18 Eylül 2010 Cumartesi

Hurts - Wonderful Life (Türkçe Çevirisi)


On a bridge across the Severn on a Saturday night,
Bir Cumartesi gecesi Severn'in karşısındaki köprüde
Susie meets the man of her dreams.
Susie hayallerinin adamıyla görüşüyor.
He says that he got in trouble and if she doesn't mind
Adam belada olduğunu ve eğer o ilgilenmezse
He doesn't want the company
Bir arkadaşlık istemiyor
But there's something in the air
Fakat havada bir şeyler var
They share a look in silence and everything is understood
Onlar bir bakışta sessizliği ve her şeyi anladılar
Susie grabs her man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye.
Susie adamı yakalıyor ve sıkıca tutuyor ellerini gözlerinden yağmur gibi gözyaşı dökülürken

SHE SAYS:
(Kız söylüyor:)

Don't let go
Bırakma
Never give up, it's such a wonderful life
Asla vazgeçme, bu öylesine mükemmel bir hayat
Don't let go
Bırakma
Never give up, it's such a wonderful life
Asla vazgeçme,bu öylesine mükemmel bir hayat

Driving through the city to the temple station,
Tapınak istasyonuna doğru şehrin içinden sürerken
Cries into the leather seat
Deri koltuklarda ağlıyor
And Susie knows the baby was a family man,
Ve Susie çocuğun aileden birinin olduğunu biliyor,
But the world has got him down on his knees
Ama dünya onun diz çöktüğünü biliyor

So she throws him at the wall and kisses burn like fire,
Böylece onu duvara atıyor ve ateş gibi öpüyor
And suddenly he starts to believe
Ve aniden inanmaya başlıyor
He takes her in his arms and he doesn't know why,
Adam onun kolunu tutuyor ve nedenini bilmiyor
But he thinks that he begins to see
Ama adam görmeye yeni başladğını düşünüyor

SHE SAYS:
(Kız söylüyor:)

Don't let go
Bırakma
Never give up, it's such a wonderful life
Asla vazgeçme, bu öylesine mükemmel bir hayat
Don't let go
Bırakma
Never give up, it's such a wonderful life
Asla vazgeçme, bu öylesine mükemmel bir hayat
Don't let go
Bırakma
Never give up, it's such a wonderful life
Asla vazgeçme, bu öylesine mükemmel bir hayat
Don't let go
Bırakma
Never give up, it's such a wonderful life
Asla vazgeçme, bu öylesine mükemmel bir hayat

SHE SAYS:
(Kız söylüyor:)

Don't let go
Bırakma
Never give up
Asla vazgeçme
Don't let go
Bırakma
Never give up, it's such a wonderful life
Asla vazgeçme, bu öylesine mükemmel bir hayat

wonderful life, wonderful life, wonderful, wonderful, wonderful life
Mükemmel hayat, mükemmel hayat, mükemmel, mükemmel, mükemmel hayat
wonderful life, wonderful life, wonderful, wonderful, wonderful life
Mükemmel hayat, mükemmel hayat, mükemmel, mükemmel, mükemmel hayat

Don't let go
Bırakma
Don't let go
Bırakma

Şarkı sözü kaynağı:www.metrolyrics.com

Paylaş

13 Eylül 2010 Pazartesi

Taio Cruz - Dynamite (Türkçe Çevirisi)


I-I-I-I came to dance, dance, dance, dance
Dans etmek için geldim
I hit the floor 'cause that's my plans, plans, plans, plans
Zemine vuruyorum çünkü bu benim planım, planım ,planım
I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands
Bütün favori markalarımı giyiyorum, markaları, markaları
Give me space for both my hands, hands, hands, hands
Her iki elim için mesafe ver, eller, eller, eller

Ye, ye

'Cause it goes on and on and on.......
Çünkü devam ediyor ve devam ediyor....
And it goes on and on and on......
Ve devam ediyor ve devam ediyor

Yeaaah!
Evet!

I throw my hands up in the air sometimes,
Bazen ellerimi havaya kaldırıyorum,
Saying AYO! gotta let go!
AYO diyerek! Bırak gitsin!
I wanna celebrate and live my life,
Kutlamak ve hayatımı yaşamak istiyorum,
Saying AYO! baby, let's go!
AYO diyerek! Bebeğim, Bırak gitsin!

'Cause we gon' rock this club,
Çünkü bu kulübü sallayacağım,
We gon' go all night,
Tüm gece devam edeceğim,
We gon' light it up,
Patlayacağız,
Like it's dynamite!
Dinamit gibi!
'Cause I told you once,
Çünkü bir kez söyledim,
Now I told you twice,
Şimdi ikincisi söylüyorum,
We gon' light it up,
Patlayacağız,
Like it's dynamite!
Dinamit gibi!

I came to move, move, move, move
Hareket etmek için geldim, hareket, hareket
Get out the way me and my crew, crew, crew, crew
Defol yolumdan ve ekürimden, ekürimden, ekürimden
I'm in the club so I'm gonna do, do, do, do
Kulübün içindeyim yani yapacağım, yapacağım ,yapacağım
Just what the f*** I came here to do, do, do, do
Sadece lanet olsun buraya yapmak için geldim, yapmak, yapmak

Ye, ye

'Cause it goes on and on and on.......
Çünkü devam ediyor ve devam ediyor....
And it goes on and on and on......
Ve devam ediyor ve devam ediyor

Yeah!
Evet!

I throw my hands up in the air sometimes,
Bazen ellerimi havaya kaldırıyorum,
Saying AYO! gotta let go!
AYO diyerek! Bırak gitsin!
I wanna celebrate and live my life,
Kutlamak ve hayatımı yaşamak istiyorum,
Saying AYO! baby, let's go!
AYO diyerek! Bebeğim, Bırak gitsin!

'Cause we gon' rock this club,
Çünkü bu kulübü sallayacağım,
We gon' go all night,
Tüm gece devam edeceğim,
We gon' light it up,
Patlayacağız,
Like it's dynamite!
Dinamit gibi!
'Cause I told you once,
Çünkü bir kez söyledim,
Now I told you twice,
Şimdi ikincisi söylüyorum,
We gon' light it up,
Patlayacağız,
Like it's dynamite!
Dinamit gibi!

I'm gonna take it all out,
Bütün zararı çıkaracağım,
I'm gonna be the last one standing.
En son ayakta kalan ben olacağım.
I'm over it all and I
Hepsini bitirdim ve ben
I'm gonna be the last one landing.
En son çıkan ben olacağım.
Cause I, I, I.. believe it,
Çünkü ben, ben, ben buna inanıyorum,
And I, I, I .. I just want it all.....
Ve ben, ben, ben... hepsini istiyorum...
I just want it all.....
Hepsini istiyorum...
I'm gonna put my hands in the air!
Ellerimi havaya kaldıracağım!
Hands, hands in the air!
Eller, eller havada!
Put your hands in the air!
Ellerini havaya kaldır!

I throw my hands up in the air sometimes,
Bazen ellerimi havaya kaldırıyorum,
Saying AYO! gotta let go!
AYO diyerek! Bırak gitsin!
I wanna celebrate and live my life,
Kutlamak ve hayatımı yaşamak istiyorum,
Saying AYO! baby, let's go!
AYO diyerek! Bebeğim, Bırak gitsin!

'Cause we gon' rock this club,
Çünkü bu kulübü sallayacağım,
We gon' go all night,
Tüm gece devam edeceğim,
We gon' light it up,
Patlayacağız,
Like it's dynamite!
Dinamit gibi!
'Cause I told you once,
Çünkü bir kez söyledim,
Now I told you twice,
Şimdi ikincisi söylüyorum,
We gon' light it up,
Patlayacağız,
Like it's dynamite!
Dinamit gibi!

Şarkı sözü kaynağı:www.lyricsondemand.com


Paylaş

Brandon Flowers - Crossfire (Türkçe Çevirisi)


There’s a still in the street outside your window
Hala pencerinin dışında sokakta var
You’re keepin’ secrets on your pillow
Yastığının üzerinde sırlar tutuyorsun
Let me inside, no cause for alarm
Girmeme izin ver, alarm yüzünden değil
I promise tonight not to do no harm
Bu gece hiçbir zarar vermeyeceğime söz veriyorum
I promise you baby,I won't be no harm
Bebeğim söz veriyorum sana, zarar olmayacağım

And we're caught up in the crossfire
Ve çapraz ateşe yakalandım
A heaven and hell
Bir cennet ve cehennem
And we're searching for shelter
Ve barınmak için arıyoruz
Lay your body down...
Vücudunu yere ser...

Watching your dress as you turn down the light
Elbiseni izlerken ışığı kısıyorsun
I forget all about the storm outside
Dışarıdaki fırtınayı unutuyorum
Dark clouds roll their way over town
Kara bulutlar şehrin üstündeki yollarda yuvarlanıyorlar
Heartache and pain came pouring down like
Gönül yarası ve acı, şiddetli yağmur gibi geliyor
Chaos in the rain, yeah
Yağmurda kaos, evet
They're handing it out
Onu dağıtıyorlar

And we're caught up in the crossfire
Ve çapraz ateşe yakalandım
A heaven and hell
Bir cennet ve cehennem
And we're searching for shelter
Ve barınmak için arıyoruz
Lay your body down...
Vücudunu yere ser...

Tell the devil that he can go back from where he came
Şeytan onun geldiği yere geri dönebeileceğini anlatıyor
His fire he airs all through their beating vein.
Ateşi onların atan damarına boyunca yayılıyor
And when the hardest part is over we'll be here
Ve en zor kısım bittiğinde biz burada olacağız
And our dreams will break the boundaries of our fears
Ve bizim rüyalarımız korkularımızın sınırlarını kıracak
Boundaries of our fears
Korkularımızın sınırları

Lay your body down(6x)
Vücudunu yere ser...(6x)

Next to mine....
Benimkinin yanına...

Şarkı sözü kaynağı:www.directlyrics.com

Paylaş