28 Mart 2010 Pazar

Slash Feat. Andrew Stockdale - By The Sword (Türkçe Çevirisi)
With the horses that you ride,
Sürdüğün atlar,
And the feelings left inside,
Ve hislerin içinde kaldı,
Comes a time you need to leave all that behind,
Her şeyi arkada bırakmaya ihtiyaç duyduğun gelen zaman,
Well they claim they'd like to know,
İyi onlar bilmek istediklerini iddia ediyorlar
And they'll fight you there to go,
Ve oraya gitmek için uçacaklar,
And they're gatherin' around for all the show,
Ve bütün şov için etrafta toplanıyorlar

Well there is a reward,
İyi burada bir ödül var,
To live and die by the sword
Kılıçla ölmek ve yaşam için
Well they tried to complicate you,
İyi onlar seni zorlaştırmak için deniyorlar,
But you left it all behind,
Ama sen her şeyi geride bıraktın,
All the worldly possessions,
Tüm dünyevi mallar,
Are left for recollections,
Hatıra için kalmadılar mı
And finally it's all gone!
Ve sonunda hepsi gitti!

They're releasing all the hounds,
Tüm av köpeklerini salıverdiler,
What is lost can still be found,
Kaybolan neyse hala bulunabilir,
When you're walking with your fear down on the ground,
Senle birlikte yürüdüğüm zaman yerin altı korkar,
Well there's those who choose to run
İyi kim yürümeyi seçerse orada bulunur
Following the setting sun,
Güneşin batışını takip ediyor,
And now it seems the journey's has begun,
Ve şimdi yolculuk başlamış görünüyor,

Well there is a reward,
İyi burada bir ödül var,
To live and die by the sword
Kılıçla ölmek ve yaşam için
Well they tried to complicate you,
İyi onlar seni zorlaştırmak için deniyorlar,
But you left it all behind,
Ama sen her şeyi geride bıraktın,
All the worldly possessions,
Tüm dünyevi mallar,
Are left for recollections,
Hatıra için kalmadılar mı
And finally it's all gone!
Ve sonunda hepsi gitti!

With the horses that you ride,
Sürdüğün atlarla,
And the feelings left inside,
Ve hislerin içeride kaldır,
Comes a time you need to leave all that behind,
Her şeyi arkada bırakmaya ihtiyaç duyduğun zaman gel,

Well there is a reward,
İyi burada bir ödül var,
To live and die by the sword
Kılıçla ölmek ve yaşam için
Well they tried to complicate you,
İyi onlar seni zorlaştırmak için deniyorlar,
But you left it all behind,
Ama sen her şeyi geride bıraktın,
All the worldly possessions,
Tüm dünyevi mallar,
Are left for recollections,
Hatıra için kalmadılar mı
And finally it's all gone!
Ve sonunda hepsi gitti!

Şarkı sözü kaynağı:www.lyricsmania.com

Paylaş

Jedward feat.Vanilla Ice - Under Pressure (Ice Ice Baby) (Türkçe Çevirisi)
Pressure pushing down on me
Baskı beni aşağı itiyor
Pressing down on you no man ask for
Erkeksiz aşağı bastırılmanı iste
Under pressure - that burns a building down
Baskı altında - o yanıklar bir bina yıkar
Splits a family in two
İkisinin içinde yarık bir aile
Puts people on streets
Caddelerin üzerine insanları koyarAll right stop collaborate and listen
Pekala işbirliğini durdur ve dinle
Ice is back with my brand new invention
Yeni bulduğum markayla buz geri döndü
Something grabs a hold of me tightly
Birşeyler beni sıkıca tutuyor
Flow like a harpoon daily and nightly
Akıntı günlük ve gecelik bir zıpkın gibi
Will it ever stop yo I don’t know
Bütün bunlar duracak mı hayır bilmiyorum
Turn off the lights and I’ll glow
Işıkları kapat ve parlayacağım
To the extreme I rock a mic like a vandal
Aşırısı için bir vandal gibi mikrofonu salla
Light up a stage and wax a chump like a candle
Bir sahneyi aydınlat ve bir mum gibi bir salağı cilala
Dance go rush to the speaker that booms
Hoparlördeki gümbürtüye koşturarak dans et
I’m killing your brain like a poisonous mushroom
Senin beynini öldürüyorum zehirli bir mantar gibi
Deadly when I play a dope melody
Uyuşturucu bir melodi çaldığı zaman öldürücü
Anything less than the best is a felony
Herhangi bir şeyin azı en iyi ağır suçtur
Love it or leave it you better gain weight
Sev veya terket onu yük kilo almaktan daha iyidir
You better hit bull’s eye the kid don’t play
Boğanın gözlerine çarpmak çocuğun oynamamasından daha iyidir
If there was a problem yo I’ll solve it
Bir problemin olsaydı hayır çözeceğim bunu
Check out the hook while my DJ revolves it
Dj'im onu çevirirken kancayı gözden geçir

Şarkı sözü kaynağı:www.lyricsreg.com

Paylaş

Wiley Feat.Emeli Sande - Never Be Your Woman (Türkçe Çevirisi)
Well i guess what they say is true
Onların neyi doğru söylediğini tahmin ediyorum
I could never be the right type of girl for you
Senin için asla doğru bir kız tiği diğildi

I could never be your women (x3)
Asla senin kadının olamadım

Yo Out everynight im in the spotlight
Her gece spot ışıklarının altındayım
With another girl knowing that its not right
Başka bir kızla olduğum biliniyor ama bu doğru değil
Aint gonna work Stop trying
Durdurmaya çalışmayacaksın
Had enough this time Your Not Lying
Bu yeterli zamanda yalan söylemiyorsun
Tho your feeling the pain but Your not crying
Acını hissettiğim halde ama sen ağlamıyorsun
Cant take me Im on another page
Beni alamazsın,ben başka sayfadayım
Were the babes wanna take me home
Bebeklerim beni eve götürmenizi istiyorum
I was out all night Didnt make it home
Bütün gece dışarıdaydım evde olmak istemiyorum
Thats More lying
Daha fazla yalan
Pull up in the aston Get out the car
Aston'uma yanaş çık arabadan
Quick jump the que No hiding
Çabuk zıpla saklanma
Flash (Flash)
Flaş (flaş)
Lettin everybody no i got cash
Bende nakit yok izin versin herkes
shower burp when Dining
Yemek yediğimizde geğirmeni göster
8 dimond rings there all shining
8 elmaslı yüzük her yeri parlatıyor
Bare designers plus im designing
Sade tasarımcılar artı benim tasarımlarım
Block everybody out when im writing
Ben yazarken herkesle iletişimi kes
Im on a hype ting!!
Heyecanlı bir şeyin üzerindeyim

Well i guess what they say is true
Onların neyi doğru söylediğini tahmin ediyorum
I could never be the right type of girl for you
Senin için asla doğru bir kız tiği diğildi

I could never be your women (x3)
Asla senin kadının olamadım

Leave the country No warning
Ülkyi terket uyarı yok
Club swimming Women swarming
Klüp yüzüyor kadın kaynaşıyor
See a new ting Get Talking
Konuşmaya başlarken yeni bir şeyi gör
Get acquainted Start Walking
Tanıştır yürümeye başla
Thats when i start promising the world
Bunlar benim dünyaya söz verdiğim zaman
Even tho i got a women at home thats past talking
Her ne kadar sahip olduğum kadınla evde konuşarak zaman geçirdiysek
I dont wanna get past talking
Ben konuşarak zaman geçirmek istemiyorum
I got a yard but lets go to your crib
Ben bir yarda sahibim ama haydi senin ambarına gidelim
Air Freshner
Hava temiz
Wild orchid
Vahşi orkide
What would he get? If she caught him
Ne olacaktı?Eğer onu yakalasaydı
He would get a punch in the face like norbit
Norbit gibi suratına bir yumruk yiyecekti
Turn around Ignore him
Dön arkana yoksay onu
Look away like you never saw him
Yüzünü yana çevir hiç bakma ona
To hold me down might be awkward
Beni elinde tutmak garipleştirebilir
Sighted with another women in shorditch
Shorditch'teki diğer kadınların gözleri görür
My house i pay the mortgage
Evimi mortgage ödeyerek aldım

Well i guess what they say is true
Onların neyi doğru söylediğini tahmin ediyorum
I could never be the right type of girl for you
Senin için asla doğru bir kız tiği diğildi

I could never be your women (x3)
Asla senin kadının olamadım

Well i guess what they say is true
Onların neyi doğru söylediğini tahmin ediyorum
I could never be the right type of girl for you
Senin için asla doğru bir kız tiği diğildi

I could never be your women (x3)
Asla senin kadının olamadım

Şarkı sözü kaynağı:onlylyrics.com

Paylaş

Adam Lambert - Whataya Want From Me (Türkçe Çevirisi)
Hey, slow it down, whataya want from me?
Hey,yavaşla,benden ne istiyorsun?
Whataya want from me?
Benden ne istiyorsun?
Yeah, I'm afraid, whataya want from me?
Evet,korkuyorum,benden ne istiyorsun?
Whataya want from me?
Benden ne istiyorsun?

There might have been a time when I would give myself away
Biraz zamanım olduğunda kendimi ele verirdim
Oh, once upon a time, I didn't give a damn
Oh,bir zamanlar,takmazdım
But now, here we are, so whataya want from me?
Ama şimdi,buradayız,peki benden ne istiyorsun?
Whataya want from me?
Benden ne istiyorsun?

Just don't give up, I am workin' it out
Sadece vazgeçme,uğraşıyorum
Please don't give in, I won't let you down
Lütfen teslim olma,boşa çıkarmayacağım
It messed me up, need a second to breathe
Darmadağın oldu,bir saniye nefes almaya ihtiyacı var
Just keep coming around
Sadece uğramaya devam et

Hey, whataya want from me?
Hey,benden ne istiyorsun?
Whataya want from me?
Benden ne istiyorsun?
Whataya want from me?
Benden ne istiyorsun?

Yeah, it's plain to see
Evet,açıkça görülüyor
That baby you're beautiful and it's nothing wrong with you
Bebeğim güzelsin ve seninle olmam için hiçbir yanlış yok
It's me, I'm a freak, yeah
Bu benim,ben bir acayipim,evet
But thanks for lovin' me 'cause you're doing it perfectly
Fakat beni sevdiğin için teşekkürler çünkü sen harika yapıyorsun

Yeah, there might have been a time
Evet,biraz zamanım olabilirdi
When I would let you step away
Beni bırakıp gitmene izin verdiğin zaman
I wouldn't even try
Denemezdim bunları
But I think you could save my life
Ama senin hayatımı kurtardığını düşünüyorum

Just don't give up, I am workin' it out
Sadece vazgeçme,uğraşıyorum
Please don't give in, I won't let you down
Lütfen teslim olma,boşa çıkarmayacağım
It messed me up, need a second to breathe
Darmadağın oldu,bir saniye nefes almaya ihtiyacı var
Just keep coming around
Sadece uğramaya devam et

Hey, whataya want from me?
Hey,benden ne istiyorsun?
Whataya want from me?
Benden ne istiyorsun?
Whataya want from me?
Benden ne istiyorsun?
Whataya want from me?
Benden ne istiyorsun?
Whataya want from me?
Benden ne istiyorsun?

Just don't give up on me
Sadece benden vazgeçme
I won't let you down
Boşa çıkarmayacağım
No, I won't let you down
Hatyır,boşa çıkarmayacağım

And so just don't give up, I'm workin' it out
Ve yani sadece vazgeçme,uğraşıyorum
Please don't give in, I won't let you down
Lütfen teslim olma,boşa çıkarmayacağım
It messed me up, need a second to breathe
Darmadağın oldu,bir saniye nefes almaya ihtiyacı var
Just keep coming around
Sadece uğramaya devam et

Hey, whataya want from me?
Hey,benden ne istiyorsun?

Just don't give up, I am workin' it out
Sadece vazgeçme,uğraşıyorum
Please don't give in, I won't let you down
Lütfen teslim olma,boşa çıkarmayacağım
It messed me up, need a second to breathe
Darmadağın oldu,bir saniye nefes almaya ihtiyacı var
Just keep coming around
Sadece uğramaya devam et

Hey, whataya want from me?
Hey,benden ne istiyorsun?
Whataya want from me?
Benden ne istiyorsun?
Whataya want from me?
Benden ne istiyorsun?
Whataya want from me?
Benden ne istiyorsun?
Whataya want from me?
Benden ne istiyorsun?
Whataya want from me?
Benden ne istiyorsun?

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com

Paylaş