13 Mart 2014 Perşembe

Linkin Park - Guilty All The Same (Turkce Cevirisi) (feat. Rakim)


Şarkıyı dinlemek için;

Guilty All The Same by Linkin Park Ft. Rakim on Grooveshark

"Guilty All The Same"
"Herkes Gibi Suçlu"
(feat. Rakim)

Tell us all again
Tekrar söyle bize
What you think we should be
Nasıl olmamız gerektiğini düşündüğünü
What the answers are
Cevapler ne
What it is we can't see
Bizim göremediğimiz ne
Tell us all again
Tekrar söyle bize
How to do what you say
Söylediğini nasıl yapabiliriz
How to fall in line
Nasıl itaat edebiliriz
How there's no other way
Nasıl başka bir yol olmaz
But oh, we all know
Ama ah, hepimiz biliyoruz

You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun
Too sick to be ashamed
Utanmak için çok hastasın
You want to point your finger
Parmakla göstermek istiyorsun
But there's no one else to blame
Ancak suçlayacak başka kimse yok

You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun
Too sick to be ashamed
Utanmak için çok hastasın
You want to point your finger
Parmakla göstermek istiyorsun
But there's no one else to blame
Ancak suçlayacak başka kimse yok
You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun 

Show us all again
Tekrar göster bize
That our hands are unclean
Ellerimizin temiz olmadığını
That we're unprepared
Hazırlıksız olduğumuzu
That you have what we need
İhtiyacımız olanın sende olduğunu
Show us all again
Tekrar göster bize
'Cause we cannot be saved
Çünkü biz kurtarılamayız
Cause the end is near
Çünkü son yakın
Now there's no other way
Şimdi başka yol yok
And oh, you will know
Ve ah, öğreneceksin

You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun
Too sick to be ashamed
Utanmak için çok hastasın
You want to point your finger
Parmakla göstermek istiyorsun
But there's no one else to blame
Ancak suçlayacak başka kimse yok
You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun
Too sick to be ashamed
Utanmak için çok hastasın
You want to point your finger
Parmakla göstermek istiyorsun
But there's no one else to blame
Ancak suçlayacak başka kimse yok
There's no one else to blame
Suçlayacak başka kimse yok
Guilty all the same
Herkes gibi suçlu

Guilty all the same
Herkes gibi suçlu
You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun

[Rakim]
Yeah, you already know what it is
Ne olduğunu zaten biliyorsun
Can y'all explain, what kind of man is destined?
Açıklar mısınız, nasıl bir adamın kaderidir bu?
When a man has plans of being rich
Bir adam zengin olma planı yaptığında
If he falls off his plans, he's wealthy?
Planları bozulursa, sağlıklı olur mu?
Dirty money scheme, a clean split
Kirli para planı, temiz bölme
Nonsense the same, he didn't call for this, he's filthy
Anlamsızlık aynı, bunun için aramadı, o kirli
Talk team, they take the paper route
Takımla konuş, güzergahı izliyorlar
All they think about is bank accounts, assets and realty
Tek düşündükleri banka hesapları, mevduat ve gayrimenkuller
Anybody's expense, no shame with a clear conscience
Herkesin harcaması var, temiz bir vicdanla utanmaya gerek yok
No regrets and guilt free, you claim that ain't the way that he built me
Pişmanlık ve suçluluk duygusu yok, onun bende inşa ettiği şeyin bu olmadığını iddia ediyorsun
Smoke scream, we're going in flames
Duman perdesi, ateşlerde yanacağız
Know as soon as they're done what the deal be
Bunu bil ki işleri bittiğinde olacak olan bu
Say it's time for things to change
Şimdi bazı şeylerin değişme zamanı
We arrange that dope product we built cheap
Ucuza ürettiğimiz uyarıcı ürünleri düzenliyoruz
Anything if it's more to gain
Fazla getirisi olan herşeyi
Dream, manipulated like artists, it's real deep
Rüya, yıldız gibi manipülasyon, gerçekten çok derin
Until no more remains, but I'm still me
Geriye kalan olmadıkça, ben hala benim
Like authentic hip-hop and rock, to pop and radio
Eski hip-hop ve rock gibi, popt ve radyo
You record companies kill me
Kayıt arkadaşların beni öldürüyor
Try to force me to strain it, no way
Beni dayanmaya zorla, başka yolu yok
They got the gall to say "yo, how real can real be?"
Şunu söyleyebilecekleri yaraları var "sen, gerçek gerçekten nasıl olabilir?"
You feel me? you will see, the greed will be to blame
Beni hissediyor musun? göreceksin, suçlanacak şey kibir olacak
Greedy for the fame, TV or a name
Ün peşinde koşan kibir, TV veya isim
Media, the game, to me your all the same
Medya, oyun, bana göre hepiniz aynısınız
You're guilty
Suçlusunuz

You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun
Too sick to be ashamed
Utanmak için çok hastasın
You want to point your finger
Parmakla göstermek istiyorsun
But there's no one else to blame
Ancak suçlayacak başka kimse yok
You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun
Too sick to be ashamed
Utanmak için çok hastasın
You want to point your finger
Parmakla göstermek istiyorsun
But there's no one else to blame
Ancak suçlayacak başka kimse yok
Guilty all the same
Herkes gibi suçlu
Guilty all the same
Herkes gibi suçlu
Guilty all the same
Herkes gibi suçlu

Şarkı sözü kaynağı: Linkin Park - Guilty All The Same Lyrics | azlyrics

Hiç yorum yok: