28 Şubat 2011 Pazartesi

Lady Gaga - Born This Way (Turkce Cevirisi)


It doesn't matter if you love him, or capital H-I-M
Eğer onu seviyorsan bir önemi yok ya da büyük harfle O-N-U
Just put your paws up
Sadece pençelerini çıkar
'Cause you were born this way, baby
Çünkü sen böyle doğdun, bebeğim
My mama told me when I was young
Annem ben gençken bana
We're all born superstars
Hepimiz süperstar olarak doğduk dedi
She rolled my hair, put my lipstick on
Saçlarımı yuvarladı, rujumu surdu
In the glass of her boudoir
Kendi odasındaki bardağa

"There's nothin' wrong with lovin' who you are"
"Kendini olduğun gibi sevmende hiç bir yanlış yok"
She said, "'Cause He made you perfect, babe"
Dedi ki,"Çünkü o seni mükemmel yarattı, bebeğim""
So hold your head up, girl and you you'll go far,
"O yüzden başını dik tut, kızım ve sen çok başarılı olacaksın,
Listen to me when I say"
Dediklerimi dinle"

I'm beautiful in my way,
Ben olduğum gibi güzelim
'Cause God makes no mistakes
Çünkü Tanrı hata yapmaz
I'm on the right track, baby
Doğru yoldayım, bebeğim
I was born this way
Ben böyle doğdum

Don't hide yourself in regret,
Kendini pişmanlık içinde gizleme
Just love yourself and you're set
Sadece sev kendini ve kafana koy
I'm on the right track, baby
Doğru yoldayım, bebeğim
I was born this way
Ben böyle doğdum
(Born this way)
(Böyle doğdum)
Ooo, there ain't no other way
Ooo, başka yolu yok
Baby, I was born this way
Bebeğim, ben böyle doğdum
Baby, I was born this way
Bebeğim, ben böyle doğdum
(Born this way)
(Böyle doğdum)
Ooo, there ain't other way
Ooo, başka yolu yok
Baby, I was born this way
Bebeğim, ben böyle doğdum
I'm on the right track, baby
Doğru yoldayım, bebeğim
I was born this way
Ben böyle doğdum
Don't be a drag, just be a queen
Sıkıcı biri olma, bir kraliçe ol
Don't be a drag, just be a queen
Sıkıcı biri olma, bir kraliçe ol
Don't be a drag, just be a queen
Sıkıcı biri olma, bir kraliçe ol
Don't be!
Olma!

Give yourself prudence and love your friends
Sağduyulu ol ve arkadaşlarını sev
Subway kid, rejoice the truth
Metro çocuğu, gerçeği sev
In the religion of the insecure
Kendine güveni olmayanların dininde
I must be myself, respect my youth
Kendim olmalıyım, gençliğime saygı duymalıyım

A different lover is not a sin
Farklı bir sevgili bir günah değildir
Believe capital H-I-M (hey, hey, hey)
İnan büyük harfle O-N-A
I love my life, I love this record and
Hayatımı seviyorum, bu şarkıyı seviyorum ve
Mi amore vole fe yah
Aşkımın inanca ihtiyacı var

I'm beautiful in my way,
Ben olduğum gibi güzelim
'Cause God makes no mistakes
Çünkü Tanrı hata yapmaz
I'm on the right track, baby
Doğru yoldayım, bebeğim
I was born this way
Ben böyle doğdum

Don't hide yourself in regret,
Kendini pişmanlık içinde gizleme
Just love yourself and you're set
Sadece sev kendini ve kafana koy
I'm on the right track, baby
Doğru yoldayım, bebeğim
I was born this way
Ben böyle doğdum
(Born this way)
(Böyle doğdum)

Ooo, başka yolu yok
Baby, I was born this way
Bebeğim, ben böyle doğdum
Baby, I was born this way
Bebeğim, ben böyle doğdum
(Born this way)
(Böyle doğdum)
Ooo, there ain't other way
Ooo, başka yolu yok
Baby, I was born this way
Bebeğim, ben böyle doğdum
I'm on the right track, baby
Doğru yoldayım, bebeğim
I was born this way
Ben böyle doğdum

( Queen ,
Don't be , Queen )

(Kraliçe,Olma,Kraliçe)

Don't be a drag, just be a queen
Sıkıcı biri olma, bir kraliçe ol
Whether you're broke or evergreen
İster beş parasız ol ya da unutulmaz ol
You're black, white, beige, chola descent
Siyah,beyaz,bej, melezsen
You're Lebanese, you're orient
Lübnanlı, doğulu isen
Whether life's disabilities
Hayat engellerle doluysa
Left you outcast, bullied or teased
Seni dışlıyor, dalga geçiyor ya da sataşıyorsa
Rejoice and love yourself today
Neşelen ve sev kendini bugün
'Cause baby, you were born this way
Çünkü bebeğim, sen böyle doğdun

No matter gay, straight or bi
Fark etmez gay,heteroseksuel ya da biseksüel
lesbian, transgendered life
lezbiyen,transeksüel hayatı
I'm on the right track, baby
Doğru yoldayım, bebeğim
I was born to survive
Hayatta kalmak için doğdum
No matter black, white or beige
Fark etmez siyah,beyaz ya da bej
chola or orient made
melez ya da doğu yapımı
I'm on the right track, baby
Doğru yoldayım, bebeğim
I was born to be brave
Meydan okumak için doğdum

I'm beautiful in my way,
Ben olduğum gibi güzelim
'Cause God makes no mistakes
Çünkü Tanrı hata yapmaz
I'm on the right track, baby
Doğru yoldayım, bebeğim
I was born this way
Ben böyle doğdum

Don't hide yourself in regret,
Kendini pişmanlık içinde gizleme
Just love yourself and you're set
Sadece sev kendini ve kafana koy
I'm on the right track, baby
Doğru yoldayım, bebeğim
I was born this way
Ben böyle doğdum
(Born this way)
(Böyle doğdum)

Ooo, başka yolu yok
Baby, I was born this way
Bebeğim, ben böyle doğdum
Baby, I was born this way
Bebeğim, ben böyle doğdum
(Born this way)
(Böyle doğdum)

Ooo, there ain't other way
Ooo, başka yolu yok
Baby, I was born this way
Bebeğim, ben böyle doğdum
I'm on the right track, baby
Doğru yoldayım, bebeğim
I was born this way
Ben böyle doğdum

was born this way, hey!
Ben böyle doğdum, hey
!I was born this way, hey!
Ben böyle doğdum, hey!
I'm on the right track, baby
Doğru yoldayım, bebeğim
I was born this way, hey!
Ben böyle doğdum, hey!

I was born this way, hey!
Ben böyle doğdum, hey!
I was born this way, hey!
Ben böyle doğdum, hey!
I'm on the right track, baby
Doğru yoldayım, bebeğim
I was born this way, hey!
Ben böyle doğdum, hey!


Şarkı Sözü Kaynağı: www.metrolyrics.com

Hiç yorum yok: