8 Mayıs 2010 Cumartesi

Jack Johnson - You And Your Heart (Türkçe Çevirisi)
Dinle:


Watch you when you say
Dediğin zaman izle
What you are and when you blame
Sen nesin ve ne zaman suçlarsın
Everyone, You broken king
Herkes,kırık bir kralsın
Watch you change the frame or
Değişim çerçevesini izle veya
Watch you when you take your aim
Yardım aldığın zaman izle
At the sum of everything
Her şeyin toplamında

[Chorus] (Nakarat)
Cause you and your heart
Çünkü sen ve senin kalbin
shouldn't feel so far apart
Ayrı düştüğünü hissetmemeli
You can choose what you take
Neyi alacağını seçebelirsin
Why you gotta break and make it feel so hard
Neden kırmalısın ve çok zor hissetmelisin

You lay there in the street
Sokakta yatıyorsun
Like broken glass reflecting pieces of the sun
Kırılmış cam parçalarının güneşi yansıttığı gibi
But you're not the flame
Ama sen alev değilsin
You got the people passing by
Yanımdan geçip giden insanlardansın
Because you know what you don't like
Çünkü neden sevmediğini biliyorsun
It's just so easy, it's just so easy
Bu sadece çok kolay,sadece çok kolay

[Chorus] (Nakarat)
Cause you and your heart
Çünkü sen ve senin kalbin
shouldn't feel so far apart
Ayrı düşmtüğünü hissetmemeli
You can choose what you take
Neyi alacağını seçebelirsin
Why you gotta break and make it feel so hard
Neden kırmalısın ve çok zor hissetmelisin
Oh and you and your heart
Oh ve sen ve senin kalbin
Shouldn't anekatips feel so far apart
Ayrı düşmüş anekatipsi hissetmemeli
You can choose what you take
Neyi alacağını seçebilirsin
Why you gotta break and make it feel so hard
Neden kırmalısın ve çok zor hissetmelisin

You draw so many lines in the sand
Kuma birçok çizgiler çiziyorsun
Lost the fingernails on your hands
Ellerindeki tırnaklarını kaybettin
How you're gonna scratch any backs?
Her sırtı nasıl çizersin?
Better hope that time will take our lines away
Daha iyisi zamanı bizim çizgimizin dışına çıkmasını bekle
Take all our lines and
Bütün çizgilerimize çık ve

Hope that time will take our lines and
Zamanı bizim çizgimize çıkmasını bekle
Hope that time will take our lines away
Zamanı bizim çizgimizin dışına çıkmasını bekle
Take all our lines away
Bütün çizgimizin dışına çık

Şarkı sözü kaynağı:www.lyricsondemand.com

Paylaş

Alicia Keys - Goodbye (Türkçe Çevirisi)


Dinle:


How do you love someone
Birini nasıl seversin
That hurts you oh so bad
Seni çok fena incittiğinde
With intentions good
İyi niyetlerle
Was all he ever had
Sahip olduğu herşeydi

But how do I let go when I've
Ama nasıl gitmesine izin verebilirim
Loved him for so long and I've
Onu çok uzun süre sevdiğimde ve
Given him all that I could
Ona verebileceğim herşeyi verdiğimde
Maybe love is a hopeless crime
Belki aşk umutsuz bir suçtur
Giving up what seems your lifetime
Vazgeçmek ömrün boyunca gibi görünüyor
What went wrong with something once so good
Bir şey böyle iyiyken nasıl kötüye gider

How do you find the words to say
Söylemek için nasıl bulursun kelimeleri
To say goodbye (find the words to say good bye)
Elveda demek için (elveda demek için sözcükler bulmak)
When your heart don't have the heart to say
Kalbinin cesareti olmadığında söylemeye
To say goodbye (find the words to say good bye)
Elveda demeye (elveda demek için sözcükler bulmak)

I know now I was naive
Şimdi biliyorum saftım
Never knew where this would lead
Neye neden olabileceğini bilmezdim asla
And I'm not trying to take away
Ve alıp götürmeye çalışmıyorum
From the good man that he is
Onun olduğu iyi adamdan

But how do I let go when I've
Loved him for so long and I've
Given him all that I could
Was it something wrong that we did
Because others infiltrated
What went wrong with something once so good

How do you find the words to say
Söylemek için nasıl bulursun kelimeleri
To say goodbye (find the words to say good bye)
Elveda demek için (elveda demek için sözcükler bulmak)
When your heart don't have the heart to say
Kalbinin cesareti olmadığında söylemeye
To say goodbye (find the words to say good bye)
Elveda demeye (elveda demek için sözcükler bulmak)

Is this the end (end)are you sure (are you sure)
Bu son mu (son) emin misin (emin misin)
How should you know when you've never been here before
Orada daha önce hiç bulunmadığında nasıl bilmen gerekir ki
It's so hard (hard)to just let go (just let go)
Bu çok zor (zor) gitmesine izin vermek (gitmesine izin vermek)
When this is the one and only love I've ever known
Bu şimdiye kadar bildiğim tek aşk olduğunda

So, how do you find the words to say ( when it's been so long )
Öyleyse, Söylemek için nasıl bulursun kelimeleri (çok uzun zaman olduğunda)
To say goodbye (find the words to say good bye)(to say good bye)
Elveda demek için (elveda demek için sözcükler bulmak) (elveda demek için)
When your heart don't have the heart to say (mmmmmmmm yeah ohhhh yeah)
Kalbinin söylemeye cesareti olmadığında
To say goodbye (find the words to say good bye)
Elveda demek için (elveda demek için sözcükler bulmak)


Paylaş

Beyonce - Why Don't You Love Me (Türkçe Çevirisi)

Dinle:


Now, now, now, honey
Şimdi,şimdi,şimdi,tatlım
You better sit down and look around
En iyisi otur ve etrafına bak
Cause you must've bumped yo' head
Çünkü kafanı çarpmalıydın
And I love you enough to talk some sense back into you, baby
Ve ben seni duygularımı görebilecek kadar seviyorum,bebeğim
I'd hate to see you come home, me the kids
Eve geldiğimde seni görmekten nefet ediyorum,ben ve çocuklar
And the dog is gone
Ve köpek öldü
Check my credentials...
Ehliyetimi kontrol et...
I give you everything you want everything you need
İstediğin herşeyi verdim sana
Even your friends say I'm a good woman
Bütün arkadaşların benim iyi bir kadın olduğumu söyler
All I need to know is why?
Tek ihtiyacım olan nedeni?

Why don't you love me?
Neden beni sevmiyorsun?
Tell me, baby, why don't you love me
Anlat bebeğim,neden beni sevmiyorsun
When I make me so damn easy to love?
Ne zaman kendimi lanetlemeye ihtiyacım var?
And why don't you need me?
Ve neden beni sevmiyorsun?
Tell me, baby, why don't you need me
Anlat bana,bebeğim,neden beni sevmiyorsun
When I make me so damn easy to need?
Ne zaman kendimi lanetlemeye ihtiyacım var?
I got beauty, I got class
Güzelliğe sahibim,klasa sahibim
I got style, and I got ass
Tarza sahibim,ve popoya sahibim
And you don't even care to care
Ve sen ilgilenmiyorsun bile
Looka here
Buraya bak
I even put money in the bank account
Banka hesabına para yatırdım
Don't have to ask no one to help me out
Bir kişi bana yardımda bulunur musun demedi
You don't even notice that
Bunun farkına bile varmadın

Why don't you love me?
Neden beni sevmiyorsun?
Tell me, baby, why don't you love me
Anlat bebeğim,neden beni sevmiyorsun
When I make me so damn easy to love?
Ne zaman kendimi lanetlemeye ihtiyacım var?
And why don't you need me?
Ve neden beni sevmiyorsun?
Tell me, baby, why don't you need me
Anlat bana,bebeğim,neden beni sevmiyorsun

When I make me so damn easy to need?
Ne zaman kendimi lanetlemeye ihtiyacım var?
I got beauty, I got heart
Güzelliğe sahibim,kalbe sahibim
Keep my head in them books, I'm sharp
Sakinim onların kitaplarında,zekiyim
But you don't care to know I'm smart
Fakat benim akıllı olduğumu umursamıyorsun
Now, now now now now now now
Şimd,,şimdi şimdi şimdi
I got moves in your bedroom
Yatak odana doğru hareketlendim
Keep you happy with the nasty things I do
Seni terbiyesiz şeylerle mutlu edebilirim
But you don't seem to be in tune
Ama melodinin içinde görünmüyorsun
Ooh.....

Why don't you love me?
Neden beni sevmiyorsun?
Tell me, baby, why don't you love me
Anlat bebeğim,neden beni sevmiyorsun
When I make me so damn easy to love?
Ne zaman kendimi lanetlemeye ihtiyacım var?
And why don't you need me?
Ve neden beni sevmiyorsun?
Tell me, baby, why don't you need me
Anlat bana,bebeğim,neden beni sevmiyorsun

When I make me so damn easy to need?
Ne zaman kendimi lanetlemeye ihtiyacım var?
There's nothing not to love about me
Beni sevdiğine dair hiçbir şey yok
No, no, there's nothing not to love about me
Hayır,hayır,beni sevdiğine dair hiçbir şey yok
I'm lovely
Ben güzelim
There's nothing not to need about me
Bana hiçbir ihtiyacın yok
No, no, there's nothing not to need about me
Hayır,hayır,bana hiçbir ihtiyacın yok
Maybe you're just not the one
Belki sadece tek değilsindir
Or maybe you're just plain....... DUMB
Veya belki adisindir...APTAL

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com

Paylaş

3 Mayıs 2010 Pazartesi

Stromae - Alors On Danse (Türkçe Çevirisi)


Dinle:


Alors on d… (X3)
O zaman dans ederiz

Qui dit étude dit travail,
Kim öğren der kim çalış dedi
Qui dit taf te dit les thunes,
Kim sana taf der kim thunes dedi
Qui dit argent dit dépenses,
Kim der para harca diye
Qui dit crédit dit créance,
Kim kredi dedi borç dedi
Qui dit dette te dit huissier,
Kim sana borç dedi icra dedi
Oui dit assis dans la merde.
Kim bok içinde otur dedi
Qui dit Amour dit les gosses,
Kim aşkı çocuklara anlat dedi
Dit toujours et dit divorce.
Herzaman derler ve boşan derler
Qui dit proches te dis deuils car les problèmes ne viennent pas seul.
Kim akrabalarının yasını tut dedi,çünkü problemleri tek başına gelmiyor
Qui dit crise te dis monde dit famine dit tiers- monde.
Dünyaya krizler söylendiğinden beri açlık dendi üçüncü dünya ülkeleri dendi
Qui dit fatigue dit réveille encore sourd de la veille,
Kim kelimelerin hala sıkıcı bir güne bıkkın uyandığını söylüyor
Alors on sort pour oublier tous les problèmes.
Sonra dışarı çıkarsın bütün problemleri unutmak için
Alors on danse… (X9)
O zaman dans ederiz

Et la tu t'dis que c'est fini car pire que ça ce serait la mort.
Dans ederiz,bundan daha kötü bitirildi çünkü bu ölüm olabilirdi
Qu'en tu crois enfin que tu t'en sors quand y en a plus et ben y en a encore!
Ne düşünüyorsun sonunda daha fazlasının olduğu yere çıktığında
Ecstasy dis problème les problèmes ou bien la musique.
Ecstasy problem derler problemler mi ya da müzik mi
Ca t'prends les trips ca te prends la tête et puis tu prie pour que ça s'arrête.
Sonra uyuşturucu kullanırsın başa geçersin ve sonra dua edersin bunun durması için
Mais c'est ton corps c’est pas le ciel alors tu t’bouche plus les oreilles.
Ama senin vücudun bu cennet değil sonra kulaklarından çok ağzını kullanırsın
Et là tu cries encore plus fort et ca persiste...
Sonra bağırırsın daha da yüksek sesle ve biz hala...
Alors on chante
O zaman şarkı söyleriz
Lalalalalala, Lalalalalala,
Alors on chante
O zaman şarkı söyleriz
Lalalalalala, Lalalalalala

Alors on chante (x2)
O zaman şarkı söyleriz
Et puis seulement quand c’est fini, alors on danse.
Ve sonra yalnızca o bittiğinde, o zaman dans ederiz.
Alors on danse (x7)
O zaman dans ederiz
Et ben y en a encore (X5)
Ve ben hala oradadır


Şarkı sözü kaynak : www.lyricsmania.com

Paylaş

David Guetta - Gettin' Over You (Türkçe Çevirisi)


Dinle:


(Fergie)
All the things I know right now
Şu an bildiğim her şey
If I only knew back then
Yalnızca önceden bilseydim
There's no gettin' over
Unutacak biriyok
No gettin over'
Unutmak yok
There's just no getting over you.
Seni unutmak yok

[Chris Willis]
Wish I could spin my world into reverse, just to have you back again
Dünyamı tam tersine döndürmek isterdim, sadece sana tekrar sahip olabilmek için
There's no getting over
Unutulacak biri yok
There's no gettin over
Unutulacak biri yok
There's just no getting over you (you)!
Seni unutmak yok

[LMFAO]
We're back
Geri döndük
Hey hey I cant forget you baby
Hey hey seni unutamıyorum bebeğim
I think about you everyday
Her gün seni düşünüyorum
I tried to mascarate the pain
Acıyı örtbas etmeye çalıştım
Thats why im next on the booth
Bu yüzden bu barınağın yanındayım
D-d-d dance to the groove
D-d-d ritme dans et
There is no there is no getting over you.
Yok unutacak biri yok
Baby it feels so right
Bebeğim çok doğru geliyor
To dance to the beat up night
Gecede bu tempoda dans etmek
The heat between you and I retreat to the morning light
Sen ve benim aramızdaki sıcaklık sabah güneşini geri çekilmeye zorluyor
We like to live like class
Ders gibi yaşamayı seviyoruz
And pour them shots up in the glass
Ve onlar bardaktan boşalıyorlar
But there is no,there is no getting over you.
Ama yok, seni unutmak diye bir şey yok
I'm a party, and party and party and party...
Ben bir partiyim, ve parti ve parti ve parti...
And party and party and party...
Ve party ve party ve party...
I'm a party, and party and party and party...
Ben bir partiyim, ve parti ve parti ve parti...
And party and party and party...
Ve party ve party ve party...

[Fergie]
All the things I know right now
Şu an bildiğim her şey
If I only knew back then
Yalnızca önceden bilseydim
There's no gettin' over
Başa çıkılacak bir şey olmazdı
No gettin over'
Başa çıkmak yok
There's just no getting over you.
Başa çıkacak bir şey olmazdı

[Chris Willis]
Wish I could spin my world into reverse, just to have you back again
Dünyamı tam tersine döndürmek isterdim, sadece sana tekrar sahip olabilmek için
There's no getting over
Unutulacak bir şey yok
There's no gettin over
Unutulacak bir şey yok
There's just no getting over you (you)!
Seni unutmak yok

[LMFAO]
I'm a party, and party and party and party...
Ben bir partiyim, ve parti ve parti ve parti...
And party and party and party...
Ve party ve party ve party...
I'm a party, and party and party and party...
Ben bir partiyim, ve parti ve parti ve parti...
And party and party and party...
Ve party ve party ve party...

[Fergie]
People in the place
Mekandaki insanlar
If you ever felt love
Eğer hiç aşık olduysanız
Then you know what I'm talking about
Neden bahsettiğimi bilirsiniz
There is no getting over
Unutacak biri yok
Aaaaaahhhhhh

[LMFAO]
I'm a party, and party and party and party...
Ben bir partiyim, ve parti ve parti ve parti...
And party and party and party...
Ve party ve party ve party...
I'm a party, and party and party and party...
Ben bir partiyim, ve parti ve parti ve parti...
And party and party and party...
Ve party ve party ve party...


Şarkı sözü kaynak : www.directlyrics.com

Paylaş