13 Mart 2010 Cumartesi

Eminem - Medicine Ball (Türkçe Çevirisi)


Oh my goodness, what have I done?
Aman Tanrım, ne yaptım ben?
Oh no, I can't believe it
Oh hayır, buna inanamıyorum
It's like I've got the whole world in my palm
Sanki tüm dünyayı avucumun içine almışım gibi
And I'm ready to drop bombs
Ve bombaları atmaya hazırım

Welcome to the Slim Shady Mecca, Rebecca
"Slim Shady Mekke"ye hoşgeldin,Rebecca
It's the village in New York, right next to the TriBeCa
Bu New York'ta bir köy, TriBeCa nın hemen yanında
That's my sector, homosexual dissector
Bu benim sektörüm, homoseksüel teşrihcisi
Come again, rewind selector
Yine gel, geri sar seçici

I said nice rectum, I had a vasectomy, Hector
İyi kalınbağırsak dedim, bir meni kanalı ameliyatı oldum, Hector
So you can't get pregnant if I buy sex and erect ya'
O yüzden hamile kalamazsın eğer sex yapar ve sana kaldırırsam
Hannibal Lecter into guy sex and I bet ya'
Adam Hannibal Lecter gibi sevişiyor ve bahse girerim
I tantalize ya' and in less then 5 seconds I get ya'
Sana boşa ümit veriyorum ve 5 saniyeden daha kısa sürede seni elde ederim

They say once bitten and twice shy
Derler ki sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş
Well, I'm next to the guy with 9 ecstasy pills and 5 extra
Peki, 9 ecstasy hapı ve 5 extradan almış çocuğun yanındayım
Boxes of ripped condoms and quantities
Bolca yırtılmış prezervatif kutusu
Why? Yes sir, I took the rest of the Lunesta pills from my dresser
Neden? Evet efendim, geri kalan tüm Lunesta haplarını terzimden aldım

That's my kind of vibe, what else should I try, Lester?
Bu benim bir çeşit titremem, başka ne deneyebilirim,Lester?
Drop kicked the bitch before her second trimester
İkinci üç aylık döneminden önce düşürüp vurdum kaltağa
Performed a home abortion with Dexter
Dexter'la bir ev kürtajı yaptık
Then I guess, I'll dig a fetus out with a wire hanger then digest her
Sonra sanırım, cenini kazacağım bir kablolu askıyla ve onu sindireceğim

I guess it's time for you to hate me again
Sanırım benden tekrardan nefret etme zamanın geldi
Let's begin, now hand me the pin
Hadi başlayalım, şimdi elimi iğnele
How should I begin it and where does it all end?
Nasıl başlamalıyım buna ve nerede bitirmeliyim tüm bunları?
The world is just my medicine ball, you're all in
Dünya benim sadece sağlık(jimnastik) topum, hepiniz içindesiniz

I said,I guess it's time for you to hate me again
Dedim ki,sanırım benden tekrardan nefret etme zamanın geldi
Let's begin, now hand me the pin
Hadi başlayalım, şimdi elimi iğnele
How should I begin it and where does it all end?
Nasıl başlamalıyım buna ve nerede bitirmeliyim tüm bunları?
My medicine ball, you're in my medicine ball, friends
Benim sağlık topum, sağlık topumun içindesiniz, dostlarım

All my West Side bitches throw it up
Benim bütün Batı Yakası fahişelerim bıraktılar bunu
Put a balloon inside your pussy, quief and blow it up
Bir balon koy ***nın içine, ve patlat onu
Man, I think that Eggers fell off the tip, didn't show enough
Adamım, Sanırım şu Egger'lar bahşişi azalttılar, yeterinde göstermediler
So you better change the station to keep from throwing up
O yüzden kusmalardan kaçmak için iyisi mi durağını değiştir

Man, you've seen it all before, you're all too familiar with it
Adamım, hepsini daha önce görmüştünüz, buna çok tanıdıksınız hepiniz
There's a penis on the floor and two balls so you know who did it
Yerde bir penis ve iki top var peki kimin yaptğını biliyorsun
You know you with it girl, don't front, oh no, you didn't
Biliyorsun o kızla berabersin, yüzsüzlük yapma, oh hayır, yapmadın
I won't rape all the Pussycat Dolls, Nicole, you kiddin'?
Bütün Pussycat Dolls a tecavüz edemem,Nicole'e mi, dalga mı geçiyorsun?

I'll pee on Rihanna, see man, I'll do what I wanna
Rihanna'nın üzerine işeyeceğim, gör bak adamım, ne istersem onu yapacağım
Spray perfume in a sauna room, crazy gluing Madonna
Sauna odasında sprey parfüm, deli yapıştırıcı Madonna
To the La-Z-Boy sofa, fold her in two then sit on her
La-Z-Boy kanepesine, iki kez düşürdü onu sonra üzerine oturdu
Imagine the visual for that man who would've thought I
Ben olduğunu düşündüğün şu adamın görünüşüne bir bak

Could ever be such a relentless prick unleashing his vengeance
Acımasız bir kalleşin intikamını bırakması olabilir şey mi
But the chick's so old, she looks like she outlived her life sentence
Ama piliçler çok yaşlı, tüm hayatı boyunca fazla yaşamış gibi görünüyor
I never meant this rhyme to be so offensive
Asla kafiye kullanmadım çok saldırgan olmak için
If you weren't so defensive, it wouldn't be, you're so sensitive
Eğer çok korumacı olmasaydın, bu olmazdı, sen çok hassassın

I guess it's time for you to hate me again
Sanırım benden tekrardan nefret etme zamanın geldi
Let's begin, now hand me the pin
Hadi başlayalım, şimdi elimi iğnele
How should I begin it and where does it all end?
Nasıl başlamalıyım buna ve nerede bitirmeliyim tüm bunları?
The world is just my medicine ball, you're all in
Dünya benim sadece sağlık(jimnastik) topum, hepiniz içindesiniz

I said,I guess it's time for you to hate me again
Dedim ki,sanırım benden tekrardan nefret etme zamanın geldi
Let's begin, now hand me the pin
Hadi başlayalım, şimdi elimi iğnele
How should I begin it and where does it all end?
Nasıl başlamalıyım buna ve nerede bitirmeliyim tüm bunları?
My medicine ball, you're in my medicine ball, friends
Benim sağlık topum, sağlık topumun içindesiniz, dostlarım

Put Christopher Reeves on a unicycle with a kickstand
Christopher Reeves'i tek tekerlekli bisiklete koy metal çubuğuyla birlikte
Kick it up and push him and lead him right into quicksand
Vur ona ve it onu ve bataklığın içine yolla
Here, you need a hand, big man?
Burada, bir ele ihtiyacın var, büyük adam?
Grab a hold of this branch with both hands
İki elinle bu dala sıkıca sarıl
Man, they don't understand I'm just a sick man
Adamım, anlamıyorlar ben sadece hasta bir adamım

Now everybody's pissed at me like it's my fault
Şimdi herkes bana kızıyor sanki benim suçummuş gibi
This name rhymes with so many different words, geez
Bu isim kafiyeleri farklı kelimelerle,
So one last time, Mr. Christopher Reeves
O yüzden son kez, Bay Christopher Reeves
Won't you break it down for me and just spit the verse, please
Durdurmazmısın benim için ve sadece mısrayı dökül, lütfen

Eminem, I'm coming to kill you
Eminem, seni öldürmeye geliyorum
Always hated you and I still do
Herzaman senden nefret ettim ve hala ediorum
You'll never fill my shoes, my Superman costume
Asla ayakkabılarımı dolduramazsın, benim Superman kostümümü
Doesn't even fit you, they don't feel you
Sana uymazlar bile, seni hissetmezler

You're taking this shit too far
Bu lanet şeyi çok uzattın
Who do you think you are? Hang my suit up in the armoire
Kendini ne sanıyorsun sen? Gardroptta asılı olan takım elbisem mi
Everyday I hate you more and more
Hergün senden daha da fazla nefret ediyorum
Throw down the cardboard
Yapaylığını yere at
Let's break dance if you think you're hardcore
Hadi break dance yap kendini sert sanıyorsan

I guess it's time for you to hate me again
Sanırım benden tekrardan nefret etme zamanın geldi
Let's begin, now hand me the pin
Hadi başlayalım, şimdi elimi iğnele
How should I begin it and where does it all end?
Nasıl başlamalıyım buna ve nerede bitirmeliyim tüm bunları?
The world is just my medicine ball, you're all in
Dünya benim sadece sağlık(jimnastik) topum, hepiniz içindesiniz

I said,I guess it's time for you to hate me again
Dedim ki,sanırım benden tekrardan nefret etme zamanın geldi
Let's begin, now hand me the pin
Hadi başlayalım, şimdi elimi iğnele
How should I begin it and where does it all end?
Nasıl başlamalıyım buna ve nerede bitirmeliyim tüm bunları?
My medicine ball, you're in my medicine ball, friends
Benim sağlık topum, sağlık topumun içindesiniz, dostlarım

The world is mine
Dünya benim


Şarkı sözü kaynak : www.metrolyrics.com

James Morrison - Get To You (Türkçe Çevirisi)
So close to midnight
Gece yarısının batımında
Under the streetlights
Şehir ışıklarının altında
Leaving behind what I don’t need
Arkada kalanlara ihtiyacım yok

I’ve walked like a blind man
Kör bir adam gibi yürüdüm
and my eyes are open
Ve gözlerim açık
And You are the only place for me
Ve sen benim için tek yersin

Won’t you hold on just for a while
Bir süre için sadece bekleyecek misin
Please don’t give up on me tonight
Lütfen bu gece benden vazgeçme

Coz I’m on my way
Çünkü benim yolumda
I chased the day
Günü takip ettim
Yeah I’ll keep running all night
Evet bütün gece işlemeye devam edeceğim

I just won’t rest to catch my breath
Nefesimi yakalmanı bekleyeceğim
I will run every red light
Kırmızı ışıklarda hep koşacağım

To get to you
Sana varmak için
No I will get to you
Hayır sana varacağım
No I will get to you
Hayır sana varacağım

I’ll chase past the tail lights
Arka lambadaki geçmişi takip edeceğim

Head for the skyline
Gökyüzünün zirvasi için

Hoping that, that won’t change your faith
Bundan umutluyum,imanını değiştirmeyeceğim

I see them appearing
Onların belirmesini görüyorum
The cracks in the pavement
Kaldırımdaki çatlaklar
Running I pray I’m not too late
Kutsanmaya koşuyorum çok geç kalmadım

Won’t you hold just for a while
Bir süre için sadece bekleyecek misin
Please
Lütfen
Please don’t give up on me tonight
Lütfen bu gece benden vazgeçme

Coz I’m on my way
Çünkü benim yolumdasın
I chased the day
Günü takip ettim
Yeah I’ll keep running all night
Evet bütün gece işlemeye devam edeceğim

I just won’t rest to catch my breath
Nefesimi yakalamanı bekleyeceğim
I will run every red light
Kırmızı ışıklarda hep koşacağım

To get to you
Sana varmak için
No I will get to you
Hayır sana varacağım
No I will get to you
Hayır sana varacağım
I will
Varacağım

I’ll get to you
Sana varacağım
Just hold on a little longer
Sadece biraz daha dayan
I’ll get to you
Sana varacağım
Oh just don’t give up on me
Sadece benden vazgeçme
I will get to
Varacağım
I will get to
Varacağım
I will get to you
Sana varacağım

Coz I’m on my way
Çünkü benim yolumdasın
I chased the day
Günü takip ettim
Yeah I’ll keep running all night
Evet bütün gece işlemeye devam edeceğim

I just won’t rest to catch my breath
Nefesimi akalamanı bekleyeceğim
I will run every red light
Kırmızı ışıklarda hep koşacağım

To get to you
Sana varmak için
No I will get to you
Hayır sana varacağım
No I will get to you
Hayır sana varacağım
I will
Varacağım

I will get to
Varacağım
I will get to
Varacağım
I will get to you
Sana varacağım

Şarkı sözü kaynağı:www.lyricsreg.com

10 Mart 2010 Çarşamba

Gramophonedzie - Why Don't You (Türkçe Çevirisi)You had plenty money, 1922
Çok paran vardı, 1922 de
You let other women make a fool of you
Diğer kadınların seni maskaraya çevirmesine izin verdin
Why don’t you do right, like some other men do?
Neden doğrusunu yapmıyorsun, diğer adamların yaptığı gibi?
Get out of here and get me some money too
Çık git buradan ve biraz da para kazan

You’re sittin’ there and wonderin’ what it’s all about
Orada oturmuş ve merak ediyorsun bunların neyle alakalı olduğunu

You ain’t got no money, they will put you out
Hiç paran yok, seni kapı dışına koyacaklar
Why don’t you do right, like some other men do?
Neden doğrusunu yapmıyorsun, diğer adamların yaptığı gibi?
Get out of here and get me some money too
Çık git buradan ve biraz da para kazan

If you had prepared twenty years ago
Eğer yirmi yıl önce hazırlanmış olsaydın
You wouldn’t be a-wanderin’ from door to door
Kapı kapı geziniyor olmazdın
Why don’t you do right, like some other men do?
Neden doğrusunu yapmıyorsun, diğer adamların yaptığı gibi?
Get out of here and get me some money too
Çık git buradan ve biraz da para kazan

I fell for your jivin’ and I took you in
Jazzına bayıldım ve seni içeri aldım
Now all you got to offer me’s a drink of gin
Şimdi tek yapman gereken bana bir gin(cin) ısmarlaman
Why don’t you do right, like some other men do?
Neden doğrusunu yapmıyorsun, diğer adamların yaptığı gibi?
Get out of here and get me some money too
Çık git buradan ve biraz da para kazan
Why don’t you do right, like some other men do?
Neden doğrusunu yapmıyorsun, diğer adamların yaptığı gibi?
Like some other men do
Diğer adamların yaptığı gibi

Imogen Heap - Come Here Boy (Türkçe Çevirisi)


It's dark in here, visions are flashing into my head
Burası karanlık, görüntüler çakıyor kafamın içinde
as I reminisce my reoccurring dreams and you said,
yenilenen rüyalarımı yadettiğim gibi ve sen dedin ki,
"I'm falling, falling for you babe
"Aşık oluyorum, sana aşık oluyorum bebeğim
my feelings are getting stronger"
hislerim gittikçe güçleniyor"
So why don't you stay with me for a little longer...
Öyleyse neden birazcık daha yanımda kalmadın ...
Come here boy, come here boy yeah
Buraya gel çocuk, buraya gel çocuk evet
Come here boy, come here boy
Buraya gel çocuk, buraya gel çocuk

I know that my face is only too familiar to your sleep
Biliyorum yüzüm sadece çok tanıdık senin uyumana
I can see it in your eyes and I can tell by your body heat
Gözlerinde görebiliyorum ve bunu vücudunun sıcaklığından dolayı söyleyebilirim
Why are you taking so long?
Neden bu kadar uzattın?
You need me to come and find you, honey?
Gelip seni bulmama ihtiyacın var, tatlım?
set your mind at rest, let your dreams run free
aklını huzura erdirmeye, rüyalarını serbest bırakmaya
Come here boy, come here boy yeah
Buraya gel çocuk, buraya gel çocuk evet
Come here boy, come here boy yeah
Buraya gel çocuk, buraya gel çocuk evet
Come here boy, come here boy yeah
Buraya gel çocuk, buraya gel çocuk evet
Come here boy, come here boy
Buraya gel çocuk, buraya gel çocuk


You know I'm no stranger in your dreams...
Biliyorsun rüyalarında bir yabancı değilim ...
You know I'm no stranger in your dreams...
Biliyorsun rüyalarında bir yabancı değilim ...
Oh and I'm craving, I'm howling, I'm begging, I'm pleading
Oh ve özlüyorum, haykırıyorum, yalvarıyorum, rica ediyorum
You're mine tonight, oh yeah
Bu gece benimsin, oh evet
Oh and I'm waiting, I'm dying, I'm wanting and I'm needing
Oh ve bekliyorum, ölüyorum, istiyorum ve gerek duyuyorum
to show you the slut I am
sana sürtük yanımı göstermeye
where I'll be touching and holding, caressing and giving you
sana dokunuyor ve tutuyor, okşuyor ve veriyor olacağım yerde
every fantasy , yeah
her fantaziyi, evet
I've got you dreaming and lusting, I'm burning and praying
Seni hayal ederken ve arzularken yakaladım, yanıyorum ve dua ediyorm
for more of this ecstasy
bu ectasy den daha fazlası için
Come here boy, come here boy yeah
Buraya gel çocuk, buraya gel çocuk evet
Come here boy, come here boy yeah
Buraya gel çocuk, buraya gel çocuk evet
Come here boy, come here boy yeah
Buraya gel çocuk, buraya gel çocuk evet
Come here boy, come here boy
Buraya gel çocuk, buraya gel çocuk

You know I'm no stranger in your dreams...
Biliyorsun rüyalarında bir yabancı değilim ...