1 Mayıs 2010 Cumartesi

Ciara ft. Ludacris - Ride (Türkçe Çevirisi)
Dinle:


Ciara
Uh-huh

[Intro]

Catch me in the mall
Alışveriş merkezinde yakala beni
You know I buy it out.
Satın aldığımı biliyorsun.
G5 planes, yeah I fly it out.
G5 uçakları,evet fırlayıp çıkıyorum
Nig** in the back look like lex
Zenci arkadan kanun gibi duruyor
In them 28's and
28'inin içinde ve
Oh you can't get her if
Ona sahip olamazsan
Ain't got plenty cake.
Bol pastaya sahip olamazsın
ATL Gerogia..bootys
ATL Gerogia..kalçalar
Look like this size
Tıpkı bu ölçüde
23 waist, pretty face
Bel 23,sevimli yüz
Thick thighs.
Kalın şeyler

[Ciara]

I can do it big
Onu büyütebilirim
I can do it long
Onu uzatabilirim
I can do whenever or however
Her zaman veya her nasılsa yapabilirim
You want
İstiyorsun

I can do it up and down
Yukarı ve aşağı yapabilirim
I can do it circles
Çemberler yapabilirim
To him I'm a gymnist
Onun için ben bir jimnastikçiyim
This ring is my circus
Bu yüzük benim sirkim

I market it so good
Onu çok iyi satabilirim
They can't wait to try I I I I
Onlar beni bekleyemez
Me e e a a
Beniii
I work it so good
Çok iyi çalışırım
Man, these nig**s
Adamım,onlar zenci
Tryna buy I I I I me
Alması için deniyorum

They love they way I ride it (x3)
Onlar benim sürdüğüm yolu seviyorlar (x3)
They love the way I ride the beat
Onlar benim atışı sürdüğüm yolu seviyorlar
How I ride the beat, I ride it
Atışımı nasıl sürüyorum,onu sürüyorum

They love they way I ride it (x3)
Onlar benim sürdüğüm yolu seviyorlar (x3)
They love the way I ride the beat
Onlar benim atışı sürdüğüm yolu seviyorlar
Like a motherfu**g freak
Aşağılık bir kaçık gibi

And I won't stop, don't stop.
Ve duramayacağım,duramıyorum.
Get it! Get it!
Anla!Anla!
Imma pitch down the middle
Aşama ortalamasının aşağısındayım
Baby hit it! hit it!
Bebeğim vur!vur!

I do it to him like its mmm mmm good
Onu sevebilmesi için yapıyorum hmm bunlar güzel
Handle my business, like a big girl should
İşimi idare et,büyük bir kız gibi olmalı

1 o'clock, 2 o'clock
Saat 1,saat 2
2 o'clock, 4....
Saat 2,4...
5 o'clock, 6 o'clock
Saat 5,saat 6
Baby give me more.
Bebeğim daha fazlasını ver

Pick me up, pick me up.
Hızlandır beni,hızlandır beni.
You are my Ducati, I'm all up your frame
Benim Ducati'msin,sürekli senin çerçevendeyim
Baby say my name.
Bebeğim ismimi söyle
Show you how get ummm,
Nasıl umm yaptığını göster
Show you how to do it.
Nasıl yaptığını göster.
Left hip, right hip
Sol kıç,sağ kıç
But your back into it ohhhh
Ama sırtın onun içinde ohhh

I market it so good
Onu çok iyi satabilirim
They can't wait to try I I I I
Onlar beni bekleyemez
Me e e a a
Beniii
I work it so good
Çok iyi çalışırım
Man, these nig**s
Adamım,onlar zenci
Tryna buy I I I I me
Alması için deniyorum

They love they way I ride it (x3)
Onlar benim sürdüğüm yolu seviyorlar (x3)
They love the way I ride the beat
Onlar benim atışı sürdüğüm yolu seviyorlar
How I ride the beat, I ride it
Atışımı nasıl sürüyorum,onu sürüyorum

They love they way I ride it (x3)
Onlar benim sürdüğüm yolu seviyorlar (x3)
They love the way I ride the beat
Onlar benim atışı sürdüğüm yolu seviyorlar
Like a motherfu**g freak
Aşağılık bir kaçık gibi

[Ludacris]

She ride it like a rollercoaster.
Onu bir rollercoaster gibi sürüyor.
Soon as I get her to the top she screams.
Yakında onun çığlıkları üstüme aldığımda
I put her out like a light,
Onu bir ışık gibi söndürüyorum
She'll be out for the night
Bu gece için çıkacak
Soon as her head hit the pollows sweet dreams
Yakında başını tatlı rüyalar için yastığa vurur

Waker her up about 30mins later,
Yaklaşık 30 dakika sonra onu kaldır
Calling me the terminator, let's go again
Terminator beni uyandırıyor,hadi tekrar gidelim
Red zone, imma get her first down
Kırmızı bölge,ona ilk inişim
Call me luda true
Doğru ara beni Luda
Breeze I throw it in.
Meltemi ilave ediyorum
Touch down, he scores,
Gol,o gol yaptı
Ludacris the MVP
Ludacris MVP

With a rack like that and a back like that
Cici better CC me.
Cause them legs just keep on going
Çünkü onun bacakları henüz ilerlemieyi sürdüyor
So I gotta put her to bed.
Böylece onu yatağa koymalıyım
Let the 808 thump, and the beat go bump
808 yumruğa izin ver, ve vuruşum toslamaya gidiyor
Cause she ride it like a thrower braid
Çünkü o bir atıcı gibi sürüyor

They love they way I ride it (x3)
Onlar benim sürdüğüm yolu seviyorlar (x3)
They love the way I ride the beat
Onlar benim atışı sürdüğüm yolu seviyorlar
Like a motherfu**g freak
Aşağılık bir kaçık gibi

Ohh baby baby baby
Oh bebeğim bebeğim bebeğim
Do me like you up when I'm up
Kalktığım zaman beni sever misin
When I'm down, when I'm down
Düştüğüm zaman,düştüğüm zaman
Ohh baby baby baby
Oh bebeğim bebeğim bebeğim
You can stand to look away when
Uzaklara baktığım zaman katlanabilirsin
I'm wirling this around.
Bu çevrede dönüyorum

Oh baby bay you like it
Oh bebeğim onu beğenebilirsin
Once it get up and down.
Bir defa kalk ve başla
Oh baby he love it when
Oh bebeğim o sevdiği zaman
I twirl this thing around
Onun çevresinde fırıl fırıl dönüyorum

They love they way I ride it (x3)
Onlar benim sürdüğüm yolu seviyorlar (x3)
They love the way I ride the beat
Onlar benim atışı sürdüğüm yolu seviyorlar
Like a motherfu**g freak
Aşağılık bir kaçık gibi

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com

Paylaş

29 Nisan 2010 Perşembe

B.O.B ft. Hayley Williams - Airplanes (Türkçe Çevirisi)


Dinle:


Can we pretend that airplanes
Uçakmış gibi davranabilir miyiz
In the night sky
Gece gökyüzünde
Are like shooting stars
Atış yıldızlarımı mı
I could really use a wish right now (wish right now, wish right now)
Şu an gerçekten bir dileği kullanabilirdim(şu an dile,şu an dile)
Can we pretend that airplanes
Uçakmış gibi davranabilir miyiz
In the night sky
Gece gökyüzünde
Are like shooting stars
Atış yıldızlarımı mı
I could really use a wish right now (wish right now, wish right now)
Şu an gerçekten bir dileği kullanabilirdim(şu an dile,şu an dile)


Yeah
Evet
I could use a dream or a genie or a wish
Bir hayali veya bir periyi veya bir dileği kullanabilirdim
To go back to a place much simpler than this
Bir yere bundan çok daha basitçe dönmek için
Cause after all the partyin' and smashin' and crashin'
Çünkü bütün hepsi partilemeden ve kırılmadan ve çarpışmadan sonra
And all the glitz and the glam and the fashion
Ve bütün bu parıltı ve zengin ve moda
And all the pandemonium and all the madness
Ve bütün bu kargaşa ve bütün bu delilik
There comes a time where you fade to the blackness
Karanlığın solduğu bir zamana denk gelir
And when you're staring at that phone in your lap
Ve kucağındaki telefona dik dik baktığın zaman
And you hoping but them people never call you back
Ve sen umuyorsun ama onların insanları asla geri aramaz
But that's just how the story unfolds
Ama bu hikayenin nasıl yayıldığıdır sadece
You get another hand soon after you fold
Katlandıktan sonra başka bir alkış toplarsın
And when your plans unravel
Ve planları çzödüğünde
And they sayin' what would you wish for
Ve onlar ne dilediğini söyler
If you had one chance
Tek şansın varsa
So airplane airplane sorry I'm late
Böylece uçak uçak özür dilerim geç kaldım
I'm on my way so don't close that gate
Kendi yolumdayım yani kapımı kapatmam
If I don't make that then I'll switch my flight
Eğer bunu yapmazsam sonrasında uçuşumu değiştireceğim
And I'll be right back at it by the end of the night
Ve gecenin sonunda geri döneceğim

Can we pretend that airplanes
Uçakmış gibi davranabilir miyiz
In the night sky
Gece gökyüzünde
Are like shooting stars
Atış yıldızlarımı mı
I could really use a wish right now (wish right now, wish right now)
Şu an gerçekten bir dileği kullanabilirdim(şu an dile,şu an dile)
Can we pretend that airplanes
Uçakmış gibi davranabilir miyiz
In the night sky
Gece gökyüzünde
Are like shooting stars
Atış yıldızlarımı mı
I could really use a wish right now (wish right now, wish right now)
Şu an gerçekten bir dileği kullanabilirdim(şu an dile,şu an dile)

Somebody take me back to the days
Bazıları günlerime geri götürdü
Before this was a job, before I got paid
Bu işten önce,paramı almadan önce
Before it ever mattered what I had in my bank
Bankamda sahip olduğum meselenin her zaman öncesinde
Yeah back when I was tryin' to get into the subway
Tünele girmeyi denediğimde evet geri dön
And back when I was rappin' for the hell of it
Ve cehennemin kapısı çalındığında geri dön
But now a days we rappin' to stay relevant
Ama bu günlerde konuyla ilgili kalması için vurduk
I'm guessin that if we can make some wishes outta airplanes
Eğer biz uçakların dışında dilek tutuyorsak tahmin ediyorum
Then maybe yo maybe I'll go back to the days
Sonra belki sen belki bu günlere geri döneceksin
Before the politics that we call the rap game
Politikadan önce bizi rap oyununa çağır
And back when ain't nobody listened to my mix tape
Ve kimse karışık kasedimi dinlemediğinde geri dön
And back before I tried to cover up my slang
Ve argomu idare etmeye denememden önce geri dön
But this is for the Cada, what's up Bobby Ray
Ama bu Cada için,naber Booby Ray
So can I get a wish to end the politics
Bunun için ben de politikayı bitirmesi için bir dilek alabilirim
And get back to the music that started this sh-t
Ve bu lanet olası müzil başladğında geri dön
So here I stand and then again I say
Bunun için ben burada duruyorum ve sonrasında tekrar diyorum
I'm hopin' we can make some wishes outta airplanes
Uçakların dışında dilek tutabildiğimizi umuyorum

Can we pretend that airplanes
Uçakmış gibi davranabilir miyiz
In the night sky
Gece gökyüzünde
Are like shooting stars
Atış yıldızlarımı mı
I could really use a wish right now (wish right now, wish right now)
Şu an gerçekten bir dileği kullanabilirdim(şu an dile,şu an dile)
Can we pretend that airplanes
Uçakmış gibi davranabilir miyiz
In the night sky
Gece gökyüzünde
Are like shooting stars
Atış yıldızlarımı mı
I could really use a wish right now (wish right now, wish right now)
Şu an gerçekten bir dileği kullanabilirdim(şu an dile,şu an dile)

Şarkı sözü kaynağı:www.directlyrics.com

Paylaş

26 Nisan 2010 Pazartesi

Taio Cruz Feat. Kesha - Dirty Picture (Türkçe Çevirisi)
Dinle:


I could dream of ways to see you
Seni görme yollarının hayalini kurabilirdim
I could close my eyes to dream
Hayal için gözlerimi kapatabilirdim
I could fantasize about you
Senin hakkında hayal yaratabilirdim
Tell the world what I believe
Neye inandığımı dünyaya anlat
But whenever I'm not with you
Ama her zaman seninle değilim
It's so hard for me to see
Benim için görmek çok önemli
I need to see a picture of you
Senin bir fotoğrafını görmeye ihtiyacım var
A special picture just for me, yeah
Benim için sadece özel bir resim,evet

So take a dirty picture for me
O zaman benim için terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture
Terbiyesiz resim çek
Just take a dirty picture for me
Sadece benim için terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture
Terbiyesiz resim çek
Just send the dirty picture to me
Terbiyesiz resmi sadece bana gönder
Send the dirty picture
Terbiyesiz resmi gönder
Just send the dirty picture to me
Terbiyesiz resmi sadece bana gönder
Send the dirty picture
Terbiyesiz resmi gönder

Snap.
Şip şak.
Uh.

Whenever you are gone, I just wanna be wit ya
Gittiğinde,sadece seninle olmak istiyordum
Please don't get me wrong, I just wanna see a picture
Lütfen beni yanlış anlama,sadece bir resmini görmek istiyorum

Take a dirty picture for me
Benim için terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture
Terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture for me
Benim için terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture
Terbiyesiz resim çek

Whenever you are gone, I just wanna be wit ya
Gittiğinde,sadece seninle olmak istiyordum
Please don't get me wrong, I just wanna see a picture
Lütfen beni yanlış anlama,sadece bir resmini görmek istiyorum

Take a dirty picture for me
Benim için terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture
Terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture for me
Benim için terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture
Terbiyesiz resim çek

The dream of ways to see you
Seni görme yollarının hayali
I could close my eyes to dream
Hayal için gözlerimi kapatabilirim
Fantasize about this with you
Seninle ilgili hayal kuruyorum
But the way is never seen
Ama bu yol seni asla göstermez

Take a dirty picture for me
Benim için terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture
Terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture for me
Benim için terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture
Terbiyesiz resim çek
Just send the dirty picture to me
Terbiyesiz resmi sadece bana gönder
Send the dirty picture
Terbiyesiz resmi gönder
Send the dirty picture to me
Terbiyesiz resmi bana gönder
Send the dirty picture
Terbiyesiz resim gönder

Snap
Şip şak
Snap
Şip şak
Snap
Şip şak
Snap
Şip şak

Whenever you are gone, I just wanna be wit ya
Gittiğinde,sadece seninle olmak istiyordum
Please don't get me wrong, I just wanna see a picture
Lütfen beni yanlış anlama,sadece bir resmini görmek istiyorum

Take a dirty picture for me
Benim için terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture
Terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture for me
Benim için terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture
Terbiyesiz resim çek

When you're all alone boy, I got something to give ya
Yalnız çocuk olduğun zaman,sana birşeyler vermiştim
Will ya play along if I take a dirty picture
Terbiyesiz bir resim alırsam razı olacak mısın

I'll take a dirty picture for ya
Senin için terbiyesiz bir resim çekeceğim
Take a dirty picture
Terbiyesiz resim çek
I'll take a dirty picture for ya
Senin için terbiyesiz bir resim çekeceğim
Take a dirty picture
Terbiyesiz resim çek

Take a dirty picture for me
Benim için terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture
Terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture for me
Benim için terbiyesiz resim çek
Take a dirty picture
Terbiyesiz resim çek
Just send the dirty picture to me
Terbiyesiz resmi sadece bana gönder
Send the dirty picture
Terbiyesiz resmi gönder
Send the dirty picture to me
Terbiyesiz resmi bana gönder
Send the dirty picture
Terbiyesiz resim gönder

Snap, uh
Şip şak,uh
Snap
Şip şak
Snap
Şip şak
Click, click... snap
Tıkla,tıkla...şip şak

Şarkı sözü kaynağı:www.lyricsondemand.com

Paylaş