28 Mayıs 2010 Cuma

Patrick Wolf - Hard Times (Türkçe Çevirisi)


Dinle:


As they
Onlar
Dig your ditches
Hendeğini kazıyor
Count my stitches
Dikişlerimi sayıyorlar
Generation justice
Adalet nesli
Wishes for
Diliyor
World at war
Dünyadaki savaşın
Final score
Son skoru
Media come and abhor us
Medya geliyor ve hor görüyor
These
Bunlar
Are hard times
Zor zamanlar
But we'll work harder, harder
Ama daha sıkı çalışacağız,daha sıkı
Through these hard times
Bu zor zamanlar boyunca
And I'll work harder, harder
Ve daha sıkı çalışacağız,daha sıkı

Divided nation
Bölünmüş ülke
In sedation
Sakinlik içinde
Overload of information
Bilginin fazlası yüklü
That we have grown up
Yetiştirildik
To ignore...
Yoksaymak için...
Mediocrity applauded
Sıradanlık alkışlandı
Through these hard times
Bu zor zamanlar boyunca
We'll work harder
Daha sıkı çalışacağız
Through these hard times
Bu zor zamanlar boyunca
And I'll work harder, harder
Ve daha sıkı çalışacağız,daha sıkı

For resolution
Çözüm için

Show me some
Bana biraz göster
Revolution
Devrim
And this
Ve bu
Battle will be won
Savaş kazanılacak

Forced to count the hours
Zamanı saymaya zorlandı
Since two towers
İki kuleden beri
Fell to fiction those higher powers
Kurguyu düşündü yüksek güçler
Putting gods to war
Tanrılar savaşmaya koyuluyor
Who keeps score?
Kim skoru tutar?

Ignorance is still adored
Cahillik hala seviliyor
All through these hard times
Bu zor zamanlar boyunca
We'll work harder, harder
Daha sıkı çalışacağız,daha sıkı
Give me hard times
Zor zamanlarımı ver
And I'll work harder, harder
Ve daha sıkı çalışacağız,daha sıkı
For revolution
Devrim için
Time for some resolution
Devrim için biraz zaman
Time for some revolution
Devrim için biraz zaman

This battle will be won
Bu savaş kazanılacak

If they only see you with their fear
Eğer onlar senin korkunu görürse
If they only hear you with their pride(x2)
Eğer onlar senin gururunu görürse (x2)

Then work harder
O zaman daha sıkı çalış

Harder(x8)
Daha sıkı (x8)

Hard times
Zor zamanlar

Şarkı sözü kaynağı:www.sing365.com

Paylaş

Christina Aguilera feat. Nicki Minaj - Woo Hoo (Türkçe Çevirisi)


You know you really wanna (hey)
Gerçekten ne istediğini biliyorsun
Wanna taste my (woohoo)
Beni tatmak istiyorsun
You know you wanna get a peak
Zirveye ulaşmak istediğini biliyorsun
Wanna see my (woohoo)
Beni görmek istiyorsun
You know you wanna put your lips
Dudaklarıma konmak istediğini biliyorsun
Where my hips are (woohoo)
Benim kalçam nerede
Kiss all my (woohoo)
Her yerimi öp
All over my (woohoo)
Her tarafımı

All the boys think it's cake
Tüm erkekler pasta gibi düşünüyor
When they taste my (woohoo)
Onları tattığım zaman
You don't even need a plate
Bir tabak bile gerekmez
Just your face, ha (woohoo)
Sadece yüzün,ha
Licky, licky, yum yum (woohoo)
What a great guy (woohoo)
Ne mükemmel bir erkek

Now kiss all my (woohoo)
Şimdi her yerimi öp
All over my (woohoo)
Her tarafımı
Kiss, kiss all my (woohoo)
Her yerimi öp,öp
All over my (woohoo)
Her tarafımı
Kiss, kiss, kiss all my (woohoo)
Her yerimi öp,öp,öp
All over my (woohoo)
Her tarafımı

I feel awesome everywhere I go
Nereye gidersem harika hissediyorum
Like a lil' boy up in the candy store
Şekerleme dükkanındaki küçük bir çocuk gibi
C-c-craving now get your hands on
Şimdi özlüyorum deneyimlerini
Give it up before mama says no (ohohoho)
Annen hayır demeden önce alkışla

Imma let you get a little closer
Sana biraz daha yakın olmama izin ver
Even though I ain't supposed to
İzin vermememe rağmen
I like it's strong when it's on 'cuz
Çünkü güçlü olduğum zamanı seviyorum
I'm a little tipsy play along with me
Benimle oynadığında biraz çakırkeyif oluyorum

(Chorus)

P-p-pick your glass up, you're sippin' kinda slow
Yavaşça yudumlarken,tavlayabilirsin
Wanna see just how you take it down low
Beni nasıl aşağıya devirdiğini görüyor musun
Hurry up I wanna see a bit more
Acele et biraz daha görmek istiyorum
Take it off before mama gets cold
Beni soğumadan önce götür

I know that you love me long time yeah
Beni uzun zamandır sevdiğini biliyorum
You wanna take it for a ride yeaah
Dolaşmaya çıkmak istiyorsun evet
I'm feeling bad and I like it
Kötü hissediyorum ve bu hoşuma gidiyor
I'm a little tipsy play along with me
Benimle oynadığında biraz çakırkeyif oluyorum

(Chorus)

All my ladies up in the place
Bütün kızlar burada
It's your turn
Senin sıran
Give the fellas a little taste
Delikanlı ufak bir tat ver
Of how we work
Nasıl çalışıyoruz

