5 Ocak 2014 Pazar

Lorde - Still Sane (Turkce Cevirisi)


Still Sane by Lorde - www.musicasparabaixar.org on Grooveshark
"Still Sane"
"Hala Aklı Başında"

Today is my birthday, and I'm riding high
Bugün benim doğum günüm ve herşey yolunda
Hair is dripping, hiding that I'm terrified
Saçlarım sırılsıklam, korkumu gizliyor
But this is summer, playing dumber than in fall
Ama bu yaz, sonbahardan daha aptalım
Everything I say falls right back into everything
Söylediğim herşey anlamını yitiriyor

I'm not in the swing of things
Şeylerin salıncağında değilim
But what I really mean is
Yani asıl demek istediğim
Not in the swing of things yet
Şu anda şeylerin salıncağında değilim

Riding around on the bikes, we're still sane
Motorlarla etrafta dolaşıyoruz, hala aklımız başımızda
I won't be her, tripping over on stage
Ben sahnede sendeleyen o kız olmayacağım
Hey, it's all cool,
Hey, herşey çok karizma
I still like hotels, but I think that'll change
Ben hala otelleri seviyorum, ama sanırım bu değişebilir
Still like hotels, and my newfound fame
Hala otelleri seviyorum, ve benim yeni ünüm
Hey, promise I can stay good
Hey, söz iyi duracağım
(Everything feels right) I'm little, but I'm coming for the crown
(Herşey doğru gözüküyor) Ben küçüğüm, ama ben hükümdarlıktan geliyorum
I'm little, but I'm coming for you (chase paper, get it)
Ben küçüğüm, ama sana geliyorum (evrakları takip et, al)
I'm little but I'm coming for the title, held by everyone who's up
Ben küçüğüm ama mülk için geliyorum, yukarıda herkesin tuttuğu

All work and no play
Tüm işler ve oyun yok
Never made me lose it
Hiç bana kaybetirmez
All business all day
Tüm işler tüm gün
Keeps me up a level
Bana seviye atlatır
All work and no play
Tüm işler ve oyun yok
Keeps me on the new shit, yeah
Yeni bir pislikle beni uğraştırır, evet
All work and no play
Tüm işler ve oyun yok
Let me count the bruises
Bırak yaralarımı sayayım
All business all day
Tüm faaliyetler tüm gün
Keeps me up a level
Bana seviye atlatır
All work and no play
Tüm işler tün güm
Lonely on the new shit Set yeah
Yeni bir pislikle yanlız bırakır
Yeah

Only bad people live to see
Sadece kötü insanlar görmek için yaşar
Their likeness set in stone
Benzerlikleri hep aynıdır

Only bad people live to see
Sadece kötü insanlar görmek için yaşar
Their likeness set in stone
Benzerlikleri hep aynıdır
What does that make me?
Peki bu beni ne yapar?

I'm not in the swing of things
Şeylerin salıncağında değilim
But what I really mean is
Yani asıl demek istediğim
Not in the swing of things yet
Şu anda şeylerin salıncağında değilim

I'm not in the swing of things
Şeylerin salıncağında değilim
But what I really mean is
Yani asıl demek istediğim
Not in the swing of things yet
Şu anda şeylerin salıncağında değilim

All work and no play
Tüm işler ve oyun yok
Never made me lose it
Hiç bana kaybetirmez
All business all day
Tüm işler tüm gün
Keeps me up a level
Bana seviye atlatır
All work and no play
Tüm işler ve oyun yok
Keeps me on the new shit, yeah
Yeni bir pislikle beni uğraştırır, evet

Şarkı sözü kaynağı: Lorde - Still Sane Lyrics | MetroLyrics

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Lorde, düşünce yapısı hayranlık uyandırıcı