17 Kasım 2013 Pazar

Drake - Worst Behavior (Turkce Cevirisi)

Şarkı Dinle: 


Worst motherfucker never loved us
En aşağılıklar bizi hiçbir zaman sevmedi
Fucker never loved us
Gerzekler bizi hiçbir zaman sevmedi
You ain't know, now you know now
Daha önce bilmiyordun, artık biliyorsun
Still at it, scrub J's with a toothbrush
Yine de onu, J'nin diş fırçası ile ovalayın
Shit, niggas still playing my old shit
Kahretsin, zencinler hala benim eski bokumda oynuyor
But your shit is like the police asking us questions,
Ama senin bokun polisin bize sorduğu sorulara benziyor
Nigga' we don't know shit
Zenci bu boku bilmez

Flex, nigga I'm just flexin'
Rahat ol zenci, ben hala rahatım
Nigga never loved us
Zenci bizi hiçbir zaman sevmedi
Do it look like we stressin'?
Biz streste gibi mi görünüyoruz?
Look at you, look at you, and look at you,
Kendine bak, kendine bak ve kendine bak
Ahh - I'm glad that they chose us
Ahh- bizim seçtikleri için memnun oldum
Command, it's a mission,
Komut ver, bu bir görevdir,
Trying to fight to the finish just to see 'em all finish
Sadece onların sonunu görmek için savaşmaya çalışıyorum

On my worst behavior, no?
Bu benim en kötü davranışım mı? 
They used to never want to hear us,
Onlar bizi duymaya hiç alışmadılar,
Remember?
Hatırlıyor musun?
Motherfucker never loved us, remember?
Aşağılık bizi hiçbir zaman sevmedi, hatırlıyor musun?
Motherfucker, remember?
Aşağılık, hatırlıyor musun?
Motherfucker never loved us
Aşağılık bizi hiçbir zaman sevmedi

I'm on my worst behavior,
En kötü davranışımdayım
Don't you ever get it fucked up
Şimdiye kadar bu kadar berbat olamadın
Motherfuckers never loved us
Aşağılıklar bizi hiçbir zaman sevmedi
Man, motherfuckers never loved us
Adamım aşağılıklar bizi hiçbir zaman sevmedi
Worst behavior
En kötü davranış
Motherfuckers never loved us
Aşağılıklar bizi hiçbir zaman sevmedi
Fucker never loved us
Gerzek bizi hiçbir zaman sevmedi
Worst behavior
En kötü davranış

Hold up, hold my phone
Bekle, telefonumu bekle
Motherfuckers never loved us
Aşağılıklar bizi hiçbir zaman sevmedi
Fucker never loved us
Gerzek bizi hiçbir zaman sevmedi
Now you want to roll one
Şimdi sarmak mı istiyorsun
Motherfucker never loved us
Aşağılık bizi hiçbir zaman sevmedi
So everywhere we go now, full cup
Yani şimdi herhangi bir yere gidiyoruz, yok edeceğiz
Always hated the boy, but now the boy is the man
Daima sevilmeyen çocuktu, ama şimdi çocuk adam oldu
Motherfucker, I done grown up
Aşağılık, şimdi büyüdü
You know me, you know me
Beni biliyorsun, beni biliyorsun
I'm liable to do anything when it comes to that you owe me
O bana borcu için geldiğinde benim hiçbir şey için sorumluluğum olmaz
You owe me, you owe me
Bana borçlusun, bana borçlusun
Bitch you better have my money when I come for the shit like O.D.B.
Eski kirli orospular gibi geldilğinde bana daha fazla para vermen lazım

Who's hot, who not
Şimdi kim ateşli, kim değil
Tell me who rock, who sell out in stores
Söyle bana kim kaya gibi, kim mağazalarda satılıyor
You tell me who flop, who copped the new drop
Söyle bana kim fiyasko, kim başarılı
Whose jewels got rocks,
Kiminin mücevherleri taşa dönüştü,
Who else making rap albums doing numbers like its pop
Başka kim onun gibi rap albümlerinde popüler numaralar yapıyor
Same old pimp,
Eski tarz pezevenk,
Drake you know ain't nothing's changed with these funny style niggas
Drake sen bilmiyorsun bu yeni tarz zencilerin değişiklerini
We done put out of the game
Bu oyunu bozacağız
I just ask for some blessings at my grandmother's grave
Sadece büyükannemin mezanında bazı dileklerde bulundum
And its back to L.A.,
Ve şimdi Los Angeles'a dönüyorum
Open the mail, staring at the check
Posta kutusunu aç, kontrol ediyorum
Enough to make you throw up
Atmak için yeterli
Man it's gross what I net
Adamım bu ağ iğrenç
I'm with my whole set, tennis matches at the crib
Tamamen bir setteyim, tennis maçları bir kulübedeydi
I swear I could be Serena when she playing with her left
O soluyla oynarken yemin ederim Serena ile olabilirim
Oh, where I reside it looks like a resort inside
Oh, nereye gitsem orası tatil yeri gibi oluyor
Nigga, where your shit from?
Zenci, senin bokun nereden geldi?
I imported mine
Ben kendimden imal edildim
Bar mitzvah money like my name Mordehigh
Bar mitsva töreninin parası benim ismim Mordehigh gibi
Fuck you bitch, I'm on that high
Lanet olası kaltak, ben tepedeyim
My momma probably hear that and be mortified
Benim annem büyük ihtimalle bunu duydum ve mahçup oldu
This ain't the son you raised who used to take the Acura
Bu onun Acura alıp yükselen oğlu değil
5 a.m. going shoot Degrassi up on Morningside
Sabahın 5'inde Morningside'ın tepesinde Degrassi çekimi yapılıyor
For all the stunting, I'll forever be immortalized
Tüm bunlar tehlikeli iş, sonsuza kadar ölümsüz olacağım
Yeah, back and forth across the border line
Evet, Sınır çizgisinin ilerisi ve gerisi boyunca
Hate to leave the city but I've got to do the overtime
Şehirden ayrılmayı sevmiyorum ama fazla mesai yaptım
Gone all the time, even the important times
Geçen bütün zaman, hatta önemli zamanlar
I should let you know ahead of time I'm coming back on my worst behavior
En kötü davranışımla döneceğimi önceden size haber vermem gerekiyor


Remember?
Hatırlıyor musun?
Remember?
Hatırlıyor musun?
Motherfucker
Aşağılık
Remember?
Hatırlıyor musun?
Hold up, hold my phone, they used to never want to hear us
Bekle, telefonumu bekle, onlar bizi duymaya hiç alışmadılar, 
Remember?
Hatırlıyor musun?
Motherfucker never loved us
Aşağılık bizi hiçbir zaman sevmedi
Remember?
Hatırlıyor musun?
Motherfucker
Aşağılık
Remember?
Hatırlıyor musun?
Worst behavior
En kötü davranış


Şarkı sözü kaynağı: rapgenius 

Hiç yorum yok: