5 Ocak 2014 Pazar

Lorde - Glory and Gore (Turkce Cevirisi)


Glory and Gore by Lorde on Grooveshark
"Glory and Gore"
"Kan ve Şeref"

There's a humming in the restless summer air
Huzursuz yaz havasında bir uğultu var
And we're slipping off the course that we prepared
Ve hazır olduğumuz rotadan çıkıyoruz
But in all chaos, there is calculation
Ama tüm bu kaosun içinde, bir sirkülasyon var
Dropping glasses just to hear them break
Camları düşürüp kırılma seslerini duyuran
You've been drinking like the world was gonna end (it didn't)
Sanki dünyanın sonuymuş gibi içiyorsun (sonu değil)
Took a shiner from the fist of your best friend (go figure)
En yakın arkadaşının yumruğundan morarmış bir göz sahibi oluyorsun (git bak)
It's clear that someone's gotta go
Birisi gitmeli bu çok açık
We mean it, but I promise we're not mean
Samimi söylüyoruz, ama söz veriyorum kırıcı değiliz

And the cry goes out (ha)
Ve gözyaşları akıyor
They lose their minds for us, and how it plays out (ha)
Bizim için akıllarını kaybediyorlar, ve böyle tükeniyorlar
Now we're in the ring and we're coming for blood
Şimdi ringdeyiz ve kan için geliyoruz

(Oh! Oh!)
You could try and take us (oh-oh)
Deneyip bizi alaşağı edebilirsin
But we're the gladiators (Oh! Oh!)
Ama biz gladyatörüz
Everyone a rager (oh-oh)
Herkes öfkeli
But secretly they're saviors
Ama gizliden gizliye onlar kurtarıcı
Glory and gore go hand in hand
Kan ve şeref elele yürüyor
That's why we're making headlines (Oh! Oh!)
İşte bu yüzden manşetleri biz belirliyoruz
You could try and take us (oh-oh)
Deneyip bizi alaşağı edebilirsin
But victory's contagious
Ancak zafer bulaşıcıdır

Delicate in every way but one (the swordplay)
Biri hariç her yönden nazik (kılıçkalkan)
God knows we like archaic kinds of fun (the old way)
Tanrı eski usul eğlenceleri sevdiğimizi bilir (eski tarz)
Chance is the only game I play with, baby
Fırsat oynadığım tek oyun, bebeğim
We let our battles choose us
İzin veriyoruz ki savaşlarımız bizi seçsin

And the cry goes out (ha)
Ve gözyaşları akıyor
They lose their minds for us, and how it plays out (ha)
Bizim için akıllarını kaybediyorlar, ve böyle tükeniyorlar
Now we're in the ring and we're coming for blood
Şimdi ringdeyiz ve kan için geliyoruz

(Oh! Oh!)
You could try and take us (oh-oh)
Deneyip bizi alaşağı edebilirsin
But we're the gladiators (Oh! Oh!)
Ama biz gladyatörüz
Everyone a rager (oh-oh)
Herkes öfkeli
But secretly they're saviors
Ama gizliden gizliye onlar kurtarıcı
Glory and gore go hand in hand
Kan ve şeref elele yürüyor
That's why we're making headlines (Oh! Oh!)
İşte bu yüzden manşetleri biz belirliyoruz
You could try and take us (oh-oh)
Deneyip bizi alaşağı edebilirsin
But victory's contagious
Ancak zafer bulaşıcıdır

No-one 'round here's good at keeping their eyes closed
Buradaki hiç kimse göz yumma konusunda iyi değil
The sun's starting to light up when we're walking home
Biz eve yürürken güneş aydınlanmaya başlıyor
Tired little laughs, gold lie promises,
Yorgun küçük gülüşmeler, eski yalan sözler
We'll always win at this, I don't ever think about death
Bunu her zaman kazanacağız, ölümü hiç düşünmüyorum
It's alright if you do, it's fine
Senin düşünmen normal, sorun yok
We gladiate but I guess we're really fighting ourselves
Gladyatör gibi, ama sanırım asıl kendimizle savaşıyoruz
Roughing up our minds so we're ready when the kill time comes
Aklımızı zorluyoruz ki öldürme zamanı geldiğinde hazır olalım
Wide awake in bed, words in my brain,
Yatakta uyanık, aklımda kelimeler
"Secretly you love this, do you even wanna go free?"
"Gizliden gizliye bunu seviyorsun, peki özgür olmak istiyor musun?"
Let me in the ring, I'll show you what that big word means
Beni ringe bırak, sana büyük konuşmak ne demek göstereyim

((Oh! Oh!)
You could try and take us (oh-oh)
Deneyip bizi alaşağı edebilirsin
But we're the gladiators (Oh! Oh!)
Ama biz gladyatörüz
Everyone a rager (oh-oh)
Herkes öfkeli
But secretly they're saviors
Ama gizliden gizliye onlar kurtarıcı
Glory and gore go hand in hand
Kan ve şeref elele yürüyor
That's why we're making headlines (Oh! Oh!)
İşte bu yüzden manşetleri biz belirliyoruz
You could try and take us (oh-oh)
Deneyip bizi alaşağı edebilirsin
But victory's contagious
Ancak zafer bulaşıcıdır

Şarkı sözü kaynağı: Lorde - Glory And Gore Lyrics | MetroLyrics 

Hiç yorum yok: