6 Ekim 2010 Çarşamba

Ne-Yo - Beautiful Monster (Türkçe Çevirisi)All my life
Tüm hayatım boyunca
And the hereafter
Ve bugünden sonra
I've never seen
Hiç görmedim/görmeyeceğim
Seen one like you
Senin gibi birini

You're a knife
Sen bir bıçaksın
Sharp and deadly
Keskin ve ölümcül
And it's me
Ve benim
That you cut into
Derinden kestiğin kişi

But I don't mind
Ama umrumda değil
In fact I like it
Aslında bundan hoşlanıyorum
Though I'm terrified
Ürktüğüm halde
I'm turned on but scared of you
Tahrik oldum ama korktum da senden

She's a monster
O bir canavar
Beautiful monster
Güzel bir canavar
Beautiful monster
Güzel bir canavar
But I don't mind
Ama umursamıyorum
And I need her
Ve ona ihtiyacım var
Said I need her
Ona ihtiyacım var dedim
Beautiful monster
Güzel bir canavar
But I don't mind
Ama umrumda değil

No I don't mind (I don't mind I don't I don't mind...)
Hayır umrumda değil (Umrumda değil Umrumda değil Umrumda değil...)
No I don't mind (I don't mind I don't I don't mind...)
Hayır umrumda değil (Umrumda değil Umrumda değil Umrumda değil...)
No I don't mind (I don't mind I don't I don't mind...)
Hayır umrumda değil (Umrumda değil Umrumda değil Umrumda değil...)
No I don't mind (I don't mind I don't I don't mind...)
Hayır umrumda değil (Umrumda değil Umrumda değil Umrumda değil...)

In her eyes
Onun gözlerinde
There's love and fire
Aşk ve ateş var
In my heart
Benim kalbimde
She's burning through
Tamamen o yanıyor

But I don't mind
Ama umrumda değil
In fact I like it
Aslında hoşlandım bundan
Though I'm terrified
Ürktüğüm halde
I'm turned on but scared of you
Tahrik oldum ama korktum da senden

She's a monster (she's a monster)
O bir canavar (o bir canavar)
Beautiful monster (beautiful monster)
Güzel bir canavar (güzel bir canavar)
Beautiful monster (beautiful monster yeah)
Güzel bir canavar (güzel bir canavar evet)
But I don't mind (I don't mind)
Ama umrumda değil (umrumda değil)
And I need her (and I need her)
Ve ona ihtiyacım var (ve ona ihtiyacım var)
Said I need her (said I need her)
Ona ihtiyacım var dedim (ona ihtiyacım var dedim)
Beautiful monster (whooah)
Güzel bir canavar
But I don't mind (I don't mind I don't I don't mind)
Ama umrumda değil (Umrumda değil umrumda değil umrumda değil
No I don't mind
Hayır umrumda değil

Playing with my heart
Kalbimle oynuyor
And she's playing with my mind
Ve o aklımla oynuyor

And I don't mind I don't I don't mind
Ve umrumda değil umrumda değil umrumda değil
No I don't mind I don't I don't mind
Hayır umrumda değil umrumda değil umrumda değil
No I don't mind I don't I don't mind
Hayır umrumda değil umrumda değil umrumda değil
No I don't mind I don't I don't mind
Hayır umrumda değil umrumda değil umrumda değil

(I don't mind I don't I don't mind) And I don't mind
(Umrumda değil umrumda değil umrumda değil) Ve umrumda değil
(I don't mind I don't I don't mind) Said I don't mind
(Umrumda değil umrumda değil umrumda değil) Umrumda değil dedim
(I don't mind I don't I don't mind) And I don't mind
(Umrumda değil umrumda değil umrumda değil) Ve umrumda değil
(I don't mind I don't I don't mind) Beautiful monster
(Umrumda değil umrumda değil umrumda değil) Güzel bir canavar

She's a monster (she's a monster)
O bir canavar ( o bir canavar)
Beautiful monster (beautiful monster)
Güzel bir canavar (güzel bir canavar)
Beautiful monster (oooo)
Güzel bir canavar (oooo)
But I don't mind (but I don't mind)
Ama umrumda değil (ama umrumda değil)
And I need her (and I need her)
Ve ona ihtiyacım var (ve ona ihtiyacım var)
Said I need her (said I need her)
Ona ihtiyaım var dedim (ona ihtiyacım var dedim)
Beautiful monster (beautiful monster)
Güzel bir canavar (güzel bir canavar)
But I don't mind (ooooo)
Ama umrumda değil (ooooo)
No I don't mind
Hayır umrumda değil

(Said I don't mind I don't I don't mind...) No I don't mind
(Umrumda değil umrumda değil umrumda değil dedim...) Hayır umrumda değil
(I don't mind I don't I don't mind...) No I don't mind
(Umrumda değil umrumda değil umrumda değil...) Hayır umrumda değil
(I don't mind I don't I don't mind... Oooo...) No I don't mind
(Umrumda değil umrumda değil umrumda değil... Oooo...) Hayır umrumda değil

Pink - Raise Your Glass (Türkçe Çevirisi)Right right, turn off the lights,
Doğru doğru, ışıkları kapatın,
we're gonna lose our minds tonight,
Bu gece aklımızı kaybedeceğiz,
what's the dealio?
Sorun nedir?

I love when it's all too much,
Herşeyin çok fazla olmasını seviyorum
5am turn the radio up
sabahın 5i radyoyu aç
where's the rock and roll?
Rock and roll nerede?

Party Crasher,( partiye davetsiz veya para ödemeden giren)
Penny Snatcher,
Call me up if you want gangsta
Ara beni eğer bir çete istiorsan
Don't be fancy, just get dancey
Süslü olma, sadece dans et
Why so serious?
Neden bu kadar ciddisin?

So raise your glass if you are wrong,
Öyleyse kadehinizi kaldırın eğer yanlışsanız
in all the right ways,
bütün doğru yollar içinde,
all my underdogs,
bütün ezilenlerim,
we will never be never be anything but loud
asla asla bir şey olmayacağız ama yüksek sesle
and nitty gritty dirty little freaks
ve kirlenmiş küçük ucubeler
won't you come on and come on and raise your glass,
gelip gelip ve kadehinizi kaldırmaz mısınız
just come on and come on and raise your glass
Sadece gelin gelin ve kadahinizi kaldırın

Slam slam, oh hot damn
Güm güm, oh sıcak kahretsin
what part of party don't you understand,
Partinin hangi kısmı anlamadın mı,
wish you'd just freak out (freak out already)
dağıtmanı isterdim (zatan dağıttın)
can't stop, coming in hot,
durma, sıcağa giriyor
I should be locked up right on the spot
Hemen kilitlenmeliyim
it's so on right now (so fuckin on right now)
Buna benzer şuan ( buna benneyen şeyler şimdi)

Party Crasher,( partiye davetsiz veya para ödemeden giren)
Penny Snatcher,
Call me up if you want gangsta
Ara beni eğer bir çete istiorsan
Don't be fancy, just get dancey
Süslü olma, sadece dans et
Why so serious?
Neden bu kadar ciddisin?

So raise your glass if you are wrong,
Öyleyse kadehinizi kaldırın eğer yanlışsanız
in all the right ways,
bütün doğru yollar içinde,
all my underdogs,
bütün ezilenlerim,
we will never be never be anything but loud
asla asla bir şey olmayacağız ama yüksek sesle
and nitty gritty dirty little freaks
ve kirlenmiş küçük ucubeler
won't you come on and come on and raise your glass,
gelip gelip ve kadehinizi kaldırmaz mısınız
just come on and come on and raise your glass
Sadece gelin gelin ve kadahinizi kaldırın

(oh shit my glass is empty, that sucks)
(oh kahretsin kadehim boş, bu çok kötü)

So if you're too school for cool,
Eğer fazla tarzsan havalı olmak için
and you're treated like a fool,
ve bir aptal gibi davranıyorsan
you can choose to let it go
boşvermeyi seçebilirsin
we can always, we can always,
her zaman,biz her zaman
party on our own
kendi kendimize parti yapabiliriz

So raise your glass if you are wrong,
Öyleyse kadehinizi kaldırın eğer yanlışsanız
in all the right ways,
bütün doğru yollar içinde,
all my underdogs,
bütün ezilenlerim,
we will never be never be anything but loud
asla asla bir şey olmayacağız ama yüksek sesle
and nitty gritty dirty little freaks
ve kirlenmiş küçük ucubeler
won't you come on and come on and raise your glass,
gelip gelip ve kadehinizi kaldırmaz mısınız
just come on and come on and raise your glass
Sadece gelin gelin ve kadahinizi kaldırın
won't you come on and come on and raise your glass,(for me)
gelip gelip ve kadehinizi kaldırmaz mısınız (benim için)just come on and come on and raise your glass (for me)
Sadece gelin gelin ve kadahinizi kaldırın (benim için)

Outlandish - Let Off Some Steam (Türkçe Çevirisi)
alright
pekala
Yeah, I like this; I like the sound of this
Evet, bunu seviyorum; bunun sesini seviyorum
It's Outland Moro, never heard this before yea
Biz Outland Moro, bunu daha önce hiç duymamıştınız evet

Whether you work in a store
Bir mağazada çalışıyorsan
Or sick and tired of thuggish ruggish inlaws
Ya da eşinin cani ailesinden bıkmış usanmışsan
All feel the urge to explode sometimes
Bazen tüm bu hisler seni patlamaya zorlar
Keeping it calm aint in our blood
Sakin olmak kanımızda yok
So we must bust within our limits
O yüzden bi yerden sonra iflas ederiz

Call me, I'll be online
Ara beni, hatta olacağım
Say it's gonna be fine
Herşey yoluna girecek de
Don't u worry about life (no no)
Hayat hakkında endişeli değil misin (hayır hayır)
listen, baby I goin' for the night
Dinle, bebeğim bu gece çıkacağım
Say I'll be back in any time
Her an dönebilirim dedim
Cuz I've got to provide??
Çünkü sağlamak zorundayım?

Gonna let off some steam...
Biraz buhar salacağım...
I'm gonna let off some steam
Biraz buhar salacağım
If you know what I mean
Ne dediğimi biliyorsan
Gonna let off some steam
Biraz buhar salacağım
If you .... against the world
Eğer dünyaya karşıysan
And you got no one to call
Ve arayacak kimsen yoksa
Just let off some steam
Sadece biraz buhar sal
But hey let off some steam
Ama hey biraz buhar sal

Lenny:
Mira,
Görünüş
Cuando no puedas mas,
Yapamadığında
Ni tengas tiempo de reir, ni de pensar
Ne düşünmeye ne de gülmeye zaman bulamadığında
Y el peso del mundo esté contra tuya
Ve dünyanın ağırlığı sana karşıysa
Pega un grito dale bulla, esto es carnaval,
Que.. no puedas mas, ni tengas tiempo de reir ni de pensar
Ne gülüp ne de düşünebiliyorsan
Y el peso del mundo esté en contra tuya
Ve dünyann ağırlığı sana karşıysa
Pega un grito, dale bulla, esto es carnaval!"

Esto es lo que hay
Bu neyse o
Esto es lo que viene
Bu ne gelirse o
Esto es lo que va
Bu ne olacaksa o
Este es lo que da
Bu ne verirse o
Esta es mi verdad y yo
Bu doğrum ve ben
Este es lo que hay
Bu sahip olduğumuz
Este es lo que viene
Bu ne gelirse o
Esta es mi verdad,
Bu benim doğrum
Cuentame la tuya
Bana seninkileri söyle
Secate lo ojos dale bulla, dale bulla
Şaşkınlık gözyaşlarını sil
Ya tu sabes.
Şimdi biliyorsun

If we didn't get along
Eğer iyi geçinmeseydik
Would we try to be strong
Güçlü olmaya çalışırmıydık
Or would we say it's so long (so long .. so long(
Ya da şimdilik hoşçakal der miydik
But hey..
Ama hey..
Could we try to find a way..
Bir yolunu bulmayı deneyebilirmiydik
Tryna find some "soleil"
Biraz güneş bulmaya çalışıyorum
On this cloudy day
Bu bulutlu günde

Wo oo oooo
Let me say : wooo oooo oooo
Bırak söyleyeyim : wooo oooo oooo
Let me say : wa aa aa aaaaa
Bırak söyleyeyim : wa aa aa aaaaa
Yeah ,Waa aaa aa aaaaaa
Evet ,Waa aaa aa aaaaaa
Yeah wooo oo o ooooo
Evet wooo oo o ooooo
Yeah waa aa a aaaaaa
Evet waa aa a aaaaaa

Say I am.. say I am.. say I am about to get away
De ki ben.. de ki ben.. de ki ben kaçmak üzereyim
About to get away (this is the point of no return)
Atlatmak üzere (bu dönüşü olmayan bir nokta)
Say I can.. say I can
Deki yapabilirim,, de ki yapabilirim
So don't you worry about the thing.. don't worry about the thing (hey yeah(
O şey hakkında endişelenme bu yüzdenn..O şey hakkında endişelenme

Isam:
Yo!! The world is my house and everything in it
Dünya benim evim ve herşey onun içinde
So don't worry about me don't complex I will win and
Benim için endişelenme karmaşık olma kazanacağım ve
No matter what they say they'll never ever break me
Kimin ne dediğin önemli değil beni asla kıramayacaklar
No matter what I ...
Bir önemi yok benim...

3 Ekim 2010 Pazar

Katy Perry - I Think I Am Ready (Türkçe Çevirisi)

I'm used to opening my own doors and splitting the checks
Kendi kapılarımızı açmayı ve çatlağı kontrol etmeyi alıştım.
He introduced me, was always just a friend
Benimle tanıştı, her zaman bir arkadaştı
I bought a new dress, he never noticed
Yeni bir elbise aldım, beni hiç fark etmedi
Always falling for these bad boys, such a challenge
Sürekli kötü adamlara kandı, bunun gibi bir sorun
I'm getting tired, of cleaning up after them
Yoruldum, onları temizledikten sonra
I think I'm ready to be a woman
Bir kadın olmaya hazır olduğumu düşünüyorum

Oh love, I think I'm ready
Oh aşk, hazır olduğumu düşünüyorum
Ready for it
Buna hazırlan

You were such a surprise
Bir süpriz gibiydin
An unexpected gift
Beklenmedik bir hediye
Said I was pretty, and I believed it
Güzel olduğumu söyledin, ve buna inandın
Not really used to all this attention
Bu dikkate gerçekten alışmamıştım
Told myself I don't deserve you
Kendime bunu hak etmediğimi söylüyordum
And this is just a phase
Ve bu sadece bir bir aşama
Could I get used to, being loved the right way?
Bu şekilde aşık olmaya alışabilir miydim?
I wanna argue, but there is nothing to say
Tartşmak istiyorum, ama burada söylenecek bir şey yok

Oh love, I think I'm ready
Oh aşk, hazır olduğumu düşünüyorum
Ready for it
Buna hazırlan
Ready for it
Buna hazırlan
Oh love, I think I'm ready
Oh aşk, hazır olduğumu düşünüyorum

Cuz you send me flowers, when there's no occasion
Çünkü bana çiçekler gönderdin, uygunsuz bir zamanda
Yeah we talk for hours, you still wanna listen
Evet saatlerce konuştuk, sen beni hala dinliyorsun
Won't hold it against me if I just need you to hold me tonight
Eğer bana bu gece sahip olmak istiyorsan bana sahip çıkmayacak mısın
My mother always told me that you'd show up one day
Annem bana her zaman bir gün bunu olacağını söylerdi
So scared to feel this way but love, I think I'm ready
Bu yoldan çok korktuğumu hissediyordum ama, hazır olduğumu düşünüyorum
Ready for it
Buna hazırlan
Ready for it
Buna hazırlan
Oh love, I think I'm ready
Oh aşk, buna hazır olduğumu düşünüyorum
Ready for it
Buna hazırlan
Ready for it
Buna hazırlan
Oh love, I think I'm ready
Oh aşk, buna hazır olduğumu düşünüyorum

Şarkı sözü kaynağı:www.azlyrics.com

Paylaş