14 Mayıs 2010 Cuma

Kelly Rowland Feat. David Guetta - Commander (Türkçe Çevirisi)

Dinle:


I feel like the DJ is my bodyguard
DJ i benim korumammış gibi hissediyorum
You see the way he keeps me safe
Beni nasıl güvende tuttuğunu görüyorsun
With the treble and that bass
Tiz ile ve bu basla
I feel free enough to party hard
Özgür hissediyorum yeterince parti için
This dress won't go to waste
Bu elbise ziyan olmayacak
Feel like I own the place
Bu mekana sahipmişim gibi hissediyorum
V.I.P to to be the boss
V.I.P patron olmak için
You see the way these people stare
Bu insanların nasıl baktıklarını görüyorsun
Watching how I fling my hair
Saçlarımı savuruşumu izliyorlar
I'm a dancefloor lover
Ben bir dans pisti seveniyim
Baby there's no other
Bebeğim başka kimse yok
Who do it like I do it yeah
Benim yaptığım gibi yapan evet

(Chorus:) (Nakarat)
From here on out
Buradan dışarıda
I'll be your commander
Ben senin komutanın olacağım
No fear no doubt
Korku yok şüphe yok
I'll provide the answer
Cevapları bulacağım
Right now i command you to dance
Şimdi sana dans komutu veriyorum
I'll be your commander
Senin komutanın olacağım
Right now I command you to dance
Şimdi sana dans komutu veriyorum
I'll be your commander
Senin komutanın olacağım
Right now i command you to...
Şimdi sana komut vereceğim ...

I- I'll be your commander
Be-Ben komutanın olacağım
I'll provide the asnwer
Cevapları bulacağım

Ain't no reason to celebrate
Kutlamak için bir neden yok
But you know we gon' hav a ball
Ama biliyorsun bir balomuz olacak
Champagne spillin' from the wall
Duvardan şampanya dökülecek
And I'll be partying til hella late
Ve çok geç saate kadar partileyeceğim
But I ain't worried not at all
Ama endişeli değilim hem de hiç
I just give my driver a call (yeah)
Şoförüme bir telefon edeceğim (evet)
Tell him pick me up at 8am
Beni 8 de alması için
No we ain't stopping right here
Hayır burada durmayacağız(bitirmeyeceğiz)
We'll take the party to the crib
Partiye evde devam edeceğiz
Let's go all night baby
Hadi tüm gece gidelim bebeğim
You won't find no lady
Hiç bir hatun bulamayacaksın
Who does it like I does it yeah
Benim yaptığım gibi yapan evet

(Nakarat)

It's jam packed
Bu reçel paketi
So DJ where you at?
DJ neredesin?
I know you got my back
Biliyorum beni geri alacaksın
So make that bass attack
O yüzden şu bassı vurdur
Let's make these people move
Hadi bu insanları hareket ettirelim
You know i need some room, to
Biliyorum biraz odaya ihtiyacım var,
Do what i do, I'm bout to act a fool
Yaptığımı yapmak için, bir salak gibi davranmak üzereyim
Turn the lights on
Işıkları aç

(Nakarat)

I-I'll be your commander
Be-ben komutanın olacağım
I'll provide the answer
Cevapları bulacağım


Paylaş

Eminem - Not Afraid (Türkçe Çevirisi)


Dinle:


I'm not afraid to take a stand
Tavır takınmaktan korkmuyorum
Everybody come take my hand
Herkes elimi sıkmaya gelir
We'll walk this road together, through the storm
Bu yolda beraber yürüyeceğiz,fırtınaya doğru
Whatever weather, cold or warm
Hava nasıl olursa olsun,soğuk ya da sıcak
Just let you know that, you're not alone
Sadece bunu bildir,yalnız değilsin
Hola if you feel that you've been down the same road
Merhaba eğer aynı yolda olduğumuzu hissettiysen

Yeah, It's been a ride...
Evet,bir biniş oldu...
I guess i had to go to that place to get to this one
Tahmin ediyorum ki buna sahip olmak için o yere gitmeliyim
Now some of you might still be in that place
Şimdi bazıları hala oradalar
If you're trying to get out, just follow me
Çıkmak istiyorsan,sadece beni izle
I'll get you there
Orada olacağım

You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em
Deneyebilirsin ve şarkı sözlerimi okuyabilirsin onları sayfanın dışında hazırlamadan önce
But you won't take this thing out these words before I say 'em
Ama bu kelimelerin dışında hazırladığım o şeyleri almak istemeyeceksin
Cause ain't no way I'm let you stop me from causing aim
Çünkü başka yol yok benim hedefimi durdurmana izin veriyorum
When I say 'em or do something I do it, I don't give a damn
Onlara söylediğimde veya bir şey yaptığımda onu yapıyorum,belanı vermesin
What you think, I'm doing this for me, so fuck the world
Ne düşünüyorsun,bunu senin için yapıyorum,yani sikmişim dünyayı
Feed it beans, it's gassed up, if a thing's stopping me
Fasülyeyi besle,benzin al,bir şey beni durdurursa
I'mma be what I set out to be, without a doubt undoubtedly
Neye hazırlanmaya çalışmaktayım,kesin bir şüphe olmaksızın
And all those who look down on me I'm tearing down your balcony
Ve benim üzerimden aşağı bakanların hepsinin balkonunu söküyorum
No if ands or buts don't try to ask him why or how can he
Hayır eğer velerin ve amaları deneme ona neden ve nasılı sormayı deneyebilirsin
From Infinite down to the last Relapse album he's still shit and
Infinite'ten son Relapse albümüne kadar o hala pislik ve
Whether he's on salary, paid hourly
Eğer maaşı varsa,sürekli ödedi
Until he bows out or he shit's his bowels out of him
Emekliye ayrılana kadar veya lanet olası içi dışına çıkana kadar
Whichever comes first, for better or worse
Hangisi ilk olursa,daha iyisi veya daha kötüsü için
He's married to the game, like a fuck you for christmas
Bu oyunla evliydi,noel için bir siktir gibi
His gift is a curse, forget the earth he's got the urge
Onun hediyeleri bir lanet,dünyayı unut arzuladğında
To pull his dick from the dirt and fuck the universe
Penisini kirden ve alemi sikmekten çekmek için

I'm not afraid to take a stand
Tavır takınmaktan korkmuyorum
Everybody come take my hand
Herkes elimi sıkmaya gelir
We'll walk this road together, through the storm
Bu yolda beraber yürüyeceğiz,fırtınaya doğru
Whatever weather, cold or warm
Hava nasıl olursa olsun,soğuk ya da sıcak
Just let you know that, you're not alone
Sadece bunu bildir,yalnız değilsin
Hola if you feel that you've been down the same road
Merhaba eğer aynı yolda olduğumuzu hissettiysen

Ok quit playin' with the scissors and shit, and cut the crap
Tamam makaslarla ve lanetle oyundan çık,ve zırvalamayı kes
I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap
Bu kelimelerde uyak olmamalıydı uyakları bildiğin için bu bir rap
You said you was king, you lied through your teeth
Kral olduğunu söylemiştin,dişine doğru yalan söyledin
For that fuck your feelings, instead of getting crowned you're getting capped
Senin lanet olası duyguların için,taçlanmak yerine şapkalandın
And to the fans, I'll never let you down again, I'm back
Ve hayranlarım,sizi bir daha hayal kırıklığına uğratmayacağım,döndüm
I promise to never go back on that promise, in fact
Söz veriyorum bir daha asla sözlerimi geri almayacağım,aslında
Let's be honest, that last Relapse CD was "ehhhh"
Dürüst ol,son Relapse Cd'si "şöyle böyle"olmuştu
Perhaps I ran them accents into the ground
Belki onların şivesine doğru koştum
Relax, I ain't going back to that now
Rahatla,geriye doğru gelmeyeceğim şimdi
All I'm tryna say is get back, click-clack BLAOW
Hep geri gelmeyi söylemeyi söylemeye çalışıyorum,tik-tak BLAOW
Cause I ain't playin' around
Çünkü vakit geçiremiyorum
There's a game called circle and I don't know how
Çevresinde dolaşılan bir oyunvar nasıl olduğunu bilmiyorum
I'm way too up to back down
Yolum geri dönmek için çok fazla yukarıda
But I think I'm still tryna figure this crap out
Ama düşünüyorum ki hala yenilmeyi hesaplamaya çalışıyorum
Thought I had it mapped out but I guess I didn't
Düşüncemi planladım ama yapamadığımı tahmin ediyorum
This fucking black cloud's still follow's me around
Bu lanet olası kara bulutlar hala benim çevremi takip ediyor
But it's time to exercise these demons
Ama bu şeytanlarla alıştırma yapmanın tam zamanı
These motherfuckers are doing jumping jacks now!
Bu aşağılıklar şimdi jumping jacks(zıplayan kukla oyuncağı) yapıyorlar!

I'm not afraid to take a stand
Tavır takınmaktan korkmuyorum
Everybody come take my hand
Herkes elimi sıkmaya gelir
We'll walk this road together, through the storm
Bu yolda beraber yürüyeceğiz,fırtınaya doğru
Whatever weather, cold or warm
Hava nasıl olursa olsun,soğuk ya da sıcak
Just let you know that, you're not alone
Sadece bunu bildir,yalnız değilsin
Hola if you feel that you've been down the same road
Merhaba eğer aynı yolda olduğumuzu hissettiysen

And I just can't keep living this way
Ve ben sadece bu yolla yaşamı tutamayacağım
So starting today, I'm breaking out of this cage
Böylece bugün başlangıç,bu kafesin dışında patlak veriyor
I'm standing up, Imma face my demons
Ayaktayım,şeytanların yüzüyüm
I'm manning up, Imma hold my ground
Erkek gibi davranıyorum,direniyorum
I've had enough, now I'm so fed up
Ben doydum,şimdi çok bıkkınım
Time to put my life back together right now
Hemen şimdi yaşamımı geri koyma zamanı

It was my decision to get clean, I did it for me
Temizlenmek benim fikrimdi,bunu kendim için yaptım
Admittedly i probably did it subliminally for you
Hayranlıkla bilinçaltım muhtemelen senin için yaptı bunu
So I could come back a brand new me, you helped see me through
Yani yeni damgayla geri dönebilirdim,yardım ettin içimi gördün
And don't even realise what you did, believe me you
Ve asla ne yaptığının farkına varamadın,inan bana
I been through the ringer, but they can do little to the middle finger
Bir benzeri oldum,ama onlar ufak orta parmak gösterebilirler
I feel like I got a tear in my eye, I feel like the king of
Gözlerimde göz yaşı varmış gibi hissediyorum,kral gibi hissediyorum
My world, haters can make like bees with no stingers, and drop dead
Benim dünyam,nefret edenler iğnesiz bir arı gibi olabilirler,ve düşüp ölürler
No more beef flingers, no more drama from now on, I promise
Savuranlara daha fazla şikayet yok,bundan sonra daha fazla dram yok,söz veriyorum
To focus soley on handling my responsibility's as a father
Bir baba kadar sorumlulukları özür dilemek için idare et
So I solemnly swear to treat this roof like my daughters and raise it
Yani ciddiyetle yemin ediyorum bu çatıyı tamir etmek kız çocuklarım ve onları yetiştirmek gibi
You couldn't lift a single shingle lonely,
Tek bir padavrayı yalnız başına kaldıramazdın
Cause the way I feel, I'm strong enough to go to the club
Çünkü yolu hissediyorum,klübe gitmek için yeteri kadar güçlüyüm
Put a ??? and lift the whole liquor counter up
Bir ??? koy ve tüm likörleri havaya kaldır
Cause I'm raising the bar, I shoot for the moon
Çünkü barda yükseliyorum,ay için atış yapıyorum
But I'm too busy gazing at stars, I feel amazing and
Ama yıldızlara bakmak için çok meşgulüm,muhteşem hissediyorum ve

I'm not afraid to take a stand
Tavır takınmaktan korkmuyorum
Everybody come take my hand
Herkes elimi sıkmaya gelir
We'll walk this road together, through the storm
Bu yolda beraber yürüyeceğiz,fırtınaya doğru
Whatever weather, cold or warm
Hava nasıl olursa olsun,soğuk ya da sıcak
Just let you know that, you're not alone
Sadece bunu bildir,yalnız değilsin
Hola if you feel that you've been down the same road
Merhaba eğer aynı yolda olduğumuzu hissettiysen

Şarkı sözü kaynağı:www.lyricsondemand.com

Paylaş

13 Mayıs 2010 Perşembe

Shakira - Waka Waka (Türkçe Çevirisi)


Dinle:


Oooeeeeeeeeeeeeeeeehh

You're a good soldier
Sen iyi bir askersin
Choosing your battles
Savaşını seç
Pick yourself up
Kendini toparla
And dust yourself off
Ve silkelen
Get back in the saddle
Tekrar iktidara geç

You're on the front line
Ön cephedesin
Everyone's watching
Herkes seyrediyor
You know it's serious
Bunun ciddi olduğunu biliyorsun
We are getting closer
Yakınlaşıyoruz
This isn't over
Bu bitmedi

The pressure is on
Baskı üstümüzde
You feel it
Bunu hissediyorsun
But you got it all
Ama sen hepsine sahipsin
Believe it
Buna inan

When you fall get up, oh oh
Ne zaman düşersen kalk,oh oh
If you fall get up, eh eh
Eğer düşersen kalk, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Cuz this is Africa
Çünkü bu Afrika
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Bu sefer Afrika için

Listen to your God
Tanrını dinle
This is our motto
Bu bizim ilkemiz
Your time to shine
Parlama zamanı sende
Don't wait in line
Çizgide bekleme
Y vamos por todo
Hepimiz bekliyoruz bunu

People are raising
İnsanlar toplandı
Their expectations
Onların beklentileri
Go on and feed them
Git ve onları doyur
This is your moment
Bu senin anın
No hesitations
Tereddüt etme

Today's your day
Bugün senin günün
I feel it
Bunu hissediyorum
You paved the way
Sen yolunu yaptın
Beleive it
İnan buna

If you get down get up, oh oh
Eğer düşersen kalk, oh oh
When you get down get up, eh eh
Ne zaman düşersen kalk, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Bu sefer Afrika için
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Bu sefer Afrika için

Tsamina mina, Anawa a a
Tsamina mina
Tsamina mina, Anawa a a

Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Bu sefer Afrika için

(2x) Django eh eh (2x)
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a

This time for Africa
Bu sefer Afrika için

We're all Africa
Hepimiz Afrika'yız

Şarkı sözü kaynak: www.metrolyrics.com

Paylaş