14 Aralık 2013 Cumartesi

Beyonce - Blow (Turkce Cevirisi)Şarkı Dinle:

Blow by B on Grooveshark
I love your face
Senin yüzünü seviyorum
You love the taste
Tadına aşığım
That sugar babe, it melts away
Bu çok şeker bebeğim, erir gider

I kiss you when you lick your lips, I kiss you when you lick your lips
Dudaklarını yalayarak öpüyorum seni, dudaklarını yalayarak öpüyorum seni
You like it wet and so do I, You like it wet and so do I
Bu seni de beni ıslatıyor, bu seni de beni ıslatıyor
I know you never waste a drip, I know you never waste a drip
Damlalarının hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini biliyorum,  damlalarının hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini biliyorum
I wonder how it feels sometimes
Bunun seni nasıl hissettirdiğini merak ediyorum
Must be good to you
Seni bayağı iyi hissettiriyor olmalı

Keep me coming, keep me going, keep me coming, keep me going
Gelirken tut beni, giderken tut beni, gelirken tut beni, giderken tut beni
Keep me humming, keep me moaning, keep me humming, keep me moaning
Vızıldarken tut beni, inlerken tut beni, vızıldarken tut beni, inlerken tut beni
Don't stop loving 'til the morning, don't stop loving 'til the morning
Sabaha kadar sevişmemizi durdurmayalım, sabaha kadar sevişmemizi durdurmayalım
Don't stop screaming, freaking, blowing
Çığlık atmayı, delirmeyi, üflemeyi durdurma

Can you lick my skittles
Benim münasip yerimi yalayabilir misin
That's the sweetest in the middle
Tam ortası en tatlı yeri
Pink that's the flavor
Asıl lezzetli yer pembe renkli yeri
Solve the riddle
Bilmeceyi çöz

I'mma lean back
Arkama yaslanıyorum
Don't worry its nothing major
Korkma bu çok önemli değil
Make sure you clean that
Temiz olduğuna emin misin
That's the only way to get the
Ona ulaşmanın tek yolu
Flavor
En lezzetli yer

When you're thirsty and need love
Susadığında ve sevmeye ihtiyacın olduğında
I give it up 'til I'm empty babe
Ben boş kalana kadar bırakalım bebeğim
Must be good to you
Seni bayağı iyi hissettiriyor olmalı
If you're lonely in your bed, fill it up to the top
Yatağında yalnız kaldıysan, Depoyu fulle
Must be good to you
Seni bayağı iyi hissettiriyor olmalı

I'm about to get into this girls
Bu kızlara ulaşmak üzereyim
This is for all the grown women out there
Bu her yetişkin kadın için geçerli

I can't wait 'til I get home so you can turn that cherry out, turn that cherry out, turn that cherry out
Eve gidene kadar bekleyemiyorum yani mercimeği fırına verebilirsin, mercimeği fırına verebilirsin
I can't wait 'til I get home so you can turn that cherry out, turn that cherry out, turn that cherry out
Eve gidene kadar bekleyemiyorum yani mercimeği fırına verebilirsin, mercimeği fırına verebilirsin
I want you to
Seni istiyorum
Turn that cherry out, turn that cherry out
Mercimeği fırına vermek için, mercimeği fırına vermek için
I want you to
Seni istiyorum
Turn that cherry out, turn that cherry out
Mercimeği fırına vermek için, mercimeği fırına vermek için
I want you to
Seni istiyorum
Turn that cherry out, turn that cherry out
Mercimeği fırına vermek için, mercimeği fırına vermek için
I want you to
Seni istiyorum
Turn that cherry out, turn that cherry out
Mercimeği fırına vermek için, mercimeği fırına vermek için

Ooh I've had a naughty thought today baby
Ooh bugün çok terbiyesizleştim bebeğim
Every time I close my eyes
Her zaman gözlerimi kapatırım
Ooh get a glimpse of this candy paint
Ooh şekerimin boyasını bir anlığına baksana
Don't slip off when it drip off on top of ya right
Yukarıya doğru akarken sakın sıyırma
Let me see in here, flippin' off and toss the bed
Seni burada göreyim, şaplak atarken ve yatağa atarken
I know everything you want
Her şeyi istediğini biliyorum
I'mma show you how I stroke (stroke it)
Sana nasıl okşadığımı göstereceğim (okşa onu)
Bringing work up on top of me
Beni sonuna kadar azdır
I'mma let let you be the boss of me
Benim patronum olmama izin vereceğim
I know everything you want
Her şeyi istediğini biliyorum
Give me that daddy long stroke
Beni uzun uzun okşa babacık

Je ne sais quoi
Ne olduğunu bilmiyorum
Chéri, Leo
Sevgilim, Aslanım
I swear you [?]
Sana yemin ediyorum (?)

Şarkı sözü kaynağı: rapgenius

Beyonce ft. Jay-Z - Drunk In Love (Turkce Cevirisi)

Şarkı Dinle:

Drunk In Love by Beyoncé Feat. Jay-Z on Grooveshark
I've been drinkin, I've been drinking
İçiyordum, içiyordum
I get filthy when that liquor gets into me
İçki içtiğimde müthiş oluyorum
I've been thinking, I've been thinking
Düşünüyordum, düşünüyordum
Why can't I keep my fingers off you, baby?
Neden el ele tutuşamıyoruz, bebeğim?
I want you, na na
Seni istiyorum
Why can't I keep my fingers off you, baby?
Neden el ele tutuşamıyoruz, bebeğim?
I want you, na na
Seni istiyorum

Cigars on ice, cigars on ice
Buzun üstünde puro içiyorum, buzun üstünde
Feeling like an animal with these cameras all in my grill
Bu kameralar beni sorgularken kendimi bir hayvan gibi hissediyorum
Flashing lights, flashing lights
Işıklar patlıyor, ışıklar patlıyor
You got me faded, faded, faded
Beni zayıflattın, zayıflattın, zayıflattın
Baby, I want you, na na
Bebeğim, seni istiyorum
Can't keep your eyes off my fatty
Benim şişman göbeğimden gözlerini ayırma
Daddy, I want you, na na
Babacık, seni istiyorum
Drunk in love, I want you
Aşk sarhoşu, seni istiyorum

We woke up in the kitchen saying
Mutfakta uyandık ve diyordum ki
"How the hell did this shit happen?", oh baby
"Bu lanet olası şey nasıl oldu?" , oh bebeğim
Drunk in love, we be all night
Aşk sarhoşu, tüm gece beraberdik
Last thing I remember is our
Hatırladığım son şey
Beautiful bodies grinding off in that club
O güzel vücutlarımız kulüpte birbirine sürünüyordu
Drunk in love
Aşk sarhoşu

We be all night, love, love
Tüm gece beraberiz, aşk, aşk
We be all night, love, love
Tüm gece beraberiz, aşk, aşk

We be all night, and everything alright
Tüm gece beraberiz ve her şey yolunda gidiyor
No complaints for my body, so fluorescent under these lights
Vücudumla ilgili hiçbir şikayetin yok, çünkü florasan ışıkların altındayız
Boy, I'm drinking, walking in my l'assemblage
Oğlum, içiyorum, kalabalık içinde yürürken
I’m grubbing on the rope, grubbing
If you scared, call that reverend

Korktuysan, pederi çağır
Boy, I'm drinking, get my brain right
Oğlum, içiyorum, beynim hata yapmaz
I'm on the Cognac, gangster wife
Cognac içiyorum, gangster eşi
New sheets, he’d swear that I like washed rags, he wet up
Yeni çarşaflar, yıkanmış bir paçavra gibi olduğuma yemin etti, yaralanmıştı
Boy, I'm drinking, I'm singing on the mic 'til voice hurts
Oğlum, içiyorum, mikrofonun sesini sonuna kadar açıp şarkı söylüyorum
Then I fill the tub up halfway then ride it with my surfboard
Sonra küveti yarıya kadar doldurup sörf tahtasına bindim
Surfboard, surfboard
Sörf tahtası, sötf tahtası
Graining on that wood, graining, graining on that wood
Tahtadan yapılmış, tahtadan yapılmış
I'm swerving on that, swerving, swerving on that big body Benz
Yoldan çıkıyorum, yoldan çıkıyorum, büyük Mercedes Benz kasam yoldan çıkıyor
Serving all this, swerve, surfing all of this good good
Tüm bu hizmet, yoldan çıkıyor, tüm bunlarla güzelce sörf yapıyorum

Hold up
Bekle
That D'USSÉ is the shit if I do say so myself
Kendime söyleniyorsam bu D'USSE işe yaramaz 
If I do say so myself, if I do say so myself
Kendime söyleniyorsam, kendime söyleniyorsam
Hold up, stumble all in the house tryna backup all that mouth
Bekle, tüm evdekilerin ağzındaki yedeklemeye çalışırken hata yapıyorum 
That you had all in the car, talking 'bout you the baddest bitch thus far
Arabada senin hakkında şimdiye kadarki en büyük kevaşe olduğunu konuşuyorlar
Talking 'bout you be repping that 3rd, wanna see all that shit I heard
Bu üçüncü defa rep yapman hakkında konuşuyorlar, yüm duyduklarımı görmek istiyor musun
Know I sling Clint Eastwood, hope you can handle this curve, uh
Clint Eastwood sapanını biliyorum, bu eğriliğin üstesinden gelebileceğini umuyorum
Foreplay in a foyer, fucked up my Warhol
Bekleme odasındaki ön sevişme, benim Warhol'um berbat oldu
Slid the panties right to the side
Külodunu sağ tarafa kaydır
Ain't got the time to take drawers off, on sight
Boşalacak kadar zamanım yok, görür görmez
Catch a charge I might, beat the box up like Mike
Bu eylemi yapabilmem için kutunu Mike gibi öttür
In '97 I bite, I'm Ike Turner, turn up
97'deyken ısırdım, Ike Turner'ım ben, sesini aç
Baby know I don't play, now eat the cake, Annie Mae
Bebeğim oynamadığımı biliyorsun, şimdi pastayı ye, Annie Mae'ye
Said, "Eat the cake, Annie Mae!"
Deniyor ki,"Pastanı ye, Annie Mae!"
I'm nice, for y'all to reach these heights you gon' need G3
Mutluyum, tüm bunlar senin bu yükseklere ulaşman için, ihtiyacın olan şey bir G3
4, 5, 6 flights, sleep tight
4,5,6 uçuş seferleri, sıkı uyuyun
We sex again in the morning, your breasteses is my breakfast
Sabah tekrar seks yapacağız, senin göğüslerin benim kahvaltım
We going in, we be all night
İçeri giriyoruz, bütün gece beraberiz

Never tired, never tired
Yorulmak yok, yorulmak yok
I been sippin', that's the only thing
Yudumluyordum, bu kalan tek şeyim
That's keeping me on fire, me on fire
Bu ateşimi devam ettiriyor, ateşimi
To me, this feeling like the all of my attire
Bana, bütün elbisem böyle hissediyor
I've been drinking, boy, I'm Marilyn
İçiyordum, oğlum, ben Marilyn'im
(I want your body right here, daddy, I want you, right now)
(Tam burada bedenini istiyorum, babacık, tam burada seni istiyorum)
Can't keep your eyes off my fatty
Benim şişman göbeğimden gözlerini ayırma
Daddy, I want you
Babacık, seni istiyorum

Şarkı sözü kaynağı: rapgenius

Beyonce - Pretty Hurts (Turkce Cevirisi)Şarkı Dinle:
Pretty Hurts by Beyoncé on Grooveshark
Mama said, you're a pretty girl
Annem güzel bir kız olduğunu söyledi
What's in your head, it doesn't matter
Kafanın içinden neler dolaşıyor, hiç önemli değil
Brush your hair, fis your teeth
Saçlarını yıka, dişlerini fırçala
What you wear is all that matters
Ne giydiğin önemli değil

Just another stage
Sadece başka bir sahnede
Pageant, the pain away
Temsili tören, acını alır
This time i'm gonna take the crown
Bu sefer hükümdar ben olacağım
Without falling down, down
Hiç düşmeden, hiç düşmeden

Pretty hurts
Güzellik acıtıyor
Shine the light on whatever's worse
Işığın üzerinde kötülük her neyse parlasın
Perfection is the disease of a nation
Mükemmelik bir milletin hastalığıdır

Pretty hurts
Güzellik acıtıyor
Shine the light on whatever's worse
Işığın üzerinde her ne kötülük varsa parlasın
Tryna fix something
Bazı şeyleri düzeltmek için uğraşıyorsun
But you can't fix what you can't see
Ama göremediklerini düzeltemiyorsun
It's the soul that needs the surgery
Ruhunun ameliyata ihtiyacı var

Blonder hair, flat chest
Daha sarı saçlı, tahta göğüslü
TV says bigger is better
Televizyon daha büyüğün daha iyi olduğunu söylüyor
South beach, sugar free
Güney sahili, şekersiz
Vogue says
Vogue diyor ki
Thinner is better
Daha ince olmak daha iyidir

Ain’t no doctor or pill that can take the pain away
Ne doktor ne de hap acıyı alır
The pain's inside
Acı içinde kalıyor
And nobody frees you from your body
Ve kimse seni bedeninden özgür bırakmaz
It's the soul that needs surgery
Ruhunun ameliyata ihtiyacı var
It's my soul that needs surgery
Ruhumun ameliyata ihtiyacı var 
Plastic smiles and denial can only take you so far
Plastik gülüşler ve inkar etmek seni sadece uzaklaştırabilir
And you break when the paper signs you in the dark
Ve kağıdı karanlıkta imzaladığında bozulursun
You left a shattered mirror
Kırılmış bir ayna gibi kaldın
And the shards of a beautiful girl
Ve güzel bir kızın kırık parçaları gibi kalırsın

When you're alone all by yourself
Yalnız başına kaldığında
And you're lying in your bed
Ve yatağına uzandığında
Reflection stares right into you
Yansıman sana gözünü diker
Are you happy with yourself?
Kendinden memnun musun?
It's just a way to masquerade
Bu sadece kılık değiştirmenin bir yolu
The illusion has been shed
Yanılsaman döküldü
Are you happy with yourself?
Kendinden memnun musun?
Are you happy with yourself?
Kendinden memnun musun?
Yes
Evet

Şarkı sözü kaynağı: rock.rapgenius

12 Aralık 2013 Perşembe

DJ Cassidy - Calling All Hearts (Turkce Cevirisi) (Ft. Robin Thicke, Jessie J)Şarkı Dinle:


To the dance floor, tonight
Bu gece dans pistine gelin
Let love start!
Aşkımız başlıyor!
(Let love start!)
Aşkımız başlıyor

Oh, calling all party people in the place to be
Oh, burada olan herkesi partiye çağırıyorum
We gonna celebrate tonight!
Bu gece kutlama var!
And rock out with the family
Ve ailemizle beraber kendimizden geçeceğiz
Here we go! 
Haydi bakalım!

Calling all hearts oh yeah, oh yeah
Tüm kalpleri çağırıyorum oh evet, oh evet
To the dance floor, oh yeah
Dans pistine gelin, oh evet
Tonight, oh yeah!
Bu gece, oh evet!
Let love start, oh yeah, oh yeah
Aşkımız başlıyor, oh evet, oh evet
To the dance floor, oh yeah
Dans pistine gelin, oh evet
Tonight, oh yeah!
Bu gece, oh evet!
Let's go!
Haydı!

I got a feeling never' oh, oh, oh
Tüm duygularımdan sıyrıldım oh oh oh
Leave all your problems and your drama at the door and get down
Tüm sorunlarımdan ayrıldım ve senin dramın kapının dışında kaldı
Oh, oh, oh, oh, oh!
This is where we are you and I

Seninle benim bulunduğumuz yer
If you get it right, we gonna light up the sky!
Eğer doğruysa, gökyüzünde parlayacağız
At this place in this time
Burada bu zamanda
You gotta let go cause it's alright!
Her şey yolunda artık rahatlaman lazım!

Calling all hearts oh yeah, oh yeah
Tüm kalpleri çağırıyorum oh evet, oh evet
To the dance floor, oh yeah
Dans pistine gelin, oh evet
Tonight, oh yeah!
Bu gece, oh evet!
Let love start, oh yeah, oh yeah
Aşkımız başlıyor, oh evet, oh evet
To the dance floor, oh yeah
Dans pistine gelin, oh evet
Tonight!
Bu gece!

Go a little harder with your partner,
Eşinizle birlikte daha fazla zorlayın,
Heat it up in this place, oh, oh, oh!
Burayı hareketlendirin, oh oh oh!
It's ok to make up, if you take up, put a smile on your face,
Her şey tamam, eğer devam ediyorsan, gülümse,
Yeah, oh yeah, baby!
Evet, oh evet bebeğim!
This is very all you and I
Bütün bunlar seninle benim için
We gonna groove, we gonna move into the night
Mükemmeliz, geceye hareketleneceğiz
Have ' and time, yeah
Zaman geçireceğiz, evet
You gotta let go cause it's alright!
Her şey yolunda artık rahatlaman lazım!

Calling all hearts oh yeah, oh yeah
Tüm kalpleri çağırıyorum oh evet, oh evet
To the dance floor, oh yeah
Dans pistine gelin, oh evet
Back to the dance floor tonight, oh yeah!
Bu gece dans pistine geri dönüyoruz, oh evet!
To the dance floor, oh yeah!
Dans pistine, oh evet!
If the feeling's tonight
Bu geceyi hissediyorsanız
Then I'm calling all hearts, you can call in all hearts, yeah
Tüm kalpleri çağırıyorum, içinizdeki tüm kalpleri çağırabilirsiniz, evet
A celebration of love
Bu bir aşkın kutlaması
Then I'm calling all hearts, you can call in all hearts, yeah
Tüm kalpleri çağırıyorum, içinizdeki tüm kalpleri çağırabilirsiniz, evet

One, two, three, go!
Bir, iki, üç, haydi!
Shake it, shake it down tonight
Salla, çalkala bu gece
That's right!
Aynen böyle!
Shake it down, shake it down, that's right!
Salla, salla, aynen böyle!
Shake it, shake it down tonight
Salla, çalkala bu gece
That's right!
Aynen böyle!
Shake it down, shake it down, that's right!
Salla, salla, aynen böyle!

Oh, dance a little bit more (just dance a little bit more)
Oh, biraz daha dans edelim (sadece biraz daha dans)
Come all night (come together, hey!)
Gel bu gece (kavuşalım, hey!)
Move a little bit more!
Biraz daha hareket!
Come all night, oh yeah!
Gel bu gece, oh evet!

Calling all hearts oh yeah, oh yeah
Tüm kalpleri çağırıyorum oh evet, oh evet
To the dance floor, oh yeah
Dans pistine gelin, oh evet
You gotta let it stop
Durmamalısın
(You gotta let it stop, you gotta let it stop!)
(Durmamalısın, durmamalısın)
Back to the dance floor tonight, oh yeah!
Dans pistine dön, oh evet!
To the dance floor, oh yeah!
Dans pistine, oh evet!
Then I'm calling all hearts,
Sonrasında tüm kalpleri çağırıyorum
(I'm calling everybody, I'm calling everyone, I'm calling everybody, get you' )
(Herkesi çağırıyorum, herkesi çağırıyorum, herkesi çağırıyorum, sen de gel)
Tonight is the night, tonight is the night!
Bu gece o gece, bu gece o gece!
I'm calling all hearts, I'm calling all hearts!
Tüm kalpleri çağırıyorum, tüm kalpleri çağırıyorum!
I'm calling all hearts, I'm calling all hearts!
Tüm kalpleri çağırıyorum, tüm kalpleri çağırıyorum!

I rock tonight
Bu gece sallayacağız
Calling all hearts!
Tüm kalpleri çağırıyorum!
Calling all hearts, hearts, hearts!
Tüm kalpleri çağırıyorum, tüm kalpleri tüm kalpleri!

Şarkı sözü kaynağı: sing365

Justin Bieber - Confident (Turkce Cevirisi) (ft. Chance The Rapper)

Şarkı Dinle:


Don't do it to me
Bana bunu yapma
Don't do it to me
Bana bunu yapma
Oh no no, oh no no
Oh hayır, oh hayır

Don't do it to me
Bana bunu yapma
Don't do it to me
Bana bunu yapma
Don't do it to me
Bana bunu yapma
Oh no no, oh no no
Oh hayır, oh hayır

Focused, I'm focused
Odaklandım, odaklandım
She got a body like that
Kızda o şekil bir vücut var
I ain't never seen nothing like that
Ben o vücudun hiçbir yerini göremedim
Like a fantasy in front of me
Önümde bir fantezi gibiydi
I think that something special is going down
Özel bazı şeylerin olduğunu düşünüyorum
That's right I think she foreign
Onun bir yabancı olduğunu düşünüyorum evet bu doğru
Think she foreign, got passports
Yabancı olduğunu düşünüyorum, farklı bir pasaportu var
Mi amor started slow, got faster
Aşkım yavaş başladı, sonra hızlandı
She gon' work some more, work some more
Biraz daha fazla çalışıyor, daha fazla çalışıyor
No stopping her now, no stopping her now
Şimdi duramıyor, şimdi duramıyor

Then she started dancing, sexual romancing
Daha sonra kız seksi ve romantik bir şekilde dans etmeye başladı
Nasty but she fancy, lipstick on my satin sheets
Edepsiz ama zevkli bir kız, saten çarşaflarımın üstünde ruj izi var
What's your nationality? I wonder if there's more of you
Senin uyruğun neresi? Sende daha fazlası var mı diye merak ediyorum
She's got my attention, she's confident
Benim dikkatimi çekti, o kendine güveniyor

Oh no no, oh no no
Oh hayır hayır, oh hayır hayır
She's confident
Kendine güveniyor
Oh no no, oh no no
Oh hayır hayır, oh hayır hayır
And I'm down with it
Ve şimdi kahroldum

Oh no no, oh no no
Oh hayır hayır, oh hayır hayır
She's confident
Kendine güveniyor
You could tell by the way she walks in the room
Bu arada kızın odanın içinde yürüdüğünü anlatabilirsin

She said it's her first time
İlk defa ilişkiye girdiğini söyledi
I think she might of lied
Bunun yalan olduğunu düşünüyorum
Feels so good damn, and I don't know why
Lanet olsun bu çok güzel bir his ve bunun neden olduğunu bilmiyorum
I'm addicted, something like a headache
Ben bir bağımlıyım, sanki bir başağrısı gibi
Got me twisted, but still I gotta have it
Kafam yerinde değil, ama hala o benim olmalı
Explosive, explosive (I could still smell her perfume)
Patlayacağım, patlayacağım (hala onun parfümünün kokusunu alabiliyorum)
It's not hard to notice, that I'm open
Bunun farkına varmam zor olmadı, çünkü ben uyandım
Hypnotized by the way she moves
Kızın hareketleri beni hipnotize etmiş


Then she started dancing, sexual romancing
Daha sonra kız seksi ve romantik bir şekilde dans etmeye başladı
Nasty but she fancy, lipstick on my satin sheets
Edepsiz ama zevkli bir kız, saten çarşaflarımın üstünde ruj izi var
What's your nationality? I wonder if there's more of you
Senin uyruğun neresi? Sende daha fazlası var mı diye merak ediyorum
She's got my attention, she's confident
Benim dikkatimi çekti, o kendine güveniyor

Oh no no, oh no no
Oh hayır hayır, oh hayır hayır
She's confident
Kendine güveniyor
Oh no no, oh no no
Oh hayır hayır, oh hayır hayır
And I'm down with it
Ve şimdi kahroldum

Oh no no, oh no no
Oh hayır hayır, oh hayır hayır
She's confident
Kendine güveniyor
You could tell by the way she walks in the room
Bu arada kızın odanın içinde yürüdüğünü anlatabilirsin

She said it's her first time
İlk defa ilişkiye girdiğini söyledi
I think she might of lied
Bunun yalan olduğunu düşünüyorum
Feels so good damn, and I don't know why
Lanet olsun bu çok güzel bir his ve bunun neden olduğunu bilmiyorum
I'm addicted, something like a headache
Ben bir bağımlıyım, sanki bir başağrısı gibi
Got me twisted, but still I gotta have it
Kafam yerinde değil, ama hala o benim olmalı


She said it's her first time
İlk defa ilişkiye girdiğini söyledi
I think she might of lied
Bunun yalan olduğunu düşünüyorum
Feels so good damn, and I don't know why
Lanet olsun bu çok güzel bir his ve bunun neden olduğunu bilmiyorum
I'm addicted, something like a headache
Ben bir bağımlıyım, sanki bir başağrısı gibi
Got me twisted, but still I gotta have it
Kafam yerinde değil, ama hala o benim olmalı


Still I gotta have it
Halen benim olmalıydı
Still I gotta have it
Halen benim olmalıydı
Still I gotta have it
Halen benim olmalıydı
Oh no no, oh no no
Oh hayır hayır, oh hayır hayır
Oh no no, oh no no
Oh hayır hayır, oh hayır hayır
Oh no no, oh no no
Oh hayır hayır, oh hayır hayır
Oh no no, oh no no
Oh hayır hayır, oh hayır hayır
But still I gotta have it
Halen benim olmalıydı

Şarkı sözü kaynağı: metrolyrics

9 Aralık 2013 Pazartesi

Lana Del Rey - Gods And Monsters (Turkce Cevirisi)
Şarkı Dinle:


In the land of gods and monsters,
Tanrılar ve şeytanların diyarında
I was an angel.
Bir melektim
Living in the garden of evil,
Şeytanın bahçesinde yaşıyorum
Screwed up, scared, doing anything that I needed.
Altüst ediyor , korkuyor ihtiyacım olan herşeyi yapıyordum
Shining like a fiery beacon,
İşaret fişeği gibi parlıyorum 
You got that medicine I need
İhtiyacım olan ilaç sende 
Fame, liquor, love, give it to me slowly.
Ün ,likör ,aşk hepsini bana yavaşça ver 
Put your hands on my waist, do it softly.
Ellerini kalçama kibarca koy
Me and God we don't get along, so now I sing.
Ben ve tanrı iyi geçinemiyoruz ,bu yüzden şimdi şarkı söylüyorum

No one's gonna take my soul away,
Kimse ruhumu benden alamaz
Living like Jim Morrison.
Jim Morrison gibi yaşıyorum
Headed towards a fucked up holiday.
Berbat bir tatile gittim
Motel, sprees, sprees, and I'm singing,
Motel , çılgınlıklar ,çılgınlıklar ve ben şarkı söylüyorum 
Fuck yeah give it to me, this is heaven, what I truly want
Evet ver onu bana , bu cennet , bu gerçekten istediğim şey
It's innocence lost.
Bu masumiyetin kayboluşu
Innocence lost.
Masumiyet kayboldu

In the land of gods and monsters,
Tanrılar ve şeytanların diyarında
I was an angel, lookin' to get fucked hard.
Bir melektim ve becerilmeyi bekledim 
Like a groupie incognito posing as a real singer,
Hayranı olduğu Şarkıcının kılığına girmiş bir hayran gibi
Life imitates art
Hayat sanatı taklit eder
You got that medicine I need
İhtiyacım olan ilaç sende
Dope, shoot it up straight to the heart please
Ahmak, ilacı tam kalbime enjekte et lütfen
I don't really wanna know what's good for me
Benim için neyin iyi olduğunu gerçekten bilmek istemiyorum
God's dead, I said 'baby that's alright with me'.
Tanrı öldü , ben " bebeğim benimlesin sorun yok " dedim.

No one's gonna take my soul away,
Kimse ruhumu benden alamaz
Living like Jim Morrison.
Jim Morrison gibi yaşıyorum
Headed towards a fucked up holiday.
Berbat bir tatile gittim
Motel, sprees, sprees, and I'm singing,
Motel , çılgınlıklar ,çılgınlıklar ve ben şarkı söylüyorum 
Fuck yeah give it to me, this is heaven, what I truly want
Evet ver onu bana , bu cennet , bu gerçekten istediğim şey
It's innocence lost.
Bu masumiyetin kayboluşu
Innocence lost.
Masumiyet kayboldu

When you talk it's like a movie and you're making me crazy,
Konuştuğunda herşey bir film gibi , beni çılgına çeviriyorsun
'Cause life imitates art.
Çünkü hayat sanatı taklit eder
If I get a little prettier, can I be your baby?
Daha güzel olursam , bebeğin olabilirmiyim ?
You tell me life isn't that hard.
Hayatın bu kadar zor olmadığını söyle bana 

No one's gonna take my soul away,
Kimse ruhumu benden alamaz
Living like Jim Morrison.
Jim Morrison gibi yaşıyorum
Headed towards a fucked up holiday.
Berbat bir tatile gittim
Motel, sprees, sprees, and I'm singing,
Motel , çılgınlıklar ,çılgınlıklar ve ben şarkı söylüyorum 
Fuck yeah give it to me, this is heaven, what I truly want
Evet ver onu bana , bu cennet , bu gerçekten istediğim şey
It's innocence lost.
Bu masumiyetin kayboluşu
Innocence lost.
Masumiyet kayboldu

Şarkı sözü kaynağı: metrolyrics

8 Aralık 2013 Pazar

Ella Eyre - Deeper (Turkce Cevirisi)

"Deeper"
"Daha Derin"

Been thinking 'bout the little thing you said,
Söylediğin küçük bir şey hakkında düşünüyordum
Doesn't sink in, and you fought above my head
Tam anlayamadım, ve başımın üstünde savaş veriyordun
'Cause I'm scared, I can't lie
Yalan söyleyemem, çünkü korkuyordum
I don't feel the same inside
Ama içimde aynı hissetmiyorum
I can't decide if I have the heart to confess
İtirad edecek yüreğim var mı karar veremiyorum

And I don't think I'm ready
To take go in this heavy
Bu kadar ağır yüke
Hazır olduğumu düşünmüyorum
I thought we would take it slow
Yavaştan alacağız diye düşünmüştüm
And now you got that feelin',
Ve şimdi sende de aynı his var
You say that you mean it
Bunu kastederek söylüyorsun
But for me, I just don't know
Ama ben, sadece bilemiyorum

Ooh, Ooh, Ooh
I can't see it, I don't feel it
Göremiyorum, hissetmiyorum
I need to dig a little deeper
Biraz daha derin kazmalıyım
I can't say that, I won't say it back
Söyleyemiyorum, söylemeyeceğim
I need to dig a little deeper
Biraz daha derin kazmalıyım
Dig a little deeper
Daha derin kazmalı
You, you! Oh!
You, you! Oh! You!
Ooh, ooh, ooh
Dig a little deeper
Daha derin kazmalı
You, you! Oh!
You, you! Oh! You!

There ain't no contract
Bir kontrat yok
And I go when I choose to leave
Ve terketmeyi seçtiğimde giderim
And I don't want that
Ve bunu istemiyorum
That's not something that I need
Bu benim ihtiyacım olan birşey değil
And you know that it takes two
Ve biliyorsun bu iki oldu
And I don't feel the same as you
Ve seninle aynı hissetmiyorum
When I think back on
Geçmişi düşündüğümde
Does he know i always knew
Bildiğimi biliyor mu diyorum

And I don't think I'm ready
To take go in this heavy
Bu kadar ağır yüke
Hazır olduğumu düşünmüyorum
I thought we would take it slow
Yavaştan alacağız diye düşünmüştüm
And now you got that feelin',
Ve şimdi sende de aynı his var
You say that you mean it
Bunu kastederek söylüyorsun
But for me, I just don't know
Ama ben, sadece bilemiyorum

Ooh, Ooh, Ooh
I can't see it, I don't feel it
Göremiyorum, hissetmiyorum
I need to dig a little deeper
Biraz daha derin kazmalıyım
I can't say that, I won't say it back
Söyleyemiyorum, söylemeyeceğim
I need to dig a little deeper
Biraz daha derin kazmalıyım
Dig a little deeper
Daha derin kazmalı
You, you! Oh!
You, you! Oh! You!
Ooh, ooh, ooh
Dig a little deeper
Daha derin kazmalı
You, you! Oh!
You, you! Oh! You!

Don't feel it in my soul,
Ruhumda hissetmiyorum
For you, I just don't know
Senin için, sadece bilemiyorum
Ooh, ooh, ooh
I just don't know
Sadece bilemiyorum
Don't feel it in my soul,
Ruhumda hissetmiyorum
For you, I just don't know
Senin için, sadece bilemiyorum
Ooh, ooh, ooh
I just don't know
Sadece bilemiyorum

I can't!
Yapamıyorum!

I can't see it, I don't feel it
Göremiyorum, hissetmiyorum
I need to dig a little deeper
Biraz daha derin kazmalıyım
I can't say that, I won't say it back
Söyleyemiyorum, söylemeyeceğim
I need to dig a little deeper
Biraz daha derin kazmalıyım
Dig a little deeper
Daha derin kazmalı
You, you! Oh!
You, you! Oh! You!
Ooh, ooh, ooh
Dig a little deeper
Daha derin kazmalı
You, you! Oh!
You, you! Oh! You!

Şarkı sözü kaynağı: sing365

Ellie Goulding - Burn (Turkce Cevirisi)

Şarkı Dinle:

We, we don't have to worry about nothing
Bizim, bizim hiçbir şey hakkında endişelenmemize gerek yok
Cause we got the fire
Çünkü ateşi yaktık
And we're burning one hell of a something
Ve bir şeyin cehhenneminde yanıyoruz

They, they gonna see us from outer space, outer space
Onlar, onlar bizi uzaydan izleyecek, uzaydan
Light it up
Işıkları yak
Like we're the stars of the human race, human race
Tıpkı  insanoğlunun yıldızlarıymışız gibi, insanoğlunun

When the lights turned down
Işıklar söndüğünde
They don't know what they heard
Duyduklarını anlamayacaklar
Strike a match, play it loud
Bir kibrit çak, daha yüksek sesle oyna
Giving love to the world
Dünyaya sevgi ver

We'll be raising our hands
Ellerimiz yükseliyor
Shining up to the sky
Gökyüzünü memnun etmeye çalışıyoruz
Cause we got the fire, fire, fire
Çünkü ateşi yaktık, ateş, ateş, ateş
Yeah we got the fire fire fire
Evet ateşi yaktık, ateş, ateş

And we gonna let it burn burn burn burn
Ve izin verin yakalım yakalım yakalım
We gonna let it
Bize izin verin
Burn burn burn
Yakalım yakalım yakalım

Gonna let it burn burn burn burn
İzin verin yakalım yakalım yakalım
We gonna let it burn burn burn burn
Bize izin verin yakalım yakalım yakalım

We don't want to leave
Ayrılmak istemiyoruz
No
Hayır

We just gonna be right now
Şu anda sadece burada olacağız 
And what we see
Ve gördüğümüz şey
Is everybody's on the floor acting crazy getting lurker to
Herkes sahnede delice hareketler yapmak için pusuda mı
Turn the lights out
Işıklar kapatın

Musics on, I'm waking up
Müzik başlasın, ben uyanıyorum
We stop the vibe
Bu heyecanı durduruyoruz
And we bump it up
Ve yükseltiyoruz

And it's over now
Ve şimdi bitti
We got the love
Sevgimizi veriyoruz
There's no secret now
Şimdi gizli saklı bir şey kalmadı
No secret now
Gizli saklı bir şey yok


When the lights turned down
Işıklar söndüğünde
They don't know what they heard
Duyduklarını anlamayacaklar
Strike a match, play it loud
Bir kibrit çak, daha yüksek sesle oyna
Giving love to the world
Dünyaya sevgi ver


We'll be raising our hands
Ellerimiz yükseliyor
Shining up to the sky
Gökyüzünü memnun etmeye çalışıyoruz
Cause we got the fire, fire, fire
Çünkü ateşi yaktık, ateş, ateş, ateş
Yeah we got the fire fire fire
Evet ateşi yaktık, ateş, ateş

Gonna let it burn burn burn burn
İzin verin yakalım yakalım yakalım
We gonna let it burn burn burn burn
Bize izin verin yakalım yakalım yakalım

Gonna let it burn burn burn burn
İzin verin yakalım yakalım yakalım
We gonna let it burn burn burn burn
Bize izin verin yakalım yakalım yakalım

When the lights turned down
Işıklar söndüğünde
They don't know what they heard
Duyduklarını anlamayacaklar
Strike a match, play it loud
Bir kibrit çak, daha yüksek sesle oyna
Giving love to the world
Dünyaya sevgi ver

We gonna let it burn burn burn burn
Bize izin verin yakalım yakalım yakalım
Burn burn burn burn
Yakalım yakalım yakalım

Burn burn burn burn
Yakalım yakalım yakalım
Burn burn burn
Yakalım yakalım yakalım

We can light it up up up
Onu yakabiriz
So they can put it out out out
Onlar da onu söndürebilir
We can light it up up up
Onu yakabiliriz
So they can put it out out out
Onlar da onu söndürebilir

We can light it up up up
Onu yakabiriz
So they can put it out out out
Onlar da onu söndürebilir
We can light it up up up
Onu yakabiliriz
So they can put it out out out
Onlar da onu söndürebilir

When the lights turned down
Işıklar söndüğünde
They don't know what they heard
Duyduklarını anlamayacaklar
Strike a match, play it loud
Bir kibrit çak, daha yüksek sesle oyna
Giving love to the world
Dünyaya sevgi ver

We'll be raising our hands
Ellerimiz yükseliyor
Shining up to the sky
Gökyüzünü memnun etmeye çalışıyoruz
Cause we got the fire, fire, fire
Çünkü ateşi yaktık, ateş, ateş, ateş
Yeah we got the fire fire fire
Evet ateşi yaktık, ateş, ateş

Gonna let it burn burn burn burn
İzin verin yakalım yakalım yakalım
We gonna let it burn burn burn burn
Bize izin verin yakalım yakalım yakalım

Gonna let it burn burn burn burn
İzin verin yakalım yakalım yakalım
We gonna let it burn burn burn burn
Bize izin verin yakalım yakalım yakalım

When the lights turned down
Işıklar söndüğünde
They don't know what they heard
Duyduklarını anlamayacaklar
Strike a match, play it loud
Bir kibrit çak, daha yüksek sesle oyna
Giving love to the world
Dünyaya sevgi ver

We'll be raising our hands
Ellerimiz yükseliyor
Shining up to the sky
Gökyüzünü memnun etmeye çalışıyoruz
Cause we got the fire, fire, fire
Çünkü ateşi yaktık, ateş, ateş, ateş
Yeah we got the fire fire fire
Evet ateşi yaktık, ateş, ateş

And we gonna let it burn
Ve izin verin yakalım

Şarkı sözü kaynağı:  metrolyrics

Rebecca Black - Saturday (Turkce Cevirisi)

"Saturday"
"Cumartesi"

Oh my god, I love this song. This is my jam.
Aman Tanrım, bu şarkıya bayılıyorum. Bu benim tadım.
Where is my peanut butter? Ha ha ha ha ha!
Nerede benim ezme fıstığım?

2 PM, getting out of my bed
Öğlen 2, yatağımdan çıkıyorum
Trying to get Friday out of my head
Cuma'yı kafamdan çıkarmaya çalışıyorum
It’s all so hazy
Herşey çok bulanık
Got a little too crazy
Biraz delirmiş olmalıyım
You know I’d do it all again
Biliyorsun hepsini tekrar yapabilirim

Call everyone you know
Tanıdığın herkesi çağır
Oh my god, come o-ver.
Hadi gelin artık
Turn up the radio oh oh
Radyoyu aç
Cause this is our song
Çünkü bu bizim şarkımız
We can do no wrong
Yanlış yapamayız
Are you ready, are you ready to go?
Hazır mısın, gitmeye hazır mısın?

This Saturday we’re gonna party all night
Bu Cumartesi bütün gece coşacağız
One we will remember the rest of our lives
Tüm hayatımız boyunca hatırlayacağız
This Saturday we’re gonna do it bigger than we ever have before
Bu Cumartesi öncekilerden daha fazla coşacağız
I don’t want this Saturday to end
Bu Cumartesi hiç bitmesin istiyorum
I don’t want this Saturday to end
Bu Cumartesi hiç bitmesin istiyorum
I don’t want this Saturday to end
Bu Cumartesi hiç bitmesin istiyorum

Hello?
Merhaba?
Hey, come over
Hey, gelsene
Alright, alright, I’ll be right over. I just gotta find my – pants.
Tamam, tamam, hemen geliyorum. Sadece pantolonumu bulamıyorum.

Rolling up, I’m on the scene (ah)
Geldim, olay yerindeyim
Want you here right next to me (right next to me, yeah)
Burada tam yanımda istiyorum seni, (tam yanımda)
Yeah, cause this is our night (yeah)
Evet, çünkü bu bizim gecemiz
Ain’t got no deadlines (yea-ah)
Zaman sınırı yok
There’s nowhere else I’d rather be (Whoa ohhh)
Başka olmaz istediğim bir yer yok

Call everyone you know
Tanıdığın herkesi çağır
Rebecca you gotta get over here man, you’re missing out!
Rebecca buraya gelmelisin adamım, seni arıyoruz!
Turn up the radio oh oh
Radyoyu aç
Cause this is our song
Çünkü bu bizim şarkımız
We can do no wrong
Yanlış yapamayız
Are you ready, are you ready to go? (Whoa ohhh)
Hazır mısın, gitmeye hazır mısın?

This Saturday we’re gonna party all night
Bu Cumartesi bütün gece coşacağız
One we will remember the rest of our lives
Tüm hayatımız boyunca hatırlayacağız
This Saturday we’re gonna do it bigger than we ever have before (We’re Gonna Do It!)
Bu Cumartesi öncekilerden daha fazla coşacağız (Bunu Yapacağız!)
I don’t want this Saturday to end
Bu Cumartesi hiç bitmesin istiyorum
I don’t want this Saturday to end
Bu Cumartesi hiç bitmesin istiyorum
I don’t want this Saturday to end
Bu Cumartesi hiç bitmesin istiyorum
I don’t want this Saturday to end
Bu Cumartesi hiç bitmesin istiyorum
I don’t want this Saturday –
Bu Cumartesi hiç bitmesin –

Yesterday was Friday, today is Saturday
Dün Cuma idi, bugün Cumartesi
We’re gonna live like there’s no tomorrow
Yaşayacağız sanki hiç yarın yokmuş gibi
Wouldn’t have it any other way
Başka türlü olamaz
Yesterday was Friday, today is Saturday
Dün Cuma idi, bugün Cumartesi
We’re gonna live like there’s no tomorrow
Yaşayacağız sanki hiç yarın yokmuş gibi
Wouldn’t have it any other way
Başka türlü olamaz

This Saturday we’re gonna party all night
Bu Cumartesi bütün gece coşacağız
One we will remember the rest of our lives
Tüm hayatımız boyunca hatırlayacağız
This Saturday we’re gonna do it bigger than we ever have before
Bu Cumartesi öncekilerden daha fazla coşacağız
I don’t want this Saturday to end
Bu Cumartesi hiç bitmesin istiyorum
Woooo woo-ooo
(Saturday, Saturday, Saturday)
I don’t want this Saturday to end
Bu Cumartesi hiç bitmesin istiyorum
Woooo woo-ooo
(Saturday, Saturday, Saturday)
Woooo woo-ooo
I don’t want this Saturday to end
Bu Cumartesi hiç bitmesin istiyorum
Woooo woo-ooo
This Saturday we’re gonna party all night
Bu Cumartesi bütün gece coşacağız
I don’t want this Saturday to end
Bu Cumartesi hiç bitmesin istiyorum
This Saturday we’re gonna party all night
Bu Cumartesi bütün gece coşacağız
I don’t want this Saturday to end
Bu Cumartesi hiç bitmesin istiyorum

All day Rebecca Black, fast lane, switching lights, cause I’m sitting in the front, cause I’m sitting in the back. Come on, it is Saturday.
Tüm gece, Rebecca Black, sol şeritte, ışıkları değiştir, çünkü ön koltukta oturuyorum, çünkü arka koltukta oturuyorum, Hadi ama, bugün Cumartesi.

Alright, that’s enough. Lets go junior.
Tamam, yeter bu kadar. Gidelim ufaklık.

Alright man.
Tamam adamım.

Şarkı sözü kaynağı: lybio.net

Selena Gomez - Slow Down (Turkce Cevirisi)

"Slow Down"
"Yavaşlat"


Now that I have captured your attention
Şimdi senin dikkatini çektim
I wanna steal you for a rhythm intervention
Seni alıkoymak istiyorum birkaç ritim göstermek için
Mr TSA, I'm ready for inspection
Görevli Bey, teftiş için hazırım
Sh-sh-show me how you make a first impression
Bana nasıl ilk izlenim bıraktığını göster

Oh, oh
Can we take it nice and slow, slow
Kibarca ve yavaştan alabilir miyiz
Break it down and drop it low, low
Duygularını boşver ve sakince kendini bırak
'Cause I just wanna party all night in the neon lights
Çünkü tüm gece neon ışıkları arasında sadece coşmak istiyorum
'Til you can't let me go
Ta ki sen beni bırakmayana kadar

I just wanna feel your body right next to mine
Bedenini benimkinin yanında hissetmek istiyorum
All night long, baby, slow down the song
Tüm gece boyunca, bebeğim, şarkıyı yavaşlat
And when it's coming closer to the end, hit rewind
Ve sonuna geldiğinde baştan başlat
All night long, baby, slow down the song
Tüm gece boyunca, bebeğim, şarkıyı yavaşlat
(Slow-o-o-o-o, slow-o-o-o-o)
Yeah, baby, slow down the song
Evet, bebeğim, şarkıyı yavaşlat
(Slow-o-o-o-o, slow-o-o-o-o)
Yeah, baby, slow down the song
Evet, bebeğim, şarkıyı yavaşlat

If you want me I'm accepting applications
Eğer beni istiyorsan tüm koşullarını kabul ediyorum
So long as we can keep this record on rotation
Bunu sürekli yapabildiğimiz sürece kayıt altında tutalım
You know I'm good with mouth-to-mouth resuscitation
Biliyorsun ben suni teneffüs konusunda iyiyimdir
Breathe me in, breathe me out, so amazing
Beni içine çekip bırak, inanılmaz

Oh, oh
Can we take it nice and slow, slow
Kibarca ve yavaştan alabilir miyiz
Break it down and drop it low, low
Duygularını boşver ve sakince kendini bırak
'Cause I just wanna party all night in the neon lights
Çünkü tüm gece neon ışıkları arasında sadece coşmak istiyorum
'Til you can't let me go
Ta ki sen beni bırakmayana kadar

I just wanna feel your body right next to mine
Bedenini benimkinin yanında hissetmek istiyorum
All night long, baby, slow down the song
Tüm gece boyunca, bebeğim, şarkıyı yavaşlat
And when it's coming closer to the end, hit rewind
Ve sonuna geldiğinde baştan başlat
All night long, baby, slow down the song
Tüm gece boyunca, bebeğim, şarkıyı yavaşlat
(Slow-o-o-o-o, slow-o-o-o-o)
Yeah, baby, slow down the song
Evet, bebeğim, şarkıyı yavaşlat
(Slow-o-o-o-o, slow-o-o-o-o)
Yeah, baby, slow down the song
Evet, bebeğim, şarkıyı yavaşlat

Breathe me in, breathe me out
Beni içine çek bırak
The music's got me going
Müzik beni alıp götürüyor
Breathe me in, breathe me out
Beni içine çek bırak
No stopping 'til the morning
Sabaha kadar durmak yok
Breathe me in, breathe me out
Beni içine çek bırak
You know I'm ready for it, for it, for it, yeah
Biliyorsun buna hazırım

Breathe me in, breathe me out
Beni içine çek bırak
The music's got me going
Müzik beni alıp götürüyor
Breathe me in, breathe me out
Beni içine çek bırak
No stopping 'til the morning
Sabah kadar durmak yok
Breathe me in, breathe me out
Beni içine çek bırak
You know I'm ready for it, for it, for it, yeah
Biliyorsun buna hazırım

I just wanna feel your body right next to mine
Bedenini benimkinin yanında hissetmek istiyorum
All night long, baby, slow down the song
Tüm gece boyunca, bebeğim, şarkıyı yavaşlat
And when it's coming closer to the end, hit rewind
Ve sonuna geldiğinde baştan başlat
All night long, baby, slow down the song
Tüm gece boyunca, bebeğim, şarkıyı yavaşlat
(Slow-o-o-o-o, slow-o-o-o-o)
Yeah, baby, slow down the song
Evet, bebeğim, şarkıyı yavaşlat
(Slow-o-o-o-o, slow-o-o-o-o)
Yeah, baby, slow down the song
Evet, bebeğim, şarkıyı yavaşlat

Şarkı sözü kaynağı: Selena Gomez - Slow Down Lyrics | MetroLyrics