17 Nisan 2010 Cumartesi

Robbie Williams - Morning Sun (Türkçe Çevirisi)


Dinle:


How do you rate the morning sun
Sabah güneşini nasıl değerlendirirsin
After a long and sleepless night
Uzun ve uykusuz bir geceden sonra
How many stars would you give to the moon?
Aya kaç tane yıldız verecektin?
Can you see those stars from where you are?
Yıldızların nereden geldiğini görebiliyor musun?
Shine on the lost and lonely
Kayıp ve yalnızlık üzerinde parla
The ones who cant get over it
Birileri başaramayacak

You always wanted more than life
Hayattan sürekli daha fazlasını istedin
But now you dont have the appetite
Ama şimdi arzulamıyorsun
In a message to the troubadour
Müzisyen için bir mesajda
The world don't love you anymore
Dünya seni daha fazla sevmiyor
Tell me how do you rate the morning sun?
Anlat bana sabah güneşini nasıl değerlendirirsin?

Stuck inside the rainbow
Gökkuşağı içine sıkışıp kalmış
You could happen to be
Mutlu olabilirdin
Cause I've been close to where you are
Çünkü sen neredeysen yakınındaydım
I drove to laces you haven't seen
Göremediğin bağcıkları zorladım
It all seems so familiar
Bütün hepsi çok tanıdık
Like they've been sent to kill'ya
Seni öldüremeleri için gönderdikleri gibi

It does'nt take an astronaut
Bir astronot almaz
To float in a space is just a thought
Bir boşlukta yüzmek sadece bir düşüncedir
The morning brings a mystery
Sabah bir gizem getirir
The evening makes it history
Akşam tarih yazılır
Who am I to rate the morning sun?
Ben kimim sabah güneşini değerlendiriyorum?

And the village drunk
Ve köy sarhoş
You know he sadly passed away,
Biliyorsun ki üzgünce sona erdi,
It was a shame I never knew his name
Onun ismini hiç bilemedim bu bir ayıptı
I wonder if he sat there in the morning
Sabah orada otursaydı merak ederdim

Watched the sunrise
Gündoğumu izlendi

How do you rate the morning sun
Sabah güneşini nasıl değerlendiriyorsun
It's just to heavy for me
Benim için sadece ağır
And all I wanted was the world
Ve benim bütün istediğim dünyaydı
And you were the star that lit the sun
Ve sen güneşi aydınlatan yıldızdın
Dont go wasting your time
Zamanın boşa gitmesin
Cause there is no finish line
Çünkü burada bitiş çizgisi yok
And you dont see anything,
Ve hiçbir şey göremiyorsun,
Not even love not anything,
Aşk olmamasına rağmen hiçbir şey yoktu,
The night can take the man from you
Gece senden adamı alabilir
A sense of wonder overdue
Gecikmiş merağın bir hissi
The morning brings a mystery
Sabah bir gizemi getirir
The evening makes it history
Akşam tarih yazılır
Who am I to rate the morning sun?
Ben kimim sabah güneşini değerlendiriyorum?

Şarkı sözü kaynağı:www.elyricsworld.com

Paylaş

16 Nisan 2010 Cuma

Green Day - Last Of The American Girls (Türkçe Çevirisi)


Dinle:


She puts her makeup on like graffiti on the walls of the heartland
Grafiti gibi makyaj yapıyor can damarının üzerindeki duvarlarda
She's got her little book of conspiracies right in her hand
Sağ elinde küçük komplolar kitabı var
She is paranoid like endangered species headed into extinction
Nesli tükenmekte olan türler gibi paranoyaklaştı
She is one of a kind, well, she's the last of the American girls
O türünün tek örneği,o Amerikan kızlarının sonuncusu

She wears her overcoat for the coming of the nuclear winter
Yaklaşan nükleer kış için paltosunu giyer
She is riding her bike like a fugitive of critical mass
Kritik kitlenin bir kaçağı gibi motosikletine biniyor
She's on a hunger strike for the ones who won't make it for dinner
Akşam yemeğini yapmayacak olanlar için açlık grevinde
She makes enough to survive for a holiday of the working class
Çalışan sınıfın bir tatiline yetecek kadar hayatta kalmayı başarıyor

She's a runaway of the establishment incorporated
Birleşmiş ortaklıktan kaçan biri o
She won't cooperate, well, she's the last of the American girls
İşbirliği yapmaz,yani,o Amerikan kızlarının sonuncusu

She plays her vinyl records singing songs on the eve of destruction
Yok olmanın arifesinde vinil kayıtlardan şarkılar söylüyor
She's a sucker for all the criminals breaking the laws
Bütün yasaları bozan suçluların yalakası o
She will come in first for the end of Western civilization
Batı medeniyetinin sonu için ilk gelecek olan o
She's an endless war, she's a hero for the lost cause
O sonsuz bir savaş,bu sebepten dolayı o bir kahraman

Like a hurricane in the heart of the devastation
Kalp içinde tahribat yapan bir kasırga gibi
She's a natural disaster, she's the last of the American girls
O doğal bir afet,o Amerikan kızlarının sonuncusu

She puts her makeup on like graffiti on the walls of the heartland
Grafiti gibi makyaj yapıyor can damarının üzerindeki duvarlarda
She's got her little book of conspiracies right in her hand
Sağ elinde küçük komplolar kitabı var
She will come in first for the end of Western civiliza
Batı medeniyetinin sonu için ilk gelecek olan o
She's a natural disaster, she's the last of the American girls
O doğal bir afet,o Amerikan kızlarının sonuncusu
Aw yeah, all right, aw yeah

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com

Paylaş

B.O.B Feat. Bruno Mars - Nothin' On You (Türkçe Çevirisi)

Dinle:


[Chorus- Bruno Mars] (B.o.B)
Beautiful girls all over the world, I could be chasing
Dünya üzerindeki bütün kızları,takip ediyor olabilirdim
But my time would be wasted, they got nothing on you, baby
Ama zamanımı boşa harcamış olurum,üzerinde hiç bir hakka sahip değiller
,bebeğim

Nothing on you, baby
Üzerinde hiçbir şey,bebeğim
They might say hi, and I might say hey
Merhaba diyebilirler,ve hey diyebilirim
But you shouldn't worry, about what they say
Ama onlar ne söylerse söylesin,kaygılanmamalısın
'Cause they got nothing on you, baby (Yeah)
Çünkü üzerinde hiç bir hakka sahip değiller
,bebeğim(evet)

Nothing on you, baby (N-n-n-nothing on you baby, n-nothing on you)
Üzerinde hiçbir şey,bebeğim(sende hiçbir şey,sende hiçbir şey)

[Verse 1- B.o.B]
I know you feel where I'm coming from
Nereden geldiğini biliyorum
Regardless of the things in my past that I've done
Geçmişte yaptığım şeylere aldırmadan
Most of it really was for the hell of the fun
Onun çoğu gerçekten cehennemdeki eğlenceydi
On a carousel, so around I spun
Bir atlıkarıncanın üzerinde,çevresinde bükülmüş
With no direction, just tryna get some
Yönü olmayan,sadece uğraşanlar biraz alır
Tryna chase skirts, living in the summer sun
Kovalamaya çalışan varoşlar,yaz güneşinde yaşıyor
And so I lost more than I had ever won
Ve böylece şimdiye kadar kazandığımdan daha fazlasını kaybettim
And honestly, I ended up with none
Ve dürüstçe,hiçbirisiyle sonuçlanmadı

[Bridge- Bruno Mars]
It's so much nonsense, it's on my conscience
Bu çok saçma,benim bilincimde
I'm thinking "maybe I should get it out"
Düşünüyorum ki"belki defolmalıyım"
And I don't wanna sound redundant
Ve gereksiz sesleri duymak istemiyorum
But I was wondering, if there was something that you wanna know
Ama merak ediyordum,böyle bilmek istediğim bir şeyler varsa
But never mind that, we should let it go
Ama mühim değil bu,boşverip gitmeliyiz
Cause we don't wanna be a TV episode
Çünkü bir Tv bölümü olmak istemiyoruz
And all the bad thoughts, just let ;em go, go, go
Ve bütün kötü fikirler,sadece izin ver,gitsin,gitsin,gitsin

[Chorus]

[Verse 2- B.o.B]
Hands down, there will never be another one (nope)
Eller aşağı,asla bir başkası olmayacağız (hayır)
I've been around, and I've never seen another one (never)
Yakınındaydım,ve bir başkasını asla görmedim (asla)
Because your style, I ain't really got nothin' on (nothing)
Çünkü senin tarzın,ben gerçekten bir şeye sahip olamadım üzerinde (hiçbir şey)
And you wild when you ain't got nothin' on? (haha)
Ve sen vahşi olduğun zaman kimse sende bir şeye sahip olamadı (haha)
Baby you the whole package
Bebeğim mükemmelsin
Plus you pay your taxes
Artı vergilerini ödersin
And you keep it real, while them others stay plastic
Gerçeği kaptın,diğerleri plastikte kalırken
You're my Wonder Woman, call me Mr. Fantastic
Sen benim harika kadınımsın,ara beni Mr.Fantastic
Stop- now think about it
Dur- şimdi bunu düşün

[Bridge 2- B.o.B.]
I've been to London, I've been to Paris
Londra'daydım,Paris'teydim
Even way out there in Tokyo
Hatta çıkış yolu Tokyo'daydı
Back home down in Georgia, to New Orleans
New Orleans'tan,Georgia'daki eve dön
But you always steal the show
Ama şovu her zaman çalıyorsun
And just like that girl, you got me froze
Ve o kız gibisin,beni dondurdun
Like a Nintendo 64
Bir Nintendo 64 gibi
If you never knew, well, now you know, know, know
Asla bilmeseydin,iyi olurdu,şimdi biliyorsun

[Chorus]

[Bridge 3- B.o.B]
Everywhere I go, I'm always hearing your name
Her yol sana gider,sürekli sesini duyuyorum
And no matter where I'm at, girl you make me wanna sing
Ve benim nerede olduğumun bir önemi yok,kızım bana şarkı söylettirmek istiyorsun
Whether a bus or a plane, or a car, or a train
Bir otobüs veya bir uçak,veya bir araba veya bir tren olup olmadığı
No other girl's on my brain, and you the one to blame
Başka bir kız benim aklımda yok,ve kabahati yüklemek için teksin

[Chorus]

[B.o.B]
Yeah (laughing)
Evet (gülüyor)
And that's just how we do it (laughing)
Ve sadece bunu nasıl yaparız (gülüyor)
And I'ma just let this ride
Ve beni sadece oluruna bırak
B.o.B
And Bruno Mars

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com

Paylaş

14 Nisan 2010 Çarşamba

Hot Chip - I Feel Better (Türkçe Çevirisi)She said: 'How did we get ourselves so lost?'
O dedi ki:'kendimizi nasıl kaybettik?'
And I said: 'I don't know, but we will not be leaving tonight, tonight
Ve dedim ki:'bilmiyorum,ama bu gece,bu gece ayrılmayacağız
When you hold me I, I feel better'
Bana sahip olduğun zaman,ben daha iyi hissediyorum'

I only want one night, together in our arms
Tek bir gece istiyorum,kucağımızda birlikte
This is the longest night, we're meeting arms to arms
Bu en uzun gece,kucaktan kucağa birleşiyoruz

Nothing is wasted and life is worth living
Hiçbir şey boş değil ve hayat yaşamaya değer
Heaven is nowhere, just look to the stars
Cennet hiçbir yerde,sadece yıldızlara bak
There is a day that is yours for embracing
Seni kucaklamak için bir gün var
Everything's nothing, and nothing is ours
Her şey önemsiz,ve bizler hiçiz
Nothing is wasted and life is worth living (I only want one night)
Hiçbir şey boş değil ve hayat yaşamaya değer (sadece bir gece istiyorum)
Heaven is nowhere, just look to the stars
Cennet hiçbir yerde,sadece yıldızlara bak
There is a day that is yours for embracing (This is the longest night)
Seni kucaklamak için bir gün var (bu en uzun gece)
Everything's nothing, and nothing is ours
Her şey önemsiz,ve bizler hiçiz

'And maybe if we'd never come this way
'Ve belki asla bu şekilde gelemeyeceksek
Then we would live and prosper
Sonrasında yaşacakve başarılı olacaktık
But I doubt it
Ama şüpheleniyorum bundan
We are a violent race
Şiddetli bir yarıştayız
and we deserve what we get
Ve ihtiyacımız olana layık oluyoruz
When you hold me, when you hold me
Bana sahip olduğunda,bana sahip olduğunda
I feel better, I feel better'
Daha iyi hissediyorum,daha iyi hissediyorum'

I only want one night, together in our arms (I feel better)
Tek bir gece istiyorum,kucağımızda birlikte (daha iyi hissediyorum)
This is the longest night, we're meeting arms to arms (I feel better)
Bu en uzun gece,kucaktan kucağa birleşiyoruz (daha iyi hissediyorum)
I only want one night, together in our arms (I feel better)
Tek bir gece istiyorum,kucağımızda birlikte(daha iyi hissediyorum)
This is the longest night, we're meeting arms to arms
Bu en uzun gece,kucaktan kucağa birleşiyoruz
I only want one night, together in our arms
Tek bir gece istiyorum,kucağımızda birlikte

Nothing is wasted and life is worth living
Hiçbir şey boş değil ve hayat yaşamaya değer
Heaven is nowhere, just look to the stars
Cennet hiçbir yerde,sadece yıldızlara bak
There is a day that is yours for embracing
Seni kucaklamak için bir gün var
Everything's nothing, and nothing is ours
Her şey önemsiz,ve bizler hiçiz
Nothing is wasted and life is worth living
Hiçbir şey boş değil ve hayat yaşamaya değer
Heaven is nowhere, just look to the stars
Cennet hiçbir yerde,sadece yıldızlara bak
There is a day that is yours for embracing
Seni kucaklamak için bir gün var
Everything's nothing, and nothing is ours
Her şey önemsiz,ve bizler hiçiz
Nothing is wasted, and life is worth living (I only want one night, together in our arms)
Hiçbir şey boş değil ve hayat yaşamaya değer (sadece bir gece istiyorum,kucağımızda birlikte)
Heaven is nowhere, just look to the stars
Cennet hiçbir yerde,sadece yıldızlara bak
There is a day that is yours for embracing (This is the longest night, we're meeting arms to arms)
Seni kucaklamak için bir gün var (bu en uzun gece,kucaktan kucağa birleşiyoruz)
Everything's nothing and nothing is ours
Her şey önemsiz,ve bizler hiçiz
Nothing is wasted, a life is worth living (I only want one night, together in our arms)
Hiçbir şey boş değil ve hayat yaşamaya değer (sadece bir gece istiyorum,kucağımızda birlikte)
Heaven is nowhere, just look to the stars
Cennet hiçbir yerde,sadece yıldızlara bak
There is a day that is yours for embracing (This is the longest night, we're meeting arms to arms)
Seni kucaklamak için bir gün var (bu en uzun gece,kucaktan kucağa birleşiyoruz)
Everything's nothing, and nothing is ours
Her şey önemsiz,ve bizler hiçiz

Şarkı sözü kaynağı:www.sing365.com

Paylaş

13 Nisan 2010 Salı

Usher Feat. Will.i.am - Omg (Türkçe Çevirisi)
Oh my gosh.
Aman tanrım.
Baby let me la..I did it again so Imma let the..
Bebeğim izin ver bana..tekrar yaptım böylece izin vereceğim...
Oh myyy..
Amanın...

Baby let me love you down
Bebeğim seni sevmeme izin ver
There's so many ways to love ya
Seni sevmenin birçok yolu var
Baby I can break ya down
Bebeğim yıkılabilirim
There's so many ways to love ya
Seni sevmenin birçok yolu var
Got me like oh my god, i'm so in love.
Tanrım gibi al beni,ben çok aşığım
I found you finally, you make me want to say.
Sonunda buldum,dememi istediğin için elde edersin
Oh,oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh my gosh.
Aman,aman,aman tanrım

You make want to say,
Dememi istediğin için elde edersin
Oh Oh,oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

I fell in love with shawty,
Güzel kızla aşkı hissediyorum,
When I seen her on the dance floor
Onu dans pistinde gördüğüm zaman
She was dancin' sexy, pop, pop, pop, and drop it and drop it low.
O dans ediyordu,patlıyor ve aşağıya doğru bırakıyordu
Never ever ever has a lady hit me on the first sight.
Asla bir hanımefendi ilk görüşte beni vuramaz
This was somethin' special,
Bu biraz özeldi.
This was just like dynamite.
Bir dinamit gibiydi.
Honey got a booty like, pow, pow, pow.
Tatlım bir ganimet gibiydi.
Honey got some moves like wow oh wow.
Tatlım wow oh wow gibiydi bazı hareketleri
Girl you know i'm lovin your, your style.
Biliyorsun kızım ben senin aşağınım,senin tarzında.
Check, check, check, checkin you out.
Gözden geçir.

She got it all.
O hepsini aldı.
Sexy from her head to toe.
Kafasından ayak parmağına kadar seksi.
And I want it all and all and all.
Ve hepsini istiyordum ve hepsini.

Baby let me love you down
Bebeğim seni sevmeme izin ver
There's so many ways to love ya
Seni sevmenin birçok yolu var
Baby I can break ya down
Bebeğim yıkılabilirim
There's so many ways to love ya
Seni sevmenin birçok yolu var
Got me like oh my god, i'm so in love.
Tanrım gibi al beni,ben çok aşığım
I found you finally, you make me want to say.
Sonunda buldum,dememi istediğin için elde edersin
Oh,oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh my gosh.
Aman,aman,aman tanrım.

You make want to say,
Dememi istediğin için elde edersin
Oh Oh,oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Şarkı sözü kaynağı:www.elyricsworld.com

Paylaş

Inna Feat. Play&Win - 10 Minutes (Türkçe Çevirisi)Rock your body , c’mon everybody
Vücudunuzu sallayın,haydi herkes
Somebody stop me , when I dance I’m losing control
Biri beni durdursun,dans ettiğim zaman kontrolümü kaybediyorum
You see me yo , this is stereo
Beni görüyorsun,bu stereo
I wanna hear my song one time on the radio
Bir kez şarkımı radyoda duymak istiyorum

I’m gonna do this step by step do it anyway got to feel your loving
Bunu adım adım yapacağım nasıl olsa aşkını hissediyorum
I’m gonna break even the law of the gravity to see you in the morning
Seni sabah görmek için yer çekimi yasasını çiğneyeceğim

Let me see your body move on the floor like ten minutes ago
10 dakika önce olduğu gibi haydi pistte vücut hareketlerini göster
Shake shake shake your body, move on the floor like ten minutes ago
Salla salla salla vücudunu,10 dakika önce olduğu gibi pistte hareketlen
Winning in every place cuz your my lucky ace, dj turn off the bass
Her yerde kazanıyor çünkü sen benim şanslı asımsın,dj bassı kapat
Winning in every place cuz your my lucky ace , everybody do it on the floor
Her yerde kazanıyor çünkü sen benim şanslı asımsın,herkes pistte yapsın bunu

I’m gonna do this step by step do it anyway got to feel your loving
Bunu adım adım yapacağım nasıl olsa aşkını hissediyorum
I’m gonna break even the law of the gravity to see you in the morning
Seni sabah görmek için yer çekimi yasasını çiğneyeceğim

Let me see your body move on the floor like ten minutes ago
10 dakika önce olduğu gibi haydi pistte vücut hareketlerini göster
Shake shake shake your body, move on the floor like ten minutes ago
Salla salla salla vücudunu,10 dakika önce olduğu gibi pistte hareketlen
Winning in every place cuz your my lucky ace, dj turn off the bass
Her yerde kazanıyor çünkü sen benim şanslı asımsın,dj bassı kapat
Winning in every place cuz your my lucky ace , everybody do it on the floor
Her yerde kazanıyor çünkü sen benim şanslı asımsın,herkes pistte yapsın bunu

Rock your body , c’mon everybody
Vücudunuzu sallayın,haydi herkes
Somebody stop me , when I dance I’m losing control
Biri beni durdursun,dans ettiğim zaman kontrolümü kaybediyorum
You see me yo , this is stereo
Beni görüyorsun,bu stereo
I wanna hear my song one time on the radio
Bir kez şarkımı radyoda duymak istiyorum

I’m gonna do this step by step do it anyway got to feel your loving
Bunu adım adım yapacağım nasıl olsa aşkını hissediyorum
I’m gonna break even the law of the gravity to see you in the morning
Seni sabah görmek için yer çekimi yasasını çiğneyeceğim

Let me see your body move on the floor like ten minutes ago
10 dakika önce olduğu gibi haydi pistte vücut hareketlerini göster
Shake shake shake your body, move on the floor like ten minutes ago
Salla salla salla vücudunu,10 dakika önce olduğu gibi pistte hareketlen
Winning in every place cuz your my lucky ace, dj turn off the bass
Her yerde kazanıyor çünkü sen benim şanslı asımsın,dj bassı kapat
Winning in every place cuz your my lucky ace , everybody do it on the floor
Her yerde kazanıyor çünkü sen benim şanslı asımsın,herkes pistte yapsın bunu

Şarkı sözü kaynağı:www.lyrics4mp3.com

Paylaş

Christina Aguilera - Not Myself Tonight (Türkçe Çevirisi)
You know tonight
Bu gece biliyorsun
I am feeling a little out control
Biraz kontrol dışında olduğumu hissediyorum
Is this me
Bu ben miyim
You wanna get crazy
Delirmek istiyorum
Because I don't give a...
Çünkü s....de bile değil

I'm out of character
Karakterimin dışındayım
I'm in rare form
Seyrek şekildeyim
And If you really knew me
Ve beni gerçekten biliyorsan
You'd know its not the norm
Bunun standart olmadığını bilirdin

B SECTION:
Cause I'm doing things that I normally won't do
Çünkü bu şeyleri normalde yapmadığım şeyleri yapıyorum
The old me's gone I feel brand new
Eski ben gitti yeni damgayı hissediyorum
And if you don't like it **** you
Ve bunu beğenmiyorsun s.....r git

The music's on and I'm dancing
Müzik çalıyor ve dans ediyorum
I'm normally in the corner just standing
Normalde köşede sadece duruyorum
I'm feeling unusual
Tuhaf hissediyorum
I don't care cause this is my night
Umurumda değil nedeni bu benim gecem

HOOK:
I'm not myself tonight
Bu gece kendimde değilim
Tonight I'm not the same girl same girl
Bugece aynı kız değilim

I'm not myself tonight
Bu gece kendimde değilim
Tonight I'm not the same girl same girl
Bugece aynı kız değilim

2ND VERSE:
I'm dancing alot and I'm taking shots I'm feeling fine
Çok fazla dans ediyorum ve ateş açıyorum iyi hissediyorum
I'm kissing all the boys and the girls
Bütün kızları ve erkekleri öpüyorum
Someone call the doctor cause I lost my mind
Biri doktoru arasın çünkü aklımı kaybetim

B SECTION:
Cause I'm doing things that I normally won't do
Çünkü bu şeyleri normalde yapmadığım şeyleri yapıyorum
The old me's gone I feel brand new
Eski ben gitti yeni damgayı hissediyorum
And if you don't like it **** you
Ve bunu beğenmiyorsun s.....r git

The music's on and I'm dancing
Müzik çalıyor ve dans ediyorum
I'm normally in the corner just standing
Normalde köşede sadece duruyorum
I'm feeling unusual
Tuhaf hissediyorum
I don't care cause this is my night
Umurumda değil nedeni bu benim gecem

HOOK:
I'm not myself tonight
Bu gece kendimde değilim
Tonight I'm not the same girl same girl
Bugece aynı kız değilim

I'm not myself tonight
Bu gece kendimde değilim
Tonight I'm not the same girl same girl
Bugece aynı kız değilim

BRIDGE:
In the morning
Sabah
When I wake Up
Kalktığım zaman
I'll go back to the girl I used to be
Alıştığım kıza geri döneceğim
But baby not tonight
Ama bebeğim bu gece değil

HOOK:
I'm not myself tonight
Bu gece kendimde değilim
Tonight I'm not the same girl same girl
Bugece aynı kız değilim

I'm not myself tonight
Bu gece kendimde değilim
Tonight I'm not the same girl same girl
Bugece aynı kız değilim

Yah, that feels good
Evet,iyi hissediyorum
I needed that
Buna ihtiyacım vardı
Get crazy
Delirelim
Let's go
Haydi gidelim
That's right
Bu doğru
Come on
Haydi
Give it to me now, don't stop
Onu bana ver şimdi,durma

Şarkı sözü kaynağı:www.directlyrics.com

Paylaş