Wohohohohohoho
I know I probably shouldn't but uhh I'm feeling good
Biliyorum belki olmamalıydı ama kendimi iyi hissediyorum
Wohohohohohoho
I'm a little tipsy play along with me
Benimle oynadığında biraz çakırkeyif oluyorum

Nicki Minaj:

O-okay yes we got that hm hm ninety ninety/nanny nanny
Tamam 90'ı aldım
In the Mondrian hm hm in Miami
Mondrian'ın içinde Miami içinde
Who's galliano whip whip be yo manny
In the drip drip lick lick like a lolly
Bir lolipop gibi damlaya damlaya yalayan
Ooarh left from Jamaica go a hurry in contour
Jamaica'dan gelip çevrede acele et
Jimmy AI Tom Wally a New Yoaaarh
Keep me and Chrissy in Christian Dior
Tut beni ve Chrissy Christian Dior'un içinde
But that was before or for youou
Ama bu senden önceydi
My name Nicki, Little Daddy and you
Benim adım Nicki,Küçük Daddy ve sen
You can turn anything you put your mind to
Her şeyden dönebilirsin aklındakini tut
Way you French kissing fangte calero
Fransız öpücüğü yapmanın yolu fangre calero
Way you work your tongue I hire you
Dilinle çalıştığın yolu kiraladım

(Chorus)

Woooooh
Wanna taste my (woohoo)
Beni tatmak istiyorsun
You wanna taste my
Beni tatmak istiyorsun
Wanna see my
Beni görmek istiyorsun
Yeahh

Woohoo
All my ladies say (woohoo)
Bütün kızlarım söylüyor
If you got a break (woohoo)
Bırakmak istiyorsun
Let them get up here (woohoo)
Haydi kaldır onları
If you gotta scream (woohoo)
Çığlık atmak istiyorsun
Lemme hear you scream (woohoo)
İzninizle çığlığını duyuyorum
But bitches keep it clean (woohoo)(haahha)
Ama kevaşeler onu temiz tutun
Woohoo

Şarkı sözü kaynağı:www.directlyrics.com

Paylaş

3OH!3 - Touchin On My (Türkçe Çevirisi)Dinle:


To-to-touchin on my (8x)
Bana dokunuyor

Girl, I gotta know (know)
Kızım,bilmelisin
how you dance like that (dance like that).
Nasıl böyle dans edildiğini
Dance like that (that),
Bunun gibi dans et
you dance like.
Böyle dans ediyorsun

Cause you're putting on show (show),
Çünkü gösteriyi sahneye koyuyorsun
can I take you back (back)
Seni geri alabilir miyim
Take you back (back).
Seni geri alıyorum
I just gotta ask you to
Sadece sana soru sormalıyım

Show me yours, I'll show you mine (mine).
Kendini bana göster,benimkini sana göstereceğim
Don't you worry, you're true fine (true fine).
Endişelenme,iyi görünüyorsun
We got one thing on our minds (minds)
Akıllarımızda geçen şeyi aldık
and we got plenty of time.
Ve bol zamanımız vardı.

Girl, I gotta go,
Kızım,gitmeliyim,
I finished with the show.
Gösteriyle bitirdim.
If you wanna, me,
Eğer istiyorsan,beni,
I won't say no.
Hayır demiyeceğim.

To-to-to-touchin on my
Bana dokunuyor
while I'm touchin on your
Sana dokunurken
You know that we are gonna
Biliyorsun bunu gitmeliyiz
cause I don't give a
Çünkü sana bir şey vermiyorum

Girl, I gotta go,
Kızım,gitmeliyim,
I finished with the show.
Gösteriyle bitirdim.
If you wanna, me,
Eğer istiyorsan,beni,
I won't say no.
Hayır demiyeceğim.

To-to-to-touchin on my
Bana dokunuyor
while I'm touchin on your
Sana dokunurken
You know that we are gonna
Biliyorsun bunu gitmeliyiz
cause I don't give a
Çünkü sana bir şey vermiyorum

I can't get you out of my mind (my mind).
Aklımın dışındaki seni alamadım(benim aklım)
With the way you walk (walk),
Yürüdüğün yolla
the way you walk (walk),
Yürüdüğün yol
the way you walk.
Yürüdüğün yol

Baby you should be a sign (sign).
Bebeğim bir işaret vermelisin
The way you make me stop
Beni durdurmanın yolusun
make me stop
Beni durdur
make me STOP.
Beni DURDUR.

Cause some like fast
Çünkü biraz hızlı gibi
some like slow (slow).
Biraz yavaş gibi.
Ladies come, ladies go (ladies go).
Hanımlar geliyor,hanımlar gidiyor.
Skip the telling, lets just show (show).
Anlatmayı kes,sadece gösteriyi göster.
Cause I want you to know
Çünkü bilmeni istiyorum

Girl, I gotta go,
Kızım,gitmeliyim,
I finished with the show.
Gösteriyle bitirdim.
If you wanna, me,
Eğer istiyorsan,beni,
I won't say no.
Hayır demiyeceğim.

To-to-to-touchin on my
Bana dokunuyor
while I'm touchin on your
Sana dokunurken
You know that we are gonna
Biliyorsun bunu gitmeliyiz
cause I don't give a
Çünkü sana bir şey vermiyorum

Girl, I gotta go,
Kızım,gitmeliyim,
I finished with the show.
Gösteriyle bitirdim.
If you wanna, me,
Eğer istiyorsan,beni,
I won't say no.
Hayır demiyeceğim.

To-to-to-touchin on my
Bana dokunuyor
while I'm touchin on your
Sana dokunurken
You know that we are gonna
Biliyorsun bunu gitmeliyiz
cause I don't give a
Çünkü sana bir şey vermiyorum

Girl, I gotta go,
Kızım,gitmeliyim,
I finished with the show.
Gösteriyle bitirdim.
If you wanna, me,
Eğer istiyorsan,beni,
I won't say no.
Hayır demiyeceğim.

To-to-to-touchin on my
Bana dokunuyor
while I'm touchin on your
Sana dokunurken
You know that we are gonna
Biliyorsun bunu gitmeliyiz
cause I don't give a
Çünkü sana bir şey vermiyorum

Girl, you know I want you,
Kızım,biliyorsun istiyorsun,
want you, want you now.
İstiyorsun,istiyorsun şimdi.
I know you want me,
Beni istediğini biliyorum,
want me, want me now.
Beni iste,beni iste şimdi.

Cause that's not that much to figure out.
Çünkü çok fazla anlaşılır değil.
So baby, let's get down.
Yani bebeğim,haydi diz çök.

Girl, I gotta go,
Kızım,gitmeliyim,
I finished with the show.
Gösteriyle bitirdim.
If you wanna, me,
Eğer istiyorsan,beni,
I won't say no.
Hayır demiyeceğim.

To-to-to-touchin on my
Bana dokunuyor
while I'm touchin on your
Sana dokunurken
You know that we are gonna
Biliyorsun bunu gitmeliyiz
cause I don't give a
Çünkü sana bir şey vermiyorum

Girl, I gotta go,
Kızım,gitmeliyim,
I finished with the show.
Gösteriyle bitirdim.
If you wanna, me,
Eğer istiyorsan,beni,
I won't say no.
Hayır demiyeceğim.

To-to-to-touchin on my
Bana dokunuyor
while I'm touchin on your
Sana dokunurken
You know that we are gonna
Biliyorsun bunu gitmeliyiz
cause I don't give a (I don't give a).
Çünkü sana bir şey vermiyorum

To-to-to-touchin on my
Bana dokunuyor
while I'm touchin on your
Sana dokunurken
You know that we are gonna
Biliyorsun bunu gitmeliyiz
cause I don't give a
Çünkü sana bir şey vermiyorum

To-to-to-touchin on my
Bana dokunuyor
while I'm touchin on your
Sana dokunurken
You know that we are gonna
Biliyorsun bunu gitmeliyiz
cause I don't give a (I-I-I I don't give a)
Çünkü sana bir şey vermiyorum

To-to-to-touchin on my
Bana dokunuyor
while I'm touchin on your
Sana dokunurken
You know that we are gonna
Biliyorsun bunu gitmeliyiz
cause I don't give a
Çünkü sana bir şey vermiyorum

To-to-to-touchin on my
Bana dokunuyor
while I'm touchin on your
Sana dokunurken
You know that we are gonna
Biliyorsun bunu gitmeliyiz
cause I don't give a (I-I-I I don't give a)
Çünkü sana bir şey vermiyorum

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com

Paylaş

Miley Cyrus - Can't Be Tamed (Türkçe Çevirisi)

Dinle:


For those who don't know me, I can get a bit crazy
Beni tanımayanlar,benim biraz deli olduğumu düşünebilir
Have to get my way, 24 hours a day
İstediğim tarzı yaptırabilir miyim,24 saatlik bir günde
'Cause I'm hot like that
Çünkü ben böyle ateşliyim
Every guy everywhere just gives me mad attention
Bütün gençler bütün dikkatlerini sadece bana veriyor
Like I'm under inspection, I always get the 10s
Kontrol altında gibiyim,sürekli melek gibiyim
'Cause I'm built like that
Çünkü ben böyle yetiştim

I go through guys like money flyin' out their hands
Erkeklerin arasında doğru gidiyorum aynen paranın onların ellerinde uçuştuğu gibi
They try to change me but they realize they can't
Beni değiştirmeye çalışıyorlar ama bunu yapamayacaklarının farkında değiller
And every tomorrow is a day I never planned
Ve her geçen gün asla plan yapmam
If you're gonna be my man, understand
Eğer benim erkeğim olacaksan,anlarım

[Chorus]
I can't be tamed, I can't be saved
Evcilleştirilemem,korunamam
I can't be blamed, I can't, can't
Suçlanamam,suçlanamam,suçlanamam
I can't be tamed, I can't be changed
Evcilleştirilemem,değişemem
I can't be saved, I can't be (can't be)
Korunamam,korunamam
I can't be tamed
Evcilleştirilemem

If I see my reflection about my intentions
Evlenme niyetimle ilgili bir düşüncem olursa
I'll tell ya I'm not here to sell ya
Sana satmanın burası olmadığını anlatacağım
Or tell ya to get to hell
Veya cehenneme gideceğimi sana anlatırım
I'm like a puzzle but all of my pieces are jagged
Yapboz gibiyim ama bütün parçalarım sivridir
If you can understand this, we can make some magic
Bunu anlayabilirsen,biraz sihir yapabiliriz
I'm on like that
Bunun üzerinde gibiyim

I wanna fly I wanna drive I wanna go
Uçmak istiyorum araba kullanmak istiyorum gitmek istiyorum
I wanna be a part of something I don't know
Bilmediğim bir şeylerin bir parçası olmak istiyorum
And if you try to hold me back I might explode
Ve tutmayı deneyebilirsen patlayabilirim
Baby by now you should know
Bebeğim şimdiye dek bunu bilmeliydin

[Chorus]
I can't be tamed, I can't be saved
Evcilleştirilemem,korunamam
I can't be blamed, I can't, can't
Suçlanamam,suçlanamam,suçlanamam
I can't be tamed, I can't be changed
Evcilleştirilemem,değişemem
I can't be saved, I can't be (can't be)
Korunamam,korunamam
I can't be tamed
Evcilleştirilemem

I'm not a trick you play, I ride a different way
Ben oynarken bir hile yapmam,farklı yolları dolaşırım
I'm not a mistake, I'm not a fake, It's set in my DNA
Ben bir hata değilim,ben bir sahte değilim,bu benim DNA'ma ayarlanmış
Don't change me (x4)
Beni değiştirme (x4)
(I can't be tamed)
(Evcilleştirilemem)

I wanna fly I wanna drive I wanna go
Uçmak istiyorum araba kullanmak istiyorum gitmek istiyorum
I wanna be a part of something I don't know
Bilmediğim bir şeylerin bir parçası olmak istiyorum
And if you try to hold me back I might explode
Ve tutmayı deneyebilirsen patlayabilirim
Baby by now you should know
Bebeğim şimdiye dek bunu bilmeliydin

[Chorus]
I can't be tamed, I can't be saved
Evcilleştirilemem,korunamam
I can't be blamed, I can't, can't
Suçlanamam,suçlanamam,suçlanamam
I can't be tamed, I can't be changed
Evcilleştirilemem,değişemem
I can't be saved, I can't be (can't be)
Korunamam,korunamam
I can't be tamed
Evcilleştirilemem

Şarkı sözü kaynağı:www.directlyrics.com

Paylaş

27 Mayıs 2010 Perşembe

Jason Derulo - Ridin' Solo (Türkce Çevirisi)
Dinle:


I'm feeling like a star, you can't stop my shine
Bir yıldızmışım gibi hissediyorum, ışığımı durduramazsın
I'm lovin' cloud nine, my head's in the sky
Aşırı mutlu olmayı seviyorum, havalara uçuyorum
I'm solo, I'm ridin' solo
Tek başımayım, tek başıma sürüyorum
I'm ridin' solo, I'm ridin solo, solo
Tek başıma sürüyorum, Tek başıma sürüyorum, tek başıma

Yeah, I'm feelin' good tonight
Evet, bu gece iyi hissediyorum
Finally doing me and it feels so right, oh
Sonunda kendim yapıyorum ve çok iyi hissettiriyor, oh
Time to do the things I like
Sevdiğim şeyleri yapma vakti
Going to the club everything's alright, oh
Her gece cluba gidiyorum herşey güzel, oh

No one to answer to
Hesap verecek kimse yok
No one that's gonna argue, no
Tartışacak kimse yok, hayır
And since I got that hold off me
Ve kendimi uzak tuttuğumdan beri
I'm livin' life now that I'm free, yeah
Özgürce hayatımı yaşıyorum, evet

Told me get my shit together
Pisliklerimi toplamamı söylediler
Now I got my shit together, yeah
Şimdi pisliklerimi topluyorum, evet
Now I made it through the weather
Şimdi onu hava yoluyla yapıyorum
Better days are gonna get better
İyi günler daha da iyi olacak

I'm so sorry that it didn't work out
İşe yaramadığı için çok üzgünüm
I'm movin' on
Yoluma devam ediyorum
I'm so sorry but it's over now
Çok üzgünüm ama artık bitti
The pain is gone
Acı gitti

I'm puttin' on my shades to cover up my eyes
Güneş gözlüğümü takıyorum gözlerimi örtmesi için
I'm jumpin' in my ride, I'm headin' out tonight
Yolumda zıplıyorum, bu gece ayrılıyorum
I'm solo, I'm ridin' solo
Tek başımayım, tek başıma sürüyorum
I'm ridin' solo, I'm ridin solo, solo
Tek başıma sürüyorum, Tek başıma sürüyorum, tek başıma

I'm feeling like a star, you can't stop my shine
Bir yıldızmışım gibi hissediyorum, ışığımı durduramazsın
I'm lovin' cloud nine, my head's in the sky
Aşırı mutlu olmayı seviyorum, havalara uçuyorum
I'm solo, I'm ridin' solo
Tek başımayım, tek başıma sürüyorum
I'm ridin' solo, I'm ridin solo, solo
Tek başıma sürüyorum, Tek başıma sürüyorum, tek başıma

Now I'm feelin' how I should
Şimdi nasıl hissetmem gerekiyorsa öyle hissediyorum
Never knew single could feel this good, oh
Yalnız olmanın bukadar iyi hissettireceğini asla bilmezdim, oh
Stop playin' misunderstood
Anlamamışsın gibi davranma
Back in the game, who knew I would, oh
Oyuna geri döndüm, kim bilirdi döneceğimi, oh

So flat, I'mma spread my wings
Çok yatay, kanatlarımı açacağım
Loving myself makes me wanna sing
Kendimin bana şarkı söyletmesini seviyorum
Oh, oh yeah
Oh, oh evet
Yeah, yeah, yeah, yeah,
Evet, evet, evet, evet

Told me get my shit together
Pisliklerimi toplamamı söylediler
Now I got my shit together, yeah
Şimdi pisliklerimi topluyorum, evet
Now I made it through the weather
Şimdi onu hava yoluyla yapıyorum
Better days are gonna get better
İyi günler daha da iyi olacak

I'm so sorry that it didn't work out
İşe yaramadığı için çok üzgünüm
I'm movin' on
Yoluma devam ediyorum
I'm so sorry but it's over now
Çok üzgünüm ama artık bitti
The pain is gone
Acı gitti

I'm puttin' on my shades to cover up my eyes
Güneş gözlüğümü takıyorum gözlerimi örtmesi için
I'm jumpin' in my ride, I'm headin' out tonight
Yolumda zıplıyorum, bu gece ayrılıyorum
I'm solo, I'm ridin' solo
Tek başımayım, tek başıma sürüyorum
I'm ridin' solo, I'm ridin solo, solo
Tek başıma sürüyorum, Tek başıma sürüyorum, tek başıma

I'm feeling like a star, you can't stop my shine
Bir yıldızmışım gibi hissediyorum, ışığımı durduramazsın
I'm lovin' cloud nine, my head's in the sky
Aşırı mutlu olmayı seviyorum, havalara uçuyorum
I'm solo, I'm ridin' solo
Tek başımayım, tek başıma sürüyorum
I'm ridin' solo, I'm ridin solo, solo
Tek başıma sürüyorum, Tek başıma sürüyorum, tek başıma

Ridin' solo, solo, I'm ridin' solo
Solo, solo, solo, solo

It's like S-O-L-O
Sanki T-E-K gibi
S-O-L-O
T-E-KS-O-L-O
T-E-KI'm living my life, ain't got stress no more
Hayatımı yaşıyorum, artık daha fazla stres yok

I'm puttin' on my shades to cover up my eyes
Güneş gözlüğümü takıyorum gözlerimi örtmesi için
I'm jumpin' in my ride, I'm headin' out tonight
Yolumda zıplıyorum, bu gece ayrılıyorum
I'm solo, I'm ridin' solo
Tek başımayım, tek başıma sürüyorum
I'm ridin' solo, I'm ridin solo, solo
Tek başıma sürüyorum, Tek başıma sürüyorum, tek başıma

I'm feeling like a star, you can't stop my shine
Bir yıldızmışım gibi hissediyorum, ışığımı durduramazsın
I'm lovin' cloud nine, my head's in the sky
Aşırı mutlu olmayı seviyorum, havalara uçuyorum
I'm solo, I'm ridin' solo
Tek başımayım, tek başıma sürüyorum
I'm ridin' solo, I'm ridin solo, solo
Tek başıma sürüyorum, Tek başıma sürüyorum, tek başıma

I'm ridin' solo, I'm ridin solo, solo
Tek başıma sürüyorum, Tek başıma sürüyorum, tek başıma
I'm ridin' solo, solo
Tek başıma sürüyorum, tek başıma
I'm ridin' solo, solo
Tek başıma sürüyorum, tek başıma

Şarkı sözü kaynak : www.metrolyrics.com

Paylaş

Enrique Iglesias feat. Pitbull - I Like It (Türkçe Çevirisi)

Dinle:Girl please excuse me
Kızım lütfen affet beni
If I'm coming too strong
Eğer çok sert davrandıysam
But tonight is the night
Ama bu gece o gece
We can really let go
Gerçekten koyverebiliriz
My girlfriend is out of town
Kız arkadaşım şehir dışında
And I'm all alone
Ve ben yapayalnızım
Your boyfriend is on vacation
Erkek arkadaşın tatilde
And he doesn't have to know
Ve bilmesi gerekmiyor

No one can do the things
Kimse bu şeyleri yapamaz
I'm gonna wanna to do to you
İstediklerini yapacağım

Shout it out, scream it loud
Bağır,gürültüyle çığlık at
Let me hear you go
Gittiğini duymama izin ver

[Chorus]

Baby I like it
Bebeğim bunu seviyorum
The way you move on the floor
Yerde hareket edişin
Baby I like it
Bebeğim bunu seviyorum
Come on and give me some more
Gel ve daha fazlasını ver
Oh yes I like it
Oh evet bunu seviyorum
Screaming like never before
Önceden asla bunun gibi bağırmıyordun
Baby I like it
Bebeğim bunu seviyorum
I, I, I like it.
Ben,ben,ben seviyorum.
Party, Karamu, Fiesta, Forever
Parti,Karamu,Tatil,Sonsuza Kadar

Girl please excuse me
Kızım lütfen affet beni
If I'm misbehaving, oh
Ben terbiyesizsem
I'm trying keep my hands off
Ellerimi uzak tutmaya çalışırım
But you're begging me for more
Ama daha fazlası için yalvar bana
Round round round
Devre devre devre
Give a low low low
Biraz biraz biraz ver
Let the time time pass
İzin ver zaman aksın
'Cause we're never getting old
Çünkü biz asla eskimeyiz

No one can do it better
Kimse bunu daha iyi yapamaz
Turn around I'll give you more
Etrafına bak daha fazlasını vereceğim

Shout it out, scream it loud
Bağır,gürültüyle çığlık at
Let me hear you go
Gittiğini duymama izin ver

[Chorus] (Nakarat)

Baby I like it
Bebeğim bunu seviyorum
The way you move on the floor
Yerde hareket edişin
Baby I like it
Bebeğim bunu seviyorum
Come on and give me some more
Gel ve daha fazlasını ver
Oh yes I like it
Oh evet bunu seviyorum
Screaming like never before
Önceden asla bunun gibi bağırmıyordun
Baby I like it
Bebeğim bunu seviyorum
I, I, I like it.
Ben,ben,ben seviyorum.

Don't stop baby, don't stop baby
Durma bebeğim,durma bebeğim
Just keep on shaking along
Sadece sallanmayı sürdür
I won't stop baby, won't stop baby
Durmak istemiyorum bebeğim,durmak istemiyorum
Until you get enough
Sen yeter diyene kadar

Party, Karamu, Fiesta, Forever
Parti,Karamu,Tatil,Sonsuza kadar

Chorus (x2)
Nakarat) (x2)

Şarkı sözü kaynağı:www.directlyrics.com

Paylaş

Muse - Neutron Star Collision (Türkçe Çevirisi)


Dinle:I was searching
Araştırıyordum
You were on a mission
Sen görevdeydin
Then our hearts combined like
Son senin kalbin birleşti
A Neutron Star Collision
Bir Nötron yıldızı çarpışması gibi

I had nothing left to lose
Kaybedeceğim bir şeyim yok
You took your time to choose
Seçmek için zamanını aldın
Then we told eachother with no trace of fear that
Sonra birbirimize korkunun izinden gideceğimizi anlattık

Our love would be forever
Aşkımız sonsuz olacak
And if we died
Ve ölürsek
We died together
Beraber ölelim
And I
Ve ben
I said never
Asla söylemedim
Cause our love would be forever
Çünkü bizim aşkımız sonsuza kadar sürecek

The world is broken
Dünya bozuldu
And halo's fail to glisten
Ve ışığın parıldaması başarısız
We tried to make a difference but
Fark yaratmaya çalıştık ama
No one wants to listen
Kimse dinlemek istemedi
Hail, the preachers fake and proud
Dolu yağıyor,vaaz verenler sahte ve gururlu
Their doctrines will be cloud
Onların öğrettikleri bulanıklaşacak
Then they'll dissipate
Sonrasında yok olacaklar
Like snowflakes in an ocean
Okyanustaki yağan lapa lapa kar gibi

Love is forever
Aşk sonsuza kadar
And we'll die
Ve öleceğiz
we'll die together
Beraber öleceğiz
And I
Ve ben
I said never
Hiçbir şey söylemedim
Cause our love could be forever
Çünkü aşkımız sonsuza kadar sürebilirdi

Now, I've got nothing left to lose
Şimdi,kaybedecek bir şeyim kalmadı
You take your time to choose
Seçmek için zamanını aldın
I can tell you now without a trace of fear
Şimdi korkunun izini bırakmadan sana anlatabilirim
That my love will be forever
Aşkım sonsuza kadar sürecek
And we'll die
Ve öleceğiz
we'll die together
Beraber öleceğiz
And I
Ve ben
I will never
Ben asla
Cause our love
Çünkü aşkımız
Will be forever
Sonsuza kadar sürecek

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com

Paylaş

Rihanna feat. Slash - Rockstar 101 (Türkçe Çevirisi)


Dinle:


I told ya
Anlattım
I told ya
Anlattım
I told ya
Anlattım
Baby
Bebeğim
Baby
Bebeğim
Uh, uh
I told ya, baby
Anlattım bebeğim
Uh, uh
I told ya, baby
Anlattım bebeğim
Uh, uh
I told ya, baby
Anlattım bebeğim
Uh, uh
I told ya, baby
Anlattım bebeğim
Uh-oh
I told ya, baby
Anlattım bebeğim
Uh-oh
I told ya
Anlattım

Got up in the club
Klüpte uyandım
Posted in the back
Arkaya postalanmış
Feeling so good
Çok iyi hissediyorum
Looking so bad
Çok kötü görünüyorum

Rocking this skirt
Eteği sallıyorum
Rocking this club
Klübü sallıyorum
Got my middle finger up
Orta parmağımı kaldırdım
I don't really give a f***
Gerçekten bir seks istemiyorum

Rocking these diamonds
Bu mücevherleri sallıyorum
I'm rocking this chain
Bu zinciri sallıyorum
Make sure you get a picture
Resimleri aldığından emin misin
I'm rocking my fame
Şöhretim sallanıyor

To be what you is
Seninle olmam için
You gotta be what you are
Neysen o olmalısın
The only thing I'm missing
Tek kaçırdığım şey
Is a black guitar
Siyah bir gitar mı

I'm a rockstar
Ben bir rock yıldızıyım
Hey baby
Hey bebeğim
I'm a rockstar
Ben bir rock yıldızıyım
Hey baby
Hey bebeğim

Big city
Büyük şehir
Bright lights
Parlak ışıklar
Sleep all day
Bütün gün uyku
Up all night
Bütün gece ayakta kalmak

Hey baby
Hey bebeğim
I'm a rockstar
Ben bir rock yıldızıyım
Hey baby
Hey bebeğim
I'm a rockstar
Ben bir rock yıldızıyım

Hey baby its..
Hey bebeğim bu
Big cities
Büyük şehirler
And bright lights
Ve parlak ışıklar
Sleep all day
Tüm gün uyumak
Up all night
Bütün gece ayakta kalmak

Baby I'm a
Bebeğim ben bir
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Hey, hey, hey

Six inch walker
Yaya olarak 6 inç
Big sh** talker
Konuşan büyük pislik
I never play the victim
Hiçbir zaman kurbanı oynamadım
Id rather be a stalker
Bir avcı olmayı tercih ederim

So baby take me in
Yani bebeğim beni içine al
Ill disobey the law
Yasaları çiğneyeceğim
Make sure you frisk me good
Benimle iyi oynaşağından eminim
Check my panties and my bra
Külotumu ve sütyenimi tut

Wild out
Dışarıdaki vahşet
A crazy house
Deli bir ev
With my white jacket on
Beyaz ceketimle
Wont you come
Gelmeyecek misin
And sign me out
Ve otururumu kapat

To be what you is
Seninle olmam için
You gotta be what you are
Neysen o olmalısın
The only thing I'm missing
Tek kaçırdığım şey
Is a black guitar
Siyah bir gitar mı

I'm a rockstar
Ben bir rock yıldızıyım
Hey baby
Hey bebeğim
I'm a rockstar
Ben bir rock yıldızıyım
Hey baby
Hey bebeğim

Big city
Büyük şehir
Bright lights
Parlak ışıklar
Sleep all day
Bütün gün uyku
Up all night
Bütün gece ayakta kalmak

Hey baby
Hey bebeğim
I'm a rockstar
Ben bir rock yıldızıyım
Hey baby
Hey bebeğim
I'm a rockstar
Ben bir rock yıldızıyım

Hey baby its..
Hey bebeğim bu
Big cities
Büyük şehirler
And bright lights
Ve parlak ışıklar
Sleep all day
Tüm gün uyumak
Up all night
Bütün gece ayakta kalmak

Baby I'm a
Bebeğim ben bir
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Hey, hey, hey

Hey
I'm rocking out tonight
Bu geceyi sallayacağım
Cause I cant wait till tomorrow
Çünkü yarına kadar bekleyemiyorum
I'm a live my whole life
Bütün hayatım için yaşıyorum
In the night
Bu gece
Cause I aint got time to borrow
Çünkü borç almak için zaman yok
I'm rocking out tonight
Bu geceyi sallayacağım
Why wait till tomorrow
Neden yarına kadar beklemeliyim
I'm a live my whole life
Bütün hayatım için yaşıyorum
In the night
Bu gece

I'm a rockstar
Ben bir rock yıldızıyım
Hey baby
Hey bebeğim
I'm a rockstar
Ben bir rock yıldızıyım
Hey baby
Hey bebeğim

Big city
Büyük şehir
Bright lights
Parlak ışıklar
Sleep all day
Bütün gün uyku
Up all night
Bütün gece ayakta kalmak

Hey baby
Hey bebeğim
I'm a rockstar
Ben bir rock yıldızıyım
Hey baby
Hey bebeğim
I'm a rockstar
Ben bir rock yıldızıyım

Hey baby its..
Hey bebeğim bu
Big cities
Büyük şehirler
And bright lights
Ve parlak ışıklar
Sleep all day
Tüm gün uyumak
Up all night
Bütün gece ayakta kalmak

Baby I'm a
Bebeğim ben bir
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Oh, baby I'm a
Hey, hey, hey

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com

Paylaş

Katy Perry feat. Snoop Dogg - California Gurls (Türkçe Çevirisi)

Dinle:


[Snoop Dogg]
Greetings loved ones
Sevgilim kutluyoruz
Lets take a journey
Yolculuğa çıkalım

[Katy Perry]
I know a place
Burayı biliyorum
Where the grass is really greener
Çimenlerin gerçekten yeşil olan
Warm, wet and wild
Sıcacık,ıslak ve vahşi
There must be something in the water
Suda bir şeyler olmalı
Sippin' gin and juice
Cin ve meyve suyunu yudumla
Laying underneath the palm trees
Palmiye ağaçlarının altnda yumurtlayan
The boys
Gençler
Break their necks
Kendilerini paralıyor
Try'na to creep a little sneak peek
Ufak bir ön gösterimi süründürmeyi dene
(at us)
Bize

You could travel the world
Dünyayı gezmiş olabilirsin
But nothing comes close
Ama hiçbir şey yakınlaşmıyor
to the golden coast
Deniz kıyısına
Once you party with us
Bir kez bizimle partidensin
You'll be falling in love
Aşık olacaksın
Oooooh Oh Oooooh

California girls
California kızları
We're unforgettable
Unutulmazız
Daisy Dukes
Bikinis on top
Üstümüzde bikiniler
Sun-kissed skin
Gönüş öpüyor cildimizi
So hot
Çok sıcak
will melt your popsicle
Meybuz gibi eriyecek miyiz
Oooooh Oh Oooooh

California girls
California kızları
We're undeniable
Yadsınamayız
Fine, fresh, fierce
Güzel,taze,ateşli
We got it on lock
Anlıyorum kilitlisiniz
West coast represent
Batı kıyısı sunar
Now put your hands up
Şimdi ellerinizi havaya kaldırın
Oooooh Oh Oooooh

Sex on the beach
Sahilde seks
We don't mind sand in our stiletos
Kumdaki stillerimize aldırmıyoruz
We freak
Kaçığız
In my jeep
Cipimde
Snoop doggy dog on the stereo
Snoop Dogg üç boyutlu

You could travel the world
Dünyayı gezmiş olabilirsin
But nothing comes close
Ama hiçbir şey yakınlaşmıyor
to the golden coast
Deniz kıyısına
Once you party with us
Bir kez bizimle partidensin
You'll be falling in love
Aşık olacaksın
Oooooh Oh Oooooh

California girls
California kızları
We're unforgettable
Unutulmazız
Daisy Dukes
Bikinis on top
Üstümüzde bikiniler
Sun-kissed skin
Gönüş öpüyor cildimizi
So hot
Çok sıcak
will melt your popsicle
Meybuz gibi eriyecek miyiz
Oooooh Oh Oooooh

California girls
California kızları
We're undeniable
Yadsınamayız
Fine, fresh, fierce
Güzel,taze,ateşli
We got it on lock
Anlıyorum kilitlisiniz
West coast represent
Batı kıyısı sunar
Now put your hands up
Şimdi ellerinizi havaya kaldırın
Oooooh Oh Oooooh

[Snoop Dogg]
Tone Tan
Bronzlaşmış cilt
Fit and ready
Zinde ve hazır
Turn it up cause its gettin' heavy
Ortaya çıkar çünkü giderek ağırlaşıyor
Wild wild west coast
Vahşi vahşi batı kıyısı
These are the girls I love the most
Bunlar en sevdiğim kızlar
I mean the ones
Hepsini kastediyorum
I mean like shes the one
Bir tanesinden bahsedermiş gibi
Kiss her
Öp onu
Touch her
Dokun ona
Squeeze her buns
Çöreklerini sıkıştır

The girls a freak
Kızlar bir ucube
She drives a jeep
Cip kullanıyorlar
In Laguna beach
Laguna plajında
I'm okay
Ben iyiyim
I wont play
Oynamayacağım
I love the bay
Koyu seviyorum
Just like I love LA
Tıpkı Los Angeles gibi
Venice beach
Venice plajı
and Palm Springs
Ve Palm Springs
Summer time is everything
Yaz ayı her şeydir

Homeboys
Kankalar
Hanging out
Geziyor
All that a-s
Tüm a-s'ler
hanging out
Geziyor
Bikinis, tankinis, martinis
Bikiniler,tankiniler,martiniler
No weenies
Minik değiller
Just the king and the queeny
Sadece krallar ve kraliçeler
Katy my lady
Katy leydim
(yeah)
(Evet)
You looking here baby
Buraya bakıyorsun bebeğim
(uh huh)
Im all up on you
Üzerindeyim
Cause you representing California
Çünkü California'yı temsil ediyorsun
(ohhh yeahh)

[Katy Perry]
California girls
California kızları
We're unforgettable
Unutulmazız
Daisy Dukes
Bikinis on top
Üstümüzde bikiniler
Sun-kissed skin
Güneş öpüyor cildimizi
So hot
Çok sıcak
will melt your popsicle
Meybuz gibi eriyecek miyiz
Oooooh Oh Oooooh

California girls
California kızları
We're undeniable
Yadsınamayız
Fine, fresh, fierce
Güzel,taze,ateşli
We got it on lock
Anlıyorum kilitlisiniz
West coast represent
Batı kıyısı sunar
Now put your hands up
Şimdi ellerinizi havaya kaldırın
Oooooh Oh Oooooh

[Snoop Dogg]
(Californiaaa, Californiaaa)
California girls man
California kızları beyler
I wish they all could be
Hepsini yapabilklerini hayal ediyorum
California girls
California kızları
(Californiaaa)
I really wish
Gerçekten hayal ediyorum
You all could be
Hepsini yapabilirdin
California girls
California kızları
(Californiaaa, yeah)

Şarkı sözü kaynağı:lyricsmusicvideo.blogspot.com

Paylaş

23 Mayıs 2010 Pazar

Klaas - Our Own Way (Türkçe Çevirisi)


Dinle:


No matter what they tell us
Bize ne anlattıkları önemli değil
No matter what they teach us
Bize ne öğrettikleri önemli değil
We can't deny what we believe in
İnandığımız şeyleri yok sayamayız
Life is ours
Hayat bizim
And we live it our way
Ve onu istediğimiz gibi yaşarız

Our own way
Kendi istediğimiz gibi
We have found out
Anladık
Our own way
Kendi sitediğimiz gibi
We gonna make it
Onu yapacağız
Our own way
Kendi sitediğimiz gibi
We don't care about
Umursamıyoruz
What they say
Ne dediklerini
Don't run away another day
Başka gün kaçma
Another day
Başka gün
We gonna make.. [x4]
Yapacağız
We gonna make it
Onu yapacağız
Our own way
Kendi istediğimiz gibi

Our own way
Kendi istediğimiz gibi
We have found out
Anladık
Our own way
Kendi sitediğimiz gibi
We gonna make it
Onu yapacağız
Our own way
Kendi sitediğimiz gibi
We don't care about
Umursamıyoruz
What they say
Ne dediklerini
Don't run away another day
Başka gün kaçma
Another day
Başka gün

We gonna make.. [x4]
Yapacağız
We gonna make it
Onu yapacağız
Our own way
Kendi istediğimiz gibi

Don't run away another day
Başka gün kaçma
Another day
Başka gün

We have no regrets
Hiç pişmanlık duymuyoruz
We just don't care tonight
Bugün önemsemiyoruz
We do what we wanna do
Ne istersek onu yaparız
And we go our own way
Ve istediğimiz şekilde yaparız

Our own way
Kendi istediğimiz gibi
We have found out
Anladık
Our own way
Kendi sitediğimiz gibi
We gonna make it
Onu yapacağız
Our own way
Kendi sitediğimiz gibi
We don't care about
Umursamıyoruz
What they say
Ne dediklerini
Don't run away another day
Başka gün kaçma
Another day
Başka gün

We gonna make.. [x4]
Yapacağız
Our own way
Kendi şeklimizle

Our own way
Kendi istediğimiz gibi
We have found out
Anladık
Our own way
Kendi sitediğimiz gibi
We gonna make it
Onu yapacağız
Our own way
Kendi sitediğimiz gibi
We don't care about
Umursamıyoruz
What they say
Ne dediklerini
Don't run away another day
Başka gün kaçma
Another day
Başka gün

We gonna make.. [x4]
Yapacağız
We gonna make it
Onu yapacağız
Our own way
Kendi istediğimiz gibi

Don't run away another day
Başka gün kaçma
Another day
Başka gün

Şarkı sözü kaynak :

Paylaş