksın
You'll have to cry me out
Beni haykırmak zorunda kalacaksın
The tears that will fall mean nothing at all
Akacak olan gözyaşları hiçbir şey ifade etmeyecek
It's time to get over yourself
Kendini aşma zamanın geldi

Baby, you ain't all that
Bebeğim, okadar da özel değilsin
Baby, there's no way back
Bebeğim, geriye dönüş yok
You can keep talkin'
Konuşmaya devam edebilirsin
But baby, I'm walkin' away
Ama bebeğim, Ben çekip gidiyorum


Gonna have to cry me out
Beni haykırmak zorunda kalacaksın
Gonna have to cry me out
Beni haykırmak zorunda kalacaksın
Boy, there ain't no doubt
Oğlum, hiç şüphe yok
Gonna have to cry me out
Beni haykırmak zorunda kalacaksın

Won't hurt a little bit
Az acıtmayacak
Boy, better get used to it
Oğlum, iyisimi alış buna
You can keep talkin'
Konuşmaya devam edebilirsin
But baby, I'm walkin' away
Ama bebeğim, ben çekip gidiyorum


You'll have to cry me out
Beni haykırmak zorunda kalacaksın
You'll have to cry me out
Beni haykırmak zorunda kalacaksın
The tears that will fall mean nothing at all
Akacak olan gözyaşları hiçbir şey ifade etmeyecek
It's time to get over yourself
Kendini aşma zamanın geldi

Baby, you ain't all that
Bebeğim, okadar da özel değilsin
Baby, there's no way back
Bebeğim, geriye dönüş yok
You can keep talkin'
Konuşmaya devam edebilirsin
But baby, I'm walkin' away
Ama bebeğim, Ben çekip gidiyorumYou'll have to cry me out
Beni haykırmak zorunda kalacaksın
You'll have to cry me out
Beni haykırmak zorunda kalacaksın
The tears that will fall mean nothing at all
Akacak olan gözyaşları hiçbir şey ifade etmeyecek
It's time to get over yourself
Kendini aşma zamanın geldi

Baby, you ain't all that
Bebeğim, okadar da özel değilsin
Baby, there's no way back
Bebeğim, geriye dönüş yok
You can keep talkin'
Konuşmaya devam edebilirsin
But baby, I'm walkin' away
Ama bebeğim, Ben çekip gidiyorumŞarkı sözü kaynak : www.lyricsondemand.com

24 Ocak 2010 Pazar

Lady Gaga - Summerboy (Türkçe Çevirisi)
1, 2, 3

Nowhere
Hiçbir yerde
Yeah we're going nowhere fast
Evet hızlıca hiçbir yere gitmiyoruz
Maybe this time, ill be yours you'll be mine
Belki bu sefer, ben senin olurum sen de benim
c-c-c-crazy, get your ass in my bed
d-d-d-deli,kıçını yatağıma getir
Baby you'll be, just my summer boyfriend
Bebeğim sen,benim sadece yazlık erkek arkadaşm olacaksın
Summer boy
Yaz çocuğu

Lets get lost you can take me home
Hadi kaybolalım beni eve götürebilirsin
Somewhere nice we can be alone
Yalnız olabileceğimiz güzel bir yere
Bikini tops, coming o-o-off
Bikini üstleri,çıkıyorlar
Don't be sad when the sun goes down
Güneş battığında üzülme
You'll wake up and im not around
Uyanacaksın ve ben etrafta olmayacağım
Ive got to go oh, oh, oh, oh, oh
Gitmem gerek oh, oh, oh, oh, oh
We'll still have the summer after all
Herşeyden sonra hala yazımız olacak

Sometimes, you might start a fight
Bazen, kavga etmeye başlayabiliyorsun
But Im happy pretending we're alright (alright)
Ama iyiymişiz gibi davranmaktan mutluyum
Sun glasses, cover up my green eyes
Güneş gözlükleri, yeşil gözlerimi sarıyor
My martini glistens, yeah
Martinim parıldıyor, evet
While checking out other guys
Diğer çocukları keserken
Summer boy
Yaz çocuğu

Lets get lost you can take me home
Hadi kaybolalım beni eve götürebilirsin
Somewhere nice we can be alone
Yalnız olabileceğimiz güzel bir yere
Bikini tops, coming o-o-off
Bikini üstleri,çıkıyorlar
Don't be sad when the sun goes down
Güneş battığında üzülme
You'll wake up and im not around
Uyanacaksın ve ben etrafta olmayacağım
Ive got to go oh, oh, oh, oh, oh
Gitmem gerek oh, oh, oh, oh, oh
We'll still have the summer after all
Herşeyden sonra hala yazımız olacak

Hey there summer boy
Hey yaz çocuğu
Lets go for a drive
Hadi bir tur atalım
Take me for a ride
Beni biraz gezdir
Never gonna close our eyes
Asla gözlerimizi kapatmayacağız

Hey there summer boy
Hey yaz çocuğu
Im a busy girl
Ben meşgul bir kızım
Don't got too much time
Çok fazla vaktim olmaz
Hurry up before I change my mind
Fikrimi değiştirmeden önce acele et

Hey there summer boy
Hey yaz çocuğu
Im taking off my heels
Topuklularımı çıkarıyorum
Lets go for a run
Hadi biraz koşalım
Have a little summer fun
Biraz yaz eğlencesi yaşayalım
Have a little summer fun
Biraz yaz eğlencesi yaşayalım
Summer boy
Yaz çocuğu

Lets get lost you can take me home
Hadi kaybolalım beni eve götürebilirsin
Somewhere nice we can be alone
Yalnız olabileceğimiz güzel bir yere
Bikini tops, popping o-o-off
Bikini üstleri,çıkıyorlar
Don't be sad when the sun goes down
Güneş battığında üzülme
You'll wake up and im not around
Uyanacaksın ve ben etrafta olmayacağım
Ive got to go oh, oh, oh, oh, oh
Gitmem gerek oh, oh, oh, oh, oh
We'll still have the summer after all
Herşeyden sonra hala yazımız olacak

Lets get lost you can take me home
Hadi kaybolalım beni eve götürebilirsin
Somewhere nice we can be alone
Yalnız kalabileceğimiz güzel bir yere
You'll be my summer-summer boy
Benim yaz-yazlık erkek arkadaşım olacaksın

Don't be sad when the sun goes down
Güneş battığında üzülme
You'll wake up and Im not around
Uyanacaksın ve ben etrafta olmayacağım
You'll be my summer-summer boy
Benim yaz-yazlık erkek arkadaşım olacaksın

And we'll still have the summer after all
Ve herşeyden sonra hala yazımız olacak

I've got my-
Benim
Yes I've got my-
Evet benim
I've got my summer-summer boy
Benim yazlık erkek arkadaşım